Hays skills index | CR pracovní místa a nábor | Hays
Skip to content
Hays - Nábor odborníku z celého sveta
  1. Já jsem
    Já jsem

Hays Global Skills Index 2016

GSI_2016_600.jpg

 

Vítáme Vás u pátého vydání publikace Hays Global Skills Index, kterou jako každoročně vydává společnost Hays ve spolupráci se světově uznávanou statistickou organizací Oxford Economics.
V souvislosti s růstem globální ekonomiky stále více pociťujeme nedostatek talentů a kvalifikovaných odborníků na světových trzích.                                                     stahnout_report_button.png


Rok 2016 se nese ve znamení převratných změn. Brexitu ve Velké Británii, nejistota ohledně voleb ve Spojených státech a zpomalení rozvíjejících se trhů, světová ekonomika se však trvale zotavuje a po celém světě se zvyšuje poptávka po kvalifikované pracovní síle. V důsledku toho však mají zaměstnavatelé stále větší problémy nalézt kvalifikované zaměstnance.

V Evropě se nedostatek dovedností zhoršil o 14 %, čímž je na podniky kladena větší zátěž. Zvyšují se mzdové tlaky u kvalifikovaných odborníků: zaměstnavatelé jsou nuceni zvyšovat mzdy, neboť věří, že se jim díky tomu podaří nalézt a udržet vhodné zaměstnance. Investice do robotiky a automatizace může s nedostatkem talentů pomoci. V této oblasti však Česká republika zaostává a zatím stojí mimo zájem investorů v oblasti moderního průmyslu 4.0 či IoT (Internet of Things). Poptávka po zaměstnancích stoupá i v ČR, více než 60 % však tvoří nekvalifikovaná pracovní místa.

V souvislosti s nedostatkem talentů vzrůstá tlak na mzdy, to platí i pro Českou republiku, kde však nárůst není veliký a drží se do výše 5 %. „Česká republika se dále potýká s nedostatkem talentů, specialistů a odborníků. Mzdy zde proto uměle rostou, ale nejsou stále konkurenční s většinou evropských ekonomik“, uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

Dle studie je hlavním problémem v České republice neflexibilní vzdělávací systém, který nedokáže pokrýt požadavky současného pracovního trhu a není dlouhodobě schopen vyprodukovat dostatek absolventů oborů, po kterých je nejvyšší poptávka.

„Absolutně chybí motivace českého vzdělávacího systému reagovat na potřeby komerčního pracovního trhu, kde nám chybí zejména absolventi technologických oborů a informatiky, absolventi s dobrou jazykovou vybaveností a ne pouze pasivní znalostí angličtiny“, říká Ladislav Kučera.

„Na základě trendů, které pozorujeme v uplynulých pěti letech, kdy Hays Global Skills Index vychází a na základě informací poskytnutých dalšími experty v oblasti světové ekonomiky doporučujeme využít migraci kvalifikovaných osob ke zmírnění stále rostoucího nedostatku požadovaných schopností“,  uvádí Ladislav Kučera.

Pohled na světové pracovní trhy:

•    Díky prohlubujícímu se nedostatku dovedností v Evropě vzniká tlak rovněž na zaměstnavatele v Asii, Číně a Indii, neboť tyto státy mají pomalejší ekonomický růst. Na druhé straně světa, ve Spojených státech, panuje velký nesoulad v oblasti talentů a situace je zde obzvláště vážná; ve Střední a Jižní Americe jsme svědky rostoucí nezaměstnanosti a počtu volných pracovních míst, přičemž se očekává, že míra nezaměstnanosti v Brazílii dosáhne do konce roku 12 procent.

•    Některé vlády dosahují pozitivního vlivu tím, že zavádějí programy na podporu pracovního trhu.  Japonská vláda například zavedla nové zásady „womenomics“, jejichž cílem je posílit počet zaměstnankyň a kvalifikovaných přistěhovalců ze zámoří; strukturální reformy v Belgii pak pomáhají celkově zlepšovat trh práce.

Alistair Cox, výkonný ředitel společnosti Hays plc komentuje výsledky studie následovně:

„Vidíme, že světová ekonomika pomalu oživuje, celosvětový trh práce ale čelí značnému tlaku v důsledku toho, že nedostatek žádaných dovedností propastně narůstá. Podniky se střetávají s problémy při nalézání vhodných talentů a také při jejich udržení. Neexistují žádné známky toho, že by se tyto problémy zmírňovaly. Jak dokládá zpráva za tento rok, velkou úlohu by měly hrát také vlády, a to v zajišťování toho, aby trhy práce využívaly svůj plný potenciál. U celé řady trhů je vidět, že dochází k pozitivní změně, což dokládá, že identifikováním těchto problémů a podniknutím rozhodných kroků lze tento nedostatek dovedností překonat. Nebudou-li mít podniky přístup k talentům, které potřebují, nebudou moci plně využít svůj potenciál. Nemůžeme připustit, aby k tomu došlo, pokud chceme zajistit, aby se výhledy světové ekonomiky vyvíjely v souladu se současným trendem.“

 


                                                prohlizet_report_button.png


  Co najdete v Hays Global Skills Index 2016?