Dočasné přidělení zaměstnanců | CR pracovní místa a nábor | Hays
Skip to content
Hays - Nábor odborníku z celého sveta
  1. Já jsem
    Já jsem

Temporary Recruitment

DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ / MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA
 
Naši konzultanti investují svůj čas i úsilí do profesionální spolupráce s klienty i kandidáty tak, aby co nejlépe identifikovali jejich potřeby a očekávání. Výsledkem této snahy jsou profesionálové, motivovaní pro práci u klientské společnosti, jejichž zkušenosti a schopnosti odpovídají konkrétní zadané pozici.

 

 
Agenturní zaměstnávání umožňuje podnikům flexibilně reagovat na požadavky trhu a snížení či zvýšení aktuální potřeby zaměstnanců. Tito zaměstnanci Vám umožní rozšířit kapacity, pokrýt absenci kmenových zaměstnanců či zastřešit speciální projekty. Chápeme, že ačkoliv tyto pracovní pozice nemají charakter trvalého pracovního poměru, neznamená to, že by nebyly pro Vás důležité. Nadále potřebujete odpovídající dovednosti, zkušenosti i profesionální přístup zaměstnanců – jen je nyní potřebujete nalézt rychleji, případně zaměstnat je odlišným způsobem, než je obvyklé.
 
V návaznosti na vyhledání dočasných pracovníků jsme zvyklí často s klientskými společnostmi řešit rozhodnutí, zda přiděleného agenturního zaměstnance po určitém období přijmout mezi kmenové zaměstnance. Náš program „Temp-to-Perm“ nebo také „Vyzkoušejte a zaměstnejte“ vám pomůže prodloužit dobu rozhodování o kvalitách zaměstnance, jeho motivaci, ale také vám usnadní překlenutí období, kdy si nejste jisti, zda můžete nového kmenového zaměstnance skutečně přijmout.
 
Víme také, že se zaměstnáváním je spojeno mnoho administrativních povinností pro zaměstnavatele i zaměstnance, a proto jsme připravili možnost převzetí mzdové a personální agendy vašich zaměstnanců naším profesionálním konzultantem. Tento krok vám pomůže reflektovat např. potřebu snížení počtu kmenových zaměstnanců nebo zjednodušení práce pro vaše účetní oddělení.
 
 
Každoročně společnost Hays pomáhá obsadit mnoho dočasných pracovních pozic. Jsme pyšni na to, že jsme schopni nalézt správné kandidáty v co možná nejkratším možném časovém úseku – v některých případech i během 1 hodiny. Chápeme, že když se na nás obrátíte se zadáním, je pro Vás klíčová rychlá reakce.
 
Uvědomujeme si, že naše databáze uchazečů s různými dovednostmi je klíčem k doporučení správné osoby. Naše databáze obsahuje jen takové uchazeče, které jsme důkladně prověřili a vybrali. S našimi kandidáty navazujeme dlouhodobé vztahy, snažíme se co nejlépe pochopit jejich kariérní cíle i ambice. Ověřujeme reference na kandidáty a pravidelně testujeme jejich znalosti. Vše toto je součástí procesu zjišťování jejich dovedností, schopností a zázemí.
 
S našimi uchazeči zůstáváme v neustálém kontaktu, abychom znali jejich aktuální dostupnost a také abychom sledovali jejich kariérní vývoj v čase. Jelikož se s nimi setkáváme osobně, podobně jako jsme se setkali s Vámi, známe jejich měkké dovednosti i jejich schopnost zapadnout do Vašeho pracovního prostředí. A nakonec, Vámi nabízenou pracovní pozici jim nabídneme pouze v případě, že vyhovuje i jejich potřebám.
 
Všechny tyto kroky jsou nutné k tomu, abychom Vám doporučili jen takové kandidáty, kteří budou dostatečně zkušení a vysoce motivovaní, tak aby splnili Vaše požadavky.
 

Pro více informací kontaktujte našeho specialistu:

Renata Krausová
Recruitment Consultant
+420 225 001 717
+420 777 367 057
krausova@hays.cz
 

|