Gender Diversity Survey 2016
Skip to content
Hays - Nábor odborníku z celého sveta
  1. Já jsem
    Já jsem

Gender diversity survey 2016

 

Přinášíme vám výsledky druhého vydání mezinárodního reportu GLOBAL GENDER DIVERSITY SURVEY. Průzkum probíhal ve 25 zemích světa mezi více než 11,500 respondenty v období listopad 2015 - leden 2016.

Diversity 550x220.png
 

Aktualizováno: 05.05.2016

SVĚT VS. ČESKÁ REPUBLIKA

STÁHNOUT REPORT / DOWNLOAD REPORT IN PDF
 

Evropa v kariérních ambicích žen zaostává za zeměmi rozvojovými, uvádí průzkum, který provedla personálně-poradenská společnost Hays mezi více než 11,500 zaměstnanci ve 25 zemích světa.


Ze všech států, kde průzkum probíhal, jsou právě ženy v České republice ty nejméně ambiciózní. Pouze 3 % odpověděla, že k tomu, aby považovaly svou kariéru za úspěšnou, musí dosáhnout top manažerské pozice, jako je ředitelka či jednatelka společnosti. Dosažení této pozice je také kritériem pro 10 % českých mužů. Podobně nízké ambice mají také ženy v Nizozemí (4%), Belgii (5%) či v Německu a USA (shodně 7%). Naopak nejambicióznější ženy jsou v Malajsii (28%), Kolumbii (22%) a Emirátech (18%).
   „Výsledky průzkumu ukázaly, že rozvinuté Evropské trhy, stejně jako USA, zůstávají v závěsu za ostatními zeměmi, co se týče ambicí žen na pracovním trhu. To, jak je trh vyspělý tedy přímo nesouvisí s kariérními aspiracemi žen. Vzhledem k tomu, že diverzita bývá diskutována právě na rozvinutých trzích, je toto zjištění překvapující,“ uvádí za autory průzkumu Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays. „Podstatně lákavější je pro české zaměstnance dosáhnout pozice ve středním managementu – na pozici manažera či ředitele konkrétního oddělení by se cítilo spokojeno 49% všech respondentů,“ dodává Ladislav Kučera.

Seniorní manažeři jsou obvykle muži

79% respondentů v globálním průzkumu uvádí, že nejvyšším manažerem v jejich organizaci je muž a 67% tvrdí, že jejich přímý nadřízený je muž. Přestože po pozici manažera touží více žen, než mužů (54% vs, 40%), je  procento mužů, kteří tyto pozice reálně zastávají, podstatně vyšší. „Vzhledem k tomu, že kariérní ambice mužů a žen jsou z globálního pohledu identické, můžeme říci, že nedostatek žen ve vedoucích funkcích není důsledkem jejich nižších ambic, ale spíše ve vnitřním nastavení procesů povyšování v konkrétních organizacích,“ konstatuje Lenka Pešková, divizní manažerka v Hays. 

Můžeme své schopnosti adekvátně „prodat“?

Pouze 47% žen globálně se domnívá, že mají na pracovišti dostatek prostoru k propagaci svých úspěchů a dosažených cílů. Stejně to vidí 53% mužů. Ve třinácti z celkem 25 zemí převládá názor, že zaměstnanci nemají možnost dostatečně prezentovat své pracovní úspěchy. Nejlépe si v tomto směru vedou pracovníci v Brazílii, příležitost pro „self-promotion“ zde vidí 66% žen a  72% mužů, dále pak v Polsku (65% Ž, 69%M). Nejmenší možnost pro zviditelnění vlastního pracovního úsilí pozorují Španělé (27% Ž, 37% M) a Němci (33% Ž, 43% M). Česká republika si nevede špatně, 55% žen a 64% mužů se domnívá, že na jejich pracovišti existuje dostatečný prostor pro prezentaci pracovních úspěchů.
Zohledníme-li ostatní země v žebříčku, vidíme, že problém nedostatečného prostoru pro komunikaci svých úspěchů i cílů je opět záležitostí spíše rozvinutých trhů. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní oblast související s kariérním rozvojem, může být malý prostor pro „self-promotion“ omezujícím faktorem pro kariérní postup“, říká Lenka Pešková. 

 

74% oslovených Čechů se domnívá, že muži i ženy jsou za stejnou práci shodně ohodnoceni
Muži i ženy odděleně to však vidí trochu jinak

Globálně se 78% mužů domnívá, že existují shodné platové podmínky pro muže i ženy. Stejný názor má 56% žen. V porovnání s ostatními zeměmi, jejichž respondenti se průzkumu účastnili, největší procento zaměstnanců z řad mužů i žen právě v České republice se domnívá, že u nás rovnost platů mezi pohlavími existuje – souhlasně se vyjádřilo 74% Čechů (84% mužů a 63% žen). Rozdíl v rovném ohodnocování do jisté míry ovlivňuje přímý nadřízený – 66% žen a 80% mužů, jejichž nadřízeným je žena se domnívá, že jsou shodně ohodnocováni. Totéž si myslí 49% žen a 77% mužů, jejichž nadřízený je muž.

 

Zajímavosti ve vnímání rovného ohodnocování:

USA – největší rozdíl ve vnímání mužů a žen na otázku rovného ohodnocování (75% M 32% Ž )

Chile – nejnižší procento žen, které si myslí, že jsou shodně ohodnocovány (29%)

Francie – nejnižší rozdíl ve vnímání mužů a žen na otázku rovného ohodnocování (75% M 69% Ž )

Austrálie – nejvyšší procento mužů, kteří si myslí, že jsou shodně ohodnocováni (91%)

Čína – jediná země, kde si více žen než mužů myslí, že jsou shodně ohodnocovány (63% Ž / 60% M)

 

Stále je více mužů než žen, kteří si myslí, že obě pohlaví mají stejné pracovní příležitosti

Globálně si 77% mužů myslí, že existují stejné pracovní příležitosti pro muže i ženy. Stejně to vidí pouze 55% žen. Zaměstnanci v České republice jsou mírně optimističtější a stejný názor má 86% mužů a 67% žen. Rozdíl v názoru na rovnost pracovních příležitostí je stále veliký, i když v porovnání s loňským rokem vnímáme signály ukazující, že dochází ke zlepšování. O 2% mužů méně než v loňském roce si myslí, že příležitosti pro muže i ženy jsou stejné. Oproti tomu, žen, které si myslí totéž o 3% přibylo.  

Ačkoliv tedy mírné zlepšení ve vnímání rovného ohodnocování a rovných příležitostí meziročně vidíme, v mnoha případech zatím stále zaměstnavatelé nevyvíjejí dostatečně aktivit pro to, aby vyrovnali genderovou rozdílnost na pracovním trhu. To, zda je přímým nadřízeným muž nebo žena by na vnímání zaměstnanců nemělo mít vliv, ale z výsledků průzkumu vidíme, že zejména v oblastech rovného ohodnocování, příležitostí a možností prosazování svých úspěchů zde rozdíly jsou.

Stále existují významné rozdíly v názorech mužů a žen v otázkách genderové diverzity na pracovišti, kdy si 22% mužů v porovnání se 44% žen myslí, že stejně schopní kolegové z řad mužů a žen nejsou na stejné pozici shodně ohodnoceni.  Dále, 23% mužů a 45% žen nevěří, že jsou stejné pracovní příležitosti nabízeny všem rovně bez rozdílu. To ukazuje, že řada mužů problém v diverzitě na pracovišti nevidí.

„Žen na manažerských postech je stále málo a poptávka po kvalifikovaných odbornících stále stoupá. Je třeba, aby společnosti měly jasně nastavený plán kariérního rozvoje i pro pozice od středního managementu výše a řádně jej komunikovali. Tím mohou podpořit ambice svých zaměstnankyň a zajistit si tak dostatečné množství odborníků pro své seniorní role“
, uvádí Ladislav Kučera z Hays