Akce po vzdělávacím kurzu | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Odkazy

Akce po vzdělávacím kurzu

Možnost zazářit na vzdělávacím kurzu je jistě také skvělá, avšak co bude, až se vrátíte ke svému pracovnímu stolu? Zchlaďte své nadšení – teprve nyní začíná skutečná práce…

V tom okamžiku se to zdálo být jako dobrý nápad
Byli jste tam. Bavili jste se rozehráním rolí a sbírali jste puntíky od školitele. Strávili jste celý den v údivu, proč jste na tyhle věci nepřišli sami, a těšili jste se, že vše převedete do praxe jako součást vaší každodenní rutiny. Doma jste si přečetli všechny poznámky z kurzu a další ráno dorazili do kanceláře s plnou hlavou nápadů a s obrovským entuziasmem. Ignorovali jste cynické poznámky od kolegů a pustili se do práce.

Tak jak je tedy možné, že jste se už kolem oběda vrátili zpět ke svým starým zvykům?

Školení je o reálném životě
Andrea Pizeyová, konzultantka v oblasti vzdělávacích služeb, říká, že situace lidí, kteří absolvují kurz a po návratu na pracoviště zakopnou při první překážce, není vůbec neobvyklá. „Mnoho účastníků vzdělávacích kurzů – a tím nemyslím jen osoby bez pracovních zkušeností, ale i ty, kteří už nějakou dobu pracují a mají určité zkušenosti – vidí kurzy jako určitý druh zábavy. Myslí si, že školení není reálný život. Inteligentní člověk sám pochopí, že školení je o zdokonalování reálného života.“

Jedním z doporučovaných způsobů, jak mohou účastníci vzdělávacích kurzů pomoci sami sobě, je, aby si okamžitě po návratu ze vzdělávacího kurzu rezervovali určitý čas u svého nadřízeného nebo poradce, prošli s nimi body kurzu a zamysleli se nad tím, které z nich lze implementovat do běžného pracovního dne. Avšak, jak říká Andrea: „Lidé často zapomínají, že po ukončení kurzu je jen na nich, aby teorii uvedli do praxe.“

'Vídám tytéž osoby vracet se na kurzy pro pokročilé a okamžitě jsem schopna říci, kdo z nich se zdokonalil, kdo z nich skutečně znalosti, jež získal na kurzu, používá i na pracovišti. Ta změna může být velmi dramatická - anebo může být prakticky neviditelná.“

Co je potřeba učinit okamžitě
Účastníci vzdělávacích kurzů by se měli chovat aktivně, aby zajistili, že plně využijí znalostí získaných během kurzů. Andrea radí:

  • Vytvořte seznam čtyř nebo pěti klíčových bodů z vašeho kurzu.
  • Požádejte vašeho nadřízeného o sezení – nemusí to být více než půl hodiny. Projděte s ním body, které jste si poznamenali.
  • Prodiskutujte s nadřízeným, jak dané body implementovat jako součást plánu rozvoje.
  • Mějte na paměti, že váš nadřízený nemusí být s danými metodami obeznámen. To znamená, že musíte být připraveni na možnost poskytnout školení směrem vzhůru.
  • Rozhodněte se, jakým způsobem budete měřit svůj pokrok.
  • Stanovte časový termín pro dané zdokonalení a rezervujte si u nadřízeného další sezení, abyste spolu s ním mohli zkontrolovat váš postup


Je obtížné zbavit se starých zvyků
„Zbavit se starého zvyku je záležitost přinejmenším tří měsíců,“ varuje Andrea, čímž reaguje na účastníky vzdělávacích kurzů, kteří odešli z kurzů plni entuziasmu a touhy zbavit se špatných postupů, „avšak je úžasné, jak rychle revoluční myšlenky zapadnou za obzor, když poslední červánky školení vyblednou.“

Jedním z důvodů, proč je pro účastníky vzdělávacích kurzů tak obtížné provést zásadní změny ve svých pracovních modelech, je, že jejich úsilí je mařeno cynickými poznámkami spolupracovníků. „Znáte ten typ,“ říká Andrea. „Hotový Brouk Pytlík. Je připraven srazit na kolena kohokoli, kdo prokáže iniciativu nebo kdo prostřednictvím nových myšlenek představuje ohrožení jeho pohodlného status quo.“

Způsob, jakým se s tím vyrovnat, vypadá jednoduše. Ve skutečnosti může být velmi obtížný. V zásadě se musíte rozhodnout, co je pro vás důležité – postup ve vaší kariéře, vaše snaha o sebezdokonalování, váš vlastní osobní zisk nebo – na druhé straně – názor jiných lidí?

„Musíte akceptovat, že se to může stát“, říká Andrea. „Avšak zeptejte se sami sebe, zda chcete pokračovat v meritokracii. Pak existuje jediná možná cesta: vyzkoušet nové nápady, převzít riziko a být nahlíženi jako osoba, která se chce zdokonalovat. Naučte se předjímat. Nejdůležitější je uvědomit si, že školení je čas, kdy si můžete dovolit být sobečtí. Je to vaše příležitost rozvinout vaše schopnosti a dovednosti. Jste tou nejdůležitější osobou. To je důvod, proč by vše mělo pokračovat i po školení. Neposlouchejte negativní poznámky. Ignorujte chuť vrátit se ke starým způsobům. Když to vzdáte, možná už se na vzdělávací kurz nikdy nedostanete.“

Zapojte svého nadřízeného
Na využití pozitiv, která přinesla špičkové kurzy, nemusíte pracovat sami. Váš nadřízený možná nebude mít potřebu se na tom podílet, avšak vy můžete poukázat na to, že když budete dělat lépe svou práci, usnadní to i jeho život. Účastníci vzdělávacích kurzů jsou často až po absolvování kurzu schopni vidět svého nadřízeného v novém světle. Z politického hlediska může být choulostivé konfrontovat vašeho nadřízeného s názorem, že to, co vám říká, je špatné. Ale dobrý manažer se nebude ostýchat něco nového se naučit, ať již jde o manažera na nižší nebo na vyšší úrovni.

Proč byste si nemohli sezení s nadřízeným dohodnout už předtím, než půjdete na vzdělávací kurz. Pokud váš nadřízený ví, že se chystáte naučit něco nového o konkrétním tématu, může jej to podnítit, aby si sám osvěžil znalosti v dané oblasti nebo se připravil na vaše sezení, které pak bude produktivnější.

Colin Rutherford, manažer v komunikační společnosti, říká, že když jdou členové jeho týmu na vzdělávací kurz, vnímá to jako popud aby se během doby, než se jeho podřízení vrátí ze vzdělávacího kurzu, stal „expertem“ na cokoli, co se chystají naučit. „Podporuji své zaměstnance, aby převzali iniciativu“, říká. „Je na nich, aby si se mnou dohodli sezení a vrátili se se seznamem věcí a praktik, které se na vzdělávacím kurzu naučili a které chtějí uvést do praxe. Mám-li být poctivý, nutí mne to neustále se zdokonalovat. Je pravda, že si člověk často osvojí špatné návyky. Pokud vím, že se některý člen mého týmu chystá bojovat s takovým problémem, vím, že na prvním místě budu muset prozkoumat také své návyky.“

Proto byste se svým nadřízeným měli ještě před odchodem na kurz probrat následující skutečnosti:

  • Zjistit jeho očekávání, pokud jde o dovednosti, které získáte na kurzu. Je něco specifického, nač byste se podle jeho názoru měli zaměřit?
  • Ukázat nadřízenému vaši přípravu na kurz nebo poznámky – to mu pomůže zvážit, jak by vám po návratu ze vzdělávacího kurzu mohl co nejlépe pomoci.
  • Požádat o svolení, abyste mohli nové metody okamžitě otestovat v rámci každodenních činností.

Rozhodující jsou následné aktivity
Není o tom žádných pochybností. Když se vrátíte ze školení, nebudete mít moc času na zavedení nového režimu nebo uvedení nově získaných dovedností do praxe. Andrea Pizeyová říká: „Buďte trpěliví. Nečekejte, že se váš život změní za jediný den. Vzdělávací kurzy vás mají naučit, jak se více spolehnout sami na sebe. Může to nějakou chvíli trvat, než uvidíte hmatatelné výsledky. Je velmi důležité, abyste s praktikováním nových postupů začali co nejdříve po návratu na pracoviště. Udělejte velký rozruch. Všemi možnými prostředky sdělte vašemu nadřízenému, že chystáte převrat v kanceláři. Nezapomeňte však, že konkrétní akce má o mnoho větší dopad než pouhá slova. A nikdy nezapomeňte na to, že když příště půjdete do oddělení, které má na starosti vzdělávání zaměstnanců, oni budou vědět, zda používáte metody, které jste se naučili. A školitelé? Ti to poznají na míli daleko!“
 

|

Mezinárodní mzdové průzkumy Hays