Vytvoření popisu práce | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Vytvoření popisu práce

Po telefonu se vám bude snadno říkat konzultantovi z personální agentury, jaký typ člověka hledáte, a také co by daný člověk měl dělat. Teď si však řekneme, jaké výhody vám přinese, když vypracujete přesnou definici pracovní funkce a také osoby, kterou na danou pracovní funkci hledáte.

Proč se s tím trápit?
Dříve než podáte inzerát nebo zaregistrujete volné pracovní místo u personální agentury, je moudré investovat trochu času, abyste vyhodnotili, co vlastně přesně hledáte.

Popis práce je podrobný popis volného pracovního místa, a to včetně odpovědností pracovníka a také záměrů a cílů jeho práce. Profil pracovníka je specifikace osoby, která by podle vašeho názoru nejlépe splňovala požadavky spojené s danou pracovní pozicí. Vypracování podrobného profilu vám pomůže zaměřit se na to, co přesně hledáte. Dokončený dokument pomůže vašemu personalistovi, personálnímu oddělení nebo konzultantovi z personální agentury s identifikací kandidátů, kteří by přicházeli v úvahu. Je to rovněž výborné cvičení, jehož prostřednictvím přehodnotíte potřeby vašeho oddělení a budete mít příležitost v případě potřeby přerozdělit odpovědnost mezi členy vašeho týmu.

Popis práce a profil pracovníka jsou užitečné rovněž pro uchazeče o pracovní pozici. Budou mít větší povědomí o práci, o kterou se ucházejí. Pomůže to přilákat osoby, které by se o práci možná ani neucházely, a zúžit řady uchazečů vyloučením těch, kteří by nevyhovovali nebo kteří nemají rádi pracovní šum. Mnozí zaměstnavatelé dělají stejnou chybu – inzerují příliš vágně znějící pracovní pozice a čekají, kdo se objeví. To ovšem vždy znamená spoustu času zbytečně vynaloženého na procházení irelevantních žádostí nebo na provádění přijímacích pohovorů s uchazeči, kteří po konfrontaci se skutečnými požadavky na danou pracovní pozici zjistí, že se na tuto pozici vůbec nehodí.

Specifikace, které vytvoříte, vám pomohou rychleji a bez emocí vyhodnotit životopisy a připravit si seznam příslušných otázek pro přijímací pohovor.

Popis práce


Přehled

  • Název oddělení a pracovní pozice
  • Mzdový rozsah
  • Popis základní práce
  • Cíle pracovní pozice
  • Specifické odpovědnosti


Rozsah odpovědnosti

  • Každodenní povinnosti
  • Vůči komu je pracovní pozice odpovědná (tj. komu podává hlášení)
  • Pracovní proces od začátku až do konce
  • Typický pracovní den (je-li to vhodné)
  • Příklady jednorázových projektů (oživují práci, oživí i specifikaci)