Techniky vedení přijímacího pohovoru | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Techniky vedení přijímacího pohovoru

Přijímací pohovor je nedílnou součástí tradičního procesu přijímání pracovních sil. Kontakt mezi čtyřma očima umožňuje získat hluboký dojem a představu o tom, jak bude uchazeč v dané pracovní pozici úspěšný. Kombinace přípravy, vhodných otázek a naslouchání vám umožní vytěžit z přijímacího pohovoru maximum. Existuje celá řada různých metod. To, kterou z nich si vyberete, závisí na tom, jak chcete k přijímacímu pohovoru přistupovat, a také na účelu přijímacího pohovoru.

Metody vedení přijímacího pohovoru
Existuje mnoho různých přístupů k přijímacímu pohovoru. Příkladem je například behaviorální pohovor. Tato metoda je založena na bádání v minulosti a zkoumá, jak uchazeč zvládl předchozí úkoly nebo povinnosti. Tato metoda funguje za předpokladu, že způsob, jakým žadatel pracoval v minulosti, bude určovat jeho výkon i v budoucnosti.

Pak je nutno zvážit možnost přijímacího pohovoru založeného na kritériích. Hlavní výhodou této metody je způsob, jakým indikuje úrovně výkonu uchazeče v různých oblastech. Toho lze dosáhnout průběžným testováním znalostí uchazeče prostřednictvím série přísných a strukturovaných dotazů. Je to extrémně formální, avšak efektivní způsob, jak vést přijímací pohovor zaměřený na výkon. Slabým místem této metody je, že osoba, která vede přijímací pohovor, musí mít vysokou kvalifikaci, aby mohla klást relevantní dotazy, a existuje riziko, že se v případě, kdy neprovede testy dostatečně důkladně, může celý přijímací pohovor ukázat jako neefektivní.

Příprava
Široké spektrum použitých metod a struktur přijímacího pohovoru odráží širokou škálu faktorů, jež mají dopad na zaměstnavatele při provádění přijímacího pohovoru. Osobní preference, různé cíle a dřívější zkušenosti společnosti – to vše má vliv na kombinaci použitých metod. Pečlivé plánování a využití přísných testů a metod naslouchání lze implementovat u všech těchto metod. To neznamená, že musíte používat nějaké obzvlášť náročné metody. Níže je uveden jednoduchý kontrolní seznam:

  • Vaše požadavky: Vypracujte popis práce. Jaké specifické schopnosti a dovednosti má nový pracovník mít? Jaké zkušenosti jsou nezbytné a jaké jsou další požadavky? Jaké jsou hlavní pracovní povinnosti dané pracovní pozice a jaký je rozsah postupu na žebříčku kariéry v rámci dané funkce? Jaké povahové vlastnosti hledáte? Nastiňte specifické požadavky. To vám pomůže definovat vaše otázky a zjistit relevantní informace
  • Předem analyzujte životopis a/nebo formulář s žádostí o práci: To je nesmírně důležité, avšak v dnešní době vyznačující se neustálým nedostatkem času je to často přehlíženo. Podrobné písemné informace, které uchazeč uvedl, mohou odhalit jeho silné a slabé stránky. Životopis může rovněž zdůrazňovat nějaké nedostatky či problémy, které je potřeba řešit. Následně se můžete rozhodnout, zda existují nějaké další oblasti, které je potřeba prověřit. Může se stát, že budete chtít zjistit informace o společnostech, pro které uchazeč o práci pracoval, a o jeho roli v rámci těchto společností. Jestliže například pracoval ve funkci nadřízeného, kolik měl podřízených a jak se jako nadřízený cítil? Jak to zvládal? Co by řekl na řízení ještě většího počtu lidí? Nebo menšího? Použijte životopis, abyste mohli klást otázky relevantní pro vaši volnou pracovní pozici
  • Obstarejte si podrobný popis práce: Buďte připraveni na otázky týkající se dané pracovní pozice a rovněž na otázky týkající se společnosti jako takové. Jestliže budete vystupovat rozhodným způsobem, poskytne to uchazeči o práci větší důvěru ve vás a vy se budete prezentovat v profesionálním světle. Ostatně, jestliže před vámi sedí osoba, která se perfektně hodí na vaši volnou pracovní pozici, určitě chcete, abyste na ni vy i vaše společnost udělali co nejlepší dojem, ne?
  • Místnost, kde je prováděn přijímací pohovor: Chcete-li od uchazeče o práci získat co nejvíce informací, je důležité, aby se cítil uvolněně. Vyberte místnost, kde nebudete rušeni. Pokud se přijímací pohovor bude konat ve vaší kanceláři, přesměrujte telefonní hovory a zajistěte, aby vás nikdo nerušil. Představte si, jak by vás i uchazeče o práci rušilo, kdyby v jednom kuse zvonil telefon nebo někdo klepal na dveře. Jednou z dalších věcí, které vám pomohou uchazeče o práci uvolnit, je neformální sezení. Dvě židle u malého stolečku působí podstatně méně hrozivě než bariéra velkého stolu


Příprava programu přijímacího pohovoru
Připravte si program přijímacího pohovoru. To vám pomůže nepřekročit časový limit a zaměřit se na otázky, které potřebujete položit. Naplánujte si, které otázky položíte, a rovněž, kdy je položíte. Formulujte jasnou strukturu pohovoru, které se budete moci držet.

Před zahájením přijímacího pohovoru si znovu uvědomte, že nejvíce se o uchazeči dozvíte, když se uchazeč bude cítit uvolněně. Máte jen omezené množství času, abyste toho dosáhli. Představte se, projděte program a sdělte uchazeči, jak dlouho to bude trvat. Požádejte uchazeče o svolení dělat si poznámky. Je to zdvořilé a v uchazeči pak nevzbudí paniku, když si náhle začnete něco škrábat do svého poznámkového bloku.

Metody dotazování

  • Otevřené otázky: kdo, co, kdy, jak a proč. Otázky, které zkoumají a jejichž cílem je shromáždit širokou škálu informací.
  • Ověřovací otázky: specifické otázky týkající se podrobností. Kontrola informací získaných prostřednictvím otevřených otázek.
  • Zavřené otázky: hledání odpovědi na jednotlivá fakta, opět se používají pro kontrolu.
  • Hypotetické otázky: otázky typu “jak byste se cítil, kdyby…” – tyto otázky vyžadují, aby se uchazeč o práci zamyslel v hlubším měřítku. Pomocí těchto otázek zjišťujete, jak by uchazeč o práci reagoval. Jeho odpověď však nesmíte brát doslova, v reálné situaci by možná reagoval odlišně.


Zanechte dlouhotrvající dojem
Uchazeč o práci není jediným, kdo je během přijímacího pohovoru testován. Je nesmírně důležité, abyste udělali co nejlepší dojem. Uchazeč o práci si na základě přijímacího pohovoru vytvoří trvalý názor na vaši společnost. Ošumělé prostředí, zmatkující osoba vedoucí pohovor nebo neustálé vyrušování – to vše může vyvolat špatný dojem o společnosti. Jakmile se setkáte s uchazečem, vytváříte dojem vaší společnosti. Tento dojem musí být uspořádaný, dobře prezentovaný a hlavně včasný! Musíte vyzařovat efektivitu, kterou sami hledáte u uchazečů o práci.

Závěr přijímacího pohovoru
Způsob, jakým přijímací pohovor uzavřete, zanechá v uchazeči konečný dojem z vás a vaší společnosti. Vyzvěte uchazeče k položení otázek. Možná bude chtít vysvětlit některé skutečnosti nebo jste možná neprobrali některou oblast, která ho zajímá. Vysvětlete uchazeči, co bude následovat: nastiňte časový plán, který bude uvádět, kdy by mělo být provedeno rozhodnutí a kdy bude uchazeč informován o výsledku. Prodiskutujte proces přijímacího pohovoru. Bude se konat druhé, případně třetí kolo? Půjde o přijímací pohovor s nadřízenými nebo se bude jednat o testy?

A nakonec?
Jakmile ukončíte pohovor, poznamenejte si rychlý souhrn vašich myšlenek, pocitů a klíčových bodů. Napište, jaký máte z pohovoru dojem. Je zajímavé, kolik toho člověk může zapomenout, když si nesepíše rychlý souhrn, zejména když musí během jediného dne provést přijímací pohovor s více uchazeči. To vám pomůže vytvořit si jakási porovnání pro druhý přijímací pohovor nebo pro důležitou nabídku pracovní pozice.

Takže – až budete příště provádět přijímací pohovor s vybranými uchazeči (nebo třeba jen s jedním uchazečem), nesmíte to uspěchat a rozhodně jej nesmíte vést bez přípravy! Přemýšlejte o způsobu, jakým chcete pohovor vést, analyzujte životopis a popis práce, rozhodněte se, na co se budete ptát, a také jakým způsobem se na to budete ptát. Myslete na to, jaký dojem uděláte, a zapisujte si poznámky. Díky přípravě budete při vedení pohovoru úspěšnější a efektivnější.