Efektivní školení vašich zaměstnanců | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Efektivní školení vašich zaměstnanců

Dnes více než kdykoli předtím jsou si zaměstnavatelé vědomi významu adaptability, odborných schopností a rozvoje svých zaměstnanců. Pokud mají zaměstnanci být schopni zvládat budoucí výzvy a požadavky, musí bezpodmínečně držet krok s měnícími se odvětvovými praktikami a technologickými změnami. Pro zaměstnavatele to znamená, že vzdělávání zaměstnanců je aspekt, který si nemohou dovolit ignorovat.

Vštípení potřeby vzdělávat se
Mnoho vedoucích pracovníků posílá své zaměstnance na vzdělávací kurzy, aniž by věnovali pozornost obsahu výuky, tomu, zda je tento obsah v souladu s pracovními povinnostmi a odpovědností vyplývající z jejich pracovní pozice a zda jejich tým o školení vůbec žádal. Přihlášení zaměstnanců na externí vzdělávací kurzy je finančně nákladné, avšak ušetří vám přílišné přemýšlení o tom, co vaši zaměstnanci skutečně chtějí nebo potřebují. Nakonec, školení nemusí stát hromadu peněz. Můžete najít způsoby, jak zavést průběžné vzdělávání na pracovišti, a možná odhalíte školitelské talenty, o nichž jste neměli ani potuchy!

Zaměstnavatelé rádi hořekují nad plýtváním finančními prostředky investovanými do školení vzdělání chtivých zaměstnanců. Dejte vašim zaměstnancům příležitost dělat práci, kterou mají rádi, dokonce lépe než by mohli, a oni po této možnosti rádi sáhnou.

Jak je možné, že v rámci průzkumu odpověděla více než polovina britských zaměstnanců, že nemají pocit, že by se u svých zaměstnavatelů dostatečně vzdělávali, a tři ze čtyř manažerů připustili, že svým zaměstnancům poskytují neadekvátní školení?

Čím dál vyšší počet firem, konzultantů, komerčních společností a vzdělávacích firem neustále vyvíjí programy přizpůsobené na míru potřebám firem. Zaměstnavatelé mohou vyslat své zaměstnance na externí kurzy nebo mohou pozvat nezávislé konzultanty, aby jejich zaměstnancům poskytli školení na místě.

Přílišné spoléhání na oddělení, které má na starosti vzdělávání zaměstnanců, a na externí poskytovatele vzdělávacích služeb však má za následek prostředí, v jehož rámci vedoucí pracovníci zapomínají, že školení zaměstnanců začíná doma. Pořádání nákladných kurzů je také výborné, avšak vy můžete jednoduše vytvořit vzdělávací kulturu přímo ve vašem vlastním oddělení. Vše, co potřebujete, je pečlivá kontrola vašich aktuálních dohod, stručná analýza potřeb v oblasti vzdělávání a realizace krátkých, avšak efektivních seminářů (ve spolupráci s vaším týmem), z nichž se poučíte jak vy, tak váš tým. A vůbec nejlepší je, že školení bude nejen naprosto na míru, ale že se navíc bude líbit i vám.

Čas, znalosti a energie
Dříve než řeknete „To si snad děláte legraci! Máte představu o mých každodenních úkolech?“, zastavte se a minutu přemýšlejte. Vzpomeňte si, jak váš pomocný účetní interpretoval finanční informace, které měly být dnes ráno doplněny do rozpočtu společnosti. Doslova v bolestech jste sledovali, jak se pokusil připravit prognózy a projekce. Zabralo to dalších patnáct nebo třicet minut. A přitom jste to později stejně ještě museli doladit. Kdybyste jen měli čas ukázat mu, jak to udělat pořádně.

A ještě nad něčím byste se měli zamyslet. Jak se cítí vaše personální asistentka, když si od ní vezmete návrh popisu práce a pak několika hbitými škrty pera nebo kliknutím myši změníte její práci ze zfušovaného pokusu na dokument, na který by mohl být každý pyšný? Když nemáte čas vysvětlit jí, co udělala špatně, a co jste udělali vy, abyste to opravili? Jaký z toho máte pocit?

Počkejte minutu. Nevzpomínáte si na podobnou situaci ze včerejška s někým z oddělení marketingu? A předevčírem s někým z nákupního oddělení?

Když si my manažeři sedneme a sepíšeme všechny úlohy, které jsme podle našeho názoru schopni vykonat lépe než lidé, které za vykonávání těchto úkolů platíme, asi to bude pěkně dlouhý seznam. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo tak vážné. Ale efektivní manažeři si nesednou a nesmějí se svým nedostatkům. Snaží se je napravit.

Kdy, kde a jak?
Vzhledem k tomu, že je do komerčního rozhodování zapojeno čím dál více zaměstnanců, nestačí mít silný technický tým. Zaměstnanci musí rozumět obchodu, budování a udržování výborných vztahů se zákazníky, musí umět poskytnout doporučení a, v případech, kdy je to relevantní, získávat nové zákazníky a uzavírat nové obchodní transakce.

Dobrou zprávou je, že velmi pravděpodobně můžete na své zaměstnance delegovat o mnoho více úkolů, než v současné době delegujete. A uvidíte, kolik času ztrácíte tím, že si nevyčleníte čas na řádné kaučování zaměstnanců v aspektech jejich práce, které vyžadují pozornost.

Vedoucí pracovníci si často myslí, že školení automaticky znamená, že zaměstnanec bude minimálně půl dne (a obvykle déle) mimo pracoviště ponořen do cvičení typu „rozehrání rolí“ a vůbec nebude myslet na svou aktuální práci. I když není pochyb o tom, že dny vyhrazené na školení mají nesmírnou hodnotu, neexistuje žádný důvod, proč byste nemohli určitou hodnotu vytěžit i z kratších, přesněji cílených školicích relací, které budou trvat hodinu nebo třeba jen půl hodiny.

Mnohé banky, stavební společnosti a rovněž maloobchodní prodejny otvírají jeden den v týdnu ráno o půl hodiny nebo o hodinu později kvůli „školení personálu“. Možná byste se divili, kolik je toho možné reálně se naučit v tak krátké době. Ale zamyslete se: Každou chvíli přijde někdo do vaší kanceláře a stráví pět minut u vašeho stolu s dotazem, jak vyřešit určitý problém. A přitom by bylo možné dosáhnout o mnoho více za jen o málo delší dobu - třeba rozšířením sítě a zahrnutím všech členů vašeho týmu. Ostatně uvažte, kolik lidí raději mlčí o elementech své práce, kterými si nejsou jisti. Shromážděte je do skupiny a po dobu dvaceti nebo třiceti minut s nimi diskutujte o problému. Kdo ví, možná že na svět vyjde nějaká novátorská idea?

Pokud školení trvá krátkou dobu, je nabité a je vedeno na poměrně informační úrovni, lidé mu budou věnovat pozornost. Vědí, že tu nejsou proto, aby se nudili, a budou lépe naslouchat. Nakonec, proč nezvážit možnost realizace celodenního semináře pro celý tým, kde by se řešily jiné aspekty toho, co vaše oddělení dělá každý týden? A pamatujte - jediné, co vás to bude stát, je trocha myšlení a váš čas.

Šíření slova
A co víc, proč byste měli dělat všechnu tu těžkou práci sami? Delegujte školení na váš tým! Téměř každý si myslí, že dokáže určitý aspekt své práce dělat lépe než ostatní. Může to být nějaká technická oblast nebo něco obecnějšího, jako je například řízení času (time management). Nebo někdo mohl přijít na skvělé řešení nějakého obecného problému. Nechte zaměstnance, ať zhodnotí své řečnické nadání. Dejte svým zaměstnancům šanci vést krátké semináře:

 • Podpořte je, aby používali tabule flipchart nebo program PowerPoint
 • Buďte připraveni jim pomoci, ale příliš jim do toho nezasahujte. Je to jejich show, ne vaše
 • Nenuťte každého, aby se zúčastnil. Stoupnout si před skupinu lidí, o blízkých spolupracovnících nemluvě, to pro každého nemusí být zrovna zábavná představa
 • Vyzvěte je, aby vám přednesli své nápady nebo přišli s možnými tématy školení – musíte každý rok vyplnit 52 rubrik!
 • Před každým školením investujte půl hodiny, aby zaměstnanec, který následující školení povede, s vámi mohl projít plánovaný seminář nebo prezentaci
   

Jak převést myšlenku semináře na skutečnost
Existují určité aspekty odpovědnosti vašeho týmu, které vyžadují větší pozornost, než příležitostné hodinové školení. Tak nebuďte troškaři. Vyhraďte si na seminář nějaký den. Termín naplánujte dostatečně včas, abyste zajistili, že všichni budou mít volno a že všechny úkoly, které měly být v daný den splněny, budou vyřízeny již v předchozí den. Zorganizování školicího dne, který bude začínat v deset dopoledne a končit kolem čtvrté odpoledne, vám umožní vyřídit po ránu telefonní hovory. Oddělení pak na vás nebude nahlížet jako na někoho, kdo se vyhýbá svým odpovědnostem (o to určitě nestojíte). Projděte si aspekty práce, které chcete na semináři probrat. Promyslete si:

 • Které oblasti jsou problémové?
 • Jaké “seznamy” mám skupinu nechat vytvořit na tabuli flipchart?
 • Jaké příležitosti k procvičování skupiny existují?
 • Jaké příležitosti jsou, pokud jde o rozehrání rolí?
 • Koho bych mohl vyzvat, aby přišel s nějakým nápadem?
 • Komu mohu položit tuto/onu otázku?
 • Jak mohu oživit seminář? Jak prolomím ledy?


Poté, co na seminář vyhradíte nějaký den, byste měli uskutečnit konzultaci s týmem. Požádejte členy týmu, aby vyplnili jednoduché „tabulky cílů školení“, vyzvěte je, aby sepsali, čeho by chtěli během školicí relace dosáhnout, jak hodlají měřit svůj úspěch a tak dále. Vzhledem k tomu, že vaše skupina pravděpodobně bude malá, pokuste se zajistit, aby každá osoba vyřešila během semináře alespoň jeden svůj cíl.

Udělejte z toho zábavu
I když se vaši zaměstnanci navzájem všichni znají a v kanceláři se vzájemně přátelí, nažeňte je do školicí místnosti a existuje reálné riziko, že se z nich stanou mlčenliví cizinci. Nedovolte, aby nastala děsivá agónie. Hrajte hry. Bude se jim to líbit. Na začátek dne se výborně hodí cvičení, kterému se říká „ledoborec“. Před každou přestávkou a po každé přestávce (zejména po přestávce na oběd) dodají hry účastníkům semináře energii a pobaví je.

Vedoucím pracovníkům, kteří investují úsilí do školení svých zaměstnanců, se jejich snaha vrátí. Budou mít dobrý pocit ze semináře, který zorganizovali, a na vlastní oči uvidí své zaměstnance, jak se rozvíjejí. A pokud se vašim zaměstnancům školení zalíbí, můžete si být jisti, že se jimi – a vámi – pochlubí kolegům v jiných odděleních. Produktivita na pracovišti se zvýší a v prostředí, kde se pracuje se zákazníky, bude převažovat spokojenost. Mějte na paměti, že se to vyplatí hlavně vám. Vy znáte svůj důvod – dříve jste za ně dělali jejich práci.

Napadá vás nějaký lepší způsob jak identifikovat budoucí manažery? Zkuste najít způsob, pomocí něhož zapojíte do tohoto školení úplně každého. Zveřejněte dobré nápady. Ti, kteří mají tendenci skromně postávat v koutě, jednoduše jen potřebují popostrčit pomocí šikovné otázky, aby ukázali, co v nich je.