Sepsání dopisu s nabídkou | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Sepsání dopisu s nabídkou

Už jste se dostali poměrně daleko. Investovali jste čas a úsilí do identifikace správné osoby pro danou pracovní pozici. V této fázi je čas vyjádřit souhlas, a to prostřednictvím vhodně formulovaného dopisu s nabídkou, který na uchazeče, o něhož stojíte, udělá ten správný dojem.

Vyhněte se standardním dopisům
Většina firem vlastní standardní dopisy s nabídkou, do nichž se dopíše jméno, název pracovní funkce, datum nástupu a výše platu. Uchazeči je však snadno rozpoznají. Po řadě příjemných, přátelských, osobních setkání představují tyto dopisy riziko, že je uchazeč bude vnímat jako projev lenosti a neosobního přístupu, zejména pokud jsou podepsány osobou, která skutečně vedla závěrečný přijímací pohovor.

Práci přece nenabízíte každý den. Proč byste nemohli věnovat čas na sepsání něčeho originálního? Minimálně je vhodné změnit standardní firemní dopis, tak aby uchazeč, jemuž mohla být nabídka sdělena verbálně a s entuziasmem konzultantem z personální agentury, i nadále měl pocit, že o něj vaše firma stojí. Jestliže má uchazeč vleklé pochybnosti nebo problémy, neosobní dopis s nabídkou jej může popostrčit špatným směrem. Napište místo standardního dopisu něco pozitivního a vaše šance, že uchazeč nabídku přijme, se zvýší.

Jednejte okamžitě
Poté, co se rozhodnete udělat nabídku, a zejména v případě, kdy jste byli konzultantem z personální agentury požádáni, abyste sdělili vítězného uchazeče, bude nejlepší, když ještě týž večer napíšete a odešlete dopis s nabídkou. Pokud má uchazeč naplánovány přijímací pohovory ještě u jiných firem, vaše potvrzená nabídka na jeho stole jej může přesvědčit, aby plánované pohovory zrušil. Na rozdíl od některých postřehů nemají uchazeči o práci tendenci vypočítavě stohovat nabídky a používat je k nátlaku na zvýšení svého platu. Pro většinu lidí je absolvování přijímacích pohovorů časově náročné a stresující. Rychle doručená pozitivní nabídka práce může všechno změnit. Uchazeči, s nimiž se setkáváme, nás poté, co dostanou dopis s vynikající nabídkou, často instruují, že máme zrušit zbývající nevyřízené žádosti o pracovní pozici.

Poté, co odešlete nabídku práce, je nutno respektovat určité formality. To však neznamená, že musíte použít toporný, přespříliš formální jazyk. Když do oslovení uvedete „Milý Tomáši“ nebo „Milá Jano“, bude to vypadat přátelštěji než konvenční „Pan Novák“ nebo „Paní Nováková“. A hlavně to nastaví správný tón.

Nabídku musíte prodat
Zdůrazněte nejúžasnější výhody, které nabízíte. Podmíněné výhody (například podpora studia za předpokladu, že uchazeč absolvuje zkoušky) by měly být v ideálním případě uvedeny v samostatném dokumentu s podmínkami anebo, pokud takový dokument není, by měly být zařazeny mezi jiné výhody. Dopis musí uchazeči nabídku „prodat“. To znamená, že je potřeba se vyhnout nejasnostem a právnímu jazyku.

Vyjádřete vaše potěšení, že uchazeč uspěl ve výběrovém řízení a získal pracovní pozici ve vaší společnosti. Nesmíte však rovnou předpokládat souhlas. Rozhodně o něj požádejte. Mějte však na paměti, že uchazeč má možnost volby. Můžete se zmínit o specifických schopnostech, dovednostech či zkušenostech, jimiž uchazeč disponuje a kterými by mohl přispět vaší společnosti. Nebo zopakujte nějaké konkrétní projekty, o kterých jste hovořili během přijímacího pohovoru a o nichž víte, že se o ně uchazeč zajímal.

Aby se uchazeč necítil pod tlakem, měli byste se jej vždy osobně zeptat, zda má nějaké dotazy ohledně nabídky nebo jiných aspektů práce. Váš konzultant z personální agentury bude neustále ve styku s uchazečem a upozorní vás na cokoli, co by bylo potřeba vyřešit. Jen je potřeba dát dopisu osobnější rovinu a projevit vaši připravenost a ochotu zodpovědět všechny dotazy.

Osobní kontakt
Milým okamžikem (a jak nám uchazeči často říkají, okamžikem skutečného vítězství) je pozvání úspěšného uchazeče zpět do vaší kanceláře během jeho výpovědní lhůty, aby se setkal pracovním týmem. Výborná je také pozvánka na drink nebo na oběd s budoucími spolupracovníky. Ať si je člověk sebejistější, změna zaměstnání může být stresující. Je o hodně lepší těšit se na první den v zaměstnání, když víte, že po vstupu do kanceláře uvidíte tváře lidí, s nimiž jste se již setkali. Snadno se zapomíná na to, že práce během výpovědní lhůty může být časem osamocení – a je to doba, kdy úspěšný uchazeč o práci může být náchylný k přijetí protinabídek nebo může být otevřený zvažování dalších pracovních možností, které viděl inzerovány. Čím více uděláte pro to, abyste jméno vaší firmy udrželi v popředí uchazečovy mysli, tím lépe. Jestliže uchazeče ve svém dopise s nabídkou pozvete na pracoviště, bude to „závěr“, který na něj skutečně učiní dojem.

Pokud to není možné, zakončete svůj dopis poukázáním na to, co by měl uchazeč učinit, aby vyjádřil svůj souhlas s vaší nabídkou.

Příklad dopisu s nabídkou


Milá Lauro,

Tímto bych Vám jménem naší společnosti rád písemně potvrdil nabídku pracovní pozice vedoucí oddělení auditu s ročním platem 40.000 Euro a s datem nástupu do zaměstnání v pondělí 23. dubna. V příloze k této nabídce najdete podrobný souhrn podmínek, které nabízíme, a informace o našem flexibilním plánu zaměstnaneckých výhod.

Věřím, že se rozhodnete připojit se k řadám našich zaměstnanců. Jak jsem uvedl při našem setkání, oddělení je vytíženo více než kdy jindy. Příležitosti k prosperování z krátkodobého i dlouhodobého hlediska jsou vynikající a vaše role bude pro náš úspěch klíčová. Klademe velký důraz na profesionální rozvoj všech našich zaměstnanců a já jsem osobně přesvědčen, že byste rostla spolu s naší firmou a využila všech těchto skvělých příležitostí.

Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně naší nabídky, můžete mne osobně kontaktovat na telefonním čísle xxx xxx xxx. Jestliže se rozhodnete nabídku akceptovat, rád bych vás pozval na drink s naším týmem, abyste se ještě před nástupem mohla blíže seznámit se svými budoucími kolegy.

My všichni jsme přesvědčeni, že byste pro náš tým byla velkým přínosem a těšíme se na spolupráci s Vámi. Pokud chcete naši nabídku akceptovat, podepište se prosím na vyznačené místo a kopii mi zašlete zpět v obálce, která je připojena. Poté Vás budu kontaktovat, abych potvrdil přijetí Vašeho dopisu a dohodl se s vámi na termínu setkání s týmem v následujících dvou týdnech.

S přátelským pozdravem

Stefano Bianchi
Vedoucí odboru