Snažte se udržet své špičkové přechodné pracovníky | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Snažte se udržet své špičkové přechodné pracovníky

Mnozí lidé vědomě přecházejí z jednoho zaměstnání do jiného, kde získají nové schopnosti, mají vyhovující pracovní dobu a vyhnou se dlouhodobým závazkům. A zaměstnání změnili už mnohokrát. Až donedávna firmy najímaly pracovníky na přechodný úvazek náhradou za nemocné zaměstnance nebo za zaměstnance na dovolené a věnovaly jim jen minimum motivace, stimulu nebo dokonce obvyklé zdvořilosti. Avšak dnes organizace zabývající se finančními službami pláčou nad ztrátou svých dočasných talentů, které už jsou dávno někde jinde. Co můžete udělat, aby tito špičkoví správci životního a penzijního pojištění, kteří vám přijdou do cesty, skutečně zůstali u vás – a třeba dokonce začali uvažovat o trvalejší práci? Deset nejlepších rad Matta Davise najdete na webových stránkách hays.com.

Zdravý přístup k pracovníkům na přechodný úvazek eliminuje potenciální problémy. V sektoru finančních služeb, kde je kladen obrovský důraz na splnění termínů a splnění přísných legislativních požadavků, si nemůžete dovolit nesprávný postup. Největším strašákem pro manažery životního a penzijního pojištění a pro zaměstnance personálního oddělení, kteří přijímají pracovníky na přechodný úvazek, je faktor závazku – přesvědčit pracovníky na přechodný úvazek a smluvní pracovníky, aby se zavázali k pracovnímu poměru na dobu určitou. Existuje však spousta věcí, které můžete jako úsekoví nadřízení udělat, aby vaši pracovníci na přechodný úvazek byli spokojení. Zároveň z nich můžete získat to nejlepší a – kdoví – třeba přitom narazíte na někoho, kdo se rozhodne zůstat ve firmě o něco déle…?

Uvedení pracovníka na přechodný úvazek na pracoviště
Když se objeví nový pracovník na přechodný úvazek, investujte čas, abyste jej postupně představili kolegům a ukázali mu práci, kterou bude vykonávat.

 • Pověřte jednoho ze stálých zaměstnanců, aby se pracovníka na přechodný úvazek ujal, a přeneste na něj odpovědnost za to, že mu ukáže co a jak (je to výborný úkol pro nadšené a horlivé mladé pracovníky, kteří touží po nějaké odpovědnosti)
 • Vysvětlete pracovníkovi na přechodný úvazek základní kancelářská pravidla, tj. takové záležitosti, jako je chování, předpisy a oděv
 • Prověřte jeho znalost softwaru – mnozí pracovníci na přechodný úvazek se rádi naučí nové věci a mohou být ochotnější pustit se do neznáma než stálí zaměstnanci
 • A teď to nejdůležitější: Musíte zajistit, aby pracovník na přechodný úvazek přesně věděl, co se od něj očekává, jak bude měřen jeho výkon a koho může požádat o pomoc


Respekt
Pracovníci na přechodný úvazek také mají mozek! Respektujte jejich inteligenci:

 • Vysvětlete, jak jejich práce zapadá do celkového obrázku společnosti. To jim pomůže pochopit, proč dělají to, co právě dělají. Určitě budete mít na pracovišti raději produktivního pracovníka na přechodný úvazek než člověka-automat
 • Uvítejte jeho nápady a komentáře – všechno lze zlepšit. A kdo říká, že jeho předchůdce byl ten nejlepší ze všech?
 • Nedělejte rozdíl mezi pracovníky na přechodný úvazek a vaším stálým pracovním týmem, pokud jde o problémy, k nimž by pracovníci na přechodný úvazek mohli mít co říci. Jinak se budou cítit nedoceněni a vy můžete velmi ztratit. Pracovníci na přechodný úvazek, kteří jsou respektováni, jsou totiž také podstatně produktivnější


Školení
Základní zaškolení pracovníků na přechodný úvazek je nezbytným předpokladem:

 • Nepředpokládejte, že váš pracovník na přechodný úvazek má o všem přehled. Většina sezónních pracovníků postihne základní běh firmy, ale když jim objasníte, jak pracují systémy, snížíte riziko zbytečně promrhaného času.
 • Co nejdříve identifikujte slabé stránky pracovníka na přechodný úvazek a zajistěte, aby mu někdo z týmu pomohl.
 • Zjistěte jeho silné stránky. Můžete je využít?


Anebo ještě lépe: Zjistěte, jaké školení a znalosti jsou potřeba ještě předtím, než váš pracovník na přechodný úvazek dorazí. Dáte mu tím na vědomí, že neočekáváte, že to všechno bude vědět.
Mějte na paměti: I vám kdysi někdo ukázal, jak máte dělat svou práci. Pracovník na přechodný úvazek, který potřebuje školení, nemusí být nutně hloupý. Může to být prostě člověk, který chce svou práci dělat dobře.

Zapojení
Nezapomínejte na pracovníky na přechodný úvazek ani při plánování sociálních událostí:

 • Vyzvěte je, aby se připojili ke stálým pracovníkům, když se jde na neformální drink po práci
 • Zajistěte, aby byli pozváni na oficiální, firmou organizované události (jako jsou například výlety nebo vánoční besídka)
 • V rámci kanceláře vyzvěte vaše zaměstnance, aby vynaložili nějaké úsilí na komunikaci s vašimi pracovníky na přechodný úvazek v době oběda nebo ráno po příchodu do práce. Nedovolte, aby vaši pracovníci na přechodný úvazek byli odstrčeni do kouta a ignorováni, zatímco všichni ostatní vesele konverzují


Komunikace
Nenechte pracovníky na přechodný úvazek plout v temnotách. Informace o společnosti jsou pro ně stejně důležité jako pro vaše stálé zaměstnance:

 • Pokud se budou konat nějaká firemní zasedání, jejichž účelem je oznámení akvizic, služebního postupu nebo reorganizace, pozvěte na ně i své pracovníky na přechodný úvazek. Ostatně, tyto informace mohou mít dopad na jejich každodenní aktivity
 • Zahrňte pracovníky na přechodný úvazek do porad týmu. Mohou být schopni informovat o svých vlastních zkušenostech z určitých situací nebo navrhnout řešení určitých problémů
 • Nevylučujte dobře pracující pracovníky na přechodný úvazek z komunikačních porad. Nic nemůže více přispět k tomu, aby se pracovník na přechodný úvazek cítit izolovaný a nemilován, než když ho necháte zvedat telefony, zatímco všichni ostatní jsou pohromadě ve vedlejší místnosti
   

Motivace
Pracovníci na přechodný úvazek pozitivně reagují na cíle a odměny:

 • Vytvořte motivační prvky vztahující se na dokončení určitého objemu práce nebo třeba na rutinní práce, jako je zadávání dat nebo zpracování žádosti. Možná byste mohli pro pracovníky na přechodný úvazek vyhlásit soutěž “pracovník týdne” (kritéria pro kvalifikování by měla být minimální).
 • Jestliže je projekt obzvláště namáhavý (například musí být proveden pouze jedním pracovníkem na přechodný úvazek v krátkém časovém období), stanovte opravdu lákavou motivaci pro splnění termínu projektu.


Plat
Neudělejte chybu: Nemyslete si, že pracovníci na přechodný úvazek jsou levná pracovní síla – nejsou:

 • Dejte jim slušný plat – váš konzultant z personální agentury vám bude schopen poradit sazby založené na aktuální poptávce a nabídce
 • Mnoho společností nyní nabízí bonusy za dokončení jako dodatečnou motivaci za dokončení zadaných projektů nebo úkolů
 • Pokud máte dlouhodobé pracovníky na přechodný úvazek, zvažte rovněž možnost zaplatit jim za “bankovní prázdniny”
 • Rozšiřte drobné zaměstnanecké výhody i na pracovníky na přechodný úvazek (například bezplatné parkování, kantýna pro zaměstnance nebo permanentky do posilovny), které jsou dostupné pro stálé zaměstnance. Nabídněte tyto možnosti i pracovníkům na přechodný úvazek


Odpovědnost
Nepřehlížejte vynikající pracovníky na přechodný úvazek, když se vyskytne volná pracovní pozice na dobu neurčitou:

 • Zvažte možnost převést pracovníka na přechodný úvazek na nevyužitou pozici, avšak zatím pouze jako pracovníka na přechodný úvazek, abyste zjistili, zda to bude vyhovovat vám i jemu (na původní pozici dosaďte jiného pracovníka na přechodný úvazek)
 • Váš pracovník na přechodný úvazek již bude mít slušný přehled o firemní kultuře a možná dokonce nápady, jak danou práci dělat jinak


Hodnocení výkonu
Pravidelné hodnocení je nesmírně důležité:

 • Vyhraďte si čas na zkontrolování práce vašeho pracovníka na přechodný úvazek
 • Poskytujte konstruktivní zpětnou vazbu s ohledem na všechny aspekty výkonu
 • Jestliže jsou nezbytná nějaká zdokonalení, vysvětlete je a naplánujte další školení nebo kaučování
 • Využijte této příležitosti, abyste se zeptali, jestli má pracovník na přechodný úvazek nějaké problé
 • Naplánujte tuto schůzku předem. Neměli byste pracovníka na přechodný úvazek zaskočit (to byste neměli dělat ani u stálých zaměstnanců)


Uznání
Pokud zaměstnanci podávají dobrý výkon, řekněte jim to. Má to své výhody:

 • Řekněte svým pracovníkům na přechodný úvazek, že dobře pracují, pokud si jejich výkon zaslouží zvláštní zmínku
 • Předejte jim pozitivní zpětnou vazbu od spolupracovníků z jiných oddělení
 • Informujte personální agenturu, neboť pro ni je tato informace rovněž důležitá. Personální agentura ji zdokumentuje pro účely budoucích referencí
 • Příležitostně je oceňte nějakým neformálním způsobem (například s nimi zajděte na snídani nebo jim v poledne kupte kávu a koláč)


A nakonec…
Dobří pracovníci na přechodný úvazek si často dávají pozor na své první setkání s novou společností – bohužel se velmi často vyskytuje nechuť pracovat bok po boku s pracovníky na přechodný úvazek. Stejně tak stálí zaměstnanci, kteří měli špatné zkušenosti s pracovníky na přechodný úvazek, zase často házejí všechny do stejného pytle. Je tedy nutno, aby si všichni byli vědomi toho, jak cenní pracovníci na přechodný úvazek jsou. Nakonec – kdyby byli zbyteční, nemuseli byste vynakládat finanční prostředky na jejich najmutí.

Žádná z výše uvedených rad není průkopnická. Samozřejmě jste to vy sami, kdo musí objektivně posoudit, jak zacházet s různými pracovníky na přechodný úvazek. Ne každý z nich pro vás bude mít stejnou hodnotu. Někdy vám bude stačit někdo, kdo vstoupí, udělá za jediný den potřebnou práci a vy už ho nikdy neuvidíte. Ale nějaký kvalitnější program náboru pracovníků na přechodný úvazek by mohl zajistit, že ti nejlepší pracovníci na přechodný úvazek ocení kouzlo vaší společnosti a poté, co vaši firmu opustí, budou fungovat jako její dobří poslové. Tedy samozřejmě v případě, že se vám je nepodaří ulovit na nějakou stálou pracovní pozici!