Revize výše platu | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Revize výše platu

Způsob, jak provést revizi platu se může zdát poměrně jednoduchý. Vaši zaměstnanci požádají o zvýšení platu, vy uspořádáte schůzku, oni předloží svůj případ a po pečlivém zvážení vy učiníte rozhodnutí a sdělíte je zaměstnanci.

Příprava
Ale pozor. Revize platu – to je ještě něco navíc. Můžete udělat své zaměstnance šťastnými a zajistit, abyste z toho taky něco měli. Ať již žádost o zvýšení platu přijmete nebo zamítnete, můžete zajistit, aby zaměstnanec nadále usilovně pracoval poté, co učiníte vaše rozhodnutí.

Revize platu nabízejí možnost ocenit a motivovat. Váš zaměstnanec se možná významně zlepšil nebo jeho odpovědnost přesáhla původní popis práce. Anebo, na druhé straně, možná nepodává nejlepší výkon nebo měl disciplinární problémy. Ať je to jak chce, revize musí být založena na cílech společnosti a na osobních cílech zaměstnance a také na tom, zda tyto cíle byly splněny ve specifikovaném časovém období. Poté, co se dohodnete na revizi a stanovíte datum, musíte udělat několik věcí a připravit se na schůzku:

  • Zjistěte, jaká je tržní hodnota dané pracovní pozice. Obraťte se na vaše personální oddělení, na konzultanta z personální agentury nebo se podívejte na stránky funkcí nebo průzkumy platů na Internetu
  • Analyzujte postup zaměstnance tím, že se podíváte na minulá hodnocení výkonu a revize platu
  • Porovnejte stanovené záměry a cíle s jeho současným skutečným výkonem.
  • Nespoléhejte na výkon za bezprostředně uplynulou dobu – zkontrolujte, zda je jeho výkon dlouhodobě konzistentní a zda zaměstnanec vykazuje entuziasmus během celého období od poslední revize platu.


Postup zaměstnance vám pomůže analyzovat několik níže uvedených otázek:

  • Vzal na sebe další odpovědnost? Vykazuje přesčasy?
  • Jaké speciální projekty realizoval?
  • Jak rychle reagoval na speciální požadavky a na urgentní úkoly?
  • Jsou jeho vzhled a chování profesionální?
  • Přinesl společnosti přidanou hodnotu tím, že využil svých užitečných schopností, nebo uspořil společnosti nějakým způsobem finanční prostředky?


Revize platu
Váš zaměstnanec pravděpodobně přijde na schůzku dobře připraven a s odůvodněním, proč si podle jeho názoru zasluhuje zvýšení platu. Jestliže přijde bez jasného důvodu, je na vás, abyste převzali kontrolu nad schůzkou. Vyjasněte si, jaký je jeho aktuální plat, a jaký plat by zaměstnanec chtěl dostat. V této fázi nedělejte žádné sliby, zejména pokud to musíte konzultovat s další stranou, jako je například ekonomický ředitel nebo personální oddělení. Zeptejte se zaměstnance, proč si myslí, že zasluhuje zvýšení platu. Pokud jeho slova váznou, můžete použít informace, které jste si opatřili před revizí. Pak se jej zeptejte, zda si myslí, že přesáhl původní rozsah popisu práce nebo původně stanovené cíle. Požádejte jej, aby vám předložil důkazy, na nichž založil svou žádost, abyste mohli ověřit její odůvodněnost. Poslouchejte a zapisujte si jeho odpovědi, abyste se k nim mohli později vrátit. Vytvořte nenásilnou a pozitivní atmosféru. Tato schůzka může být pro zaměstnance zastrašující.

Nastiňte další kroky procesu – můžete si vzít čas na zvážení žádosti nebo můžete žádost konzultovat s kolegy – a také můžete (pokud je to reálné) uvést, kdy budete mít konečné rozhodnutí. Na toto datum naplánujte další schůzku.

V období mezi revizí platu a závěrečnou schůzkou si projděte body, které byly předmětem schůzky, a zvažte, zda je žádost zaměstnance odůvodněná (raději dříve než později). Možná budete mít pocit, že požadavek je přiměřený a požadovaná výše platu zasloužená. Může se stát, že budete chtít udělat nějaký kompromis anebo žádost zcela odmítnout. Z hlediska nákladů je často výhodnější podržet si současného zaměstnance (s výjimkou případu, kdy by to bylo kontraproduktivní), než najímat nového. Zjistěte to a vyřešte to. Možná bude výhodnější platit vyšší mzdu než se setkávat s rozčarovaným zaměstnancem, který se brzy rozhodne najít svoji „cenu“ někde jinde. Lidé jsou často rozčarováni, pokud dostanou plat, který je podle jejich názoru pod jejich cenou, a přestávají být motivováni. Jaké jsou vaše priority? Promyslete si střednědobé a dlouhodobé následky vašeho rozhodnutí.

Schválení zvýšení platu
Schválení zvýšení platu bude mít, jak jistě víte, za následek bouřlivý jásot. Avšak je důležité zajistit, aby váš zaměstnanec i nadále usilovně pracoval! Pokud někdo požádá o přiměřené zvýšení platu a rovnou jej získá, existuje reálné nebezpečí, že začne být samolibý a nebude dostatečně motivován k dalšímu podávání výborného výkonu. Jestliže se během revize samotné rozhodnete, že zaměstnanci dáte, oč žádá, musíte dříve, než jej budete informovat, položit důraz na to, že si svůj plat musí zasloužit. Je nutno promluvit o potřebě udržet vysoký standard výkonu. Možná byste mohli stanovit vyšší budoucí cíle. Zkuste mu zadat nové projekty nebo další odpovědnost, abyste jej motivovali. Také byste mohli předložit hodnocení výkonu, abyste ukázali, že váš zájem pokračuje i po revizi platu. Teprve potom mu řekněte o zvýšení platu.

Odmítnutí zvýšení platu
Když zamítnete zaměstnancovu žádost o zvýšení platu, můžete se vy i zaměstnanec cítit nešťastní. Zdá se obtížné stanovit další postup jednání. Jestliže zamítnete žádost, protože je podle vašeho názoru neodůvodněná, sklíčeně odcházející zaměstnanec se může rozhodnout odejít z firmy. V takovém případě musíte, aniž byste kapitulovali, zvážit, zda náklady na přijetí a zaškolení nového pracovníka budou výhodnější než zvýšení platu současného zaměstnance. Máte i další možnost. Podpořte při zamítnutí žádosti zaměstnance, aby zůstal. Pečlivě a diplomaticky mu vysvětlete, jak se může zlepšit, a jak vy můžete tomuto zlepšení napomoci. Znovu potvrďte jeho cenu pro společnost a, je-li to nezbytné, stanovte datum nového hodnocení. Během tohoto období poskytujte zaměstnanci podporu a rady, abyste jej udrželi na správné cestě, aby zůstal motivován a loajální vůči společnosti. Pokud se vaše podpora vyplatí, budete vy sami více než šťastni, když mu k budoucímu datu revize platu budete moci oznámit zvýšení platu. Ale co když váš zaměstnanec reaguje na vaše rozhodnutí negativně nebo vyhrožuje, že dá výpověď? V první řadě myslete na to, proč jste se rozhodli tak, jak jste se rozhodli. Trochu se to podobá situaci, kdy uchazeč o pracovní pozici po podání výpovědi zvažuje přijetí protinabídky od svého současného zaměstnavatele. Jestliže změníte názor a přece jen zaměstnanci plat zvýšíte, abyste jej usmířili, co bude s důvody, kvůli nimž jste původně žádost o zvýšení platu zamítli? Zůstanou? Existuje velká pravděpodobnost, že ano. Neopusťte své zbraně. Věřte svému úsudku. To je důvod, proč je nevyhnutelné zvážit důsledky dříve, než oznámíte vaše rozhodnutí. Jestliže skutečně cítíte, že zvýšení platu není ideální, avšak nechcete se obtěžovat s náborem a zaučováním nového pracovníka, můžete použít dobrý „trik“, kterým je nominální zvýšení platu jako „gesto“. Je dost dobře možné, že váš zaměstnanec vůbec netuší, že jeho výkon nebyl plně v souladu se stanovenými standardy. Trocha vedení z vaší strany by jej mohla obrátit správným směrem a mohla by negativní situaci změnit na pozitivní.

Lidé by si zvýšení platu neměli závidět. Zvýšení platu není jen uznání minulých úspěchů, je to také investice do budoucnosti a do udržení zaměstnanců. Způsobí, že vaši zaměstnanci se budou cítit ohodnoceni, oceněni a budou toužit po dalším vývoji jejich kariéry v rámci vaší společnosti. Bude je to motivovat, aby podávali ještě lepší výkon.