Kultura protinabídek | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Kultura protinabídek

Minulé čtyři dny jste strávili vedením přijímacích pohovorů. Když jste si měli potřást rukou s dalším uchazečem, ten nervózní nebožák vás málem přiměl k zaječení. A pak do místnosti vstoupila ona. Sebejistá, schopná, s životopisem, který téměř stoprocentně odpovídal vašemu popisu práce. V ten okamžik jste měli pocit, že konzultant z personální agentury musí být váš strážný anděl. V okamžiku, kdy tento drahokam vyšel po ukončení přijímacího pohovoru z vaší kanceláře, jste ani nebyli schopni dostatečně rychle chňapnout po telefonu, abyste personální agentuře okamžitě sdělili vaši nabídku práce. Další odpoledne zazněla z telefonu ta strašná slova: „Dostala protinabídku.“

Ten skličující pocit
Vaše srdce zkamenělo, když jste si pomysleli: „Tak zpátky na stromy!. Nabídli jste jí dokonce více, než připouštěl váš rozpočet, a nervózní ekonomický ředitel vám to pěkně vytmavil. Snažili jste se své rozhodnutí ospravedlnit, div že jste se před ním neplazili, ale nakonec vám ekonomický ředitel přece jen na vyšší plat kývnul. Nyní už nemáte vůbec žádnou šanci nabídku platu ještě zvýšit. Existuje ještě něco, co byste mohli udělat?

Ano. Peníze nejsou jediným faktorem, který může člověka přesvědčit, aby zůstal. Nadřízený vaší vytoužené potenciální nové pracovnice má výhodu na své straně. To je pravda. Může ji zahrnout penězi. A ona to tam dobře zná. Osvědčila se, hodí se pro svou funkci, zná se s každým a svou práci dokáže dělat i pozpátku. Ta situace vypadá příliš snadno a pohodlně, na to, aby ji člověk opustil. A vám je to úplně jasné.

Využijte své výhody
Vy máte v první řadě výhodu, protože víte, že chtěla odejít z firmy z nějakého důvodu. Můžete doufat, že peníze nebyly jediným faktorem. Obvykle nejsou. Pokud chtěla odejít kvůli nedostatečnému rozvoji, nedostatečným příležitostem k postupu na služebním žebříčku, neuspokojivému kancelářskému prostředí, osobním konfliktům, umístění firmy nebo poli působnosti její pracovní funkce, pak pravděpodobně budete schopni zvrátit situaci ve váš prospěch.

A váš konzultant z personální agentury vám může pomoci. Může se stát, že když se s ní znovu setkáte, budete schopni vyřešit důvody, pro které chtěla v první řadě odejít, a budete jí schopni znovu potvrdit důvody, proč by se měla připojit k vaší společnosti. Pokud by to vše selhalo, podívejte se na to z druhé strany. Jestliže peníze byly jediná věc, která ji zajímala, možná, že vůbec nebyla tím pravým člověkem, kterého jste hledali. Najdete někoho jiného. Možná dokonce lepšího.

Je více možností…
Bohužel existuje více než jedna možnost, jak se může již přijatá nabídka obrátit vzhůru nohama. Kromě protinabídek od současného zaměstnavatele je zde další nebezpečí. Většina uchazečů o práci se uchází o práci u více než jedné společnosti. A to často trvá několik týdnů. To samozřejmě znamená, že:

 • Jiná společnost mohla uchazeči nabídnou práci jako první, takže ani nemusíte dostat šanci
 • Jiná společnost mohla nabídnout uchazeči více peněz/dodatečné výhody
 • Uchazeč může žonglovat s nabídkami různých společností, aby dosáhl co nejlepších podmínek
   

Jak se tomu lze vyhnout?
Andrea Collettová, personální manažerka z velké softwarové firmy, má spoustu zkušeností s protinabídkami a se spoluprací s personálními agenturami. Získala zkušenost, že rychlost je klíčovým faktorem při pokusech o odvrácení protinabídek.

Buďte rychlí
„Když narazíte na uchazeče, o kterého opravdu stojíte a kterému chcete učinit nabídku, udělejte to!“ říká Andrea. „Čím rychleji učiníte nabídku (kurýr je rychlejší než klasická pošta), tím dříve dostanete podepsaný akceptační dopis zpět. Datum nástupu stanovte co nejrychleji, abyste se vystříhali jiných alternativ, jež by mohly uchazeči v mezidobí dorazit. Naslouchejte vašemu konzultantovi z personální agentury a využijte jeho služeb.“ Andrea navrhuje zeptat se konzultanta na další pohovory a rozpracované nabídky pro vašeho preferovaného uchazeče a vyžádat si jeho radu, jak udržet výhodu před konkurenty na vaší straně hřiště.

Zjistěte, jak to je
Zjistěte, proč chce uchazeč z firmy odejít. Jak to zjistíte? Zeptejte se!

Prodejte tu práci
Pokud máte o uchazeče opravdu vážný zájem, musíte mu práci „prodat“. Zajistěte, aby neměl žádné pochybnosti, zda tuto práci chce nebo nechce.

Počítejte s tím předem
Předem počítejte s možností protinabídky a zjistěte, jak by daná osoba mohla reagovat. I když to neplatí úplně stoprocentně, lidé se obecně necítí dobře, když musí změnit svůj názor nebo vás zklamat poté, co vám už dali své slovo. Snadnějším řešením by přirozeně bylo vyhnout se této situaci vůbec. Není to tak těžké, jak to může vypadat. Průzkum, který provedli konzultanti ze společnosti Hays v South Eastu, odhalil, že je klíčově důležité položit potenciálním uchazečům o práci některé otázky co nejdříve:

 • Proč jste nespokojen ve své současné funkci?
 • Co jste udělal, abyste situaci vyřešil?
 • Informoval jste svého zaměstnavatele o svých obavách?
 • Jak na to zaměstnavatel reagoval?
 • Kdybyste u nás uspěl, očekáváte, že vám váš současný zaměstnavatel učiní protinabídku?
 • Pokud ano, jak budete reagovat?
 • Finanční protinabídka vyřeší problém pouze z krátkodobého hlediska. Je vám jasné, že během šesti měsíců budete znovu ve stejné pozici?
 • Za jakých okolností (pokud nějaké budou) byste zůstal?
 • Pokud byste se rozhodl neakceptovat protinabídku, proč by tomu tak bylo?
 • Jak závažné jsou pro vás důvody, kvůli nimž chcete odejít?


Bohužel, jestliže děláte nábor nových zaměstnanců přiměřeně často, nepochybně se budete setkávat s obávanými protinabídkami. Někdy vyhrajete a někdy ne. Mějte však na mysli, že nejste ani první, ani poslední, kdo tím musí projít. A váš konzultant z personální agentury vám může pomoci. Je na to odborník, takže vy nemusíte být. Využijte jeho služeb!