Relokace? Udržte si své zaměstnance! | CR pracovní místa a nábor | Hays

Tato stránka využívá soubory cookies. Pokud budete pokracovat dále, souhlasíte tak s jejich využítím, zmenit nastavení cookies však mužete kdykoliv.

Relokace? Udržte si své zaměstnance!

Stěhování domácnosti je dost náročné. Stěhování domácnosti i práce je ještě obtížnější. Společnost, která se rozhodla relokovat své zaměstnance, musí zajistit, aby přesun byl co nejhladší. V sázce je produktivita a udržení zaměstnanců.

Existuje mnoho organizací, které se specializují na pomoc firmám při relokaci. Ale pro ty, kdo nad tím chtějí mít osobní kontrolu, to může znamenat největší bolesti hlavy vůbec, a stejně tak pro personálního manažera. Zejména, pokud se k tomu chystáte poprvé.
 

Příprava
Relokace musí být provedena s přesností vojenské operace. Když se zaměstnanci dozvědí, že budou relokováni, může vzniknout panika. Zpočátku se totiž nechce stěhovat nikdo (kvůli převratným změnám a tendenci neudělat krok mimo komfortní zónu).

Personální oddělení proto musí předejít zaměstnance a musí zajistit, aby byly zodpovězeny všechny jejich dotazy. Důležité je, aby si zaměstnanec mohl s sebou vzít domů „relokační balíček“ a prodiskutoval jej se svými nejbližšími. Výborným nápadem je rovněž uspořádat prezentaci pro zaměstnance a nabídnout jim služby poradce, který je uklidní. To by mělo zahrnovat rovněž manžele/manželky zaměstnanců a další osoby, jichž se to dotkne.

Oznámení záměru
Může to být jen jeden stručný odstavec, ale měl by vysvětlovat, proč se společnost chystá k relokaci. Kromě toho, že by měl zaměstnancům odhalit důvody stěhování, měl by informovat také o možnostech, které se přestěhováním otevřou, a o budoucnosti.

Pořádně si ujasněte, pro koho je toto schéma určeno. Může být určeno osobám na určité zaměstnanecké úrovni nebo osobám v určité platové kategorii. Ujistěte se, že je schéma definitivní a zřejmé a že zaměstnanci nebudou zmateni, zda se jich to týká anebo ne.

Finanční aspekty
Stěhování domácnosti vůbec není levná záležitost. Jsou zde náklady, které by nevznikly, kdy daná osoba nemusela přesídlit. „Vzhledem k tomu, že je to firma, kdo se rozhodl relokovat,“ říká personální ředitel James Miller, „je jen přirozené, že by měla poskytnout finanční podporu pro stěhování domácností spojená s relokací. Cílem finanční podpory pro zaměstnance je dosáhnout, aby zaměstnanci akceptovali přesun s ochotou.“ Přitom je nutno vzít v úvahu následující fakta:

 • Jaká musí být minimální stěhovací vzdálenost, aby zaměstnanec měl nárok na finanční podporu?
 • Jaké z toho plynou daňové důsledky?
 • Odkoupíte od zaměstnance současný dům?
 • Poskytnete půjčku na pokrytí nákladů spojených s koupí nového domu, než se uskuteční prodej starého domu?
 • Uhradíte náklady na prodej domu (realitní agenti, právní zástupci, stěhovací firma a další vzniklé náklady)?
 • Poskytnete zaměstnanci příplatek na dopravu v případě jeho rozhodnutí, že se nebude stěhovat a bude do zaměstnání dojíždět?
 • Kdo zaplatí nájemné v případě, že se zaměstnanec rozhodne pro pronájem, a na jak dlouho?
 • Bude muset zaměstnanec čerpat dovolenou na hledání nového domu a na stěhování?
 • Co se stane, když se zaměstnanec rozhodne ze společnosti odejít?


Emocionální aspekty
Nový domov, nové okolí… Možná to není tak dlouho, co jste se naposledy stěhovali, anebo jste tam možná strávili celý svůj život. Kromě nejrychlejší cesty do práce je při stěhování do nového bydliště potřeba zvážit spoustu dalších věcí. „Byla to moje noční můra,“ říká Julie Greenová, personální manažerka jedné pojišťovny. „Byli tam tři vedoucí pracovníci ve vysoké pozici, kteří měli dospívající děti před zkouškami GCSE a před maturitou. Nakonec jsme to udělali tak, že tito pracovníci byli tři dny v týdnu v nové kanceláři a přespávali v hotelu a zbývající dva dny byli doma, a to až do doby, než bylo po zkouškách.“

Zaměstnanci budou potřebovat níže uvedené informace:

 • Vzdělání – kolik základních, středních a vysokých škol je v místě, školní výsledky, tabulky tříd apod
 • Ceny nemovitostí - vývoj cen, průměrná cena za různé velikosti nemovitostí a „dobré“ a „nevhodné“ oblasti k bydlení
 • Doprava – jak se dostat tam a zpět, dostupnost dálnic, hlavních silnic, železničních nádraží a letišť
 • Kriminalita v dané oblasti
 • Zábava – restaurace, sportovní střediska a stadiony, kina, kluby
 • Demografický průřez místní populací
 • Statistiky nezaměstnanosti


Fyzické aspekty

„Když už jsme si mysleli, že je vše zařízeno, dorazily všechny ty formuláře s žádostí o dovolenou na stěhování,“ říká James Miller. „Napadlo nás, že když už jsme je přiměli ke stěhování, proč by měli čerpat dovolenou na hledání domu? Je to věc, která vás v začátcích vůbec nenapadne, ale která je hrozně důležitá.“

Sepište seznam jmen, adres a nákladů (a slev, je-li to možné) pro:

 • Stěhovací společnosti
 • Skladovací společnosti
 • Realitní agenty – kteří si vyhradí zvláštní den, aby ukázali vašim zaměstnancům reality
 • Právní zástupce


Prezentace
Při plánování relokace společnosti má mnoho personálních pracovníků pocit, že jsou příliš zaneprázdněni, aby mohli aplikovat politiku „otevřených dveří“ pro všechny zaměstnance, kteří jsou zvědavi na spoustu věcí. I když to nemusí být zrovna tento případ, měli by si personální pracovníci vyhradit určitý čas na zodpovězení dotazů, s nimiž se na ně mohou zaměstnanci obrátit.

V případě každé relokace je primárním cílem vyhrát nad zaměstnanci. Toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím prezentace. Udělejte si čas, abyste každému řádně vysvětlili, co se děje. Bylo by pravděpodobně nejlepší, kdyby tato slova zazněla z úst výkonného ředitele nebo některého vysoce postaveného vedoucího pracovníka v dané lokalitě. Ten by měl každému vysvětlit, proč se stěhování koná, a co bude s těmi, kterých se relokace netýká. Pak je potřeba distribuovat „relokační balíček“ a dát každému čas, aby absorboval informace, které byly řečeny, a ujasnil si důsledky, které z toho vyplývají.

Poradenství
Někteří lidé budou potřebovat osobnější přístup. Některé společnosti nabízejí zaměstnancům možnost obrátit se na poradce. Ten s nimi, pokud mají pocit, že je toho na ně příliš, vše probere.

Může to být některý speciálně jmenovaný, vnímavý zaměstnanec anebo profesionální organizace, která se zaměřuje na podporu tohoto typu. Je to velmi choulostivá problematika. Poradenství musí provádět někdo, kdo působí naprosto důvěryhodně. Pokud z pracoviště proniknou ven nějaká osobní tajemství nebo starosti zaměstnanců, mohou nastat nenapravitelné škody.

Relokace je zkouška pro všechny zúčastněné. Nejlepší způsob, jak přežít a vyjít z toho bez úhony, vyjadřuje jedno jediné slovo. Příprava. Pokud víte, co můžete očekávat, a dobře se na to připravíte, máte velkou šanci.