BioForum | CR pracovní místa a nábor | Hays
Skip to content
Hays - Nábor odborníku z celého sveta
  1. Já jsem
    Já jsem

BioForum - HAYS CAREER DAY

BVV Trade Fair Center Brno

 

Největší a nejdůležitější mezinárodní událost v regionu střední Evropy zaměřená na biotechnologie se koná 23-24. května 2012 v Brně, kde Hays organizuje Career Day.

The biggest and the most important international event for biotechnology in the region of Central Europe 23-24th May, Brno, Czech Republic and Hays is organizing a Career day.

New Image

Od roku 2000 je hlavním cílem BioFora vytvořit obchodní podmínky pro investory z USA a západní Evropy pro tvorbu a rozvoj biotechnologického průmyslu v oblasti střední Evropy  Je to událost, která podporuje transfer technologií z přírodních věd (biotechnologie, biochemie, molekulární biologie, atd.) do oblastí zdravotnictví, výroby léčiv a potravin, kosmetického průmyslu a životního prostředí. Návštěvníci BioFora mají v jednou okamžiku možnost nahlédnout do mnoha různých projektů v rámci aplikovaného výzkumu a vývoje.

Zaregistrujte se zde

 

Since the year 2000 the main goal of BioForum has been to create business networking within Central Europe to attract well-established North America and Western European biobusiness. It is an event supporting technology transfer from life sciences (such as biotechnology, biochemistry, molecular biology) to areas such as health, drug and food production, cosmetics and environment. BioForum visitors are given a unique possibility to explore many of valuable, applicable R&D projects gathered under one roof over two days.

Register here

 

HAYS JE ORGANIZÁTOREM CAREER DAY

Jedním z důležitých cílů BioFora je edukace mladých lidí při budování vlastní kariéry v oblasti biotechnologií. Pokud studujete nebo právě plánujete směřovat vaší profesní kariéru do farmaceutického průmyslu, BioForum je tu právě pro vás.

Během prvního dne BioFora 2012 proběhne workshop organizovaný společností Hays, patřící mezi světové vedoucí společnosti v oboru lidských zdrojů a získávání specialistů. Workshop bude interaktivně zaměřen na užitečné rady, jak zvládnou přijímací pohovor, informace o trhu, organizačních strukturách společností atd.

Kariérní stánek

Přijďte se poradit se specializovanými konzultanty ohledně aktuálních pracovních nabídek a možností vašeho dalšího profesního uplatnění.

Kariérní fórum

Akce se skládá z rozhovorů o volných pracovních profilech a pracovních příležitostech v oblasti vědy a techniky.

Konzultační servis

Zde můžete projít vaše portfólio s našim odborníkem.

Career day je pro všechny registrované na BioForum zdarma!

Registrace pro konzultační servis je povinná.

Zaregistrujte se na Career day zde

 CAREER DAY ORGANIZED BY HAYS

An important goal of BioForum is also to help young people find their own path of making a career in the biotech sector. And if you are a young scientist planning on starting your own biobusiness, be sure to include BioForum in your schedule!

During BioForum 2012 satellite event Career day will be organized by HAYS - the world´s leading recruiting experts in qualified, professional and skilled work. Workshop will be interactive focused on useful advices how to prepare for job interview, knoledge about market, organisation structure of companies etc.

All interested ones are invited to visit:

Career Booth

place where you can find current job ads, ask professionals about career choice, application and career opportunities in the natural sciences

Career Forum

satellite event consisting of talks on job profiles and career opportunities in the field of sciences and technology

Checking Service

place, where your application portfolio can be checked HAYS specialists

All registered BioForum participants: entrance free of charge!

Registration for checking service obligatory.

Register for Career day here

 pharma

|