CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích

    

CZ_RB_RegisterJob

Registrujte pracovní nabídku

Vyplněním jednoduchého formuláře nám zašlete svou poptávku - rychle a pohodlně. Odborný konzultant Hays Vás bude kontaktovat do 24 hodin.

CZ_RB_Management

Poznejte náš management tým

Seznamte se s týmem našich manažerů a neváhejte se na nás obrátit pro více informací o našich službách.

Jak mluvit se zaměstnanci o jejich kariérním rozvoji?

Jak mluvit se zaměstnanci o kariérním rozvoji

Možnost průběžného profesního rozvoje je pro zaměstnance velkou motivací a přidanou hodnotou. Vidina profesního růstu má pozitivní dopad na efektivitu a roste i spokojenost v zaměstnání.  Je to tedy bezpochyby téma, které stojí za to diskutovat s vašimi kolegy či podřízenými, abyste porozuměli jejich potřebám a pomohli jim vybudovat ideální kariérní cestu. Jak tedy nejlépe vést se zaměstnanci tyto rozhovory?

 
Péče o profesní rozvoj zaměstnanců je bezesporu velmi důležitá. Zaměstnanec, který má podporu svého šéfa je efektivnější, motivovanější a sebevědomější. To mu pomáhá nejen k dosahování ještě lepších výsledků, ale také plánovat další kariérní kroky v rámci společnosti. Na co tedy během rozhovorů se členy vašeho týmu nezapomínat?
 

1. Pozorně naslouchejte potřebám zaměstnance

Než přistoupíte k plánování konkrétních rozvojových aktivit, zaměřte se především na očekávání zaměstnance. Vyslechněte všechny jeho potřeby a postřehy, na základě kterých můžete navrhnout ideální postup. Následující doplňující otázky mohou být užitečné:
 
• Čeho si na své práci ceníte a které aspekty byste chtěli změnit?
• Které dovednosti ve vaší pozici nejlépe využijete? Potřebujete některé z nich dále zlepšit?
• Ve kterých oblastech byste chtěli lépe využít svůj potenciál?
• Jakou roli ve firmě byste chtěli zastávat v horizontu dvou let?

Odpovědi na tyto otázky vám pomohou lépe porozumět aspiracím dotyčného a zároveň pomůže jemu samému uvědomit si, co vlastně od vaší společnosti očekává. Tím se následně usnadňuje plánování další kariéry daného zaměstnance.
 

2. Buďte zcela upřímní

Základem hodnotného a přínosného dialogu je upřímnost. Je důležité si dobře promyslet, co můžete vašemu podřízenému nabídnout v rámci rozvoje jeho kariéry. Prezentujte pouze ty možnosti, které jsou skutečně dostupné, a neslibujte to, co v současné době nemáte potvrzeno.  Vyhnete se tak zklamání nebo dokonce ztrátě důvěry.
 

3. Nabídněte podporu a motivujte

Když zaměstnanec zahájí první z plánovaných rozvojových aktivit, systematicky sledujte jeho pokroky. Zorganizujte v pravidelných intervalech schůzky, kde společně proberete úspěchy i případné výzvy. Váš podřízený tak bude mít informace o tom, na které oblasti se má soustředit, aby splnil podmínky pro povýšení či jiný cíl, který jste si spolu stanovili, například účast v mezinárodním manažerském programu. Nedílnou součástí procesu by také měla být průběžná motivace a vyzdvižení dosažených dílčích úspěchů, a to v každé fázi kariéry či rozvojové aktivity. Lidé pak projeví větší sebevědomí a efektivitu v jednání.
 

Závěrem: Proč je tak důležité být součástí kariérního plánování vašich zaměstnanců?

Asistence zaměstnancům při plánování jejich kariéry má mnoho výhod. Především posiluje partnerské vztahy, které umožňují efektivnější spolupráci celého týmu. Zaměstnanci, kteří dostávají podporu a motivaci od svého nadřízeného bývají loajálnější a často zůstávají ve firmách delší dobu. Manažer, který se podílí na rozvoji kariéry svých podřízených napomáhá k efektivnějšímu fungování společnosti, protože tímto způsobem firmě pomáhá získat potřebné kompetence a dovednosti a podporuje organizační kulturu postavenou na konceptu učení v každé fázi kariéry. V neposlední řadě si také manažeři tímto kontinuálně zlepšují své měkké dovednosti, například v oblasti komunikace, které jsou při řízení zaměstnanců mimořádně užitečné.