Projektový manažer

Project Manager

Your new company

Umění developmentu je především otázkou vize. Je to však mnohem více než pouhá schopnost představit si budovy pulzující životem a kvetoucí čtvrti tam, kde je jiní nevidí. Umění developmentu je také závazkem a nutí nás dohlédnout dál než jen na optimální finanční řešení.

Bez výjimky se v našich projektech snažíme nabídnout nadčasová, k okolí citlivá, ale zároveň kreativní architektonická řešení, ke kterým nás inspiruje prostředí, v němž naše budovy vznikají.

Your new role

Koordinace projektanta v době zajišťování všech stupňů povolovacího procesu
Koordinace povolovacího procesu
Tendr dodavatelů stavby
Zpracování celkového harmonogramu výstavby pro všechny fáze projektu a monitorování dodržování tohoto harmonogramu
Organizace a řízení kontrolních dnů stavby
Kontrola procesů výstavby, včetně kontroly a evidence projektové dokumentace, příslušných záznamů a zpráv. Účast na pravidelných kontrolních dnech
Kontrola a schvalování měsíční fakturace jednotlivých dodavatelů
Dohled a kontrola schvalovacího procesu podle návrhu smluvních dodavatelů, dílenských výkresů atd.
Řízení procesu změn projektu, a to jak navržených dodavateli, tak požadovaných klientem
Koordinace, projednání a odsouhlasení změn navržených ze stranyklienta
Kontrola jejich souladu se smluvními dokumenty a v souvislosti s celkovým harmonogramem
Kontrola souladu stavebních prací se schválenou projektovou dokumentací
Kontrola postupu prací vzhledem k harmonogramu; upozornění klienta na jakékoliv skutečné nebo potencionální zdržení a stanovení potřebných nápravných
Zajištění pravidelné aktualizace harmonogramu výstavby
Vypracování měsíčních zpráv o postupu výstavby, obsahující informace o stupni dokončenosti, nákladech, stavu prací s ohledem na harmonogram, kvalitě prací, BOZP, stavu smluv, změnách a změnových řízen Projednání víceprací, zjištění jejich oprávněnosti, doporučení klientovi
Okamžité upozornění klienta o jakékoliv záležitosti, která by pravděpodobně ovlivnila náklady stavebních prací Dohled nad řádným dodržováním podmínek stavebního povolení, vyjádření orgánů státní správy a předpisů BOZP Zajištění, aby dodavatelé stavby předali klientovi veškeré listinné doklady a dokumenty, zejména dokumentaci skutečného provedení, návody pro obsluhu a údržbu, certifikáty zabudovaných výrobků a materiálů, protokoly o provedených zkouškách, záruční listy, případně jiné doklady specifikované smlouvami s jednotlivými dodavateli
Zpracování soupisu vad a nedodělků, kontrola a potvrzení jejich odstranění
Organizace přejímek od dodavatelů a shromáždění všech dokladů nutných pro kolaudaci
Účast při kolaudaci Vypracování závěrečné zprávy

What you need to do now
If you're interested in this role, click 'apply now' to forward an up-to-date copy of your CV, or call us now.
If this job isn't quite right for you but you are looking for a new position, please contact us for a confidential discussion on your career. #1168627
Click here to access HAYS Privacy Policy, which provides detailed information on how we use and protect your personal information, and your rights in relation to this.

Summary

Job Type
Permanent
Industry
Výstavba
Location
Praha
Specialism
Stavebnictví a Výstavba
Ref:
1168627

Talk to a consultant

Talk to Lukas Frank, the specialist consultant managing this position, located in Praha
Hays Czech Republic, Olivova 4/2096

Telephone: +420 777 367 057