Politika ochrany osobních údajů Hays

Politika ochrany osobních údajů Hays

Pokud jste vstoupili na tuto stránku z důvodu aktualizace vašich marketingových preferencí, prosím, klikněte zde.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ HAYS

ÚVOD

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když se vám představujeme, pomáháme vám s hledáním zaměstnání, když s vámi spolupracujeme potom, co jsme vám zaměstnání už našli, poskytujeme vám služby, přijímáme od vás služby, používáme vaše údaje, abychom vás požádali o pomoc v souvislosti s některým z uchazečů nebo když navštívíte naši webovou stránku.
 • Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči vám máme. Vaše soukromí je pro nás důležité. Ochranu vašich osobních údajů a souvisejících práv považujeme za prioritu.  
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají uživatelů našich webových stránek, dočasně přidělených zaměstnanců / agenturních zaměstnanců, případných uchazečů o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, klientů, dodavatelů a dalších osob, které kontaktujeme, abychom zjistili doplňující informace o uchazečích nebo osobách, které uchazeči uvádějí jako nouzové kontakty. Totéž platí také pro nouzové kontakty našich zaměstnanců a našich zasloužilých zaměstnanců. Pokud si nejste jisti, jestli jste zaměstnanci Hays, nahlédněte do Zásad ochrany osobních údajů zaměstnanců Hays, které najdete na intranetu Hays.
 • Pro účely splnění požadavků platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (mimo jiné též směrnice General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“) uvádíme, že osobu odpovědnou za nakládání s osobními údaji ve vaší společnosti („Hays“ nebo „my“) najdete zde.
 • Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Zásad ochrany osobních údajů. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce.
 • Nejste-li spokojeni s jakýmkoli aspektem našich Zásad ochrany osobních údajů, je možné, že vám vznikají určité právní nároky, které jsme na příslušných místech popsali.
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí v příslušných zemích, kde se nacházejí organizační složky naší mezinárodní sítě. Přístup k ochraně osobních údajů se v různých zemích může mírně lišit, takže součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou také místní přílohy. Místní podmínky platné pro vaši jurisdikci najdete zde. Díky tomu je zajištěn soulad s požadavky na ochranu osobních údajů bez ohledu na to, kde působíte.

JAK POUŽÍVAT TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme rozdělili do podkapitol týkajících se jednotlivých skupin osob, které si je pravděpodobně budou chtít přečíst (například v kapitole „Jaké druhy osobních údajů shromažďujeme?“ jsou podkapitoly „Uchazeč“ a „Uživatel webových stránek“ a dále části určené ostatním skupinám osob, kterých se naše zásady ochrany osobních údajů týkají). Obsah těchto zásad ochrany osobních údajů se v různých kapitolách dokumentu liší, takže se vždy přesvědčte, že čtete relevantní pasáž.

KRÁTKÁ VERZE KAPITOLY „V KOSTCE“

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Informace o vás shromažďujeme proto, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší pracovní příležitosti podle vašich požadavků. Ptáme se jen na podrobnosti, o kterých jsme přesvědčeni, že nám opravdu pomůžou, jako je vaše jméno, váš věk, kontaktní údaje, údaje o vzdělání, profesní praxi, nouzových kontaktech, imigračním statutu a dále na informace finanční povahy (pokud musíme provádět kontrolu finanční situace) a na číslo sociálního pojištění (můžete nám samozřejmě sdělit i další důležité informace). Dle potřeby a v souladu s platnou právní úpravou a legislativními požadavky budeme také shromažďovat informace o vašem zdraví, specifikách souvisejících s vaší osobou nebo vaší případnou trestní minulostí.
 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte prosím sem.
 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.
 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Pokud si budeme myslet, že byste mohli mít zájem o naše služby nebo by pro vás naše služby mohly být prospěšné, budeme o vás shromažďovat a využívat informace, které nám umožní posoudit, jak vám můžeme být nápomocní a jak vás můžeme kontaktovat.
 • Pokud potřebujete podrobnější popis osobních údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte sem.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Pokud potřebujete další informace o tomto způsobu získávání údajů, klikněte sem.
 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCÍCH / AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH: Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení, musíme při tom zpracovat některé další osobní údaje (vedle údajů získaných od uchazečů), abychom zajistili hladký průběh pracovněprávního vztahu. Shromažďujeme jen důležité informace, jako jsou čísla nebo jiné identifikátory zaměstnanců, data začátku pracovního poměru, bankovní spojení a podrobnosti o odměnách, penzijních programech a dalších benefitech v předchozím zaměstnání. Podle okolností a v souladu s místní právní úpravou můžeme podle uvážení také shromažďovat údaje o členství v odborových organizacích, sexuální orientaci, dětech v péči a dalších uspořádání péče, a to v případech, kdy nám poskytnete údaje pro provádění srážek ze mzdy na, členské příspěvky odborovým organizacím, zaměstnavatelem podporované péči o děti nebo podrobnosti o nouzových kontaktech.
 • Pokud potřebujete podrobnější popis osobních údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte sem.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Pokud potřebujete další informace o tomto způsobu získávání údajů, klikněte sem.
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Pokud jste zákazník Hays, potřebujeme o vás nebo dalších osobách ve vaší organizaci shromažďovat určité informace, abychom vám mohli poskytovat nebo nabízet následující služby: (i) hledání vhodných uchazečů pro vás nebo vaši organizaci, (ii) zajištění programu Managed Service Provider („MSP“) (nebo podpory jiné organizace při jeho zajištění), (iii) poskytování služeb Recruitment Process Outsourcing („RPO“) (nebo podpora jiné organizace při jejich poskytování), (iv) poskytování služeb vašim zaměstnancům, např. v podobě školení zaměstnanců pracujících pro klienty v oblasti vzdělávání a/nebo (v) zasílání upozornění na obsah zveřejněný Hays, který by pro vás mohl být zajímavý nebo potřebný (např. náš Global Skills Index).
 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které v tomto smyslu shromažďujeme, klikněte prosím sem.
 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Abychom zajistili hladký průběh spolupráce, potřebujeme vědět několik drobností také o našich dodavatelích. Patří mezi ně kontaktní údaje důležitých osob ve vaší organizaci, se kterými budeme komunikovat. Potřebujeme také další informace, jako je vaše bankovní spojení, abychom vám mohli posílat platby za služby, které nám poskytujete (pokud jsou součástí smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli).
 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte prosím sem.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.
 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Abychom mohli uchazečům nabízet vhodné pracovní příležitosti, umožnili jim i našim zaměstnancům plnohodnotné využití příležitostí a zajistili zaměstnancům přístup k určitým benefitům nebo zaměstnaneckým právům, potřebujeme některé základní informace o jejich praxi. Ptáme se na nejzákladnější kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli spojit za účelem potvrzení referencí nebo proto, že jste některým z našich uchazečů nebo zaměstnanců byli uvedeni jako nouzový kontakt nebo závislá osoba.
 • Máte-li zájem o podrobnější popis údajů, které o vás shromažďujeme, klikněte prosím sem.
 •  UŽIVATELÉ WEBU: O uživatelích webové stránky shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu našeho webu nebo mobilních aplikací a řídit poskytování našich služeb. Do této kategorie patří informace o způsobech, kterými naši webovou stránku používáte, o frekvenci vašich návštěv stránky a obdobích, během kterých je naše stránka nejoblíbenější.
 • Pokud potřebujete další informace o tom, jaké údaje související s vašimi návštěvami naší webové stránky a dobou těchto návštěv shromažďujeme, klikněte prosím sem.
 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec a chcete se zapojit do naší sítě zasloužilých zaměstnanců a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance, budeme shromažďovat vaše jméno, kontaktní údaje, které chcete, abychom používali, a veškeré další informace, které nám budete chtít poskytnout, abychom s vámi mohli zůstat v kontaktu.

Řada položek v osobních údajích, které shromažďujeme, je nezbytných k tomu, abychom mohli splnit smluvní závazky, které vůči vám a dalším osobám máme. Dle okolností může být zákonem nebo jiným nařízením vyžadováno uvedení některých údajů, např. čísla sociálního pojištění uchazeče. Další údaje budou prostě jen prospěšné našemu pracovnímu vztahu.

V závislosti na typu konkrétních osobních údajů a důvodech, ze kterých tyto údaje zpracováváme, nejsme v případě, že nám tyto údaje odmítnete poskytnout nebo nás požádáte, abychom je dále nezpracovávali, schopni zajistit splnění našich smluvních závazků. V mimořádných případech může být nutné náš vztah ukončit.

Podrobnosti o právním základu našich postupů při využití a zpracování vašich osobních údajů najdete zde.

Jak shromažďujeme osobní údaje?

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Osobní údaje shromažďujeme dvěma hlavními způsoby:
 1. získáváme je od vás
 2. a od třetích stran.
 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme osobní údaje, klikněte sem.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile si přečtete e-mail, který od nás dostanete, nebo v něm kliknete na odkaz. Pokud potřebujete další informace o tomto způsobu získávání údajů, klikněte sem.
 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Vaše osobní údaje získáváme od třetích stran (např. prostřednictvím sociálních sítí, na pracovních networkingových akcích, z agregátorů pracovních nabídek nebo ze stránek s nabídkou zaměstnání, a dále od dodavatelů RPO nebo MSP, pokud vás doporučí).
 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme osobní údaje, klikněte sem.
 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, případně si přečtete nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, automaticky nebo přímo od vás získáme určité osobní údaje. Další informace najdete zde.
 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCÍCH /AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH: Osobní údaje shromažďujeme dvěma hlavními způsoby:
 1. získáváme je od vás
 2. a od třetích stran.
 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme osobní údaje, klikněte sem.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile si přečtete e-mail, který od nás dostanete, nebo v něm kliknete na odkaz. Pokud potřebujete další informace o tomto způsobu získávání údajů, klikněte sem.
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Osobní údaje shromažďujeme dvěma hlavními způsoby:
 1. získáváme je od vás,
 2. od třetích stran (např. uchazečů nebo dočasně přidělených zaměstnanců /agenturních zaměstnanců) a z některých dalších zdrojů (např. online a offline médií).
 • Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme osobní údaje, klikněte sem.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile si přečtete e-mail, který od nás dostanete, nebo v něm kliknete na odkaz. Další informace o tomto způsobu získávání údajů najdete  zde.
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Vaše osobní údaje získáváme v průběhu naší spolupráce.
 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, případně si přečtete nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, automaticky nebo přímo od vás získáme některé vaše osobní údaje. Další informace najdete zde.
 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze v případech, kdy vás uchazeč nebo náš zaměstnanec uvede jako nouzový kontakt nebo závislou osobu, nebo vás uchazeč označí za osobu potvrzující reference.
 • UŽIVATELÉ WEBU A PŘÍJEMCI E-MAILŮ: Údaje návštěvníků webové stránky shromažďujeme automaticky prostřednictvím souborů cookies v souladu s jejich nastavením v našem centru předvoleb nebo ve vašem prohlížeči. Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem. Údaje o vás shromažďujeme také v případech, kdy nás kontaktujete prostřednictvím naší webové stránky nebo mobilních aplikací, např. při použití chatu nebo když se zaregistrujete k odběru některého z našich newsletterů, webinářů a dalších nabídek. Některé z našich e-mailů obsahují snippet, část kódu, která není vidět a nazývá se sledovací pixel. Ten nám umožňuje pochopit, které z našich zpráv skutečně otevíráte. Pokud nechcete, abychom tyto údaje shromažďovali, zakažte automatické stahování obrázků ve svém e-mailovém klientovi nebo příslušné službě.

 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec, můžeme se vás těsně před vaším odchodem zeptat, jestli chcete zůstat členem naší sítě zasloužilých zaměstnanců a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance. Pokud budete mít zájem, požádáme vás o poskytnutí vašeho jména a kontaktních údajů a umožníme vám přihlášení k odběru marketingových komunikací, o kterých si myslíme, že by vás jako zasloužilého zaměstnance mohly zajímat.

Jak používáme osobní údaje?

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Hlavním cílem shromažďování osobních údajů je hledání vhodných pracovních pozic nebo jiných rolí pro uchazeče. Čím více informací o vás, vašich schopnostech a ambicích máme, tím lépe dokážeme přizpůsobit služby, které vám poskytujeme. Dle potřeby a v souladu s místní legislativou a předpisy můžeme vaše osobní údaje využít také k nabízení našich služeb přímo vám, profilaci a sledování diverzity. Podle okolností vás při některých z uvedených činností požádáme o vyjádření souhlasu s využitím osobních údajů.
 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.
 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Údaje o potenciálních uchazečích používáme, abychom zjistili, jestli byste mohli mít zájem o naše služby nebo by pro vás naše služby mohly být prospěšné, a pokud ano, abychom posoudili, jestli vám můžeme být nápomocní. Vaše údaje také použijeme k tomu, abychom vás kontaktovali v souvislosti s našimi službami.
 • Pokud chcete zjistit víc o tom, jak používáme osobní údaje, klikněte sem.
 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCÍCH / AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH: Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení, je hlavním důvodem používání vašich osobních údajů naše snaha o zajištění hladkého průběhu pracovněprávního vztahu a dodržení vzájemných smluvních a dalších povinností, jakož i povinností vůči našim klientům a třetím stranám, jako jsou finanční a jiné státní úřady.
 • Pokud chcete zjistit víc o tom, jak používáme osobní údaje, klikněte sem.
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Hlavním cílem využití informací o klientech je to, abychom se vám představili a mohli řádně plnit závazky dle uzavřených smluv a zajištění hladkého průběhu spolupráce. Toto zahrnuje: (i) výběr nejvhodnějších uchazečů pro vás a vaši organizaci, (ii) zajištění programu MSP (nebo podpory jiné organizace při jeho zajištění) a/nebo (iii) poskytování služeb RPO (nebo zajištění podpory jiné organizace při jejich poskytování) a (iv) poskytování služeb vašim zaměstnancům, např. v podobě školení zaměstnanců pracujících pro klienty v oblasti vzdělávání. Čím více informací o vás máme, tím lépe dokážeme přizpůsobit služby, které vám poskytujeme.
 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Hlavním cílem využití vašich osobních údajů je řádné plnění závazků dle uzavřených smluv a zajištění hladkého průběhu spolupráce v souladu s právními předpisy.
 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.
 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Osobní údaje osob potvrzujících reference používáme k tomu, abychom uchazečům usnadnili hledání nejvhodnějších pozic. Máme-li možnost ověřit jejich kvalifikaci a údaje, které uvádějí, je pro nás hledání odpovídajících zaměstnavatelů snazší. Osobní údaje osob, které byly požádány, aby poskytly reference k příslušnému uchazeči na základě své profesní zkušenosti, a o kterých se domníváme, že by mohly mít zájem stát se našimi klienty, můžeme také použít ke kontaktování těchto osob za tímto účelem, pokud je to vhodné a v souladu s místní legislativou a zákonnými požadavky. Osobní údaje nouzových kontaktů uchazečů nebo zaměstnanců používáme v případě mimořádných událostí nebo nehod uchazečů nebo zaměstnanců. Údaje osob závislých na péči zaměstnanců a dalších příjemců souvisejících se zaměstnanci používáme k tomu, abychom zaměstnancům zajistili přístup k určitým benefitům nebo zaměstnaneckým právům.
 • Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, najdete zde.
 • UŽIVATELÉ WEBU: Osobní údaje používáme ke zvýšení užitné hodnoty naší webové stránky nebo našich mobilních aplikací, např. při analýzách nejnovějších vyhledávacích kritérií, která nám pomáhají nabízet uchazečům nejvhodnější pracovní pozice. Vaše údaje dále používáme k tomu, abychom vám poskytovali služby, ke kterým jste zaregistrovaní, nebo služby, na kterých jste se podíleli, např. k zasílání newsletterů nebo účasti v online průzkumech. Jste-li uchazeč nebo klient Hays, použijeme údaje získané během vašich návštěv naší webové stránky k vylepšení některých aspektů naší komunikace nebo poskytovaných služeb.
 • Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.
 • Upozorňujeme, že veškerá komunikace se zaměstnanci Hays včetně e-mailů bude v rámci interních nebo externích vyšetřování, případně v souvislosti se soudním řízením, podle potřeby podléhat kontrolám.
 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec a chcete se zapojit do naší sítě pro zasloužilé zaměstnance a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance, použijeme vaše údaje k tomu, abychom se s vámi spojili a dále udržovali náš vzájemný vztah.
 • Chcete-li zjistit další informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, klikněte sem.

Komu poskytujeme osobní údaje?

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Osobní údaje budeme poskytovat různým stranám, různými způsoby a za různými účely. Vaše informace poskytujeme především potenciálním zaměstnavatelům, abychom zvýšili pravděpodobnost, že získáte zaměstnání, o které se ucházíte. Pokud neuvedete jinak, tyto informace také poskytneme některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a pracovním portálům. Děje se tak v případech, kdy jsme přesvědčeni, že díky sdílení osobních údajů s dalšími stranami dokážeme zajistit nejvyšší možnou kvalitu služeb a maximalizovat šanci na naplnění vašich potřeb.
 • Podrobnější seznam stran, se kterými budeme sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Pokud vás považujeme za potenciálního uchazeče, můžeme vaše údaje poskytnout některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, aby se s vámi spojily v souvislosti s nabídkou služeb.
 • Podrobnější seznam stran, se kterými budeme za vhodných okolností sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCÍCH/ AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH: Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení, můžeme vaše osobní údaje poskytnout třetím subjektům, abychom zajistili hladký průběh našeho pracovněprávního vztahu. Vaše osobní údaje můžeme například sdílet s příslušnými kolegy z Hays (mohou mezi ně patřit i kolegové z našich poboček v zahraničí), s klienty a v odpovídajících případech také s lékaři, např. s vaším registrujícím lékařem nebo poskytovatelem pracovnělékařských služeb, příp. lékařem v oboru pracovního lékařství), pokud je například potřeba upravit jakékoli pracovní podmínky.
 • Podrobnější seznam stran, se kterými budeme za vhodných okolností sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Vaše údaje poskytujeme: (i) především proto, abychom zajistili vhodný výběr uchazečů, (ii) abychom zajistili program MSP (nebo podporu jiné organizaci při jeho zajištění) a/nebo (iii) abychom zajistili poskytování služeb RPO (nebo podporu jiné organizace při jejich poskytování) a (iv) poskytování služeb vašim zaměstnancům, např. v podobě školení zaměstnanců pracujících pro klienty  v oblasti vzdělávání. Pokud neuvedeme jinak, budeme tyto informace také poskytovat některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a to za účelem splnění požadovaných cílů.
 • Podrobnější seznam stran, se kterými budeme za vhodných okolností sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Pokud neuvedeme jinak, budeme vaše údaje také poskytovat některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým poskytujeme služby.
 • Podrobnější seznam stran, se kterými budeme za vhodných okolností sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.
 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Pokud neuvedete jinak, budeme vaše údaje také poskytovat některé ze společností naší skupiny a souvisejícím třetím stranám, jejichž služeb využíváme, a organizacím, kterým poskytujeme služby.
 • Podrobnější seznam stran, se kterými budeme sdílet vaše osobní údaje, najdete zde.

 • UŽIVATELÉ WEBU: Pokud neuvedete jinak, budeme vaše údaje také poskytovat poskytovatelům služeb v oblasti webové analytiky, provozovatelům platforem na automatizovaný marketing a sociálním sítím, aby reklamy, které od nás dostáváte, byly zacíleny dle vašich požadavků.
 • Pokud potřebujete podrobnější seznam stran, se kterými v případě potřeby sdílíme vaše osobní údaje, klikněte sem.
 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec a chcete se zapojit do naší sítě pro zasloužilé zaměstnance a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance, budeme vaše osobní údaje sdílet s řadou dalších stran, abychom mohli dále rozvíjet náš vzájemný vztah. Vaše osobní údaje můžeme například sdílet s dalšími zasloužilými zaměstnanci, se skupinou společností nebo souvisejícími třetími stranami, jako jsou poskytovatelé služeb, kteří provozují náš portál pro zasloužilé zaměstnance.
 • Pokud potřebujete podrobnější seznam stran, se kterými v případě potřeby sdílíme vaše osobní údaje, klikněte sem.

 

Jak chráníme osobní údaje?

 • Na ochraně vašich údajů nám záleží. Proto jsem zavedli opatření, která mají zabránit neoprávněnému přístupu a případnému zneužití osobních údajů.
 • Další informace o příslušných postupech najdete zde.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

 • Pokud jste klient nebo dodavatel, budeme uchovávat vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabízet služby nebo je od vás přijímat, případně abychom vám poskytovali informace o službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Pokud výslovně uvedete, že nechcete, abychom vaše osobní údaje uchovávali, vymažeme je z našich systémů. Výjimku představují případy, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony a další předpisy ukládají uchování těchto údajů (například proto, abychom mohli splnit své povinnosti vůči úřadům nebo abychom tyto údaje mohli poskytnout v souvislosti s probíhajícím soudním řízením), nebo kdy platí další právní výjimky.
 • Pokud jste potenciální uchazeč nebo uchazeč a my s vámi (případně a podle okolností ani se společností, ve které pracujete) nejsme ve významném kontaktu po dobu dvou let, vymažeme vaše osobní údaje z našeho systému. Výjimku představují případy, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony a další předpisy ukládají uchování těchto údajů (například proto, abychom mohli splnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu nebo abychom tyto údaje mohli poskytnout v souvislosti s probíhajícím soudním řízením). Stejně jako u klientů a dodavatelů platí, že pokud jako potenciální uchazeč nebo uchazeč uvedete, že nemáte zájem o naše služby, vymažeme vaše osobní údaje z našich systémů. Výjimku představují případy, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony a další předpisy ukládají uchování těchto údajů (například proto, abychom mohli splnit své povinnosti vůči finančním úřadům nebo abychom tyto údaje mohli poskytnout v souvislosti s probíhajícím soudním řízením), nebo kdy platí další právní výjimky.
 • Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení budeme v závislosti na platné místní legislativě a zákonných požadavcích v průběhu našeho pracovněprávního vztahu zpracovávat vaše osobní údaje běžným způsobem a uchovávat je po určitou dobu po ukončení našeho pracovněprávního vztahu (pokud nám zákony nebudou ukládat jinak). Budeme přitom uplatňovat přístup, který platí pro všechny uchazeče.
 • Pokud jste uživatel webu, budeme veškeré údaje uchovávat po dobu nutnou k naplnění účelu, za kterým byly shromážděny nebo zpracovány. Pokud výslovně uvedete, že nechcete, abychom vaše osobní údaje uchovávali, vymažeme je z našich systémů. Výjimku představují případy, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony a další předpisy ukládají uchování těchto údajů (například proto, abychom mohli splnit své povinnosti vůči finančním úřadům nebo abychom tyto údaje mohli poskytnout v souvislosti s probíhajícím soudním řízením), nebo kdy platí další právní výjimky.
 • Další informace o našich zásadách uchovávání osobních údajů najdete zde.

Jak získáte přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, jak je můžete změnit a jak můžete odvolat svůj souhlas s jejich použitím?

 • K osobním údajům, které jste nám už poskytli, se váží různá práva. Informace o těchto právech a možnostech uplatnění získáte zde. Veškeré vaše žádosti vyřídíme bez zbytečného odkladu a za všech okolností v souladu s platnými zákony. Vezměte prosím na vědomí, že podle potřeby komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.
 • Právo na vznášení námitek: Pokud vaše údaje používáme, protože to považujeme za nezbytné k zajištění našich oprávněných zájmů, a vy s tímto použitím údajů nesouhlasíte, máte právo vznést proti němu námitku.  Na váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit). Svůj nesouhlas vyjádříme pouze v případech, kdy budou platit určité velmi specifické okolnosti.
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů: Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při určitých činnostech (např. k použití souborů cookies v některých jurisdikcích) nebo souhlas se zasíláním nabídek můžete kdykoli odvolat.
 • Požadavky na přístup k osobním údajům: Máte samozřejmě právo požádat nás kdykoli o informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme. Zároveň po nás můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Vaší žádosti můžeme vyhovět, případně můžeme postupovat následovně:
  • požádáme vás o ověření totožnosti a poskytnutí dalších informací o vašem požadavku
  • v souladu se zákonem váš požadavek zamítneme, k čemuž vám vždy poskytneme příslušné zdůvodnění.
 • Právo na výmaz: V určitých situacích (např. pokud vaše údaje zpracujeme nezákonně) máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů. Na váš požadavek odpovíme do 30 dnů (v určitých případech jsme oprávněni toto období prodloužit) a svůj nesouhlas vyjádříme pouze v případech, kdy budou platit určité velmi specifické okolnosti. Pokud vašemu požadavku vyhovíme, vymažeme vaše údaje.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V takovém případě vaše údaje rovnou převedeme nebo vám poskytneme jejich kopii ve strojově čitelném formátu.
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu, jehož kontakt najdete zde.
 • Pokud se vaše zájmy nebo požadavky změní, můžete si odhlásit odběr některých nebo všech marketingových materiálů (např. e-maily o pracovních pozicích nebo newslettery Hays). Odhlášení provedete kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu nebo aktualizací svých předvoleb v centru předvoleb na webu Hays (po přihlášení k vašemu účtu nebo po zadání vaší e-mailové adresy).
 • Chcete-li vědět více o svých právech souvisejících s vašimi osobními údaji, které uchováváme, klikněte sem.

Jak uchováváme a přenášíme vaše osobní údaje při přeshraničních činnostech?

 • Hays je globální firma, jejíž celosvětová působnost je předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb. Tento standard si chceme udržet i nadále, a proto je pro nás za určitých okolností nutné vaše údaje uchovávat nebo přenášet mezi pobočkami v různých zemích.
 • Další informace o tom, jak postupujeme, když přenášíme nebo uchováváme vaše údaje v pobočkách sídlících v různých zemích, najdete zde.

Kdo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, když otevřete webovou stránku Hays?  

 • Hays řídí zpracování vašich osobních údajů na své webové stránce / svých webových stránkách, když je otevřete.
 • V případě dalších otázek, nebo pokud potřebujete znát další podrobnosti, klikněte sem.

Co jsou soubory cookies a jak je používáme?

 • Soubory cookies jsou malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače. Používají je téměř všechny webové stránky a pro váš počítač nepředstavují žádné nebezpečí. Díky nim máme představu o vaší aktivitě a můžeme vám co nejvíce zpříjemnit návštěvu našeho webu. Na základě informací ze souborů cookies vám při každé další návštěvě dokážeme nabídnout možnosti připravené podle vašich potřeb. Cookies také slouží ke sledování provozu na webu a k reklamním účelům.
 • Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče. Podobné informace najdete také na naší stránce marketingových předvoleb na webu Hays.
 • Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme, a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.

Jak spravovat nebo odmítnout soubory cookies

 • Při první návštěvě našich webových stránek budete požádáni, abyste si vybrali soubory cookies, které chcete přijmout. Předem vás tedy požádáme o souhlas s některými základními soubory cookies prostřednictvím našeho centra předvoleb pro soubory cookies, zatímco nezbytné soubory cookies budou nastaveny v souladu s našimi oprávněnými zájmy. Nastavení můžete zároveň provést v sekci soukromí ve vašem webovém prohlížeči. Pokud však všechny soubory cookies v nastaveních svého prohlížeče zakážete, nebudete pravděpodobně moci využít všech funkcí našeho webu. Jednotlivé prohlížeče se liší, takže nahlédněte do nápovědy, kde najdete všechny potřebné informace o úpravě nastavení souborů cookies.
 • Udělený souhlas můžete kdykoli aktualizovat v našem centru předvoleb pro soubory cookies. Stačí kliknout na odkaz „Předvolby cookies“ v horní nebo spodní části našeho webu. Místo použití našeho centra předvoleb pro soubory cookies se můžete rozhodnout pro odhlášení souborů cookies, které nejsou naprosto nezbytné pro zajištění základních funkcí našeho webu, v nastaveních vašeho prohlížeče. Pokud k aktualizaci svého výběru souborů cookies použijete naše centrum předvoleb pro soubory cookies, připomínáme, že tím nesmažete soubory cookies již uložené ve vašem zařízení. Pokud tyto soubory chcete smazat, můžete to udělat v nastaveních soukromí vašeho prohlížeče.
 • Pokud se rozhodnete smazat všechny soubory cookies v nastaveních soukromí vašeho prohlížeče, zároveň tím smažete veškeré odhlašovací soubory cookies uložené ve vašem počítači, takže nejspíš budete muset provést veškerá odhlášení znovu.
 • Další informace o souborech cookies včetně postupu, kterým je můžete zakázat, najdete na stránce aboutcookies.org. Na uvedené stránce se také dovíte, jak vymazat soubory cookies z počítače.
 

PODROBNÉ VERZE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

*****************************

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

Zajímá vás podrobnější pohled na to, jaké druhy vašich osobních údajů shromažďujeme? V tom případě čtěte dál. V textu níže najdete informace o osobních údajích, které musíme ze zákona zpracovat bez ohledu na okolnosti.

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: V závislosti na situaci a požadavcích platné legislativy budeme shromažďovat některé nebo všechny níže uvedené údaje, které nám umožní nabízet vám pracovní příležitosti přizpůsobené vašim očekáváním a zájmům. V některých jurisdikcích je možnost zpracování některých z níže uvedených údajů legislativně omezena. V takových případech budeme v těchto jurisdikcích příslušné údaje zpracovávat pouze v rozsahu a za okolností povolených platným právem: 
  • jméno,
  • věk/datum narození,
  • rodné číslo,
  • pohlaví,
  • fotografie,
  • rodinný stav,
  • kontaktní údaje,
  • podrobnosti o vzdělání,
  • dosavadní praxe,
  • nouzové kontakty a podrobnosti o veškerých závislých osobách,
  • údaje osob potvrzujících reference,
  • imigrační status (povinnost vyřídit pracovní povolení),
  • národnost / občanství / místo narození,
  • začátek období, kdy budete k dispozici,
  • kopie řidičského průkazu a/nebo pasu / občanského průkazu,
  • bankovní spojení,
  • finanční informace (pokud je nutné provést kontrolu finanční situace),
  • číslo sociálního pojištění (nebo jeho ekvivalentu používaného ve vaší zemi) a další informace související s daňovými povinnostmi,
  • údaje o diverzitě: informace o rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání a dalších podobných přesvědčeních a dále o fyzickém nebo duševním stavu včetně údajů o případném postižení,
  • podrobnosti o trestní minulosti, pokud to vyžaduje pozice, o kterou se zajímáte nebo ucházíte,
  • podrobnosti o vašich dřívějších a aktuálních platových podmínkách, penzích a dohodnutých benefitech,
  • informace o dětech v péči (např. pokud povolíte srážku ze mzdy na výdaje související se zaměstnavatelem podporovanou péčí o děti nebo nám takové informace poskytnete dobrovolně),
  • informace o sexuální orientaci (např. pokud tyto informace poskytnete v rámci sdílení informací o osobách blízkých),
  • informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání, ať už získané přímo nebo nepřímo, např. na základě pozic, které si prohlédnete nebo článků, které si přečtete na naší webové stránce, případně po kliknutí na odkaz v e-mailech, které od nás dostanete,
  • doplňující informace, které nám sdělíte,
  • doplňující informace, které nám o vás sdělí osoby potvrzující reference,
  • doplňující informace, které nám o vás sdělí naši klienti nebo které získáme od třetích stran, jako jsou pracovní portály,
  • IP adresa,
  • data, časy a frekvence vašich přístupů k našim službám a
  • záběry z průmyslových kamer CCTV pořízené během vašich návštěv našich objektů.
 • Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený seznam není vyčerpávající.
 • Určité údaje o vás shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, když kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Povaha a rozsah těchto údajů závisí na způsobu, kterým naši webovou stránku používáte. Pokud potřebujete další informace, klikněte prosím sem.

***

 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Pokud budeme přesvědčeni, že byste mohli mít zájem o naše služby nebo by pro vás naše služby mohly být prospěšné, budeme o vás v omezeném rozsahu shromažďovat údaje, které nám umožní posoudit, jak vám můžeme být nápomocní. Tyto údaje budou nejčastěji zahrnovat vaše jméno a kontakty a použijeme je k tomu, abychom vás kontaktovali. Můžeme také shromažďovat jiné vaše údaje, například pokud jsme vás vyhledali prostřednictvím LinkedIn nebo na jiných profesních portálech, můžeme shromažďovat údaje o předchozích zaměstnáních, dosaženém vzdělání, kvalifikaci, dovednostech a zájmech a také veškeré další informace, které uvádíte na svém veřejně dostupném profilu nebo v životopise nahraném na některý z těchto webových portálů.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Další informace o tomto způsobu získávání údajů najdete zde.

***

 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCÍCH  /AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH: Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení, budeme podle příslušných okolností a v souladu s platnými právními předpisy shromažďovat některé nebo veškeré níže uvedené informace (vedle údajů shromažďovaných o uchazečích), abychom zajistili hladký průběh našeho pracovněprávního vztahu a abychom splnili svoje smluvní a další pracovněprávní povinnosti vůči vám, našim klientům a třetím stranám, jako jsou finanční úřady a jiné státní orgány. V některých jurisdikcích nejsme oprávněni zpracovávat některé z níže uvedených údajů. V takových případech budeme v těchto jurisdikcích příslušné údaje zpracovávat pouze v rozsahu a za okolností povolených platným právem:
  • číslo nebo jiný identifikátor zaměstnance,
  • místo výkonu práce (pracoviště) u klienta,
  • členství v odborové organizaci,
  • podrobnosti o veškerých stížnostech a disciplinárních postizích, ať už přímo proti vám nebo těch, na kterých jste se nějakým způsobem podíleli,
  • podrobnosti o veškerých dovolených, které čerpáte nebo o které žádáte během dočasného přidělení, případně o nepřítomnosti ze zdravotních důvodů včetně údajů souvisejících s vaším zdravotním stavem,
  • údaje o vaší výkonnosti v pracovní pozici po dobu dočasného přidělení včetně podrobností o prémiích nebo povýšení, hodnoceních výkonnosti a dalších údajů souvisejících s vaším zaměstnáním, vaší interakcí s kolegy a pracovněprávních záležitostí, které vzniknou,
  • podrobnosti o absolvovaných cestách.
 • Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený seznam není vyčerpávající.
 • Řada výše uvedených položek představuje nezbytné součásti splnění našich smluvních povinností vůči vám a dalším stranám. Některé osobní údaje jako třeba číslo vašeho sociálního pojištění (nebo ekvivalentní číslo) jsou vyžadovány na základě právních předpisů. Jiné mohou být nezbytné k zajištění hladkého průběhu vašeho dočasného přidělení nebo naší obchodní činnosti.
 • V závislosti na příslušném druhu osobních údajů a důvodech, ze kterých tyto údaje zpracováváme, nemusíme být v případech, kdy nám takové údaje odmítnete poskytnout, schopni v plném rozsahu splnit svoje smluvní povinnosti, v extrémních případech může neposkytnutí osobního údaje vést k ukončení pracovněprávního vztahu s vámi.
 • ÚDAJE O KLIENTECH: Údaje, které shromažďujeme o klientech, jsou obvykle velmi omezené. Obecně potřebujeme jenom vaše kontaktní údaje nebo podrobnosti o jednotlivých kontaktních osobách ve vaší organizaci (tedy jejich jména, telefonní čísla a e-mailové adresy), které zajistí, že vás budeme moct informovat o našich službách, zajistí hladkou vzájemnou spolupráci a za určitých okolností umožní poskytování služeb vašim zaměstnancům. Uchováváme také informace o vašich online činnostech souvisejících s profily uchazečů a dalšími materiály, které Hays zveřejňuje. Tyto informace používáme k tomu, abychom zajistili relevantní a včasnou marketingovou komunikaci. Dále uchováváme doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace. Za určitých okolností, například pokud budete v kontaktu s naším finančním oddělením nebo týmem pro vymáhání pohledávek, mohou být vaše telefonní hovory s námi nahrávány v souladu s platnou místní legislativou a dalšími požadavky. Pokud budeme z jakéhokoli důvodu potřebovat další osobní údaje, dáme vám vědět.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Další informace o tomto způsobu získávání údajů najdete zde.

***

 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: O dodavatelích shromažďujeme jen málo informací, které potřebujeme, abychom zajistili hladký průběh spolupráce. Shromažďujeme údaje kontaktních osob ve vaší organizaci, jako jsou jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Dále shromažďujeme bankovní údaje, abychom vám mohli posílat platby. Uchováváme také doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace. Za určitých okolností, například pokud budete v kontaktu s naším finančním oddělením nebo týmem pro vymáhání pohledávek, mohou být vaše telefonní hovory s námi nahrávány v souladu s platnou místní legislativou a dalšími požadavky.
 • Určité údaje o vás navíc shromažďuje také naše webová stránka nebo je získáváme, jakmile kliknete na odkaz v e-mailu, který od nás dostanete. Další informace o tomto způsobu získávání údajů najdete zde.

***

 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: U osob potvrzujících reference si ověřujeme jenom informace, které o uchazečích nebo potenciálních zaměstnancích už máme, abychom jim dokázali zajistit pracovní pozici, o níž opravdu stojí. Nouzové kontakty nám umožňují spojit se s konkrétní osobou v případě nouze. K tomu, abychom si ověřili reference samozřejmě potřebujeme kontaktní údaje příslušné osoby (tedy jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Uvedené údaje budeme potřebovat i v případech, kdy vás uchazeč nebo náš zaměstnanec uvede jako svůj nouzový kontakt, na který se můžeme obrátit v případě úrazu nebo nehody.
 • Údaje o datu vašeho narození, vaše kontaktní údaje a případně některé informace o vašem zdravotním stavu shromáždíme, pokud vás náš zaměstnanec uvede jako závislou osobu nebo jakéhokoli jiného příjemce benefitů souvisejících s jeho zaměstnáním, případně pokud náš zaměstnanec uplatní určitá zaměstnanecká práva. Můžeme zároveň odvodit určité omezené informace o vaší sexuální orientaci, pokud vás náš zaměstnanec označí za svého manžela/manželku či partnera, když vás bude uvádět jako závislou osobu, blízkého příbuzného nebo nouzový kontakt.

***

 • UŽIVATELÉ WEBU O uživatelích naší webové stránky shromažďujeme omezené množství údajů, které nám pomáhají zlepšovat užitnou hodnotu naší webové stránky nebo mobilních aplikací a řídit poskytování našich služeb. Do této kategorie patří informace o tom, jak používáte náš web nebo mobilní aplikace, jak často web navštěvujete nebo otevíráte mobilní aplikace, z jakého prohlížeče, typu zařízení a místa to děláte, v jakém jazyce si web prohlížíte a v jakých časech je náš web nejoblíbenější. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací, např. pomocí chatu nebo když se zaregistrujete k odběru některého z našich newsletterů, webinářů nebo k účasti v dalších nabídkách na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci, budeme shromažďovat veškeré informace, které nám poskytnete, jako je vaše jméno a kontaktní údaje.
 • Pokud potřebujete další informace o tom, jaké údaje související s vašimi návštěvami naší webové stránky a dobou těchto návštěv shromažďujeme, klikněte prosím sem.
 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec a chcete se zapojit do naší sítě zasloužilých zaměstnanců a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance, budeme shromažďovat vaše jméno, kontaktní údaje, které chcete, abychom používali, a veškeré další informace, které nám budete chtít poskytnout, abychom s vámi mohli zůstat v kontaktu.

JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE? 

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH: Osobní údaje uchazečů shromažďujeme následujícími způsoby:
 1. osobní údaje, které nám uchazeči poskytnou,
 2. osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů
 3. a osobní údaje, které shromažďujeme automaticky.

            Osobní údaje, které nám uchazeči poskytnou

 • Cílem Hays je poskytování služeb na míru, a proto potřebujeme shromažďovat určité typy údajů. Ty nám umožňují nabízet vám nejvhodnější příležitosti a zároveň šetří váš čas, protože se nemusíte věnovat nerelevantním nabídkám a službám.
 • Svoje údaje s námi můžete sdílet různými způsoby. Záleží jenom na tom, co vám vyhovuje. Sdílení může probíhat následovně:
  • Svoje údaje zadáte na webové stránce Hays nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře v rámci registrace.
  • Necháte nám tištěnou verzi svého životopisu během některé z našich náborových akcí, na veletrhu nebo v naší kanceláři.
  • Pošlete svůj životopis nebo jiné informace e-mailem konzultantovi Hays nebo mu ho předáte během pohovoru.
  • Přihlásíte se na pracovní pozici prostřednictvím pracovního portálu, který vás následně přesměruje na webovou stránku Hays.
  • Zadáte svoje osobní údaje na některé z mikrostránek Hays.
  • Zúčastníte se soutěže na sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Twitter (a podobných sítích).

            Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů

 • Osobní údaje uchazečů získáváme i z dalších zdrojů. V závislosti na okolnostech a platné místní legislativě a dalších požadavcích půjde o osobní údaje získané následujícími způsoby:
  • Informace o vás nám může poskytnout osoba, která potvrzuje vaše reference.
  • Informace o vás nám může poskytnout náš klient, dodavatel, jiný uchazeč a náš kolega v Hays (např. v souvislosti s poskytnutím reference).
  • Pokud dáte „lajk“ naší stránce na Facebooku nebo nás budete sledovat na Twitteru, získáme vaše osobní údaje z těchto stránek.
  • Pokud vás doporučí poskytovatel RPO nebo MSP, je možné, že nám poskytne vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky

 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, přečtete si nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, poskytnete nám dle okolností a v souladu s místní právní úpravou a dalšími požadavky automaticky nebo přímo vy sami svoje osobní údaje. Další informace najdete zde.

***

 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Shromažďujeme osobní údaje potenciálních uchazečů získané od třetích stran, když:
  • Hledáme potenciální uchazeče prostřednictvím třetích stran, například LinkedIn a jiných profesně zaměřených stránek, ze kterých získáváme vaše osobní údaje.
  • Pokud dáte „lajk“ naší stránce na Facebooku nebo nás budete sledovat na Twitteru (nebo provedete podobnou interakci s námi na sociálních sítích).
  • Pokud vaše osobní údaje dostaneme od jiných uchazečů nebo našich kolegů v Hays (např. v souvislosti s poskytnutím reference).
  • Pokud vás doporučí poskytovatel RPO nebo MSP, je možné, že nám poskytne vaše osobní údaje.

***

 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCÍCH/ AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH: Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení, budeme vaše údaje shromažďovat (vedle údajů už shromážděných o uchazečích) následujícími způsoby:
 1. Osobní údaje, které nám poskytnete a
 2. Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů.

Níže najdete podrobnosti o obou těchto možnostech.

            Osobní údaje, které nám poskytnete

 • Hays o vás potřebuje některé vaše údaje ke splněný svých povinností vůči vám, k zajištění toho, že budete plnit svoje povinnosti vůči nám a také k zajištění toho, že oba budeme plnit svoje povinnosti vůči jiným subjektům. Tyto informace jsou zárukou toho, že dočasné přidělení bude probíhat běžným způsobem.
 • Existuje řada způsobů, kterými nám můžete poskytnout svoje údaje vedle údajů, které jste už poskytli jako uchazeči. Podle okolností a v souladu s platnými právními předpisy může jít o následující:
  • když vyplňujete registrační formuláře na začátku pracovněprávního vztahu / dočasného přidělení nebo
  • na schůzkách a během komunikace s našimi konzultanty, naším HR týmem nebo dalšími kolegy.

            Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů

 • Vaše osobní údaje získáváme i z jiných zdrojů. V závislosti na okolnostech a v souladu s platnými právními předpisy může jít o osobní údaje získané následujícími způsoby:
  • pokud vás doporučí personální agentura nebo jiná pracovní agentura, může s námi sdílet vaše osobní údaje,
  • vaše údaje získáme od třetích stran, jejichž služby využíváme a které na začátku dočasného přidělení provádějí kontroly vašich poměrů v našem zastoupení,
  • vaše údaje s námi může sdílet váš kolega,
  • vaše údaje s námi mohou sdílet lékaři a zdravotničtí pracovníci (podle okolností a platných omezení),
  • vaše příslušné osobní údaje s námi mohou sdílet poskytovatelé vašich penzijních plánů nebo zaměstnaneckých benefitů

a osobní údaje můžeme získat od třetích stran, jako jsou místní finanční úřady.

 1. osobní údaje, které nám přímo poskytnete vy sami,
 2. osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů
 3. a osobní údaje, které shromažďujeme automaticky.

            Osobní údaje, které nám přímo poskytnete vy sami

 • Máme společný cíl – chceme do vaší organizace přivést ty nejlepší zaměstnance. Údaje od vás obvykle získáváme dvěma způsoby:
  • Když nás kontaktujete proaktivně, typicky po telefonu nebo e-mailem a/nebo
  • když vás kontaktujeme my, ať už telefonicky nebo e-mailem, případně a zcela obecně, v rámci obchodní činnosti našich konzultantů.

            Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů

 • Dle okolností a v souladu s místní legislativou a jinými požadavky budeme další informace o vás nebo vašich spolupracovnících s náležitou péčí nebo podle běžných tržních postupů vyhledávat z jiných zdrojů, včetně
  • průzkumu trhu prováděného třetími stranami a v rámci analýz online nebo offline médií (které budeme provádět sami nebo prostřednictvím najatých organizací),
  • seznamů delegátů vyslaných na relevantní události
  • a z dalších vybraných zdrojů nebo od třetích stran (např. od našich uchazečů v rozsahu, ve kterém nám vaše údaje poskytnou za účelem potvrzení referencí z vaší strany nebo když poskytují zpětnou vazbu na vaši konkrétní pracovní činnost). 

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím naší webové stránky nebo odkazů v e-mailech 

 • Pokud navštívíte naši webovou stránku, přečtete si nebo otevřete e-mail, který vám pošleme, budete nám dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky automaticky nebo na základě svého souhlasu poskytovat svoje osobní údaje. Další informace najdete zde.

***

 • UŽIVATELÉ WEBU: Když navštivte náš web nebo otevřete naši mobilní aplikaci, budeme některé údaje shromažďovat automaticky bez ohledu na to, jestli se rozhodnete využít našich služeb, nebo ne. Těmito údaji je konkrétně IP adresa, datum, čas a frekvence vašich návštěv webové stránky nebo otevření mobilních aplikací a také způsob prohlížení jejího obsahu a další informace technické povahy. Údaje o vás shromažďujeme také v případech, kdy nás kontaktujete prostřednictvím webové stránky nebo mobilních aplikací, např. při použití chatu nebo když se zaregistrujete k odběru některého z našich newsletterů, webinářů nebo k účasti v dalších nabídkách na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci.
 • Vaše údaje shromažďujeme automaticky prostřednictvím souborů cookies nebo podobné technologie, jako jsou sledovací pixely a HTML5 Local Storage, v souladu s jejich nastavením v našem centru předvoleb souborů cookies nebo ve vašem prohlížeči. Pokud jste uchazeč, potenciální uchazeč nebo klient Hays, použijeme data o vaší činnosti na našich webových stránkách ke zlepšení naší vzájemné komunikace nebo služeb, které vám poskytujeme. Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.

***

ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec, můžeme se vás těsně před vaším odchodem zeptat, jestli chcete zůstat členem naší sítě zasloužilých zaměstnanců a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance. Pokud budete mít zájem, požádáme vás o poskytnutí vašeho jména a kontaktních údajů a umožníme vám přihlášení k odběru marketingových komunikací, o kterých si myslíme, že by vás jako zasloužilého zaměstnance mohly zajímat.

*****************************

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

S vašimi údaji vždy nakládáme tak, aby to bylo co nejvíce prospěšné pro vás.

Níže najdete podrobnější popis jednotlivých druhů činností:

            Náborové činnosti

 • Naší hlavní činností je nábor zaměstnanců a nabízení nejvhodnějších příležitostí nejvhodnějším uchazečům. Níže najdete způsoby použití a zpracování vašich osobních údajů k uvedenému účelu, a to dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není vyčerpávající.
  • Údaje získáváme od vás a z dalších zdrojů, jako je LinkedIn.
  • Údaje uchováváme v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně náborových činností.
  • Poskytujeme vám personální služby a zjednodušujeme nábor zaměstnanců.
  • Vaše údaje posuzujeme při analýze volných pracovních pozic, o nichž se domníváme, že by pro vás mohly být vhodné.
  • Když se ucházíte o pracovní pozici nebo pokud posuzujeme vaši vhodnost na různé pracovní pozice, posíláme vaše údaje klientům.
  • Umožňujeme vám podávat online přihlášky a životopisy, když se hlásíte na konkrétní pracovní pozice, které by pro vás podle našeho přesvědčení mohly být zajímavé. Dále vám umožňujeme přihlásit se k odběru příslušných upozornění.
  • Zprostředkováváme vám účast na specializovaných online školeních.
  • Umožňujeme vám využívat interaktivní prvky našich služeb, pokud se tak rozhodnete.
  • Plníme závazky, které nám vzniknou ze všech smluv, jež uzavřeme.
  • Plníme závazky vzniklé ze všech smluv, které Hays uzavře s jakoukoli třetí stranou v souvislosti s vaším náborem.
  • Zajišťujeme podporu mzdového účetnictví a fakturace.
  • Provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků.
  • Ověřujeme vámi poskytnuté údaje, případně sbíráme informace (např. reference, kvalifikace a údaje o možné trestní minulosti, a to vždy v nezbytném rozsahu a v souladu s místní legislativou).
  • Plníme svoje právní povinnosti související se zjištěnými kriminálními delikty ve smyslu výběru daní a dalších poplatků.
  • Zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli cíleně zasílat relevantní marketingové materiály a komunikovat s vámi případech, kdy se domníváme, že je to ve vašem zájmu.
  • V některých jurisdikcích, kde působíme, provádíme hodnocení a rozvojové činnosti (např. psychometrická hodnocení nebo testy dovedností). Další informace související s vaší jurisdikcí získáte kliknutím sem.
 • Výše uvedenými způsoby budeme vaše údaje používat, pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Chcete-li vědět, co přesně to znamená, klikněte sem. V případě nesouhlasu máte za určitých okolností právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

            Marketingové činnosti

 • Budeme vám pravidelně zasílat informace, které jsou dle našeho přesvědčení relevantní, případně vás požádáme o pomoc při odkazování jiných uchazečů na volné pracovní pozice. Vaše údaje se použijeme především k níže uvedeným účelům, a to dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že tento seznam není vyčerpávající. Účel:
  • vývoj a propagace produktů a služeb,
  • propagace kompletní nabídky našich náborových služeb (trvalé a částečné pracovní úvazky, smluvní pracovní poměry, poradenství v obtížné životní situaci nebo programy MSP a služby RPO),
  • zasílání podrobností o zprávách, povýšeních, nabídkách, příležitostech k získávání nových kontaktů, událostech pořádaných klienty a obecných informací o odvětvích, o nichž jsme přesvědčeni, že vás zajímají,
  • zveřejňování propagačních výňatků z vašich údajů na webové stránce Hays, např. studie o dosažených úspěších (pouze v případech, kdy k tomu získáme váš výslovný souhlas) a
  • poskytování informací o některých slevách a nabídkách, které jsou pro vás vhodné na základě vašeho vztahu s Hays.
 • Určité aspekty těchto činností (především shromažďování údajů prostřednictvím souborů cookies a přímé zasílání marketingových materiálů o našich službách prostřednictvím digitálních kanálů) a některé specifické okolnosti vyžadují váš souhlas. Proto vás požádáme o potvrzení (pokud se nemůžeme opřít o podmínku oprávněných zájmů) nebo zjednodušené potvrzení vašeho souhlasu (vysvětlení viz níže). Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.
 • Zjednodušené potvrzení souhlasu je speciální typ souhlasu, při kterém od vás získáme vaše kontaktní údaje v případech, kdy jste s námi již dříve komunikovali (např. jste se přihlásili na některou pracovní pozici nebo nám zaslali svůj životopis, případně jste provedli registraci volné pracovní pozice), a my vám elektronickou formou nabízíme jiné naše náborové služby. Zjednodušené potvrzení souhlasu považujeme za dané, pokud svůj souhlas nenamítnete nebo výslovně neodvoláte (toto vaše právo vám připomeneme a umožníme využít v každém elektronickém obchodím sdělení, které vám pošleme). Pro většinu osob je tato úprava výhodná, protože nám umožňuje poskytovat vám informace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a vedle konkrétní pozice, na kterou jste se přihlásili, nám také umožňuje nabízet vám jiné pozice, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že vám pomůžeme najít vhodné zaměstnání. Vaše osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám na základě vašeho zjednodušeného potvrzení souhlasu zasílali elektronické marketingové materiály, pokud se budeme domnívat, že je to v souladu s našimi oprávněnými zájmy.
 • Pro další typy e-marketingu musíme povinně získat váš výslovný souhlas. Pokud chcete zjistit více o způsobech, kterými získáváme souhlas, klikněte sem. Pokud vám náš přístup k marketingu nevyhovuje, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Přesný popis postupu najdete zde. Nikdo není dokonalý, i když my se o dokonalost snažíme. Upozorňujeme, že i když si zasílání našich obchodních sdělení odhlásíte v našem centru předvoleb, je možné, že vaše údaje znovu získáme z veřejných zdrojů v rámci nesouvisejících marketingových kampaní. Pokusíme se zajistit, aby k tomu nedošlo, a předem se omlouváme, pokud se tak stane. Dovolujeme si vás požádat, abyste v takových případech svůj souhlas znovu odvolali.
 • Veškerý marketing vychází z našeho přesvědčení o tom, co je pro klienty a uchazeče nejlepší. Víme ale, že nikdy nedokážeme plně uspokojit všechny. Vaše údaje použijeme k tomu, aby se vám reklamy Hays a další obsah zobrazovaly na jiných webových stránkách, např. na Facebooku. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali tímto způsobem, deaktivujte si prosím možnost „Reklamní cookies“ (viz naše Zásady používání souborů cookies). Je možné, že se vám reklamy Hays budou zobrazovat, i když si reklamní cookies vypnete. Nepůjde však o reklamy cílené přímo na vás, ale na široké spektrum anonymních příjemců.

            Sledování rovnosti příležitostí a zpracování dalších citlivých osobních údajů

 • V rámci náborových postupů přikládáme velký význam našim zásadám o rovnosti příležitostí. Za příslušných okolností a v souladu s požadavky místní legislativy některé údaje, které o vás shromáždíme, zahrneme do kategorie „údajů o diverzitě“. Může jít o informace o etnicitě, pohlaví, hendikepech, věku, sexuální orientaci, náboženském vyznání nebo podobných přesvědčeních a/nebo sociálně-ekonomickém postavení. Uvedené údaje o diverzitě typicky spadají do kategorie „citlivých“ nebo „speciálních“ osobních údajů a platí pro ně o něco přísnější pravidla ochrany
 • Dle okolností a v souladu s platnou legislativou a dalšími požadavky použijeme tyto anonymizované informace při sledování toho, jak uplatňujeme svoje zásady o rovnosti příležitostí. Tyto údaje budeme (dle potřeby v přijatelně anonymizované podobě) také poskytovat klientům (včetně jejich interních a externích auditorů), u nichž nás k tomu zavazují smluvní ustanovení, nebo pokud klient o tyto údaje výslovně požádá za účelem splnění vlastních požadavků na postup náboru zaměstnanců.
 • Budeme shromažďovat další vaše citlivé/speciální osobní údaje jako informace o zdravotním stavu nebo náboženském přesvědčení, pokud to bude v souladu s místní právní úpravou. V takových případech tyto údaje použijeme ke splnění a dodržení zákonných práv a povinností, například k výpočtu nároků na dovolenou nebo k provedení úprav potřebných pro uchazeče nebo agenturní zaměstnance. Pokud chcete vědět víc o právním základu zpracování „citlivých“ nebo speciálních osobních údajů, klikněte sem.

 • Můžeme také shromažďovat podrobnosti o trestněprávní bezúhonnosti, pokud to bude v souladu s místní právní úpravou, což může vyžadovat váš souhlas.
 • Pokud potřebujete další informace o souhlasu, klikněte sem. Pokud vám náš přístup nevyhovuje, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Přesný popis postupu najdete zde.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, nám místní legislativa v souvislosti s těmito citlivými/speciálními údaji ukládá jiné povinnosti. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků

 • Za méně běžných okolností budeme vaše osobní údaje používat také k vznášení, uplatňování a obhajobě právních nároků.

            Profilace

 • Profilace je druh zpracování, které zahrnuje naše použití údajů, které o vás shromažďujeme za účelem vytvoření vašeho „profilu“. Díky tomu si můžeme udělat lepší představu o vašich preferencích, zájmech a očekáváních, což nám umožňuje poskytovat vám nejlepší možné služby.

      Profilaci používáme následujícím způsobem:

A. Personalizace

 • Chceme s vámi komunikovat nejlepším možným způsobem a optimalizovat informace, které vám sdělujeme při poskytování našich služeb, na našem webu nebo na internetu. K tomu používáme metody profilace zahrnující analýzu vašich osobních údajů, která nám umožní lépe pochopit vaše zájmy, návyky a preference. (Příkladem může být třeba to, že zaznamenáme, na co konkrétně klikáte na našem webu, protože to může znamenat, že o danou věc máte zájem.) Metody profilace používáme k zařazení vás i vašeho profilu uchazeče do skupin nebo segmentů s dalšími uchazeči podle vašich zájmů, návyků a preferencí, abychom:
  • vám mohli posílat personalizované e-maily (které mohou například odrážet, co považujeme za vaše preference);
  • vám mohli doporučovat obsah, o kterém si myslíme, že by vás mohl zajímat (např. zprávy o vývoji ve vašem oboru);
  • vám mohli posílat na míru přizpůsobené nebo jiné relevantní marketingové zprávy (jejichž obsah může například odrážet vaše reakce nebo interakce s předchozími obchodními sděleními, která jsme vám zaslali).

            B. Výběr a stanovení pořadí

 • Metody profilace zahrnující analýzu vašich osobních údajů nebo zařazení vás i vašeho profilu uchazeče do skupin nebo segmentů s dalšími uchazeči podle vašich zájmů, návyků a preferencí, používáme k tomu, abychom našim konzultantům pomohli přijímat rozhodnutí. Můžeme například nahrát vaše údaje do našich systémů, abychom co nejefektivněji zjistili, nakolik se hodíte na volnou pozici. Pomáhá nám to optimalizovat přiřazování profilů uchazečů k pracovním pozicím a zvýšit efektivitu náborového procesu.
 • Konkrétně můžeme profilaci použít k tomu:
  • abychom vás a další vhodné uchazeče vybrali na konkrétní pracovní pozice na základě předem stanovených kritérií, která našim konzultantům umožní efektivněji rozhodovat o nejvhodnějších uchazečích na konkrétní pracovní pozice
  • a abychom vám mohli doporučovat pracovní pozice na základě vašich zájmů, návyků, vlastností nebo preferencí a na základě porovnání stanovili pořadí uchazečů.
 • Metody profilace budeme v souvislosti s vašimi osobními údaji používat, pokud to budeme považovat za nutné k naplnění našich oprávněných zájmů. Pokud chcete zjistit, co to znamená, klikněte sem. Pokud s tím nesouhlasíte, za určitých okolností máte právo vznést námitku, o které můžete všechny podrobnosti zjistit zde.

C. Automatické rozhodování

 • Nové a lepší technologie, které jsou dnes k dispozici, používáme, abychom vám co nejefektivněji pomohli.
 • Používáme automatické systémy a umělou inteligenci, což může zahrnovat systémy poskytované třetími stranami. Účelem je analýza údajů, které o vás a dalších uchazečích máme a které slouží k rozhodování o vás. Zahrnuje to strojové učení za použití osobních údajů uchazečů, které nám pomáhá sestavovat nejlepší možné seznamy vhodných uchazečů na konkrétní pracovní pozice. Tato technologie výrazně zkracuje dobu potřebnou k posouzení nejvhodnějších uchazečů o příslušná zaměstnání. Náborový proces se tím zjednodušuje a zefektivňuje, což jak doufáme, zajistí dobrou zkušenost s našimi službami na vaší straně.
 • Automatické rozhodování v souvislosti s vašimi osobními údaji používáme v případech, kdy to považujeme za nutné pro provedení předsmluvních úkonů na vaši žádost. Pokud chcete vědět, co to znamená, klikněte sem.

V některých jurisdikcích, kde působíme, plníme místní zákonné požadavky a dodržujeme předpisy. Další informace o povinnostech ve vaší jurisdikci najdete zde.

***

 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH: Údaje o potenciálních uchazečích používáme k tomu, abychom zjistili, jestli vás zajímají naše služby nebo by pro vás mohly být prospěšné. Zároveň tyto údaje používáme k tomu, abychom posoudili, jestli a jak vám můžeme pomoct. Pokud si myslíte, že ano, použijeme vaše kontaktní údaje k tomu, abychom se s vámi spojili a zjistili, jestli máte zájem o naše služby (obvykle e-mailem), a to v souladu s platnou legislativou a zákonnými požadavky.
 • Za tímto účelem můžeme:
  • shromažďovat vaše osobní údaje,
  • uchovávat vaše údaje (a v případě potřeby je aktualizovat) v naší databázi, abychom vás mohli informovat o našich službách,
  • procházet vaše údaje, abychom zjistili, jestli a jak by vám naše služby mohly být prospěšné
  • a kontaktovat vás ohledně našich služeb.

***

 • Některé další podrobné informace o způsobech zpracování vašich údajů ve smyslu posledních tří kategorií jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů nově přijatých zaměstnanců. Například během zaškolení u Hays budou agenturní zaměstnanci pokládáni za zaměstnance nově nastupující do pracovních pozic ve společnosti Hays a jejich osobní údaje budou během zaškolení na tyto pracovní pozice zpracovávány postupy popsanými v zásadách ochrany osobních údajů nově přijatých zaměstnanců. V závislosti na místní právní úpravě uznáváme, že ačkoli nejste nově přijatými zaměstnanci ve smyslu zmíněných zásad, údaje používáme stejným způsobem a ke stejným účelům, takže věříme, že v případě vašeho zájmu nahlédnete do zásad, které se vás týkají.
 • Míra, ve které se vás zásady ochrany osobních údajů nově přijatých zaměstnanců a zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců týkají, závisí na místní právní úpravě. Další informace ohledně platných předpisů najdete tady.

***

Níže najdete podrobnější popis jednotlivých druhů činností:

            Náborové činnosti 

 • Je zjevné, že naší hlavní činností je nábor zaměstnanců prostřednictvím: (i) výběru vhodných uchazečů, (ii) služeb RPO a (iii) programů MSP. Níže je uveden seznam způsobů, kterými při realizaci naší hlavní činnosti používáme vaše údaje.
  • Údaje uchováváme v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně náborových činností.
  • Uchováváme záznamy o našich rozhovorech a setkáních, abychom vám mohli poskytovat služby na míru.
  • Provádíme šetření spokojenosti zákazníků.
  • Zpracováváme vaše údaje za účelem správného zacílení příslušných marketingových kampaní k našim službám.
 • Služby poskytujeme také našim zaměstnancům. Patří sem například školení zaměstnanců, kteří pracují pro naše klienty v oblasti vzdělávání a jejichž osobní údaje musíme používat, abychom jim umožnili přístup k příslušným službám.
 • Uvedenými způsoby budeme vaše údaje používat, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Přejete-li si vědět, co přesně to znamená, klikněte sem.
 • V případě nesouhlasu máte za určitých okolností právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde.

            Marketingové činnosti 

 • V souladu s jakýmikoli platnými místními zákony a předpisy nebudeme v žádném případě požadovat váš souhlas se zasíláním marketingových materiálů, jako je náš Global Skills Index, na firemní poštovní nebo e-mailové adresy.
 • Pokud vám náš přístup nevyhovuje, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním našich marketingových materiálů. Přesný popis postupu najdete zde.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ve smyslu marketingových činností ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků

 • Za méně běžných okolností budeme vaše osobní údaje používat také k vznášení, uplatňování a obhajobě právních nároků.

***

 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH: Víme, že toho máte hodně a nechcete, abychom vás kontaktovali s každou drobností. Vaše údaje proto použijeme jenom následujícími způsoby: 
  • Uložíme je v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi mohli spojit ohledně věcí, na kterých jsme dohodnuti.

  • Budeme vám nabízet služby nebo žádat o vaši podporu a poskytnutí vašich služeb.

  • Budeme usilovat o splnění legislativních povinností.

  • Budeme chtít spolupracovat na správném zacílení marketingových kampaní.

***

 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY: Informace, které nám o vás uchazeč nebo zaměstnanec poskytne, použijeme pouze následujícími způsoby: 
  • Pokud vás naši uchazeči nebo zaměstnanci uvedou jako nouzový kontakt, obrátíme se na vás v případě nehody nebo úrazu, které se těchto osob týkají.
  • Pokud vás zaměstnanec nebo dočasně přidělený / agenturní zaměstnanec uvede jako blízkého příbuzného nebo závislou osobu či jakýkoli jiný druh příjemce, budeme vaše osobní údaje uchovávat, abychom zajistili, že osobní záznamy tohoto zaměstnance nebo dočasně přiděleného / agenturního zaměstnance jsou správné, a budeme vaše osobní údaje používat v případech, kdy je to nezbytné k zajištění poskytování zaměstnaneckých benefitů a vyplácení odměn. Vaše údaje poskytneme příslušnému dodavateli benefitů.
  • Pokud vás uchazeč nebo potenciální zaměstnanec uvede jako osobu potvrzující reference, obrátíme se na vás, abychom si příslušnou referenci ověřili nebo poskytneme vaše osobní údaje třetí straně, aby toto ověřila v našem zastoupení. Pokud budete požádání o poskytnutí reference o předchozích pracovních zkušenostech uchazeče a pokud se zároveň domníváme, že byste mohli mít zájem stát se naším klientem, můžeme také použít vaše údaje ke spojení s vámi za tímto alternativním účelem (v souladu s platnou místní legislativou a zákonnými požadavky).
 • Uvedenými způsoby budeme vaše údaje používat, pokud se domníváme, že je to nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů v souladu s platným pracovním právem. Pokud potřebujete další informace o tom, co přesně to znamená, klikněte sem.
 • V případě nesouhlasu máte právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete zde.

***

 • UŽIVATELÉ WEBU: Vaše údaje nám pomáhají chránit naše systémy proti útokům a dalším nezákonným aktivitám a zvyšovat užitnou hodnotu naší webové stránky nebo mobilních aplikací, např. při analýzách vašich aktuálně platných kritérií pro hledání zaměstnání, které nám umožňují nabízet vám pracovní pozice nebo uchazeče, o nichž jsme přesvědčeni, že by vás mohli zajímat. Vaše údaje dále používáme k tomu, abychom vám poskytovali služby, ke kterým jste zaregistrovaní, nebo služby, na kterých jste se podíleli, např. k zasílání newsletterů nebo účasti v online průzkumech.
 • Chcete-li zjistit více o souborech cookies, způsobech, kterými je používáme a možnostech, které dávají vám, klikněte sem.
 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI: Pokud jste bývalý zaměstnanec a chcete se zapojit do naší sítě pro zasloužilé zaměstnance a používat náš portál pro zasloužilé zaměstnance, použijeme vaše údaje k tomu, abychom se s vámi spojili a dále udržovali náš vzájemný vztah, a to i následujícími způsoby:
  • zasíláním newsletterů a přehledů;
  • pozvánkami na události;
  • informováním o speciálních volných místech;
  • zasíláním novinek o Hays;
  • výzvami k účasti v průzkumech mínění;
  • zasíláním zpráv ke speciálním příležitostem, jako jsou vaše narozeniny.

******************************

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky můžeme vaše osobní údaje různými způsoby a z různých důvodů poskytnout následujícím kategoriím osob:
  • Jakýmkoli společnostem z naší skupiny.
  • Příslušným kolegům v Hays (což může zahrnovat kolegy v zahraničních pobočkách).
  • V případě dočasně přidělených / agenturních zaměstnanců v omezeném rozsahu příslušným lékařům, jako je váš registrující lékař nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, případně lékař v oboru pracovního lékařství.
  • V případě dočasně přidělených / agenturních zaměstnanců klientům, pro které budete jako dočasně přidělení zaměstnanci pracovat.
  • V případě dočasně přidělených / agenturních zaměstnanců potenciálním zaměstnavatelům (například při poskytování referencí, pokud je to v souladu s místními právními předpisy).
  • Jednotlivcům a organizacím uchovávajícím údaje související s vašimi referencemi nebo nabídkami spolupráce s naší společností, jako jsou aktuální, bývalí nebo potenciální zaměstnavatelé, vzdělávací a výzkumné organizace a pracovní a náborové agentury.
  • Daňovým, auditním a jiným orgánům, pokud jsme přesvědčeni, že nás k poskytnutí těchto údajů zavazují platné zákony a směrnice (např. na základě žádosti finančního úřadu nebo v souvislosti s plánovaným soudním řízením).
  • Poskytovatelům služeb (ať už třetím stranám nebo společnostem z naší skupiny), kteří plní některé z našich funkcí (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců jako jsou právníci, auditoři, účetní, administrativní pracovníci, pracovníci technické podpory a IT poradci provádějící testování nebo vývoj našich provozních technologických systémů).
  • Třetím stranám, které nám poskytují IT služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů (nebo podobnou dohodu).
  • Marketingovým technologickým platformám a dodavatelům.
  • V případě uchazečů: potenciálním zaměstnavatelům a dalším náborovým agenturám/organizacím za účelem zvýšení vašich šancí při hledání zaměstnání.
  • V případě uchazečů: partnerským třetím stranám, pracovním portálům, platformám a agregátorům, poskytovatelům softwarových služeb a cloudových databází, pokud jsme přesvědčeni, že to zvýší vaše šance při hledání zaměstnání nebo v obecnější rovině zkvalitní náborový proces.
  • V případě uchazečů: poskytovatelům MSP v rámci našich programů MSP.
  • V případě uchazečů a osob potvrzujících reference uchazečů a potenciálních zaměstnanců: třetím stranám, jejichž služeb využíváme při ověřování referencí, kvalifikace a trestní minulosti v příslušném rozsahu povoleném místní legislativou.
  • V případě uchazečů a osob poskytujících reference o uchazečích: interním a externím auditorům našich klientů, pokud jsme s nimi tyto údaje povinni sdílet za účelem splnění našich smluvních a regulátory stanovených povinností.
  • V případě uchazečů: třetím stranám, které nám pomáhají vyvíjet služby a procesy za účelem optimalizace procesu výběru uchazečů a zkvalitňovat a zefektivňovat náborové služby.
  • V případě zasloužilých zaměstnanců: řadě dalších stran, abychom udržovali náš vzájemný vztah, např. můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými zasloužilými zaměstnanci a souvisejícími třetími stranami, jako jsou poskytovatelé služeb, kteří provozují náš portál pro zasloužilé zaměstnance.
  • Pokud v budoucnu dojde k fúzi společnosti Hays s jinou firmou nebo bude společnost Hays převzata jinou firmou (případně pokud probíhají významné rozhovory o takové možnosti), můžeme vaše osobní údaje poskytnout (potenciálním) novým vlastníkům podniku nebo společnosti.

*******************************

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Zavázali jsme se přijmout veškerá přiměřená a vhodná opatření k ochraně osobních údajů, které spravujeme, před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tuto ochranu zajišťujeme pomocí řady speciálních technických a organizačních řešení. Příkladem mohou být opatření, jejichž prostřednictvím je možné vypořádat se s případným ohrožením bezpečnosti údajů.
 • Pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, neprodleně nás kontaktujte. Podrobný popis způsobů, kterými nás můžete kontaktovat, najdete zde.

********************************

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Pokud jste klient nebo dodavatel, budeme vaše osobní údaje uchovávat, abychom vám mohli poskytovat služby nebo je od vás přijímat, případně abychom vám mohli poskytovat informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat. Pokud výslovně uvedete, že o naše služby nemáte zájem, vymažeme vaše osobní údaje z našich systémů, pokud nebudeme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony nebo další předpisy ukládají jejich uchování (například proto, že máme povinnosti vůči finančním úřadům nebo v souvislosti s jakýmkoli očekávaným soudním řízením).
 • Pokud jste potenciální uchazeč nebo uchazeč a my jsme s vámi, případně se společností, pro kterou nebo se kterou pracujete, během dvou let (nebo během období, o jehož adekvátnosti jsme ve smyslu uchovávání vašich osobních údajů dle platné legislativy nebo požadavků příslušných regulátorů přesvědčeni) nebyli ve významném kontaktu, vymažeme vaše osobní údaje z našich systémů. Po uplynutí tohoto období je pravděpodobné, že vaše údaje už nebudou pro účely, za kterými jsme je získali, relevantní.
 • Stejně jako u klientů a dodavatelů platí, že pokud jako potenciální uchazeč nebo uchazeč nechcete, abychom uchovávali vaše osobní údaje, vymažeme je z našich systémů, pokud nebudeme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony nebo další předpisy ukládají jejich uchování (například proto, že máme povinnosti vůči finančním úřadům nebo v souvislosti s jakýmkoli očekávaným soudním řízením).
 • U uchazečů, jejichž služby zajišťuje třetí strana nebo jiný subjekt, se za „významný kontakt“ považuje významný kontakt se společností nebo subjektem zajišťujícím služby těchto uchazečů. Pokud nás taková společnost nebo subjekt upozorní na to, že s vámi už kontakt neudržuje, uchováme si vaše údaje po dobu maximálně dvou let od výše uvedeného okamžiku, nebo, pokud má platit možnost kontaktu přímo s vámi, po dobu dvou let od okamžiku, kdy jsme byli v přímém kontaktu s vámi.
 • „Významný kontakt“ znamená např. ústní nebo písemnou komunikaci, kterou s vámi povedeme, nebo případy, kdy aktivně využijete naše online služby.
 • Pokud jste potenciální uchazeč budeme za významný kontakt s vámi považovat první kontakt související s našimi službami. Pokud jste uchazeč, budeme za významný kontakt považovat případy, kdy nám prostřednictvím naší webové stránky poskytnete svůj aktuální životopis nebo se zúčastníte našich online školení. Za významný kontakt budeme považovat také ústní nebo písemnou komunikaci o potenciálních pozicích, případně prokliky z našich obchodních sdělení. Za významný kontakt není považováno přijetí, otevření nebo přečtení e-mailu nebo jiné digitální zprávy, kterou vám pošleme. Aby k významnému kontaktu došlo, je nutný proklik nebo přímá odpověď.
 • Pokud vás zaměstnáme jako dočasně přiděleného/agenturního zaměstnance budeme běžným způsobem zpracovávat vaše údaje po dobu vašeho pracovněprávního vztahu a po ukončení vašeho pracovněprávního vztahu je budeme uchovávat. Přesná doba uchovávání bude záviset na typu údajů, našich oprávněných obchodních potřebách a dalších právních požadavcích a předpisech regulátorů, které stanoví minimální dobu tohoto uchovávání. Můžeme například mít povinnost uchovávat určité údaje pro daňové účely nebo poskytování odpovědí finančním úřadům. Zároveň můžeme být nuceni údaje uchovávat, pokud to bude souviset s jakýmkoli případným soudním řízením. V jurisdikcích, které to umožňují, budeme v obecné rovině uchovávat vaše osobní údaje, pokud to bude nezbytné k poskytování referencí vám nebo budoucím zaměstnavatelům. 
 • Ke stanovení odpovídajícího období, po které uchováváme různé druhy osobních údajů, vždy zvažujeme objem, povahu a citlivost příslušných osobních údajů, potenciální rizika a nebezpečí neoprávněného použití nebo zveřejnění takových osobních údajů, účely, za kterými je potřebujeme zpracovávat a to, zda jich můžeme dosáhnout jinými způsoby (současně samozřejmě zajišťujeme splnění všech zákonných povinností, povinností vyplývajících z risk-managmentu, jak jsou popsány výše). Aby nedocházelo k pochybnostem, pokud jste dočasně přidělený /agenturní zaměstnanec, budeme vaše osobní údaje zpracovávat jako údaje uchazeče po celou dobu vašeho pracovněprávního vztahu a po jeho skončení. Doba a rozsah dalšího zpracovávání vašich osobních údajů coby údajů zaměstnanců z doby vašeho dočasného poměru a po jeho skončení závisí na místních zákonných požadavcích. Další informace o právních předpisech, které pro vás platí, zjistíte kliknutím sem.
 • Pokud jste uživatel webu, budeme uchovávat vaši IP adresu a veškeré další informace nezbytné pro provozování webových stránek nebo mobilních aplikací po dobu 12 týdnů. V jiných případech budeme jakékoli jiné údaje uchovávat po dobu nutnou k naplnění účelu, za kterým byly shromážděny nebo zpracovány. Pokud tato doba vypršela nebo jste výslovně uvedli, že už nemáte zájem o některou z našich webových stránek nebo mobilních aplikací, vymažeme údaje z našich systémů. Výjimku představují případy, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že nám zákony a další předpisy ukládají uchovávání těchto údajů (například proto, abychom mohli splnit své povinnosti vůči finančním úřadům nebo abychom tyto údaje mohli poskytnout v souvislosti s probíhajícím soudním řízením), nebo kdy platí další právní výjimky.

********************************

JAK ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ JSTE NÁM POSKYTLI, JAK JE MŮŽETE ZMĚNIT A JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS S JEJICH POUŽITÍM?

 • Jedním z hlavních cílů GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů EU a osob v EU ve smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co nám je poskytnete. Podrobný popis těchto práv je uveden níže.
 • Informace o těchto právech získáte zde. Vaše žádosti budeme vyřizovat bez zbytečného odkladu a v každém případě je vyřídíme do jednoho měsíce (tato lhůta může být prodloužena v souladu s platnou legislativou). Vezměte prosím na vědomí, že podle potřeby budeme komunikaci s vámi zaznamenávat, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.
 • Právo vznést námitku: toto právo znamená, že můžete vznést námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů, které provádíme z některého z následujících čtyř důvodů: (i) abychom naplnili naše oprávněné zájmy, (ii) abychom vyhověli veřejnému zájmu nebo podpořili činnost úřadů, (iii) abychom vám mohli přímo zasílat marketingové materiály a (iv) pro vědecké, historické, výzkumné a statistické účely.
 • Uživatelů našich webových stránek, uchazečů, dočasně přidělených /agenturních zaměstnanců, klientů a dodavatelů se pravděpodobně budou týkat především výše uvedené „oprávněné zájmy“ a „přímý marketing“. Pokud se námitka týká našeho zpracování vašich osobních údajů, které považujeme za nezbytné pro naplnění našich oprávněných zájmů, jsme povinni reagovat na tuto námitku ukončením veškerých příslušných činností. Výjimkou jsou případy, kdy:
  • můžeme doložit, že existují závazné legitimní důvody ke zpracování údajů, které převažují vaše zájmy nebo
  • vaše údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.
 • Pokud se vaše námitka týká přímého marketingu, jsme povinni na ni reagovat ukončením veškerých činností.
 • Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů: Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci určitých činností (např. používání souborů cookies v některých jurisdikcích), můžete tento souhlas kdykoli odvolat a my ukončíme konkrétní činnost, s jejímž prováděním jste předtím souhlasili. Výjimkou jsou případy, kdy se budeme domnívat, že pro další zpracování vašich údajů za daným účelem existuje alternativní důvod, což je okolnost, o které vás budeme informovat.

 • Požadavky na přístup k osobním údajům: Kdykoli nás můžete požádat o informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme. Zároveň můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti a poskytnutí dalších informací o vašem požadavku. Případný přístup k údajům, které o vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude „zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek, pokud ji legislativa připouští. V souladu s platným právem můžeme v podobných případech vaši žádost zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme své důvody.

 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ve smyslu požadavků na přístup k údajům ze strany subjektů údajů ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Pro dané údaje musí platit některé z následujících kritérií:
  • údaje již nejsou potřebné k účelu, za kterým byly původně získány a/nebo zpracovány,
  • svůj dříve udělený souhlas se zpracováním údajů z naší strany jste následně odvolali a neexistuje žádný platný důvod k jejich dalšímu zpracování,
  • údaje byly zpracovány v rozporu s platným právem (např. způsobem, který není v souladu s GDPR),
  • údaje je nutné vymazat, abychom jako jejich správce splnili své zákonné povinnosti, nebo
  • údaje zpracováváme, protože jsme přesvědčeni, že tím sledujeme své oprávněné zájmy, vy vůči jejich zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat, že existují legitimní převažující důvody k jejich dalšímu zpracování.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky ve smyslu práva subjektů údajů na výmaz a v souladu s místní legislativou můžeme vaši žádost zamítnout. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.
 • Vaši žádost jsme oprávněni odmítnout pouze v některém z následujících případů:
  • abychom uplatnili své právo na svobodu vyjadřování a přístup k informacím,
  • abychom splnili své zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování veřejného zájmu, případně podpořili činnost úřadů,
  • za účelem ochrany veřejného zdraví v rámci prosazování veřejného zájmu,
  • pro potřeby archivace, výzkumu nebo statistiky, nebo
  • abychom uplatnili nebo obhájili svůj právní nárok.
 • Pokud vyhovíme platné žádosti o výmaz údajů, vymažeme příslušné údaje.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili. V takových případech můžeme vaše údaje nadále pouze uchovávat a nesmíme provádět jejich další zpracování, pokud: (i) nebude některá z níže uvedených okolností vyřešena, (ii) vyjádříte svůj souhlas nebo (iii) je další zpracování nezbytné k vznesení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků, ochraně práv jiné osoby nebo z důvodů významného veřejného zájmu EU nebo jejího členského státu.
 • Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezené zpracování vašich osobních údajů, patří:
 • Případy, kdy rozporujete přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme. Platí-li tato okolnost, omezíme zpracování vašich osobních údajů do doby, než ověříme jejich přesnost.
 • Případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za účelem prosazení našich oprávněných zájmů. Platí-li tato okolnost, můžete požadovat omezené zpracování údajů do doby, než ověříme, jaké jsou naše důvody k jejich zpracování.
 • Pokud bude naše zpracování vašich údajů protiprávní a vy požádáte o omezené zpracování namísto výmazu.
 • Pokud již nebudeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje, ale na vaší straně vznikne potřeba použít tyto údaje k vznesení, uplatnění a obhajobě právního nároku.
 • Pokud jsme za uvedených okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na omezené zpracování. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. O každém odvolání omezeného zpracování vašich osobních údajů vás samozřejmě budeme informovat.
 • Právo na opravu: Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o vás uchováváme. Pokud jsme za takových okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit nepřiměřené úsilí. Dle potřeby vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné nebo neúplné osobní údaje poskytli. Budeme-li se domnívat, že vyhovění vaší žádosti není z naší strany žádoucí, sdělíme vám důvody takového rozhodnutí.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požádat o přenos vašich osobních údajů mezi různými správci údajů. V konečném důsledku to znamená, že podrobnosti uchovávané v rámci vašeho účtu Hays můžete přenést do jiných online platforem. Abychom vám tento přenos usnadnili, poskytneme vám vaše údaje v běžném, strojově čitelném formátu chráněném heslem. Svoje údaje tak budete moci přenést do jiných online platforem. V některých případech provedeme přenos údajů za vás. Právo na přenos se týká: (i) osobních údajů, které zpracováváme automaticky (tj. bez zásahu lidského faktoru), (ii) osobních údajů, které nám poskytnete a (iii) osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smluvních závazků.
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Dále máte právo podat stížnost k místnímu dozorovému úřadu. Podrobný popis způsobů, kterými ho můžete kontaktovat, najdete zde.
 • Přejete-li si uplatnit některé z těchto práv nebo chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (tam, kde souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů), najdete podrobný popis způsobů, kterými nás můžete kontaktovat, zde. Vezměte prosím na vědomí, že komunikaci s vámi podle potřeby zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na které poukážete.
 • Odběr upozornění na volné pracovní pozice a dalších marketingových sdělení, která zasíláme, můžete kdykoli zrušit. Podrobný popis způsobů, kterými tak můžete učinit, najdete zde.
 • Je důležité, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a aktuální. Proto nás po dobu, během které vaše údaje uchováváme, prosím informujte o veškerých změnách.

********************************

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KDYŽ OTEVŘETE WEBOVÉ STRÁNKY HAYS?

 • Na tomto odkazu zjistíte, které subjekty Hays odpovídají za zpracování vašich osobních údajů, včetně informací o jejich sídlech.
 • Veškeré komentáře nebo návrhy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete uvést zde. Ochranu soukromí bereme vážně, takže se s vámi spojíme co nejdříve.

********************************

JAK UCHOVÁVÁME A PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘI PŘESHRANIČNÍCH ČINNOSTECH?

 • Chcete vědět víc o tom, jak uchováváme a přenášíme vaše údaje mezi pobočkami, které působí v různých zemích? Abychom vám mohli poskytovat špičkové služby a splnili cíle popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budeme vaše údaje přenášet:
  • mezi subjekty Hays a v rámci jejich organizačních struktur,
  • k třetím stranám (jako jsou poradci a další dodavatelé služeb poskytovaných pobočkám Hays),
  • k zahraničním klientům,
  • podle potřeby,
  • ke klientům ve vaší zemi, kteří podle potřeby následně mohou přenášet vaše údaje do jiných zemí,
  • k poskytovatelům cloudových úložišť,
  • k jiným třetím stranám, které jsou uvedeny zde.
 • Vaše údaje chceme uchovávat a přenášet bezpečně. Mimo Evropský hospodářský prostor neboli EHP (tj. členské státy Evropské unie a Norsko, Island a Lichtenštejnsko) budeme proto údaje přenášet výhradně v souladu s legislativou upravující ochranu osobních údajů a budeme k tomu využívat prostředky, které umožní odpovídající ochranu vašich údajů, např.:
  • smlouvy o přenosu údajů obsahující standardní smluvní ustanovení přijatá Evropskou komisí a upravující přenos osobních údajů správci údajů v EHP ke správcům údajů a zpracovatelům v jurisdikcích, kde neplatí odpovídající zákony o ochraně osobních údajů,
  • přenos vašich údajů do zemí, kde Evropská komise zjistila odpovídající míru ochrany osobních údajů na základě místní legislativy,
  • pokud je to pro uzavření nebo plnění naší smlouvy s třetí stranou nutné a přenos údajů je ve smyslu takové smlouvy ve vašem zájmu (např. pokud potřebujeme přenést údaje mimo EHP, abychom dodrželi své závazky dle takové smlouvy v případě, že jste náš klient),
  • nebo pokud jste s přenosem údajů vyjádřili souhlas.
 • Abychom zajistili adekvátní míru ochrany vašich osobních údajů, zavedli jsme příslušné postupy práce se třetími stranami, kterým vaše osobní údaje poskytujeme. Díky tomu jsou vaše osobní údaje těmito třetími stranami využívány způsobem odpovídajícím platné legislativě o ochraně osobních údajů.

********************************

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies?

 • Soubory cookies obsahují informace o používání webových stránek uložené na pevném disku vašeho počítače. Jejich účelem je zobrazení a přizpůsobení služeb poskytovaných takovou webovou stránkou při každé vaší další návštěvě. Cookies také slouží k analýzám provozu na webu, k reklamním a marketingovým účelům.
 • Používají je téměř všechny webové stránky a pro váš systém nepředstavují žádné nebezpečí. Pokud si chcete zkontrolovat nebo upravit typy souborů cookies, s jejichž použitím souhlasíte, typicky to můžete provést v nastaveních svého prohlížeče nebo v našem centru předvoleb pro soubory cookies kliknutím na odkaz „Předvolby cookies“ v horní nebo spodní části stránky. Podobné informace najdete také na naší stránce marketingových předvoleb na webu Hays.

Jak používáme soubory cookies?

 • Soubory cookies používáme ke dvěma účelům:
  • Abychom mohli sledovat, jak naši webovou stránku používáte. Díky tomu pochopíme individuální požadavky uživatelů sdružených do větších skupin a můžeme naši webovou stránku rozvíjet a vylepšovat, aby služby, které poskytuje, odpovídaly očekáváním a potřebám návštěvníků.
  • Abychom vám mohli nabízet pracovní pozice, o kterých jsme přesvědčeni, že by vás mohly zajímat. Doufáme, že vám tak ušetříme čas, který byste jinak strávili nekonečným prohledáváním jednotlivých stránek, a pomůžeme vám co nejrychleji najít vhodné zaměstnání.
 • Soubory cookies mohou být:
  • relační cookies, které se ve vašem počítači ukládají během relace prohlížeče a po jeho zavření se automaticky vymažou. Obvykle se ukládají pod anonymním ID relace, které umožňuje prohlížení webu bez nutnosti přihlašovat se na každé stránce. Tyto soubory cookies nezískávají žádné informace z vašeho počítače.
  • Trvalé cookies, které se jako soubory ukládají do vašeho počítače a zůstanou v něm i poté, co zavřete webový prohlížeč. Webové stránky, které tyto soubory cookies vytvářejí, je při každé další návštěvě příslušného webu znovu načtou. Trvalé cookies používáme pro potřeby služby Google Analytics a za účelem personalizace (viz níže).
 • Soubory cookies je také možné rozdělit do následujících kategorií:
  • Povinné cookies: Tyto soubory zajišťují efektivní použití webových stránek, např. pokud se hlásíte na pracovní pozici, a není možné je vypnout. Bez nich by vám naše stránka nemohla poskytovat příslušné služby. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít k marketingovým účelům nebo sledování vaší činnosti na internetu.
  • Funkční cookies: Tyto soubory nám umožňují sledovat a zlepšovat výkon našeho webu. Díky nim můžeme například počítat návštěvy webu, identifikovat zdroje provozu na webu a zjistit, které sekce webu jsou nejoblíbenější.
  • Díky těmto souborům si náš web navíc dokáže zapamatovat možnosti, které si vybíráte (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, kde se nacházíte), a může vám nabídnout lepší funkce. Tyto cookies nám mimo jiné umožňují zasílat vám novinky nebo aktualizace podle služeb, které využíváte. Můžeme je také použít, abychom zjistili, jakou velikost textu nebo typ písma upřednostňujete, nebo k dalšímu přizpůsobení konkrétních sekcí webu. Dále slouží k poskytování služeb dle vašich požadavků, např. ke sledování videa nebo vkládání komentářů na blog. Údaje, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymní.
  • Reklamní cookies: Tyto soubory nám umožňují posílání podrobných pracovních nabídek, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. Jedná se o trvalé cookies (po dobu, kdy jste u nás registrováni) a v praxi se jejich využití projevuje tak, že když se na stránku po předchozí návštěvě přihlásíte nebo stránku otevřete, zobrazí se vám podobné nabídky, jako jsou ty, které jste otevřeli minule.

V  centru předvoleb pro soubory cookies (viz rozšířená nastavení) je uveden přehled souborů cookies, včetně vysvětlení důvodů, proč je používáme, a popisu jejich vlastností.

****************************

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

 • Článek 6(1)(f) GDPR je v tomto smyslu nejrelevantnější – stanoví, že vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to "nezbytné pro účely oprávněných zájmů [naší společnosti] či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost [vaše] zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů."
 • Nedomníváme se, že by jakákoli z následujících činností jednotlivce jakkoli znevýhodňovala – tyto činnosti nám naopak umožňují nabízet vám lépe přizpůsobené, účinnější služby (například použitím metod profilace k personalizaci vašich zkušeností s námi a k naší komunikaci s vámi), takže jsou výhodné pro všechny zúčastněné strany! Vaše právo vznášet námitky vůči našemu zpracování vašich osobních údajů však zůstává zachováno. Pokud chcete zjistit více o způsobech, které k tomu využíváme, klikněte sem.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, může v některých konkrétních případech platit odlišný právní základ pro zpracování osobních údajů. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH:
 • Považujeme za přiměřený svůj předpoklad, že jako uchazeči vám nebude vadit, když shromáždíme a použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám nabídli nebo poskytli naše náborové služby, sdíleli získané informace s potenciálními zaměstnavateli a případně je použili k posouzení vašich dovedností v souvislosti s naší databází volných pracovních pozic. Pokud se situace ohledně vašeho případného nového zaměstnání vyvine slibně, je možné, že váš potenciální zaměstnavatel bude chtít znovu zkontrolovat údaje, které jste nám poskytli (jako jsou výsledky psychometrických posudků nebo testů dovedností), nebo požádá o ověření vašich referencí, kvalifikací a trestní minulosti, a to v příslušném rozsahu povoleném místní legislativou. Tyto činnosti provádíme, protože chceme, aby naše podnikání bylo ziskové. Naším cílem je pomoci vám i dalším uchazečům s hledáním zaměstnání, jaké si zasloužíte.
 • Chceme vám nabízet pracovní pozice podle vašich požadavků a doporučovat relevantní články a další materiály (včetně marketingových materiálů), jejichž přečtení vám může usnadnit hledání zaměstnání. Proto si myslíme, že zpracování vašich osobních údajů a použití metod profilace může přispět k tomu, abychom vám zasílali nejlépe zacílený obsah a identifikovali příležitosti, které jsou pro vás nejvhodnější.
 • Jsme také přesvědčeni o tom, že hledání zaměstnání vám mohou usnadnit i naše specializovaná online školení a naše další interaktivní služby, kterých můžete využít. Tyto služby jsou součástí naší obchodní nabídky a umožňují nám působit na vysoce konkurenčním trhu. Zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely proto považujeme za svůj oprávněný zájem.
 • Usilujeme o to, aby naše obchodní činnost probíhala hladce, což nám umožní i nadále poskytovat služby uchazečům jako jste vy. Z tohoto důvodu potřebujeme v případě potřeby vaše údaje použít také v rámci našich interních administrativních činností, jako je mzdové účetnictví a fakturace.
 • Je naším oprávněným zájmem vyhovět požadavkům legislativy, která upravuje naši činnost! Budeme-li v dobré víře přesvědčeni, že poskytnutí vašich osobních údajů je v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti, výběrem daní a probíhajícími nebo očekávanými soudními řízeními nezbytné, můžeme vaše údaje sdílet s dalšími stranami.

***

 • ÚDAJE O POTENCIÁLNÍCH UCHAZEČÍCH:
 • Jsme přesvědčeni, že je opodstatněné předpokládat, že hledáte pracovní příležitosti, pokud nahrajete informace o svém profesním životopise na pracovní portál nebo profesionální networkingovou stránku. Domníváme se, že v takových případech souhlasíte se shromažďováním a jiným použitím vašich osobních údajů, abychom zjistili, jestli vám můžeme nabízet naše náborové služby a kontaktovali vás ohledně těchto služeb.

***

 • ÚDAJE O DOČASNĚ PŘIDĚLENÝCH / AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCÍCH:
 • Pokud vás zaměstnáme za účelem dočasného přidělení, budeme provádět zpracovatelské činnosti podle následujícího vzorového seznamu, které provádíme v našem oprávněném zájmu, abychom pomohli vytvořit úspěšný pracovněprávní vztah:
  • pro naše interní administrativní potřeby, jako jsou zajištění mzdových a fakturačních agend, pokud jsou ve vaší jurisdikci relevantní,
  • stanovení podmínek, za kterých budete během svého dočasného přidělení působit,
  • vedení záznamů o datech zahájení a trvání dočasného přidělení, hodinách odpracovaných v rámci dočasného přidělení a (v některých jurisdikcích) veškerých povýšeních, zvýšeních mezd nebo bonusech, které dostanete,
  • dávání nebo přijímání zpětné vazby v souvislosti s vaším dočasným přidělením

a podle potřeby při podpoře vznášení, řešení nebo obhajobě právních nároků.  

***

 • ÚDAJE O KLIENTECH:
 • Abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby, uchováváme vaše osobní údaje a/nebo osobní údaje kontaktních osob z vaší organizace a záznamy o vaší komunikaci, schůzkách, dosavadních pozicích a funkcích. Někdy vás také požádáme o účast v průzkumu zákaznické spokojenosti. Podle našeho přesvědčení se jedná o přiměřené použití vašich osobních údajů nezbytné k naplnění oprávněných zájmů naší společnosti jako organizace poskytující široké spektrum náborových služeb.

***

 • ÚDAJE O DODAVATELÍCH:
 • Osobní údaje osob z vaší organizace používáme a uchováváme za účelem jednoduššího přijímání služeb, které nám vaše společnost jako jeden z našich dodavatelů poskytuje. Zároveň uchováváme vaše finanční údaje, abychom za služby, které nám poskytujete, mohli zaplatit. Jako příjemci vašich služeb považujeme veškeré tyto činnosti za nezbytné a odpovídající našim oprávněným zájmům.

***

 • OSOBY, JEJICHŽ ÚDAJE DOSTÁVÁME OD UCHAZEČŮ A ZAMĚSTNANCŮ, JAKO JSOU OSOBY POTVRZUJÍCÍ REFERENCE, NOUZOVÉ KONTAKTY A ZÁVISLÉ OSOBY:
 • Pokud vás uchazeč nebo potenciální zaměstnanec uvede jako osobu potvrzující reference, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali právě za účelem potvrzení referencí. Jedná se o součást našich postupů zajištění kvality, které jako organizace poskytující náborové služby považujeme za nezbytné pro prosazení našich oprávněných zájmů a zaměstnávání lidí v naší společnosti (v souladu s platnou místní legislativou a zákonnými požadavky).
 • Pokud budete požádáni o potvrzení profesní reference Uchazeče a my se budeme domnívat, že byste se mohli chtít stát naším klientem, můžeme také použít vaše kontaktní údaje, abychom vás kontaktovali za tímto alternativním účelem.
 • Pokud vás uchazeč nebo zaměstnanec označí za nouzový kontakt a poskytne nám vaše kontaktní údaje, budeme vás kontaktovat v případě úrazu nebo nehody. Jistě se shodneme, že v organizaci, které záleží na lidech, jde o klíčový prvek, který v plném rozsahu odpovídá našim oprávněným zájmům.
 • UŽIVATELÉ WEBU:
 • Výše uvedené účely považujeme ve smyslu zpracování údajů uživatelů webu za naše oprávněné zájmy.

***

 • ZASLOUŽILÍ ZAMĚSTNANCI
 • Pokud vyjádříte zájem o používání našeho portálu pro zasloužilé zaměstnance, budeme vaše osobní údaje používat a uchovávat, abychom se s vámi spojili a udržovali naše vzájemné vztahy. Považujeme tento postup za odpovídající našim oprávněným zájmům.

****************************************

SOUHLAS

 • Za určitých okolností souvisejících s určitými situacemi jsme povinni získat váš souhlas se zpracováním osobních údajů. V závislosti na tom, jak vaše údaje používáme se může jednat o potvrzení souhlasu nebo zjednodušené potvrzení souhlasu.
 • Článek 4(11) GDPR stanoví, že (vědomé) potvrzení souhlasu je „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ V běžném jazyce to znamená:
  • že nám svůj souhlas musíte dát svobodně, aniž bychom na vás vyvíjeli jakýkoli nátlak,
  • že musíte vědět, k čemu dáváte svůj souhlas, takže vám musíme poskytnout dostatek informací,
  • že byste měli mít kontrolu nad tím, s jakými druhy zpracování souhlasíte, a s jakými nikoli. Tyto přesnější typy kontroly je možné nastavit v našem centru předvoleb soukromí,
  • že byste měli výslovně a kladně vyjádřit svůj souhlas – obvykle označením zaškrtávacího pole, které zajistí jednoznačné a jasné splnění tohoto požadavku.

            O takto udělených souhlasech povedeme záznamy.

 • Jak jsme již uvedli, v některých případech nám k zasílání marketingových materiálů (pokud se domníváme, že je v souladu s našimi oprávněnými zájmy) postačí zjednodušené potvrzení souhlasu. Jsme oprávněni nabízet vám produkty a služby související s náborovými službami, které vám poskytujeme, pokud si odběr podobné komunikace vědomě neodhlásíte. V jiných případech si zjednodušený souhlas vyžádáme například před zasíláním marketingových materiálů zasloužilým zaměstnancům.
 • Vezměte prosím na vědomí, že v některých jurisdikcích, kde působíme, plníme další závazky, které nám ve smyslu souhlasu se zasíláním marketingových materiálů ukládá místní legislativa. Další informace o požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.
 • Jak jsme již uvedli, máte právo odvolat svůj souhlas s podobnými činnostmi. Můžete to udělat kdykoli – podrobnosti o přesném postupu najdete zde.

VZNÁŠENÍ, UPLATŇOVÁNÍ A OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ

 • Zpracování osobních údajů a dle okolností a v souladu s místní legislativou a dalšími požadavky také citlivých osobních údajů bude z našeho pohledu někdy nezbytné v souvislosti s uplatněním nebo obhajobou našich právních nároků. Článek 9(2)(f) GDPR to umožňuje, pokud je takové zpracování „nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí“.

 • K takové situaci dojde, například pokud budeme potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení nebo nám legislativa bude ukládat povinnost uchovávat nebo poskytnout určité informace v rámci soudního řízení.

UPLATNĚNÍ NAŠICH PRÁV NEBO PLNĚNÍ NAŠICH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • U některých uchazečů, dočasně přidělených /agenturních zaměstnanců a osob, jejichž osobní údaje poskytnou uchazečizaměstnanci, může být nutné zpracování citlivých/speciálních osobních údajů z naší strany. Článek. 9 (2) (b) GDPR nám takové zpracování umožňuje, pokud je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon [našich nebo vašich] zvláštních práv … v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany“, pokud je povoleno právem.

 • Citlivé/speciální osobní údaje uchazečů zpracováváme za účelem zajištění splnění našich povinností v oblasti rovnosti příležitostí v souladu s místním právem (dle relevance, například u některých uchazečů po dobu náborového procesu). Budeme také zpracovávat citlivé/speciální osobní údaje osob souvisejících s uchazeči nebo zaměstnanci, a to z jiných důvodů, například abychom příslušnému zaměstnanci umožnili přístup k určitým benefitům nebo zaměstnaneckým právům. Informace o způsobech zpracování vašich citlivých/speciálních osobních údajů najdete výše v oddílu „Jaké osobní údaje shromažďujeme?“.

 • V souvislosti se zaměstnáváním dočasně přidělených /agenturních zaměstnanců zpracováváme speciální (citlivé) kategorie vašich osobních údajů za účelem zajištění souladu s našimi závazky v oblasti rovných příležitostí a rovného zacházení, pokud je to v souladu s místní právní úpravou, ale zároveň můžeme během pracovněprávního vztahu zpracovávat jiné speciální (citlivé) kategorie vašich údajů z jiných důvodů. Například, pokud je to relevantní a v souladu s veškerými místními právními předpisy, můžeme zpracovávat také údaje o vašem zdravotním stavu, abychom vám mohli poskytnout přiměřenou podporu v případě vašich zdravotních problémů nebo postižení. Týká se to například případů sdílení informací o vašem zdravotním stavu se specialisty na pracovní lékařství, abychom pomohli stanovit prognózu a usnadnili tak návrat do zaměstnání nebo v obecnější rovině vyhodnotili vaše pracovní schopnost. Můžeme také zpracovávat některé údaje o zdravotním stavu, abychom zajistili provedení příslušných úprav z naší strany nebo ze strany našich klientů v průběhu vašeho pracovněprávního vztahu. 
 • Nezapomeňte, že v některých jurisdikcích, kde působíme, můžou platit další pravidla upravující zpracování speciálních (citlivých) kategorií osobních údajů. Další informace o veškerých takových požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.

PŘÍPADY, KDY JE PRO NÁS ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÉ KE SPLNĚNÍ NAŠICH SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ, ABYCHOM ZAJISTILI ŘÁDNÉ PLNĚNÍ VAŠICH POVINNOSTÍ VŮČI NÁM A TAKÉ SPLNĚNÍ NAŠICH POVINNOSTÍ VŮČI OSTATNÍM

 • Relevantním základem je zde článek 6(1)(b) GDPR, který platí, pokud je zpracování osobních údajů „nezbytné pro splnění smlouvy [jejíž smluvní stranou jste vy] nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“.
 • ÚDAJE O UCHAZEČÍCH
 • Na základě vašich osobních údajů o vás můžeme přijímat rozhodnutí pomocí automatického rozhodování. Budeme to dělat, jenom pokud to bude nezbytné k dodržení smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo kterou jsme uzavřeli s naším klientem, případně pokud to bude nezbytné k provedení kroků předcházejících uzavření smlouvy.
 • Podle nás je opodstatněné předpokládat, že jako uchazeč doufáte, že uzavřete pracovní smlouvu a využitím našich služeb žádáte, abychom provedli nezbytné kroky, které k tomu povedou. Mezi takové kroky může patřit například kontrola toho, jestli splňujete určité požadavky platné pro konkrétní pracovní pozici. Pokud jde o velmi oblíbenou pracovní pozici, je možné, že budeme prověřovat vhodnost vysokého počtu potenciálních uchazečů – přitom můžeme použít automatické rozhodování, abychom vybrali nižší počet uchazečů, který bude možné snadněji spravovat.
 • Nezapomeňte, že v některých jurisdikcích, kde působíme, může v některých případech platit jiný právní základ pro zpracování osobních údajů. Další informace o veškerých takových požadavcích platných ve vaší jurisdikci najdete zde.
 • DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ / AGENTURNÍ ZAMĚSTNANCI
 • V souvislosti se zaměstnáváním dočasně přidělených /agenturních zaměstnanců před zahájením pracovněprávního vztahu, jakož i v jeho průběhu, vycházíme při shromažďování a jiném použití vašich osobních údajů z tohoto právního základu, který nám umožňuje plnit naše smluvní závazky vůči vám a naše povinnosti vůči třetím stranám a zároveň zajistit řádné splnění vašich povinností vůči nám.
 • Rámcově můžeme zpracovávat údaje o vašem bankovním spojení a jménu (a další ověřovací údaje) při mzdových agendách, abychom vás mohli odměňovat podle smlouvy. Dalším příkladem může být zpracování údajů pro účely řízení výkonnosti a chování v rámci pracovněprávního vztahu.

PŘÍPADY, KDY JE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÉ KE SPLNĚNÍ NAŠICH PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

 • V souvislosti se zaměstnáváním dočasně přidělených /agenturních zaměstnanců a plnění našich smluvních povinností vůči nám máme také další právní povinnosti, které musíme plnit. Článek (6)(1)(c) GDPR stanoví, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Příkladem právní povinnosti, kterou jsme povinni plnit je naše povinnost spolupracovat s finančními úřady včetně sdělování podrobností o vašem odměňování a odvedených daních.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

 • Během využívání našich služeb můžou uchazeči, dočasní zaměstnanci a zasloužilí zaměstnanci přistupovat k webovým stránkám třetích stran nebo využívat služby těchto třetích stran, na jejichž provozu se nepodílíme. Tyto nezávislé stránky a třetí strany nejsou pod naší kontrolou a my za ně neneseme odpovědnost ani nekontrolujeme a neschvalujeme jejich obsah ani zásady ochrany soukromí (pokud je mají). Používání veškerých takových nezávislých stránek, včetně služeb, které nabízejí, budete tedy muset posoudit sami.
 

PŘÍLOHA 1 – JAK NÁS KONTAKTOVAT

Země, kde využíváte služeb Hays nebo Hays poskytujete své služby

Subjekt Hays odpovědný za zpracování osobních údajů uživatelů webu

Subjekt Hays odpovědný za zpracování osobních údajů uchazečů, klientů, dodavatelů, nouzových kontaktů a osob potvrzujících reference uchazečů a zaměstnanců Hays závisí na tom, která z níže uvedených společností je protistranou příslušné dohody.

Jak se s námi můžete spojit:

 • abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje změnit nebo odolat svůj souhlas s jejich použitím,
 • pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům,
 • abyste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (v případech, kdy souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů),
 • pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy týkající se Zásad ochrany osobních údajů.

Jak se s námi můžete spojit, pokud si přejete aktualizovat své marketingové požadavky

Česká republika

Hays Czech Republic, s.r.o.

 • Hays Czech Republic, s.r.o.
 • Hays Information Technology s.r.o.

Můžete nám napsat na následující adresu:

Hays Czech Republic, s.r.o.
Olivova 4/2096
110 00  Prague

případně můžete poslat e-mail na adresu: customerservice@hays.cz

Můžete to udělat tak, že aktualizujete svůj profil zde.

Případně nám můžete poslat e-mail na adresu: customerservice@hays.cz nebo kliknout na odkaz pro odhlášení odběru v jakémkoli e-mailu, který vám pošleme.

PŘÍLOHA 2 – JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT MÍSTNÍ DOZOROVÝ ÚŘAD

Země, kde využíváte služeb Hays nebo Hays poskytujete své služby

Údaje vašeho místního dozorového úřadu

Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů

Ke kontaktu můžete využít následující možnosti:

 • Telefon: (+420) 234 665 111
 • Email: posta@uoou.cz
 • Poštovní Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27,

170 00  Praha 7

 • Fax: (+420) 234 665 444
 

PŘÍLOHA 3 – MÍSTNĚ SPECIFICKÉ ODCHYLKY OD NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JURISDIKCE

MÍSTNĚ SPECIFICKÉ PRÁVNÍ POŽADAVKY

Česká republika

Použití osobních údajů Kandidáta, Klienta nebo Dodavatele pro marketingové účely

Jak bylo popsáno výše v Zásadách ochrany osobních údajů, jsme oprávněni vyžadovat zjednodušené potvrzení souhlasu pouze v souvislosti s určitými e-marketingovými sděleními. Pro další typy e-marketingu musíme povinně získat váš výslovný souhlas. V České republice se místo čísla sociálního pojištění používá rodné číslo.

Čísla sociálního zabezpečení

V České republice se jako číslo pro účely sociálního pojištění používá rodné číslo.

Trestní bezúhonnost

Můžeme zpracovat podrobnosti o jakýchkoli odsouzeních za trestné činy, pokud:

(i) je zpracování tohoto údaje nezbytné vzhledem k povaze práce, kterou mate vykonávat, např. můžeme požadovat předložení výpis z rejstříku trestů, pokud pozice, o kterou se ucházíte, zahrnuje nakládání s hotovostí; nebo

(ii) zpracování tohoto osobního údaje je vyžadováno nebo umožněno zákonem.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje? - Potenciální Kandidát

Pokud se obrátíte na společnost Hays jako uchazeč o zaměstnání na konkrétní pozici, provedeme výmaz vašeho životopisu, žádosti o zaměstnání a dalších relevantních osobních údajů, které nám v té souvislosti poskytnete bez zbytečného odkladu po ukončení procesu obsazení této konkrétní pozice, jestliže nebude v našem oprávněném zájmu uchovat si váš životopis, žádost o zaměstnání a další relevantní osobních údaje k plnění našich právních povinností, případně v souvislosti s řízeními před správními či jinými orgány. V ostatních případech budeme usilovat o získání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů uvedených v životopise či žádosti o zaměstnání, a to pro případ vašeho možného budoucího uplatnění na jiné pracovní pozice.

Právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů - Potenciální Kandidát

Pokud jste potenciálním kandidátem na obsazení pozice, můžeme shromažďovat vase osobní údaje prostřednictvím sociálních sítí nebo z webových stránek třetích stran, pokud:

(i) způsob a účel sociální sítě / webové stránky, na které jsou takové osobní údaje zveřejňovány, jsou v souladu s našimi účely pro zpracování těchto údajů (například k nabídce volných pracovních míst / navrhování uchazečů o pozici); a

(ii) jste v kontaktu se zástupcem společnosti Hays prostřednictvím e-mailu, sociální sítě či webu, takže můžete rozumně předpokládat, že vás budeme kontaktovat pro výše uvedené účely (nabídka pracovního místa).

Za takových okolností předpokládáme, že jste rádi, že vás můžeme kontaktovat v souvislosti s volnými pracovními místy nebo příležitostmi.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje? - Data dočasně přidělovaných zaměstnanců

Osobní údaje o vás budeme shromažďovat od zdravotnických pracovníků pouze v případě, že je zdravotnický pracovník povinen nám tyto informace sdělit, obvykle v souvislosti s vaší zdravotní způsobilostí vykonávat příslušnou práci.

 

GLOSÁŘ

 • Uchazeči – jsou osoby ucházející se o veškeré pracovní pozice nabízené nebo propagované ze strany Hays nebo jednotlivci, které Hays oprávněně považuje za osoby, které by mohly mít zájem být považovány za zájemce o jakoukoli pracovní pozici včetně plných, částečných a dočasných pracovních úvazků a OSVČ najatých k plnění určitých rolí u klientů Hays (včetně jednotlivců, kteří chtějí být zaměstnáni jako agenturní zaměstnanci za účelem dočasného přidělení, nebo o nichž se Hays oprávněně domnívá, že by takový zájem mohly mít) a dále osoby, které Hays spekulativně zaslaly své životopisy bez návaznosti na konkrétní pracovní pozici. Nezávislí dodavatelé, OSVČ a zaměstnanci dodavatelů nebo jiných třetích stran, které nabízejí pracovní pozice prostřednictvím klientů Hays v rámci nabídek MSP a jiných budou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů považováni za uchazeče.
 • Klienti – tato kategorie je co do svého významu zjevně jednoznačná. Zahrnuje zákazníky a klienty, kterým Hays poskytuje služby v souladu se svým předmětem podnikání nebo osoby, o kterých se Hays oprávněně domnívá, že by mohly mít zájem o naše služby. Za určitých okolností poskytuje Hays služby jednotlivým zaměstnancům, kteří pracují pro klienty, jako jsou školení zaměstnanců působících u klientů v oboru vzdělávání. Nezapomeňte, že v této souvislosti Hays vyžaduje od klientů, aby předali relevantní pasáže těchto zásad ochrany osobních údajů (konkrétně částí věnovaných klientům) jejich zaměstnancům.
 • Výmaz – V současné době je doslova nemožné zaručit trvalé a nevratné vymazání elektronických dat. Jak jsme také již vysvětlili v těchto zásadách ochrany soukromí, v některých případech nám zákon nebo nařízení ukládá povinnost zachovat možnost přístupu k některým součástem vašich osobních údajů, případně je nutné zachovat tuto možnost přístupu z důvodů souvisejících s řízením rizik. Naším závazkem vůči vám však je, že jakmile vyprší doba jejich jmenovitého uchování nebo pokud od vás obdržíme příslušnou platnou žádost obsahující požadavek na výmaz vašich údajů, přijmeme konkrétní provozní a systémová opatření, která zajistí, „nepoužitelnost“ vašich údajů. To znamená, že údaje budou sice stále technicky existovat v našem archivním systému, ale zároveň bude z naší strany zajištěno, aby k nim žádný z našich provozních systémů, procesů ani zaměstnanců neměl okamžitý přístup. Pouze mimořádně omezený počet vedoucích zaměstnanců v mimořádně omezeném a přísně předepsaném rozsahu situací bude mít možnost obnovit vaše osobní údaje tak, aby je bylo možné prohlížet za oprávněnými účely. Jakmile si budeme jistí, že veškeré příslušné zákonné lhůty uchování vypršely (což pro aktuální účely předpokládá období deseti let), provedeme následný konečný krok k „definitivnímu vymazání“, po kterém nebude možné, aby vaše osobní údaje obnovil ani zmíněný mimořádně omezený počet vedoucích zaměstnanců.
 • General Data Protection Regulation (GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – legislativní nástroj Evropské unie, jehož cílem je harmonizace evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Toto nařízení je účinné od 25. května 2018 a veškeré odkazy na něj je nutné vykládat s ohledem na veškerou související národní legislativu o ochraně osobních údajů.
 • Programy Managed Service Provider (MSP) klienti zadávající řízení externích zaměstnanců (včetně OSVČ, nezávislých dodavatelů a dočasných zaměstnanců) externím poskytovatelům personálních služeb. 
 • Další osoby, které může Hays kontaktovat – do této kategorie mohou patřit uchazeči, nouzové kontakty zaměstnanců Hays a osoby potvrzující jejich reference. Tyto kontakty využijeme pouze v případě potřeby.
 • Potenciální uchazeči osoby, se kterými společnost Hays dosud nebyla ve vzájemném kontaktu, ale které Hays oprávněně považuje za zájemce o svoje služby, konkrétně při zvažování vhodnosti na nabízené nebo propagované pracovní pozice včetně trvalých, částečných a dočasných úvazků a OSVČ najatých na plnění konkrétních zadání u klientů Hays.
 • Služby Recruitment Process Outsourcing (RPO) kompletní nebo částečný outsourcing náborových postupů při najímání zaměstnanců na plný úvazek.
 • Zaměstnanci – tato kategorie zahrnuje současné a bývalé zaměstnance a interní pracovníky, kteří se přímo podílejí na obchodní činnosti společnosti Hays (nebo kteří přijali nabídku k takovému podílení), a dále některé další pracovníky, kteří se podílejí nebo podíleli na poskytování služeb společnosti Hays (ačkoli nejsou zařazeni jako zaměstnanci). Pro tyto potřeby zařazujeme do této kategorie také zaměstnance Hays působící v objektech klientů v souladu s podmínkami dohod o RPO nebo MSP. Kategorie „zaměstnanců“ nezahrnuje osoby najaté společností Hays za účelem provádění činnosti u klientů mimo dohody o RPO/MSP. Tyto osoby mají stejný status jako uchazeči Hays a vztahují se na ně tyto Zásady ochrany osobních údajů. Totéž platí také pro nezávislé smluvní partnery a poradce poskytující služby společnosti Hays, které lze pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů definovat jako „dodavatele“.
 • Dodavatelé – jsou partneři, společnosti (včetně samostatných obchodníků) a atypičtí pracovníci, jako např. nezávislí dodavatelé nebo OSVČ, kteří společnosti Hays poskytují své služby. Za určitých okolností zadá Hays služby, které svým klientům poskytuje, třetím stranám. Tyto třetí strany budou své služby poskytovat jménem společnosti Hays. V tomto smyslu jsou dodavatelé nezávislí smluvní partneři, OSVČ nebo zaměstnanci dodavatelů a z pohledu ochrany osobních údajů budou považováni za uchazeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto smyslu Hays požaduje, aby dodavatelé seznámili své zaměstnance s příslušnými kapitolami Zásad ochrany osobních údajů (především s kapitolami věnovanými uchazečům).
 • Zasloužilí zaměstnanci – jsou bývalí zaměstnanci, kteří vyjádřili přání zůstat nadále zapojení do sítě pro zasloužilé zaměstnance Hays a používat portál pro zasloužilé zaměstnance Hays.
 • Systémy – jsou telefonní, počítačové, internetové a WiFi systémy, software a portály, účty a/nebo sítě ve vlastnictví, pod kontrolou nebo používané společností Hays k přenosu, realizaci a/nebo přijímání komunikací, případně jinak používané v průběhu obchodní činnosti společnosti Hays, včetně softwaru portálu pro uchazeče a systémů CRM.
 • Pracovněprávní vztah – znamená smluvní vztah, do kterého vstoupíme s Dočasně přiděleními zaměstnanci / agenturními zaměstnanci , pokud je přímo zaměstnáme.
 • Dočasně přidělení zaměstnanci / agenturní zaměstnanci – jsou osoby zaměstnané společností Hays za účelem dočasného přidělení ke Klientovi (uživateli) nebo jiné společnosti ze skupiny Hays. Pokud jste takovým zaměstnancem, budeme po dobu trvání dočasného přidělení, po jeho skončení, jakož i po dobu trvání pracovněprávního vztahu a po jeho skončení zpracovávat vaše osobní údaje stejně jako u uchazečů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Doba a rozsah dalšího zpracovávání vašich osobních údajů coby údajů zaměstnanců z doby vašeho dočasného poměru a po jeho skončení závisí na místních zákonných požadavcích. Další informace o právních předpisech, které pro vás platí, zjistíte kliknutím sem.
 • Uživatelé webových stránek / webu – všechny osoby, které otevřou webové stránky Hays nebo jakékoli mobilní aplikace Hays (aplikace).