Kopírování & Ochranné známky

Ochranné známky společnosti Hays

© Copyright Hays plc 2023. Slovo HAYS, symboly H, HAYS WORKING FOR YOUR TOMORROW a Powering the world of work a související loga a grafiky jsou ochranné známky společnosti Hays plc. Symboly H jsou originální vzory chráněné registrací v mnoha zemích. Všechna práva jsou vyhrazena.
 
Kopírování nebo předávání celého díla nebo jeho části, ať už fotokopírováním nebo ukládáním na jakékoli médium elektronickými prostředky či jinak, je bez písemného souhlasu vlastníka omezeno. Spáchání jakéhokoli neoprávněného jednání v souvislosti s tímto dílem může mít za následek občanskoprávní a/nebo trestněprávní postih.