Mzdový průzkum 2018

Mzdový průzkum 2018

Nejnovější Hays mzdový průzkum je nyní k dispozici: přehledné informace o dění na pracovním trhu v jednotlivých segmentech a přehled ohodnocení na konkrétních pozicích v roce 2017/2018.

Vítáme Vás u aktuálního vydání Hays mzdového průzkumu pro rok 2018. 

Česká ekonomika nadále výborně prosperuje, aktuálně zažíváme rekordně nízkou míru nezaměstnanosti, dalšího rekordu dosáhl počet otevřených pracovních míst. Oba tyto faktory současně se promítly do dalšího výrazného navýšení mezd v průběhu roku 2017. 

Rok 2016 byl charakteristický extrémně vysokou poptávkou po absolventech a juniorních uchazečích na nově vzniklá pracovní místa. V minulém roce se však tato poptávka po delší době významněji rozšířila i o manažerské role, a to jak na trvalý, tak i na dočasný pracovní poměr. Současná situace na pracovním trhu však přináší firmám značná omezení. Řada míst zůstává dlouhodobě neobsazených, protože společnostem se nedaří nalézt odborníky s potřebnou kvalifikací. Kvalitních absolventů vysokých škol je méně, než kolik by firmy dokázaly zaměstnat. Jako pozitivní vnímáme, že většina absolventů si uvědomuje důležitost získání pracovních zkušeností během studia a studenti nejen posledních ročníků se pracovnímu zapojení ve většině případů nevyhýbají. Trh je nyní podstatně více otevřen uchazečům bez praxe a studenti tak mohou získat zajímavou a validní pracovní zkušenost. 

Kritická situace přetrvává v oborech technického směru, kde dlouhodobě vnímáme nízký zájem studentů o tento obor, chybí však i zkušení profesionálové. Obecně jsou nyní lidé pracovním změnám sice otevřenější, o to pečlivěji však pracovní nabídky srovnávají. Hodnotí je nejen z hlediska poskytnutých financí a benefitů, přihlížejí také ke jménu zaměstnavatele na trhu, komunikaci a rychlosti v průběhu výběru a v neposlední řadě zjišťují možnosti osobního a kariérního růstu. 

Informace a data do letošního vydání Hays platového průzkumu jsme sbírali kontinuálně v průběhu roku 2017. Obsahují jak data společností, které u nás v minulém roce poptávaly uchazeče na více než 6,000 pracovních míst, tak i od více než dvaceti tisíc uchazečů, se kterými jsme v minulém roce spolupracovali. Zaměřili jsme se také na změny preferencí uchazečů v oblasti benefitů v jednotlivých oborech. 

Doplňkový průzkum se v tomto roce týká retence a motivace uchazečů, protože toto bude oblast, která bude v následujících letech rozhodující pro společnosti napříč specializacemi.

Přeji vám příjemné čtení a doufám, že v Hays mzdovém průzkumu 2018 naleznete řadu užitečných informací. 

Ladislav Kučera 
Managing Director 
Hays Czech Republic, s.r.o.