Jak pečovat o pohodu vašich zaměstnanců v hybridních týmech

Jak pečovat o pohodu vašich zaměstnanců v hybridních týmech

 

Období karantény bylo pro nás všechny velkou lekcí, jak pro firmy, tak i pro zaměstnance. Museli jsme se naučit, jak používat nové technologie a jak zůstat produktivními mimo kancelář, a přitom všem také nezapomínat na péči o naši duševní kondici a pohodu ostatních.

Zkušenost s karanténou byla pro každého z nás jedinečná. Mnoho lidí čelilo každodenním výzvám, které mohly negativně ovlivnit jejich zdraví. Ať už je to kvůli tlaku způsobenému zvýšenou pracovní zátěží, měnícími se povinnostmi, novým způsobem práce nebo skloubení práce s péčí o děti nebo jinou blízkou osobu, výsledkem bylo větší zaměření ze strany vedení firem na duševní zdraví a celkovou pohodu zaměstnanců, aby ti všichni, kteří nějakou podporu potřebují, ji také získali.

S postupným uvolňováním bezpečnostních opatření po celém světě a pomalu se vracíme na pracoviště, lze očekávat, že se celková pracovní síla firem rozdělí na ty, kteří pracují v kanceláři, a ty, kteří budou i nadále pracovat z domova. Jak se přizpůsobujeme novému hybridnímu způsobu práce, bude stále důležitější, aby vedení firem změnilo přístup k vedení svých týmů a zajistilo, že jejich duševní zdraví a pohoda zůstanou v popředí zájmu.  

Poznejte příznaky

Řízení hybridní pracovní síly vyžaduje jiný styl vedení. Je to výzva pro mnoho leaderů, kteří dosud nemuseli řídit pracovní sílu fungující z více míst. Identifikace příznaků, že někdo bojuje s vnitřní nepohodou je pochopitelně obtížnější, když polovina týmu pracuje na dálku. Proto je pro vás důležitější seznámit se s příznaky toho, že někdo může potřebovat vaši pomoc a podporu. Mezi ty běžné patří změna nálady nebo chování, způsob interakce s ostatními, nedostatek motivace nebo soustředění nebo pocit únavy či úzkosti, dotyčný se obvykle drží stranou a příliš se do dění nezapojuje. Jak tedy můžete zajistit, že v tomto období děláte pro svůj tým vše, co je v jeho silách, a upřednostňovat jejich duševní zdraví a pohodu?

1. Podpořte své zaměstnance a mějte porozumění

Pro některé lidi byl přechod na vzdálenou práci náročnou změnou a možná jim hybridní pracovní model nevyhovuje ani nadále. Proto je zapotřebí více porozumění a empatie s osobní situací každého člena týmu, i když se věci začnou vracet zpět k normálu.

Zeptejte se sami sebe, zda vaši zaměstnanci mají vše, co potřebují, aby byli šťastní a produktivní. Mají správnou úroveň podpory - pokud tomu tak není, ptejte se, jakou další podporu vyžadují. Třeba by uvítali úpravu pracovní doby, aby byli schopni zvládnout i své osobní závazky, existují například nějaké aspekty jejich role, které bude třeba přizpůsobit, aby mohli vykonávat svou práci nadále dobře, nebo potřebují školení, které jim pomůže se novou situací srovnat.

Hovořte spolu a dejte svým lidem prostor, aby mohli vyjádřit, čeho se obávají. Je také důležité, abyste byli chápající a projevili skutečný zájem o své zaměstnance po lidské stránce a pokusili se vcítit do jejich situace. Váš tým se pak nebude cítit nepříjemně, kdyby potřeboval požádat o vaši podporu. Nebojte se ukázat, že jste také jen člověk a že občas bojujete.

Také zapřemýšlejte, jak se svými lidmi mluvíte. Mělo by jim být zřejmé, že rozumíte tomu, jak se cítí, a problémům, kterým denně čelí. Přemýšlejte o tom, jak se věnujete a jak komunikujete s lidmi pracujícími z různých lokací,  aby se lidé necítili podřadně tím, že mluvíme o „týmu A“ nebo „týmu B“. Upravte svůj způsob vyjadřování tak, abyste se vcítili do jejich situace, na rozdíl od soucitu.
 

2. Ukažte svým lidem, že jim důvěřujete

Bez ohledu na to, zda řídíte lidi, kteří jsou na stejném pracovišti jako vy nebo ne, je důležité důvěřovat svým zaměstnancům, že dokáží splnit to, co se očekává.

Důvěra a možnost flexibility znamená, že mohou svou práci vykonávat v jakékoliv osobní situaci. To pomůže vašim zaměstnancům cítit podporu, protože jsou schopni řešit další závazky.

Důvěra je také důležitou součástí vztahu zaměstnavatel / zaměstnanec a nedostatek důvěry má potenciál poškodit morálku zaměstnanců. Postupem času může taková situace vyústit v poškození jejich duševního zdraví, protože mohou pochybují o svých vlastních schopnostech a cítí se od své práce do jisté míry odloučeni. Vaše důvěra jim dodá odvahu a sílu, a také schopnost vyjádřit své emoce bez obav z následků.

I když to může být obtížné, když svůj tým nevídáte pravidelně, vyhněte se mikromanagementu a ukažte, že jste si vědomi, že mohou svou práci nadále zodpovědně zvládat. To váš vztah ještě více posílí.

3. Vyvolejte otevřenou a upřímnou komunikaci

V posledních několika měsících organizace podnikly proaktivní kroky, aby zamezily pocitu izolace svých zaměstnanců. Jedním ze způsobů, jak toho bylo dosaženo, bylo zvýšení pravidelnosti komunikace. Takže při přechodu do další éry práce pokračujte v takto proaktivním přístupu.

Sdílejte napříč firmou dobré zprávy, ujistěte se, že vaši lidé vědí, co se ve firmě děje, sdílejte osvědčené pracovní postupy a občas se podívejte, jak si každý jednotlivec vede. To je důležité, protože současném pracovním prostředí, které je velmi dynamické,  se věci mohou rychle změnit a pravidelný kontakt pomůže rozptýlit jakoukoli obavu, kterou lidé mohou cítit, pokud jsou bez informací.

Když hovoříte se svým týmem, nežádejte neustále informace o tom, jak si se svou prací stojí. Upřednostněte oboustrannou komunikaci a informujte lidi o tom dobrém, co se děje v týmu a společnosti. Dejte jim vědět, že si jejich práce ceníte, to bude rozvíjet pocit sounáležitosti v týmu. Tyto kroky pomohou vytvořit pocit pospolitosti, díky kterému se vaši lidé nebudou cítit odříznuti od svých kolegů, což jejich duševní pohodě prospěje.

4. Podporujte zapojení všech v hybridním týmu

Zajistit, aby se všichni cítili součástí týmu tak, jako dříve, bude ještě důležitější, když budou týmy rozděleny a všichni nebudou fyzicky přítomni v místnosti. Začlenění bylo vysokou prioritou mnoha společností již před krizí, a po počátečních fázích pandemie je stále důležitější. Budujte pocit sounáležitosti se svým týmem a oceňujte jejích přínos a myšlenky.

Nepochybně to budou výzvy - nemůžete jednoduše uspořádat týmový call a doufat, že se každý zúčastní a podělí se o své perspektivy nebo nápady. Yvonne Smyth, Group Head of Diversity & Inclusion v Hays, řekla: „Pamatujte, že zatímco hybridní pracovní model přinese pokračující využívání technologií jako součást každodenní komunikace s kolegy, ne každý se bude nebo může zapojit stejně aktivně. Sledujte, kdy a jak se lidé účastní. Ti, kteří se nezúčastní, jsou stejně důležití a mohou mít důvod, proč se nezapojují. Nedělejte předčasné závěry a místo toho zjišťujte, proč tomu tak je, s použitím adekvátní empatie. Následně můžete provést přiměřené změny, například kombinovat způsoby, jak se mohou zapojit všichni. Nedopusťte, aby ti, kteří jsou mimo dohled upadli do zapomnění."

S ohledem na to je proto důležité pokusit se lidi spojit, jak nejlépe umíte. Můžete například uspořádat týmové akce venku, aby se lidé pracující z domova setkali s těmi v kanceláři. Stejně jako více formálních pracovních akcí a pravidelných týmových check-inů, zorganizujte neformální setkání pro zaměstnance, aby se navzájem znovu propojili. Oblíbené jsou například zábavné interaktivní týdenní kvízy - je zásadní trávit čas spolu i při zábavnější příležitosti a je to dobrý způsob, jak upevnit vztahy v hybridních týmech.

Můžete takových interakcí také využít jako příležitost k upevnění hodnot vaší společnosti a týmové oslavě vašich úspěchů a připomenout lidem, proč je jejich práce důležitá.

5. Podporujte pozitivní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

Pro ty, kteří pokračují v práci z domova, i když je to jen jeden nebo dva dny v týdnu, se jejich životní a pracovní prostor spojí v jedno stejné místo. Díky tomu je ještě obtížnější udržovat dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jako leader musíte zajistit, aby tým na konci každého pracovního dne využil čas na vypnutí a odpočinek. Dávejte pozor na známky toho, že tomu tak není, například e-maily odesílané mimo pracovní dobu.

V takových případech se ujistěte, že je pracovní doba jasně stanovená, v závislosti na okolnostech. Povzbuďte svůj tým, aby na konci dne sbalili notebook a strávili čas se svou rodinou nebo přáteli. Také se ujistěte, že váš tým čerpá dovolenou, a to zejména v době, kdy je cestování omezené a je nižší motivace využívat dny na zotavenou.

Nezapomeňte ani na zaměstnance, kteří se vrátili do společné kanceláře. Pokud pracujete také na hybridním modelu, pravděpodobně je neuvidíte tak často, jak byste je vídali obvykle. Tyto tipy by se měly vztahovat na zaměstnance vaší kanceláře stejně jako na vzdálené pracovníky.

6. Zaměřte se více na wellbeing programy

Jednou z největších pozitivních změn, kterou jsme v tomto období viděli, bylo vylepšení programů pohody zaměstnanců. Sociální distancování je nová zkušenost, která nutila zaměstnavatele, jak by skutečně mohli pomoci svým zaměstnancům překonat pocit izolace. Další zavedené wellbeing programy blahobytu pravděpodobně zůstanou součástí firemních kultur, i když se lidé vrátí do společných kanceláří.

I když se omezení nadále uvolňují, s přechodem na hybridní modely práce by péče o duševní zdraví a pohodu zaměstnanců by měly zůstat prioritou. Kromě úvah o zdraví a bezpečnosti osob, které se vracejí do kanceláře, od pokračování v prosazování sociálního distancování po dodávku správného OOP (osobních ochranných prostředků), musí pohoda zaměstnanců zůstat v popředí zájmu, aby lidé zůstali psychicky i fyzicky zdraví a odolní. Firmy je mohou podpořit uspořádáním osobních schůzek se zaměstnanci nebo pořádáním akcí na zvyšování povědomí o duševním zdraví a vytvářet tak prostředí, ve kterém zaměstnanci budou moci otevřeně hovořit o svém rozpoložení nebo požádat o podporu, pokud to budou potřebovat. Také se ujistěte, že vaši pracovníci mají přístup k programům pomoci zaměstnancům, které jim poskytnou nezbytnou podporu při řešení osobních nebo profesních problémů, které mohou mít dopad na jejich duševní zdraví nebo pohodu.

7. Vytvořte správnou rovnováhu v hybridním modelu

Je životně důležité najít správnou rovnováhu mezi prací na dálku a v kanceláři. Nucená práce z domova byla krátkodobou reakcí na pandemii koronaviru. Je nereálné očekávat, že 100 procent vaší pracovní síly může pokračovat v práci z domova 100 procent času. Je však také nerealistické myslet si, že by se celá vaše pracovní síla měla vrátit zpět do práce výhradně z kanceláře, pokud bude potřeba zůstat doma.

Jak jsme psali v tomto blogu, je vhodné přemýšlet o tom, jaké ideální denní procento vaší pracovní síly byste mohli podporovat práci na dálku, aniž by to mělo dopad na práci s klienty, duševní zdraví nebo týmovou kulturu. Ať už je to 20 procent, 30 procent, 50 procent nebo více, měli byste očekávat, že se to stane normou, protože lidé chtějí pracovat na dálku.

Navíc ne všichni vaši zaměstnanci budou chtít pracovat z domova a ne všichni z nich budou chtít pracovat z kanceláře. Jedná se tedy o přizpůsobení se oběma stranám, pochopení toho, co funguje pro některé a ne pro ostatní. Ujistěte se, že nasloucháte obavám všech, porozumíte jejich situaci a podporujete je všemi možnými způsoby - tím budete i nadále upřednostňovat jejich duševní zdraví a pohodu během přechodu do jiného pracovního modelu. Nejlepší je začít tyto rozhovory s týmem co nejdříve.

8. Buďte ostatním vzorem

Aby bylo skutečně pochopeno, co je správně, musíte jednat tak, jak očekáváte, že bude jednat váš tým. Nezapomínejte tedy i na vaše vlastní duševní zdraví a pohodu a ukažte správný příklad.

Nastavte si jasnou pracovní dobu a neposílejte emaily mimo ni. Ať je jasné, kdy vaše pracovní doba končí a kdy je čas pro odpočinek, prokažte, že dokážete najít dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To bude nejen dobrým příkladem pro vaše zaměstnance, ale také důkaz toho, že se staráte o své vlastní duševní zdraví a pohodu. Nikdo není imunní vůči stresu každodenního života, a to včetně vás.

Je také důležité vzít v úvahu, že hybridní pracovní model je pro většinu z nás nový - nelze tedy očekávat, že budete mít všechny odpovědi hned. Buďte upřímní ke svému týmu, netvařte se, že všechno víte,  ukažte jim své slabosti a dejte jim vědět, že je to něco, na co budete muset přijít společně.
 

Doufáme, že vám tato doporučení budou užitečná. Pokud se stále snažíte porozumět výzvám, kterým váš tým čelí v novém hybridním modelu, proč se jich nezeptat, co potřebují, aby se cítili podporováni, aby byli nejlepší, jací mohou být?

Pandemie byla nesmírně náročným obdobím pro každého, z různých důvodů. Musíme však stavět na tom pozitivním, co nám tato zkušenost dala. Duševní zdraví a pohoda lidí je nesmírně důležitá a měla by i nadále zůstat prioritou, protože vaše organizace přechází do další éry práce.

CZ_RB_RegisterJob

Registrujte pracovní nabídku

Vyplněním jednoduchého formuláře nám zašlete svou poptávku - rychle a pohodlně. Odborný konzultant Hays Vás bude kontaktovat do 24 hodin.

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích