20 let Hays na českém trhu

20 let Hays na českém trhu

Na podzim roku 2018 tomu je právě 20 let, kdy Hays vstoupil na český trh, aby poskytoval svým klientům prověřené a kvalitní náborové služby, a svým uchazečům ta nejlepší pracovní místa dle jejich kvalifikačních předpokladů a představ. Za tu dobu se toho změnilo mnoho, z pětičlenného týmu je nyní "stohlavá" organizace, potřeby firem stále rostou. Zamysleli jsme se nad tím, co všechno se změnilo, co funguje jinak a co už nefunguje vůbec:

Základní charakteristiky: nástup technologií a internetu


Nejzásadněji ovlivnila vývoj pracovního trhu ekonomická situace, příchod technologií a dostupnost internetu. Během dvaceti let proběhla ekonomická krize, kterou střídá výrazný ekonomický růst. Aktuální míra nezaměstnanosti je na historicky nejnižší úrovni, nejen za dvacet let, ale od pádu železné opony. Nezaměstnanost je v České republice nejnižší v celé Evropě. Firmám se daří, rostou, přicházejí nové a intenzivně nabírají nové zaměstnance, vznikla nová odvětví. Nedostatek lidí firmy řeší konstantně už třetím rokem.

Nová odvětví: e-commerce a sektor sdílených služeb

Oblast e-commerce, kdy e-shopy jsou nyní nepostradatelnou součástí života. Dále sektor sdílených služeb, jehož příchod byl zaznamenán v roce 2003, kdy první nadnárodní organizace začaly v Praze, a postupně pak v dalších regionech zakládat centra, ze kterých servisují v různých oborech své pobočky po celém světě. „Tento sektor je momentálně jedním z nejrychleji rostoucích a očekává se, že do roku 2020 bude zaměstnávat v ČR více než 100 tisíc lidí. Po Polsku je Česká republika pro tato centra druhým největším trhem v regionu střední a východní Evropy. Je to sektor typický poptávkou po znalostech cizích jazyků. což je další věc, která doznává v tomto dvacetiletém období velkých změn,“ uvádí Ladislav Kučera, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku.

Jazyky : oblast velkých příležitostí

Možnosti, jak si zlepšit nebo získat jazykové dovednosti jsou nyní prakticky neomezené. Nyní v době nízké nezaměstnanosti však nejsou zaměstnanci pod takovým tlakem, aby těchto možností naplno využívali a jazykové znalosti si zlepšovali. V dobách, kdy nezaměstnanost byla vyšší, měli lidé větší motivaci se jazyk naučit – chtěli získat lepší a lépe placené místo. Ačkoliv nyní vyšší procento lidí využívá při práci cizí jazyk, jeho úroveň často není dostačující. Firmy s tímto bojují a v hojnější míře nabízí jazykové kurzy jako benefit, což dříve obvyklé nebylo.

Technologický boom zcela změnil nábor zaměstnanců: od papíru k online

Před dvaceti lety se firma neobešla bez personální inzerce v denním tisku. Dnes personální přílohy v novinách nejsou tak obsáhlé, inzerce zde slouží především jako reklama a pro posílení image firmy. V druhé polovině devadesátých let se v domácnostech rozšířily počítače a mobilní telefony. Vznikly první pracovní portály a s tím došlo k postupnému přechodu z „papírového“ náboru do světa online. „Ještě v roce 2000 chodilo do Hays více než 50% životopisů v papírové podobě, poštou nebo faxem. Letos takto nedorazil ani jediný. Fax, jako významný komunikační nástroj své doby, je dnes už retro. Významnou změnu zaznamenaly i počty odpovědí na inzerci, kdy solidním průměrem bylo třicet reakcí denně na jednu nově inzerovanou pracovní nabídku. Dnes denní průměr všech oborů na pozice napříč senioritou dosahuje zhruba tří reakcí. Důvodem je množství nabídek na trhu a také další možnosti, jak se s potenciálními zaměstnavateli dostat do kontaktu. Sociální sítě, tak spustily pomyslnou druhou vlnu technologické revoluce v recruitmentu.

Firmy si sociálních sítí začaly více všímat od roku 2009, nicméně nyní jsou při náboru nepostradatelným pomocníkem. Nejen LinkedIn, největší profesní sociální síť na světě, i Facebook a Instagram je hojně využíván k brandovým kampaním, kde firmy budují a posilují své jméno na trhu. Sociální sítě využívá aktivně 80% uživatelů internetu, firmy tak dokáží oslovit velké množství lidí. Kromě sociálních sítí nyní existuje řada dalších nástrojů, kterými mohou firmy lépe a rychleji komunikovat a hojně je při náboru využívají – je to například chat, online reklamy a kampaně, existují i virtuální pracovní veletrhy, které jsou však zatím oblíbené více v zahraničí, u nás si své místo teprve hledají.

Budování image firmy: zaměřeno na potenciální i stávající zaměstnance

Nutnost posilování image firmy souvisí s ekonomickou situací a se změnou chování uchazečů o práci. Dříve bylo pro většinu lidí důležité získat práci a bylo skvělé, pokud jsme dostali mobil k osobnímu užití a stravenky. Uchazeči měli na trhu velkou konkurenci. „Dnešní uchazeči jsou sebevědomější a řeší i další aspekty zaměstnání, jako je prestiž firmy a její vystupování na venek. Tím se rozumí i to, jak se společnost o své zaměstnance stará, co jim nabízí a jak externě komunikuje. Mají k tomu samozřejmě lepší možnosti – počet uživatelů internetu během 20 let vzrostl ze 4 na 77%.

Technologické změny a pohovory: odehrávají se i online

Pohovorů vedených online výrazně přibylo. Řeší se tak situace, kdy například jeden z účastníků pohovoru často cestuje, nebo je trvale v jiné zemi. Přibývá také společností, které dělají nábory prostřednictvím výše zmíněných center sdílených služeb, kdy jedna země nabírá zaměstnance například pro celou Evropu. Skype je často využívaným a nezbytným nástrojem k prvním kolům pohovorů. Osobní kontakt však i nadále zůstane nenahraditelným, sebelepší algoritmus nedokáže objektivně říci, zda dotyčná osoba dobře zapadne do týmu. Alespoň prozatím. Pokud má však firma i uchazeč možnost poznat se osobně, je to vždy lepší pro obě strany.

Jak se změnila poptávka firem: od obchodníků k „ajťákům“

V začátcích Hays se na českém trhu nejvíce poptávaly pozice obchodníků, role ve finanční sféře, ve farmacii a podpůrné role – administrativa a právo. Tyto obory byly první, které snížily svou poptávku během ekonomické krize. Momentálně je poptávka vysoká ve všech oborech, k nejvýraznějšímu nárůstu však došlo v oblasti informačních technologií a v oblasti výroby. V souvislosti s dalším technologickým rozmachem a nástupem automatizace očekáváme, že tito odborníci budou v popředí hledáčku zaměstnavatelů i v následujících letech. Některé pozice s jejím příchodem zaniknou, jak už k tomu dochází nyní (řada procesů ve výrobě je automatizována, stále častěji se setkáváme se samoobslužnými pokladnami v obchodech…), ale budou vznikat role nové, o jejichž existenci zatím nevíme.

Rychlost náboru: rychlejší vyhrává

Poslali jste někdy životopis, čekali týden na odpověď, další týden na termín pohovoru, na další kolo další dva týdny a pak pár týdnů na finální rozhodnutí, popřípadě další kolo? Tato situace není strašákem z let dávno minulých a setkáváme se takovým postupem i nyní, kdy rychlost náboru by měla být rozhodující. Pracovní trh nyní řídí uchazeči, aktuální statistiky říkají, že je v České republice 231 tisíc nezaměstnaných na 310 tisíc volných pracovních míst. Před dvaceti lety byla situace diametrálně odlišná – 387 tisíc nezaměstnaných a jen 84 tisíc volných pracovních míst. Zaměstnavatelé si mohli vybírat, teď je ale míč na druhé straně hřiště a rychlejší a lepší vyhrává.

Přístup uchazečů: sebevědomý a s jasným cílem

Silný pracovní trh, ekonomická stabilita a velké množství pracovních nabídek skýtá široké možnosti. Ty se promítly i do vystupování uchazečů. Z nejistých kanidátů v období ekonomické krize, kteří často na otázku "Jakou práci hledáte" často odpovídali "Jakoukoliv", jsou nyní lidé, kteří se nebojí riskovat, a i za cenu častějších změn v životopise hledají své ideální místo, které jim bude nejlépe vyhovovat. Pokud vymění dvě nebo i tři místa ročně, není už na ně striktně nahlíženo na fluktuanty, je to čím dál tím častější praxe. Uchazeči si nyní zjišťují reference a informace o firmách, pověst zaměstnavatele je pro ně důležitější než dříve. Často mají jasnou a přesnou představu o pozici, kterou chtějí zastávat. Loajalita ovšem klesá, přijde-li lákavá nabídka, uchazeči ji zvažují a jsou ochotnější ke změně.