Mzdový průzkum 2017

Mzdový průzkum 2017

Vítejte u nejnovějšího vydání Hays platového průzkumu. Jako každý rok, i letos Vám přinášíme přehledné a detailní informace o vývoji pracovního trhu v oblasti náboru kvalifikovaných pracovníků v konkrétních segmentech.

Pozitivní trend vývoje české ekonomiky pokračoval i v loňském roce, což se promítlo nejen do objemu nově vytvářených pracovních míst a potřeby nových pracovníků, ale také do růstu mezd ve většině odvětví. S příchodem roku 2017 se tato situace nemění, firmy nadále posilují své týmy a zájem o kvalifikované zaměstnance tak přetrvává.

Zvýšený zájem zaměstnavatelů o specializované pracovníky pozorujeme nejen v oblasti náborů na trvalý pracovní poměr, téměř dvojnásobný nárůst poptávky zaznamenala i naše divize dočasného zaměstnávání. Aktivita společností v náborech na nově vzniklá pracovní místa zvýšila poptávku po juniorních uchazečích a absolventech.

Informace a data do letošního vydání Hays platového průzkumu jsme sbírali kontinuálně v průběhu roku 2016. Zpracovali jsme téměř šest tisíc pracovních nabídek, které jsme v uplynulém roce zaregistrovali a doplnili je o data získaná od více než dvaceti tisíc uchazečů, kteří se na nás v souvislosti se změnou zaměstnání obrátili. Zaměřili jsme se rovněž na preference uchazečů v oblasti benefitů a trendech v tomto směru napříč jednotlivými sektory. Doplňkový průzkum se v tomto roce týká motivace a vnímání efektivity práce ze strany zaměstnanců.

Doufám, že v platovém průzkumu 2017 naleznete řadu zajímavých a užitečných informací.

Ladislav Kučera
Managing Director
Hays Czech Republic s.r.o.