Dočasné přidělení zaměstnanců

Dočasné přidělení zaměstnanců
Flexibilní formy zaměstnávání


Služba dočasného přidělení je založena na přidělení zaměstnance do Vaší společnosti na předem definovanou pozici a dobu. Tohoto zaměstnance Vám pomůžeme najít v rámci našich náborových služeb, bude vykonávat práci ve Vaší společnosti dle Vašich směrnic, jeho zaměstnavatelem však bude Hays. Nepotřebujete tak schválené pracovní místo pro kmenového zaměstnance.

Postaráme se zároveň o veškerou administrativu spojenou se zaměstnáváním tohoto pracovníka vč. zpracování mezd, hlášení na úřadech, zajištění odvodů sociálního a zdravotního pojištění ap.

Můžeme Vám nabídnout kandidáty z různých oblastí napříč našimi specializacemi jak na projekty krátkodobého, tak dlouhodobého charakteru. Dočasné zaměstnání Hays CR umožňuje přizpůsobit úroveň pracovních poměrů individuálním potřebám Vaší společnosti, a to zejména v období zvýšené poptávky po odborných pracovnících.

Nabízíme Vám vyhledání vhodných kandidátů dle Vámi přesně nastavených požadavků. Díky spolupráci se všemi specializacemi Hays ČR můžete vybírat z množství relevantních uchazečů, čímž ušetříte čas i náklady spojené s vyhledáním kandidáta.

Maximální délka dočasného přidělení zaměstnance je dle platné legislativy 12 měsíců. Dohoda o dočasném přidělení může být po ukončení opětovně podepsána na 1 – 12 měsíců bez jakéhokoli omezení týkající se opakovaného sepsání smlouvy. Výpovědní lhůta se v případě dočasného přidělení liší v návaznosti od procentuálního pracovního úvazku od 15ti do 60ti dnů.

Varianta Temp to Perm /“Try and Hire„

Našim klientům nabízíme také možnost přechodu dočasně zaměstnané osoby na trvalý pracovní poměr. Tento model je výhodný tehdy, pokud čekáte na schválení pracovní pozice centrálou, či v případě, že si nejste jisti, zda dlouhodobě daného specialistu využijete. Tato varianta je také vhodná v případě, kdy je nutné si nového zaměstnance na dané pozici ověřit a až po určité době jej převést do vlastního zaměstnaneckého poměru.

Pracovník pak přidělen na dobu určitou jako dočasný pracovník s předpokladem, že bude (může být) následně zaměstnán klientem jako kmenový zaměstnanec.

Model “Temp to Perm” pomáhá eliminovat neshody v očekáváních spojených s nástupem nových zaměstnanců – dává klientovi i pracovníkovi dostatečný prostor se poznat před tím, než zaměstnanec přejde do trvalého pracovního poměru.

Interim Management

Najměte Interim Managera jako ,,dočasného“ profesionála a nastavte si již na začátku spolupráce délku projektu na nezbytně potřebnou dobu. Tímto způsobem je vhodné zaměstnat zkušeného manažera, jestliže potřebujete dodat kompletní a efektivní řešení konkrétního problému v co nejkratším čase.

Zpracování mezd

Pokud si přejete najít vhodného specialistu sami, ale přesto ho nemůžete mít ve vlastním stavu zaměstnanců, HAYS CZ tohoto zaměstnance převezme jako dočasného zaměstnance a postará se o zajištění kompletní mzdové agendy. Poskytujeme našim klientům v tomto směru všestrannou péči, se zaměstnanci řešíme vstupní lékařskou prohlídku, BOZP, čerpání dovolené, vyúčtování nákladů ze služebních cest a veškeré další otázky. Tato volba pro naše klienty představuje významné omezení nákladů i uvolnění časové kapacity zodpovědných osob.

Výhody dočasného přidělení

  • vedení mzdové a personální / administrativní agendy pracovníka
  • velká časová úspora na straně klienta – veškerou zaměstnaneckou agendu řeší HAYS
  • klientovi odpadají veškeré povinnosti spojené s jednáním s úřady
  • snížení nákladů na mzdové oddělení klienta (tyto náklady se přenášejí do oblasti služeb, Hays CR se hradí v poměru ke mzdovým nákladům určité %, které je minimální s ohledem na poskytnutou službu a servis)
  • eliminuje problémy spojené při zaměstnávání, a to tak, že pomáhá pracovníkům nalézt takovou firmu, pro kterou chtějí pracovat a firmám najít takové zaměstnance, kteří ,,zapadnou“ nejlépe do jejich firemní kultury
  • tím, že se uzavírá s pracovníkem smlouva na dobu určitou, umožňuje, v případě potřeby, tento systém delší testování pracovníka než je běžná zkušební doba
  • v případě, že si klient není jistý převedením pracovníka mezi své kmenové zaměstnance, je možné opětovně prodloužit smlouvu na dobu určitou, tzn. prodloužit dočasné přidělení pracovníka

 

Zajímá vás více informací? Kontaktuje specialisty Hays emailem na prague@hays.cz nebo zašlete svou poptávku prostřednictvím tohoto formuláře a my se s vámi v krátké době spojíme. 

CZ_RB_RegisterJob

 

Registrujte pracovní nabídku

Hledáte zaměstnance? Spojte se s námi, abychom společně vyřešili vaše náborové potřeby.

CZ_RB_Our services

 

Naše služby

V Hays vám nabízíme širokou paletu náborových a HR služeb. Přesvědčte se.

CZ_RB_Salary guides

Mzdové průzkumy

Stáhněte si aktuální mzdový průzkum a získejte přehled o trendech a mzdách v jednotlivých sektorech. 

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích