Outplacement

Outplacement

PROČ OUTPLACEMENT? 
Pokud společnost prochází interní reorganizací, ať již z důvodu optimalizace personální situace či kvůli slučování s jinou firmou, nevyhne se nutnému zlu propouštění. Atmosféra organizace je zákonitě protkána strachem a nejistotou až  do momentu, kdy se vyjasní, kdo bude muset firmu opustit. V takové situaci se kvalitní společnosti, kterým záleží na zachování dobré pověsti, obrací na specialisty, kteří svou aktivitou mohou zmírnit dopad negativního rozhodnutí na konkrétní jednotlivce. Z toho důvodu vnímáme program Outplacement jako velmi pozitivní morální řešení, které prezentuje vstřícný krok stávajícího zaměstnavatele. Vysílá totiž jasný signál, že firmě na svých lidech záleží.  

Díky znalosti trhu práce se konzultanti společnosti Hays snaží nabídnout co nejpodrobnější informační servis každému účastníkovi programu Outplacement.  

Usilujeme o poskytnutí plnohodnotných konzultací, které korespondují se stávající situací na trhu. Na základě těchto služeb se výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšného vyhledání nového pracovního uplatnění, ať už prostřednictvím našich aktivit nebo na základě samostatné iniciativy účastníků. 

Mezi pozitivní výstupy konzultací ve společnosti Hays patří:

  • Orientace v procesu vyhledávání nového zaměstnání.
  • Konzultace dílčích kroků a doporučení nejvhodnějších metod vyhledávání.
  • Zlepšení efektivity hledání a výběr správné cílové skupiny pozic / firem.
  • Příprava na výběrový pohovor pro zlepšení osobního výkonu.
  • Konstruktivní zpětná vazba pro každého účastníka individuální konzultace.
  • Pozitivní motivace účastníků a jejich podpora během procesu hledání.
  • Redukce chyb ze strany uchazeče, které mohou vést k odmítnutí novým zaměstnavatelem (např. nadsazení platového očekávání apod.).
  • Zrychlení procesu vyhledávání nového pracovního místa.
  • Podpora renomé stávajícího zaměstnavatele i v těžkém období personálního zeštíhlování. 

 
HAYS OUTPLACEMENT 
Outplacement program společnosti Hays zahrnuje unikátní prvek detailní znalosti specializovaných průmyslových odvětví, orientace na trhu a mnohaleté praxe našich konzultantů. Přidaná hodnota tkví zejména v aktivním přehledu o volných pracovních pozicích, široké síti našich kontaktů a provázanosti know-how personálních konzultantů se schopností proaktivně řešit problematiku vyhledávání nového pracovního uplatnění. Výjimečná možnost kombinace vybraného formátu programu Outplacement - ať už zvolíte podobu skupinového semináře, individuálních konzultací či kombinaci obou možností – společně s cíleným oslovením potenciálních zaměstnavatelů přináší nejefektivnější řešení

Jako zadavatel máte možnost vybrat si ze dvou základních alternativ: Skupinový workshop a individuální konzultace

Obě cesty se mohou dle žádosti klienta obsahově upravit a provázat. Naši specialisté jsou připraveni doporučit konkrétní řešení na základě podrobné analýzy aktuální situace u klienta. Konzultace poskytujeme v českém a anglickém jazyce. 

Poradenství společnosti Hays funguje jako průvodce světem výběrových řízení. Skládá se z široké škály tematických okruhů, např. jak sestavit správně životopis či průvodní dopis, jak hledat nové zaměstnání, jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor, účastník programu získá zpětnou vazbu nebo třeba i rady, jak zvládnout začátky v novém zaměstnání. Součástí bývá i pracovněprávní poradenství a praktické informace související s fungováním úřadu práce. Individuální konzultace zahrnují i seznámení s aktuální situací na trhu práce a představení vhodných pracovních nabídek.
Konzultace provádíme na pracovišti zadavatele i v kanceláři společnosti Hays. Na základě našich zkušeností se přikláníme k druhé alternativě, kdy je možné přímo diskutovat otevřené pracovní pozice a porovnávat je s profily uchazečů.  

Využití behaviorální techniky 
Pro zajištění co nejefektivnějších výsledků naší práce využíváme mimo jiné i behaviorální techniky. Na základě nastavení klíčových kompetencí kladou naši proškolení konzultanti cílené otázky směřující k odhalení úrovně zvládání dané situace či identifikaci potřebných dovedností.  

Časový harmonogram 
Přesný časový plán je vždy upraven na základě vašich potřeb, dle počtu účastníků a jejich úrovně pokročilosti.  

Osobnostní a jazykové testy  
Nadstandardní hodnocení kandidátů provádíme individuálně. Hodnotící nástroje jsou vybrány vždy na základě konkrétních potřeb 
a požadavků klienta. Část pohovoru může být u specifických pozic vedena v angličtině, rovněž můžeme nabídnout jazykové testy  - AJ a NJ. V případě francouzštiny probíhá pouze ústní testování kandidátů. Zpětná vazba je po ústním testování poskytnuta uchazeči na místě. 

Podrobnější nabídku doporučujeme prodiskutovat během osobního jednání, proto nás neváhejte kontaktovat.

Martina Le Papoušková
Section Manager 
M: +420 777 440 793
E: papouskova@hays.cz

CZ_RB_HRcontact

Pro více informací o službě Outplacement nás neváhejte kontaktovat:

Martina Le Papoušková
Commercial Manager 
M: +420 777 440 793
E: papouskova@hays.cz

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích

    

CZ_RB_RegisterJob

 

Registrujte pracovní nabídku

Hledáte zaměstnance? Spojte se s námi, abychom společně vyřešili vaše náborové potřeby.