Trends Block 1 - Hero [2024]

Home Hero Image

TRENDY V NÁBORU
Pracovní trh v kostce

Stáhnout průzkum

Trends Block 2 [2024]

Loňský rok byl typický vysokou ekonomickou obezřetností firem, což se dotklo také náborových strategií. Některé společnosti nábory omezily, jiné nabíraly aktivněji, společným jmenovatelem je ale celkově detailnější proces výběru. Zaměstnavatelé posuzují nejen odborné dovednosti, zařazují příslušné testování, ale soustředí se pečlivě i na osobnostní kvality, team-fit a měkké dovednosti uchazečů.

Trends Block 3 - Charts [2024]

VÝZVY A STRATEGIE SPOLEČNOSTÍ

Firmy se nadále potýkají s dostupností kvalifikované pracovní síly na pracovním trhu. 28 % společností (graf 1) to vnímá jako klíčový faktor, který je brzdí v dosažení stanovených cílů. Kvalitních odborníků, kteří by na trhu byli volní, je dlouhodobě málo, náborové aktivity je tedy třeba obohatit o další zdroje a zároveň se zaměřit na komplexní nabídku, kterou firma může kandidátům poskytnout. Kromě nabízené mzdy uchazeče zajímá pracovní atmosféra a kultura, přístup zaměstnavatele k flexibilní a vzdálené práci a další nabízené benefity.

S tím souvisí také personální oblasti, na které se firmy aktuálně zaměřují a do kterých investují (graf 2). Retence zaměstnanců a udržení klíčových talentů je dlouhodobým primárním zájmem společností, současně, s rychlým rozvojem technologií a nutnosti optimalizace procesů vzniká i potřeba zvyšování kvalifikace. Obdobnou pozornost firmy tedy kladou i na vzdělávání zaměstnanců. Společnosti, které dokáží nabídnout zaměstnancům průběžný rozvoj a kariérní růst pak s retencí snáze bojují.

Pouze 8% zaměstnavatelů neplánuje v roce 2024 nové nábory (graf 3). přičemž nejčastěji budou firmy hledat uchazeče střední úrovně seniority, samostatné pracovníky a specialisty. Tradičně nejčastěji se budou obsazovat trvalá pracovní místa, meziročně ovšem pozorujeme skokový nárůst zájmu o dočasné pracovníky a kontraktory. Tato flexibilní řešení pomáhají zaměstnavatelům lépe plánovat zdroje v ekonomicky nestabilní době a tím šetřit náklady.

Který z těchto faktorů vás nejvíce omezuje v dosažení vašich strategických cílů?

28% Nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu

23% Rozpočet firmy je omezený

21% Rostoucí náklady pro firmy

7% Držet krok s technologickými inovacemi

6% Rostoucí životní náklady zaměstnanců

* Zobrazujeme 5 nejčastějších odpovědí z 10 možností celkem

Na jaké oblasti se vaše společnost z hlediska HR zaměřuje?

49% Udržení zaměstnanců

42% Programy vzdělávání zaměstnanců

34% Nábor zaměstnanců

34% Automatizace procesů

27% Digitalizace procesů

20% Přizpůsobení organizačních struktur

*Respondenti měli možnost zvolit více odpovědí, zobrazujeme 6 nejčastějších

Na jaké role budete v roce 2024 přijímat zaměstnance?

0

Stálé pracovní pozice

0

Kontrakty

0

Dočasné pracovní pozice

0

Neplánujeme přijímat zaměstnance

*Respondenti měli možnost zvolit více odpovědí

Trends Block 4 - Form [2024]

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
STÁHNĚTE SI MZDOVÝ PRŮZKUM JEŠTĚ DNES

Získejte přehled o hlavních trendech pracovního trhu v jednotlivých oborech a úrovních mezd na stovkách kvalifikovaných pracovních pozic pro rok 2024, připravených týmem našich odborných konzultantů. Publikace obsahuje také vyhodnocení průzkumu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, získáte tak větší přehled o tom, jak vnímají a jak reagují firmy i jednotlivci na dění na pracovním trhu.

Máte-li zájem o zpracování průzkumu na míru vaším požadavkům, spojte se s námi.

Inside Tech Talant visual on a laptop screen

Trends Block 5 [2024]

Home Hero Image

POPTÁVÁTE ZAMĚSTNANCE
PRO VAŠI
SPOLEČNOST?

Registrujte pracovní nabídku

Footer [2024]