Blogy

5 náborových trendů, které očekávat v roce 2023

Pojďme se společně podívat na trendy pracovního trhu, které mohou společnosti v Polsku, Rumunsku, České republice a Maďarsku očekávat v roce 2023.
 

1. Růst mezd v důsledku inflace, opatrnost při změně zaměstnání

Aby firmy zmírnily obavy zaměstnanců z inflace, která v současnosti ve všech čtyřech zemích dosahuje 15–20 %, budou i nadále zvyšovat mzdy.
Zaměstnavatelé v Rumunsku a České republice přijímají opatření a plánují ve většině případů v novém roce zvyšování mezd. Současné prognózy inflace a rostoucí provozní náklady však naznačují, že tento nárůst inflaci obvykle nedorovná. Přestože zaměstnanci s výší této kompenzace nemusejí být spokojení, budou zvažovat pečlivě všechny okolnosti, než se rozhodnou pro změnu zaměstnání, především z důvodu obav z finanční nejistoty v nestabilním hospodářském období.

Podrobněji se těmto trendům budeme věnovat ve Mzdovém průzkumu 2023, jehož vydání pro Českou republiku je plánováno v lednu 2023.
 

2. Získávání vs udržení talentů. Které nedostatkové dovednosti se objeví?

Region CEE býval dobře střeženým tajemstvím, kde společnosti mohou získat kvalifikované talenty za část západoevropských či severoevropských nákladů. Místní zaměstnavatelé jim ovšem zdatně konkurují.
Lokální organizace a úřady mají zkušenosti s navazováním vztahů s investory a nabízejí granty a pobídky pro velká centra sdílených služeb a výrobní závody v zavedených obchodních lokalitách. Mnoho nadnárodních společností má již v regionu své stabilní místo a mnoho dalších jich ještě přibude. Na druhou stranu, tato „soutěživost“ mezi jednotlivými zeměmi regionu vyústí v plošný nedostatek dovedností, především na IT, R&D, Life Sciences a Engineering rolích.

Místní malé a střední firmy mohou mít problém udržet si odborníky disponující znalostí anglického jazyka a žádanými měkkými dovednostmi, a zároveň budou mít ambici postoupit mezi významné mezinárodní hráče. Bude třeba, aby v době této ekonomické nejistoty byly v oblasti mezd konkurenceschopné a přizpůsobily svou komplexní nabídku aktuálním potřebám trhu.


3. Reakce firem na globální problémy pomáhá vytváření brandu, který oslovuje nejnovější generaci zaměstnanců

Budoucnost regionu závisí na dopadu současného dění na lidi. Pokud současná situace ovlivní fyzické a duševní zdraví lidí, jejich schopnost pracovat a celkovou ekonomickou stabilitu, bude společenská odpovědnost podniků zásadním nástrojem při prosazování priorit, které jsou důležité pro nejnovější generaci pracovníků.

Malé a střední organizace sídlící ve střední a východní Evropě mohou těžit z dobré znalosti lokálních trhů a pružně reagovat. Mají jedinečnou pozici k tomu, aby přilákaly a udržely mladé lidi, kteří mají široké pole zájmů a široké obzory. Klíčem k jejich zapojení bude rozvoj kampaní Diversity, Equity & Inclusion, svou roli sehraje i prostor, který firmy zaměstnancům poskytnou na charitativní aktivity a wellbeing.


4. Nová legislativa přichází. Zůstat zaměstnancem nebo začít podnikat?

V celém regionu vstupují v platnost různé legislativní změny, které ovlivní rozhodování lidí, zda pro ně bude výhodné jít cestou dodavatelů / nezávislých pracovníků. Polsko v příštím roce zvyšuje minimální mzdu dvakrát, nejprve v lednu a poté v červenci. Rumunské dodatky zvýší daně pro mikropodniky, což povede k tomu, že dodavatelé zvýší své sazby, aby pokryli náklady. Česká republika zavádí programy práce na dálku, které z ní učiní právo, nikoli výhodu, a zaměstnavatelé na ni budou přispívat.

Kumulativní efekt vyšších nákladů a lepších podmínek pro stálé zaměstnance bude znamenat, že na krátkodobé zakázky může být v některých zemích regionu k dispozici méně lidí. Je však nepravděpodobné, že by tato situace ovlivnila obecně trend rostoucí poptávky po vysoce kvalifikovaných kontraktorech, zejména v oblasti IT. V sektorech, kde je to možné, se mohou společnosti obracet častěji do zahraničí, aby našly talent, který potřebují, zaměří se také na komplexní strategie rozvoje zaměstnanců, aby se vyhnuly prohloubení nedostatku dovedností.


5. Proaktivní postoj k náboru a pěstování nových dovedností u stávajících zaměstnanců

Vzhledem k nejistým ekonomickým vyhlídkám a nižší proaktivitě potencionálních kandidátů na pracovním trhu, budou společnosti poptávající zkušené odborníky nuceny v nadcházejícím roce přistupovat k oslovování těchto uchazečů velmi aktivně.

Tam, kde budou klíčové dovednosti chybět, je budou společnosti muset zabezpečit jejich doplněním prostřednictvím programů zvyšování kvalifikace. To by mohlo vést k dalším problémům s přilákáním nových zaměstnanců, protože větší organizace mohou obvykle nabízet komplexnější balíčky benefitů, aby si udržely talenty a nadále profitovaly ze svých investic.
 

 

Alex Shteingardt

Regional Managing Director, Poland & CEE
Profil autora na LinkedIn

 

00

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích

    

CZ_RB_Search jobs

 
Hledáte novou práci? Prohledávejte v našich nabídkách nebo se spojte s jedním z našich odborných konzultantů.

CZ_RB_SalaryChecker

 
Jak se pohybuje vaše mzda ve srovnání s aktuálními daty z pracovního trhu? Zjistěte v našem online srovnávači mezd