Jak se připravit na pohovor

Jak se připravit na pohovor

Přijímací pohovory jsou při honbě za zaměstnáním nutným zlem. Bez ohledu na to, jak výbornou kvalifikaci máte pro danou pracovní pozici, bude mít při vašem hodnocení ze strany potenciálního zaměstnavatele velkou váhu i vaše osobnost a osobní prezentace. Avšak nedělejte si starosti. Máte možnost rozvinout schopnosti nezbytné ke zvládnutí přijímacího pohovoru beze strachu a s jistotou. Přinášíme vám proto několik užitečných rad, které vám pomohou s přípravou na přijímací pohovor.

Uspořádání informací - příprava

 • Zjistěte, s kým a kde máte schůzku, a také jak se tam dostanete.
 • Vezměte si s sebou kontaktní informace, rezervní životopis, pero a poznámkový blok.
 • Vyzbrojte se informacemi, abyste na personalistu udělali dojem průzkumem, který jste provedli.
 • Než vyrazíte, znovu si pročtěte informace o společnosti, navštivte webové stránky konkurentů a přečtěte si obchodní magazíny, abyste získali nejnovější zprávy o vývoji v odvětví.
 • Poznejte sami sebe! Prostudujte si znovu specifikaci pracovní pozice a porovnejte ji se svým životopisem, abyste mohli dokázat, že splňujete požadavky pro danou pracovní pozici.
 • Na sebe si oblékněte elegantní, avšak pohodlný oděv – musíte udělat dobrý dojem na první pohled!


První dojem, který uděláte

 • Nezapomeňte, že už při průchodu hlavními dveřmi uděláte nějaký dojem na vaše potenciální zaměstnavatele.
 • Kdokoli z recepčních, kteří vás budou uvádět k řediteli, může mít přímý nebo nepřímý vliv na výběr uchazečů nebo dokonce na výběr vítězného uchazeče.
 • Uvnitř místnosti, kde se koná přijímací pohovor, budete představeni dalším zástupcům potenciálního zaměstnavatele (jsou-li nějací). Při pozdravu se na ně podívejte, usmějte a dobře si zapamatujte jejich jména, abyste se na ně mohli během přijímacího pohovoru obracet osobním způsobem.
 • Jestliže vám do očí svítí slunce nebo máte rozviklanou židli, raději něco řekněte, než abyste se kroutili a nesoustředili na pohovor; kompetentní člověk vždy dokáže najít nějaké řešení a nenechá se rozházet!


Otázky na vás

 • Relaxujte – představte si, že konverzujete se svým přítelem.
 • Naslouchejte – někteří lidé se tak pohrouží do svých pocitů, že zapomenou aktivně naslouchat otázkám; zpomalení tempa vám pomůže naslouchat otázkám a správně je zodpovědět.
 • Dříve než budete reagovat na složitější otázky, promyslete si svou odpověď a také způsob, jakým ji chcete vyjádřit. To vám pomůže hovořit s větší jistotou.
 • Proč si neprocvičit pomalejší mluvu? Než vyrazíte, můžete si dokonce nahrát své odpovědi, pak si je přehrát a zamyslet se nad rychlostí a tónem řeči.
 • Řeč těla demonstruje, jak se cítíte (pokud jste nadšení tím, co říkáte, usmíváte se necháte své ruce hovořit). Avšak nesmíte to přehánět.
 • Dívejte se na osobu, k níž hovoříte. Mějte však na paměti, že nesmíte vyloučit také ostatní osoby přítomné pohovoru.
 • Pokud řeknete něco, co jste nechtěli, a obáváte se, že by to mohlo ublížit vaší šanci na získání pracovní pozice, jednoduše to napravte tím, že znovu řeknete to, co jste skutečně chtěli vyjádřit – nezadržujte to v sobě; mohla by to být jediná šance, jak situaci zvládnout.
 • Buďte konkrétní a pravdiví, pokud jde o vaše silné a slabé stránky. Ukažte, že jste si vědomi svých slabých míst a že se je snažíte zlepšit.


Otázky na personalistu
Zde máte šanci ukázat vaše nadšení a zájem! Je nesmírně důležité, abyste měli předem připraveno několik otázek. Mohlo by se jednat například o tyto otázky:

 • Jací další lidé pracují v daném oddělení?
 • Jaký vliv by měly jejich funkce na mou osobu?
 • Jaké kurzy nebo zaškolení jsou k dispozici?
 • Co by představovalo mé základní odpovědnosti?
 • Jaký typ jednorázových projektů bych mohl mít na starosti?
 • Budu muset v rámci své pracovní činnosti spolupracovat s jinými odděleními v rámci společnosti nebo se zákazníky či dodavateli?
 • Jaký je rozsah práce navíc? Zasahovala by moje práce do jiných aspektů společnosti?
 • Jaké má společnost plány, pokud jde o expanzi firmy? Budou mít tyto plány nějaký dopad na mou funkci?
 • Jaké příležitosti k pracovnímu postupu v rámci kariéry společnost nabízí?


Závěr

 • Závěr může zahrnovat vysvětlení, jak bude celý proces pokračovat. Pokud vám personalista tuto informaci nesdělí, zeptejte se. Dále se pokuste zjistit, kdy se máte ozvat – někteří personalisté se nechtějí vázat na určitý časový termín, dokud neprovedou pohovory se všemi uchazeči.
 • Ujistěte se, že příslušné osoby vědí, kde a jak je možné vás zastihnout.
 • Nakonec poděkujte personalistovi(ům) za jeho (jejich) čas a potřeste si s ním(nimi) rukou.
 • Nezapomeňte se osobně rozloučit s každou osobou, s níž jste hovořili.
 • Nezapomeňte při odchodu pozdravit a poděkovat recepční, zejména v případě, že se o vás postarala během čekání (nabídla vám čaj nebo kávu nebo vám uložila kabát či zavazadlo).


Akce následující po pohovoru

 • Zatelefonujte vašemu konzultantovi z personální agentury a sdělte mu, jak jste si vedli.
 • Váš konzultant byl společností pověřen, aby se s vámi spojil, a může rovněž vyřídit některé dotazy nebo námitky nebo může zaměstnavatele přesvědčit, aby počkal, než dodáte další informace.
 • Někteří personalisté vám mohou dát přímou linku pro případ, že byste měli nějaké další dotazy. Využijte této výhody, avšak nezneužijte ji. Nechte uplynout přiměřenou dobu – ideální je jeden týden.
 

add this

|