Blogy

6 rizik, která stojí za to podstoupit, když přijímáte nové zaměstnance

Obsazujete volné místo, máte před sebou shortlist uchazečů, kteří procházejí výběrovým řízením a chcete vybrat správně. Obzvlášť vás zaujal jeden z kandidátů, cosi vám říká, že toto by mohlo být to pravé, ale zároveň cítíte určité riziko. Možná pochybujete nad časovou mezerou v životopise nebo nedostatku zkušeností v oboru, a proto s nabídkou váháte.

Měli příliš mnoho brigád nebo dočasných prací?

Pokud se uchazeč rozhodl přijmout mnoho dočasných nebo smluvních rolí namísto trvalého zaměstnání, ve kterém by zůstal nějaký čas, může vás to odradit. Co vás v tomto případě napadá: „Proč nevydrží déle v jedné firmě? Snadno se začne nudit? Jak se to promítne do naší retence? “

I když jsou tyto otázky na místě, důvody, proč se uchazeči rozhodli pro dočasné role, mohou být pozitivní. Chtěli si zkrátka zlepšit dovednosti v co nejvíce oblastech a zároveň do svého životopisu přidat různorodou škálu zkušeností. Tito kandidáti často bývají začátku své kariéry a snaží se zjistit, kde se jejich schopnosti, ambice a talent nejlépe využijí.

Proč tedy takový kandidát stojí za riziko? Za prvé, rozhodl se splnit si své kariérní ambice prostřednictvím dočasných rolí, místo toho, aby po krátké době opouštěl trvalá místa a nechal tak svého zaměstnavatele na holičkách. To ukazuje na jejich strategický a ohleduplný přístup.
Za druhé, jejich rozsah zkušeností vám poskytne nejen rozmanité dovednosti, ale také přizpůsobivost novým a neznámým prostředím – díky tomu se rychleji v nové roli adaptují. A konečně, po řadě dočasných rolí se nyní chtějí usadit a vybrali si vás - to vypovídá o tom, jak moc je pro ně vaše společnost jako zaměstnavatel atraktivní.

Stručně řečeno, přijetí kandidáta s mnoha dočasnými zkušenostmi může často zaručit ohleduplného, ​​všestranného a angažovaného zaměstnance. Je to riziko, které stojí za to podstoupit.

Mají příliš mezer ve svém životopisu

Pro mnoho personalistů mohou mezery v kariéře znamenat další varovný signál. „Co během této doby kandidát dělal? Možná nedělal vůbec nic? Jak to vypovídá o jejich pracovní morálce?“

Pokud kandidát nedokáže mezery ve svém životopise odůvodnit, pak jsou tyto pochybnosti na místě. Než ale uděláte unáhlené rozhodnutí, nejprve s kandidátem jeho životopis detailně prodiskutujte. Automaticky přece neznamená, že pokud má kandidát mezery v kariéře, byl neproduktivní. Je možné, že absolvoval nějaký kurz či školení nebo se musel po určitou dobu starat o někoho blízkého.

V mnoha případech znamená mezera v životopise období, které kandidát trávil cestováním. I to je zajímavá a cenná zkušenost - cestování vyžaduje velkou přípravu, je potřeba naplánovat cestu, ale i rozpočet, což jsou věci, které se v práci mohou hodit. Navíc uchazeči, kteří procestovali svět, jsou většinou sebevědomí a zvídaví lidé, což jsou jedny z nejdůležitějších vlastností, které jsou pro práci v jakémkoliv odvětví potřeba. Takoví jedinci se budou chtít neustále učit, budou chtít budovat vztahy a také dokážou přemýšlet „out of the box“. Proč tedy nezariskovat?

Neznají váš obor podnikání

Je možné, že se na pohovoru objeví kandidát, který má letité zkušenosti z jiného oboru, než je ten váš. Říkáte si, zda by se dokázal přizpůsobit a proniknout v krátké době do zcela nové oblasti?

Ano, samozřejmě takovým kandidátům bude trvat déle, než se vypořádají s trendy a procesy ve vaší oblasti podnikání. Pokud však ale přijmete někoho, kdo doposud neměl žádné zkušenosti s daným oborem, může přinést do společnosti nový vhled. Tento člověk nezná rutiny a normy vašeho odvětví, bude tedy k daným úkolům přistupovat s otevřenou myslí. Pozitivní také je, že se tento člověk dokáže vydat úplně jiným směrem, což dokazuje již výše zmíněnou vlastnost zvídavosti, která prospěje jakémukoliv oboru.

Pokud kandidát projeví ochotu tvrdě pracovat, aby se co nejrychleji naučil orientovat v neznámém odvětví, měli byste v tomto případě zariskovat. Jistě vám do pracovního prostředí přinese mnoho nových poznatků.

Nemají některé požadované dovednosti

Každá pracovní pozice předpokládá nějaké konkrétní tvrdé či více technicky zaměřené dovednosti.  Pokud například hledáte překladatele ze španělštiny, je nezbytné, aby kandidát na tuto roli uměl dva jazyky.

Můžete ale narazit na kandidáta, který postrádá jednu z dovedností, které vyžadujete – například neumí pracovat s MS PowerPoint. Přesto ale během pohovoru prokázal, že je ochoten a dokáže se rychle učit, tudíž by chybějící dovednost mohl získat během několika dnů.

Pokud takový uchazeč splňuje ostatní nezbytné podmínky a patří k těm, které byste jinak bez váhání přijali, položte si jednoduchou otázku – máme čas a prostředky je naučit chybějící dovednost? Pokud ano, stojí za to toto riziko podstoupit.

Jsou pro tuto pozici příliš juniorní

Pozice, kterou obsazujete, je spíše seniornější, ale do výběrového řízení se vám přihlásili juniorní uchazeči? Pravděpodobně se v takové situaci obáváte, že tito uchazeči nebudou mít dostatečné zkušenosti a sami budou potřebovat, aby je někdo vedl.

Pokud si ale dotyčný kandidát na roli věří a je přesvědčen na základě prokazatelných zkušeností, že dokáže do role rychle dozrát, možná byste o něm měli uvažovat. Je pravděpodobně sebevědomý, ambiciózní a chce dál své dovednosti rozvíjet. Někdy je lepší přijmout méně zkušeného uchazeče, nežli někoho, kdo na podobné pozici působí mnoho let a odmítal nové výzvy.

Jestliže tento silný, i když juniorní uchazeč projeví touhu se posouvat ve své kariéře a je ochotný se naplno věnovat své nové roli, aby v ní uspěl, pojďme mu dát šanci.

Přicházejí z mnohem větší či naopak menší společnosti

Bojíte se, že daný kandidát bude velká ryba v malém rybníku nebo naopak malá ryba ve velkém rybníku? Kandidát může přicházet z mnohem větší společnosti než je ta vaše, která mu pravděpodobně poskytla bohaté zkušenost a možná i znalost mezinárodního trhu. Je pochopitelné, že se můžete obávat, že se kandidát ve vaší menší společnosti bude nudit a odejde.

Nejprve zjistěte, z jakého důvodu kandidát na vaši nabídku reagoval. Častým důvodem bývá určitý strategický krok, který postupně povede k jejich kariérnímu postupu. Menší společnost například může nabídnou roli s větší mírou samostatnosti nebo jejich výsledky budou více viditelné. V menší firmě se také mohou snadněji dostat do kontaktu s osobami s vyššími pravomocemi, které mají na starosti důležitá strategická rozhodnutí. Ve finále tak získají seniornější roli, než na kterou by mohli dosáhnout u jejich současného zaměstnavatele. Můžete těmto lidem nabídnout kariérní postup, ve který doufají?

Pokud vedete pohovor s kandidátem z menší společnosti, přichází otázka, zda jim prostředí větší firmy či korporátu bude vyhovovat. Položte si opět otázku – jaké jsou jejich motivy ke změně? Možná chtějí novou výzvu a touží po dynamickém prostředí, kde budou obklopeni řadou inspirativních lidí.

V obou těchto případech chce uchazeč dostat šanci pracovat pro společnosti jiné velikosti, než byl doposud zvyklý. Tito kandidáti budou zajisté za příležitost vděční, což povede zároveň i k jejich vyšší motivaci.

 

Každý pohovor vyžaduje individuální přípravu. Zkuste změnit svůj přístup k obvyklým varovným signálům jako jsou mezery v kariéře, seniorita nebo velikost společnosti. Snažte se nejdřív ověřit si jejich důvody a třeba zjistíte, že tato potenciální rizika jsou jen maličkosti, které vykompenzují ambice uchazečů, díky nimž se dokáží odlišit od konkurence.


Jana Vytásková

HR Business Partner, Hays Czech Republic
Profil autora na LinkedIn

 

00

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích