Blogy

Jak naučit váš tým lepší přizpůsobivosti vůči změnám?

Změny, které zaznamenal pracovní svět v uplynulých měsících, byly významné, a další stále přicházejí, jak se společnosti učí v pracovat v nových pracovních modelech. Týmy, které úzce spolupracovaly z jednoho společného místa nyní častěji fungují na dálku a průběžně se přitom snaží přizpůsobit se měnícím se potřebám svých zákazníků. Ke slovu se tak dostává potřeba rychlé reakce, flexibilita a vnímavý přístup. Je tedy nezbytné, aby zaměstnanci v týmech byli otevřeni novým postupům, aby ochotně spolupracovali a zejména byli připraveni měnit plány a upravit procesy v krátkém časovém horizontu, bude-li to zapotřebí.

Být adaptabilní však není nový požadavek na trhu. Také to nebude nic, co by brzy vymizelo. Pracovní svět je v neustálém pohybu díky měnícím se technologiím, novým trendům či průmyslovým inovacím.

Zde vám proto přinášíme několik tipů, jak ve svém týmu podpořit přizpůsobivost vůči přicházejícím změnám.

1. Buďte vzorem

Byl to Gándhí, kdo řekl: „Buď sám změnou, kterou chceš vidět.“ Tento slavný citát je již dlouho inspirací pro pozitivní změnu a pokud chcete, aby se váš tým stal adaptabilnějším, bude potřeba, abyste vy sami byli modelem tohoto chování.

Buďte proto vnímaví k novým myšlenkám a konceptům. Na změny reagujte pozitivně a snažte se reagovat rychle. Nahlížejte na výzvy jako na příležitosti k nalezení nových, dříve nezvážených řešení. Neztrácejte svůj klid, když čelíte neznámému, a přistupujte k možným řešením s chladnou hlavou. Buďte zvídaví a ptejte se. Vždy mějte přístup „we-can“, i když to znamená přizpůsobit svůj vlastní způsob práce nebo rutinu novým okolnostem. Neváhejte a osvojte si nové dovednosti a když se něco pokazí, začněte znovu.

Stručně řečeno, staňte se vzorem pro váš tým a sami jim ukažte, jak přizpůsobivost na pracovišti vypadá.

2. Mějte jasný společný cíl

V době rychlých a masivních změn může být obtížné mít na paměti klíčové priority, zvláště když se tyto priority také mění. Abyste však dosáhli požadovaných výsledků, musí váš tým nejprve pochopit, co je cílem a kýženým výsledkem.

Připravte tedy svůj tým tím, že budete jasně informovat o svých cílech a o tom, co od svých lidí očekáváte. Definujte, jak vypadá úspěch. Ujistěte se, že tým této strategii dobře rozumí, je s vámi zajedno a vede ji v patrnosti. Všechny nápady, řešení a výstupy by měly odpovídat těmto novým očekáváním. Stanovením společného cíle a jasným definováním potřebných výstupů bude váš tým schopen přizpůsobit plány, přijít s možnými řešeními a dosáhnout požadovaných výsledků, i když v budoucnu dojde třeba k další změně.

3. Podporujte rozmanitost myšlenek

Různorodé týmy přinášejí různé pohledy na věc. Dojde-li ke změně rychle, musí se tým vyhnout skupinovému myšlení. Místo toho by váš tým - který by měl být v ideálním případě složený z lidí s různými zkušenostmi, osobnostmi či stylem uvažování - měl být otevřený názorům toho druhého a co je nejdůležitější, opravdu jim naslouchat.

Požádejte tedy svůj tým, aby se vyhnul negativnímu hodnocení nápadů druhých a namísto toho skutečně věnoval pozornost každému navrženému řešení a snažil se pochopit jeho benefity a účel. Taková rozmanitost myšlení umožní vašemu týmu společně prozkoumat myšlenky, které by jinak nebyly navrženy nebo zváženy.

4. Otevřenost k inovacím

V době významných změn nemá smysl pokračovat v tom samém, co jste dělali vždy. Nastal čas na inovace, kreativitu a flexibilitu. Pomozte tedy svému týmu porozumět problémům, které je třeba řešit, a poté je nechte pracovat na řešení. Nezapomínejte na to, že selhání je součástí tohoto procesu, a to je v pořádku. Důležité je, aby lidé ve vašem týmu experimentovali a přicházeli s novými nápady, jak řešit problémy, kterým čelí.

Největší kámen úrazu inovací bývá obava zaměstnanců, že ostatní budou jejich nápady kritizovat. Ale podporou rozmanitosti myšlenek, jak uvádíme výše, vytvoříte prostředí, kde se lidé budou cítit pohodlně, když budou moci předkládat své návrhy bez obav z kritiky.

Další komplikací je zdlouhavý interní schvalovací proces. Pokud se příliš mnoho lidí potřebuje vyjádřit a ověřit každý nápad, lidé je nakonec nebudou chtít předkládat, protože finálně schválená řešení nebudou nakonec implementována včas.

5. Spolupracujte

Členové týmu si mohou navzájem pomáhat přizpůsobovat se a inovovat pravidelnou a produktivní spoluprací. Podporujte spolupráci vašeho týmu, to jim umožňuje transparentně komunikovat, sdílet nové znalosti, klást otázky a vzájemně se podporovat. Aktivní spolupráce umožňuje vytvářet prostor, kde se shromažďují znalosti, a každý má stejnou příležitost sdílet své nápady. Účelem spolupráce je vytvořit podnětné a kreativní prostředí, ve kterém mohou lidé přicházet s postřehy, na které by jako izolovaní jednotlivci pravděpodobně nepřišli. I to pomáhá týmu lépe reagovat na změny.

6. Experimentujte

V oblastech, které nejsou pro chod vašeho podnikání kritické, můžete dát svým lidem svobodu experimentovat a učit se z výsledků. Hledejte malé problémy, u nichž může váš tým vyzkoušet nový přístup. Požádejte je, aby navrhli řešení, implementovali jej, změřili výsledky a poté znovu vyhodnotili, zda jsou nutné další změny.

Odstraňte obavy z tohoto procesu tím, že dáte jasně najevo, že jakékoli selhání je příležitostí k učení. To dává vašim zaměstnancům příležitost navrhnout a otestovat nápady, které pak dále vylepšují, aniž by se obávali následků, pokud je výsledek jiný, než se očekávalo. Získají tak cenné zkušenosti, které v budoucnu mohou využít.

7. Podporujte zvyšování kvalifikace

Zaměstnanci, kteří se pravidelně dostávají mimo svou komfortní zónu tím, že se učí a rozvíjejí nové dovednosti nebo pracují na náročných projektech, si s největší pravděpodobností budou schopni poradit v nejistých situacích. Jejich zvídavost je vede k tomu, aby pravidelně reagovali na nové trendy učením a přizpůsobováním svých dovedností, myšlení a procesů. V dobách změn budou tito lidé hledat nástroje potřebné k tomu, aby se mohli přizpůsobit novým okolnostem.

Tým, který dokáže rychle přijmout změnu a přizpůsobit se měnícím se prioritám, může v dnešním světě práce znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Doufáme, že vám naše tipy pomohou vytvořit flexibilní tým, který se dokáže přizpůsobit měnícím se obchodním potřebám, aby pomohl vaší organizaci prosperovat bez ohledu na to, co vám přijde do cesty v následujících týdnech, měsících a letech.

Hledáte právě posilu do Vašeho týmu, která vám pomůže přinést změnu, kterou právě potřebujete? Kontaktujte nás!


Sándor Bodnár

Managing Director, Hays Czech Republic & Romania
Profil autora na LinkedIn

 

00

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích