Blogy

Jak pomoci mladým se vstupem na pracovní trh?

V letních měsících připadají hned dva významné dny na podporu mladých lidí: 15. červenec je Světovým dnem dovedností mládeže a 12. srpna slavíme Mezinárodní den mládeže. Oba tyto dny byly ustanoveny rezolucí Valného shromáždění OSN v roce 2014, respektive 2000, jsou tedy relativně nové. 

Zatímco cílem srpnového svátku je upozornit vlády a další subjekty na specifické otázky, které se mladých lidí týkají, ten červencový připomíná důležitost strategického významu vybavit mladé lidi dovednostmi pro zaměstnání, důstojnou práci a podnikání. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pracovníků na globálních pracovních trzích je zcela v zájmu firem zapojit se a pomoci vybavit mladé lidi potřebnými schopnostmi a dovednostmi a poskytnout jim adekvátní příležitosti.

V nedávném průzkumu, který Hays provedl prostřednictvím sítě LinkedIn 69 % ze 17 640 respondentů uvedlo, že mladí lidé potřebné dovednosti nemají, což jim vstup do světa práce komplikuje. Jaké jsou překážky?

Zjišťovali jsme dále, co mladým lidem brání získat tyto potřebné dovednosti, aby mohli nastartovat svou kariéru. Téměř polovina z 12 500 respondentů uvedla, že hlavním problémem je v tomto směru nedostatek relevantních příležitostí, dalších 28 % respondentů se domnívá, že nemají dostatek informací o kariérních možnostech a potřebných dovednostech, které firmy vyžadují. 
Jak to můžeme změnit?
 

Rozvíjení dovedností v průběhu studia

Předpokládáme, že kdybychom podobnou otázku položili před dvěma lety, dostali bychom pravděpodobně trochu jinou odpověď. Pandemie měla nesmírně negativní dopad na studenty a průběh jejich vzdělávání, ale také na možnost získání jejich prvních pracovních příležitostí. Mnoho mladých lidí tak promeškalo dříve „konvenční“ úvod do pracovního světa, když prioritou pro společnosti bylo především efektivní fungování v nové pracovní éře a kontrola nákladů. To bylo také komplikací pro integraci nováčků.

Propojení společností se vzdělávacími institucemi proto nabývá neobvykle důležitého významu. Spolupráce na výukových programech, stáže, workshopy pro studenty, kariérní dny, to je jen stručný výčet toho, jak se mohou firmy zapojit, aby zlepšily připravenost studentů pro vstup do pracovního světa a zároveň se představily jako perspektivní zaměstnavatelé, kteří věnují čas rozvoji svých zaměstnanců všech úrovní seniority. Například Hays na lokální úrovni spolupracuje s organizací Nadání a dovednosti, která pomáhá mladým lidem ze znevýhodněného prostředí dosáhnout svých kariérních cílů, a to právě prostřednictvím workshopů, kariérních konzultací a praktických ukázek práce recruitera. Podobné aktivity vede Hays také napříč zeměmi, ve kterých působí.

Navázání spolupráce se vzdělávacími institucemi a organizacemi podporujícími vzdělávání je v mnoha společnostech nyní trendem. Díky kooperaci s pedagogy mohou přiblížit realitu pracovního světa studentům ve chvíli, kdy hledají své první relevantní pracovní zkušenosti, pomoci jim úspěšně se zapojit, získat potřebné informace a správné pracovní návyky.
 

Dodatečná podpora v průběhu zaměstnání

Všichni jsme jednou začínali v práci, a tyto začátky bývají obvykle náročné. Je důležité nezapomenout, že každý nováček potřebuje v začátcích pomoc, a ta by měla být o to intenzivnější, pokud dotyčný svou kariéru teprve zahajuje. Nakonec z toho budou mít prospěch všechny zúčastněné strany. Jaké příležitosti jsou dostupné mladým lidem ve vaší společnosti? Kolik praktických zkušeností a podpory jim můžete poskytnout?

Nabízíte mentoring a koučink? Je důležité vzít v úvahu nejen dovednosti, které těmto zaměstnancům můžete nabídnout, ale také ty, které oni nabízejí vám. Aby byla spolupráce prospěšná oboustranně, některé firmy zavádějí systém obousměrného mentorství, ve kterém se starší a mladší kolegové navzájem školí dovednostmi, kterými disponují. To zvyšuje sebevědomí těchto zaměstnanců dvěma způsoby: za prvé tím, že jim umožní rozvíjet své stávající schopnosti, a za druhé tím, že prokáží, že jejich současné dovednosti a zkušenosti mají skutečnou hodnotu také pro další kolegy i celou společnost.

Pokud tedy chcete získat své budoucí talenty, je potřeba aktivně se zapojit a podílet se na zodpovědnosti za adekvátní přípravu mladých lidí pro pracovní prostředí a věnovat čas jejich rozvoji. Pokud tak neučiníte, riskujete, že přijdete o dovednosti a znalosti, které tito lidé mají a které jsou v digitálním věku stále cennější a relevantnější.
 

Kristýna Králová

Marketing Manager, Hays Czech Republic
Profil autora na LinkedIn

 

00

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích