Blogy

Jak zazářit na pohovoru, když jste introvert?

Čeká vás pracovní pohovor a přestože jste si celkem jisti svými profesními kvalitami, máte možná obavu z toho, že jiní kandidáti, ti více extrovertní, mají větší šanci na úspěch?Vaše obava je naprosto pochopitelná, komunikativní a otevření lidé mohou patřit k těm, kteří na pohovoru zazáří. Není ale žádný důvod obávat se toho, že nebudete na pohovoru dobří, ne-li lepší. Řiďte se našimi radami a využijte naplno svých kvalit.

Na otázky se připravte předem

Příprava je základem úspěchu každého rozhovoru, pracovní pohovor nevyjímaje. Pro introverta je tato příprava ještě důležitější. Proč? Introvertně založenému člověku často trvá déle zareagovat na otázku, která mu byla položena.

Předem promyšlená odpověď je vždy lepší, než odpověď vystřelit a čekat na reakci.  Samozřejmě ale není dobré přemýšlet o své odpovědi příliš dlouho, abyste nepůsobili nepřipraveně. „Trapnému tichu“ můžete předejdete tím,  že se předem zamyslíte nad typy otázek, které by vám v průběhu pohovoru mohly být položeny a svou odpověď si alespoň rámcově připravíte. Mějte také po ruce frázi, díky které můžete získat trochu více času na svou odpověď – například „To je dobrá otázka, dejte mi, prosím, vteřinku, abych si odpověď promyslel/a.“ , vám v dané situaci získá cenný čas navíc.

Ukažte své dovednosti

Je všeobecně známo, že pro úspěšné podnikání je důležité je mít v týmů různé typy osobností, které vytvářejí společně určitou dynamiku a díky kterým společnost dokáže neustále růst. Jsou určité klíčové dovednosti, které právě introverti mohou poskytnout společnosti:

1. Budují vztahy

I když se toto tvrzení může zdát zvláštní, opak je pravdou. Introverti totiž raději poslouchají než hovoří, tudíž si dobře budují silné vztahy plné důvěry.

Během pohovoru se sice tento povahový rys může jevit jako nevýhoda. Zároveň ale dává introvertnímu kandidátovi příležitost k tomu, aby si skutečně poslechl, co personalista či potenciální manažer říká. Ve svých odpovědích můžete poté použít postřehy z informací, které vám předtím personalista či potenciální nadřízený sdělil.

Nezapomínejte, že budete mít pouze jednu šanci učinit dobrý dojem, proto dbejte na řeč těla a nezapomínejte na úsměv, sebevědomý stisk ruky nebo udržování očního kontaktu.

2. Neustále se chtějí zdokonalovat

Jak bylo již řečeno v předchozím bodě – introverti jsou velmi dobrými posluchači a dobrý posluchač je mnohem více otevřený zpětné vazbě od ostatních. Jsou zvyklí na svých nedostatcích následně pracovat. To je vlastnost, které si zaměstnavatelé velmi cení. Pokud se vás tedy na pohovoru potenciální manažer zeptá, abyste mluvili o situaci, kdy jste se díky zpětné vazbě zdokonalili ve své roli, zajisté ho zaujmete.

V případě, že u pohovoru neuspějete, požádejte personalistu nebo vašeho konzultanta o zpětnou vazbu, případně také o doporučení, co byste příště mohli udělat lépe. Nikdy nevíte – toto možná nebyla ta pravá role pro vás, ale společnost může mít otevřených rolí více, popřípadě vám váš konzultant může doporučit pozice v jiné firmě, obzvlášť, prokážete-li zájem na sobě dále pracovat. Nenechte se rozrušit neúspěchem – čelíme mu všichni, bez rozdílu povahových rysů.

3. Efektivita

Další výhodou introvertů je jejich schopnost maximálního soustředění na svoji práci. Obvykle se nezapojují do kancelářských „drbů“, nezapovídají se na hodinu s kolegy v kuchyňce, zkrátka – neztrácejí čas. Interakce s ostatními kolegy je může vyčerpávat více než extroverty, proto pokud se introvert pouští do sociální interakce, musí ji považovat za užitečnou.

Stejný přístup lze snadno použít v průběhu pracovního pohovoru. Naplánujte si to, čeho chcete během pohovoru dosáhnout, zjistěte si informace o firmě předem a připravte si,  co všechno chcete od potenciálního manažera zjistit o společnosti i pozici.

4. Přicházejí s nápady

Nemusíte být nutně tím nehlasitějším u stolu, abyste si získali pozornost. Introverti patří k lidem, kteří dokáží zachytit velké množství detailů, které ostatním unikají. Díky tomu mohou stavět své nápady na stabilních základech faktů. Pokud jde o nápady, upřednostňují kvalitu před kvantitou.

 Dokážete si vybavit nějaký ze svých návrhů, které jste během své kariéry prosadili? Připomeňte si tento moment před pohovorem, abyste na otázku mohli s přehledem odpovědět a vylíčit personalistovi průběh, jak byl váš nápad aplikován do procesů společnosti.

5. Vnitřní motivace

 Introvert je obvykle motivován vnitřně, vlastními cíli a ambicemi, nepotřebuje čerpat od ostatních. Někteří z nejúspěšnějších světových podnikatelů mezi introverty patří – například Bill Gates nebo Mark Zuckerberg.
Na pohovoru nemusíte výslovně uvádět, že jste introvert, ale je důležité, abyste zdůraznili svou vlastní motivaci a loajalitu tím, že uvedete příklady projektů či úspěchů, kterých jste během své kariéry dosáhli.

 

Vy od pohovoru pravděpodobně očekáváte upřímný obraz vašeho potenciálního zaměstnavatele a oni chtějí úplně to samé od vás jako od potenciálního zaměstnance. Buďte tedy  během pohovoru autentičtí. Buďte pyšní na to, jakou osobností jste a nesnažte se vžít do jiné role. Pokud zdůrazníte své schopnosti, určitě zanecháte na pohovoru výborný dojem.


Olga Švarcová

Section Manager, Hays Czech Republic
Profil autora na LinkedIn

 

00

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích