8 záludných otázek na pohovoru

8 záludných otázek na pohovoru

Byli jste pozváni na pohovor na práci vašich snů a začínáte s přípravou. V rámci přípravy jistě přemýšlíte o nejpravděpodobnějších otázkách, se kterými byste se mohli setkat, jako například „Proč právě zde chcete pracovat?“ nebo „Co vás na této roli zaujalo?“. Jste ale připraveni odpovědět na ty ještě záludnější otázky, které mohou v průběhu pohovoru přijít?
 

1. Řekněte mi něco o sobě

Je to většinou jedna z prvních otázek, které na pohovoru dostanete. Tato otázka je velmi důležitá, a většinou se od ní odvíjí celý pohovor. Jelikož je velmi rozsáhlá, můžete odpovědět dlouze a vyprávět svou celoživotní cestu anebo pohovoříte pouze o své aktuální pracovní pozici a společnosti, kde pracujete. Touto otázkou chce ale tazatel zjistit, jak jste se dostali ve své kariéře tam, kde jste teď a jak jste se dostali k tomu, že jste zaslali svůj životopis právě na tuto pozici. Pokud jste například marketingový manažer pro lokální společnost a jste na pohovoru na obdobnou roli, ale v mezinárodní společnosti, která vám může přinést nové zkušenosti a příležitosti, můžete odpovědět třeba takto:
 
"Po dokončení vysoké školy se zaměřením na marketing jsem si uvědomil, že mne tento obor velmi zajímá a naplňuje."
 
Následně souhrnně popište vaši relevantní zkušenost s marketingem:
 
• "Od té doby jsem čerpal mnoho zkušeností v marketingu na juniornějších pozicích, a rozvíjel jsem tak své dovednosti, až jsem se vypracoval do své současné role Marketingového manažera ve společnosti XY."
 
Poté ukončete odpověď tím, proč na daném pohovoru jste:
 
"Nyní se snažím dále rozšiřovat své dovednosti v této roli, ale na globální úrovni, kde vidím mnoho prostoru pro načerpání dalších zkušeností."
 
Takto dospějete svou odpovědí k závěru, proč právě vy jste ten pravý pro tuto práci.
 

2. Můžete mi říci příklad toho, kdy jste úspěšně implementovali nějakou inovaci?

Tuto otázku není radno podceňovat, jelikož zaměstnavatelé si čím dál tím více uvědomují, že musí být neustále připraveni na nejnovější digitální, systémové a průmyslové změny. A díky těmto neustálým změnám potřebují i zaměstnance s inovativními nápady. Zkuste se proto zamyslet, kdy jste ve svém zaměstnání přišli s nápadem který byl aplikován a přinesl skvělý výsledek. Při odpovědích dodržujte techniku „STAR“:
 
„S“ – Situation - Zhodnoťte danou situaci:
„Pracoval jsem jako marketingový manažer pro malou společnost zabývající se kybernetickou bezpečností. Jednou jsem ráno v novinách četl o novém zákonu o ochraně osobních údajů, který bude platný v příštích několika měsících a bude mít dopad na sektor zdravotní péče.“
 
„T“ – Task - Popište svůj úkol a zapojení:
„Vnímal jsem tuto příležitost a sestavil jsem marketingovou kampaň, která propagovala tento produkt ve zdravotnictví.“
 
„A“ – Action – Popište váš nápad:
„Udělal jsem z tohoto nápadu svou prioritu, zajistil rozpočet, udělal jsem také emailovou šablonu s odkazem na webinář.“
 
„R“ – Result – Předneste své výsledky:
„Výsledkem bylo, že se produktový seminář zvýšil o XY procent, moje společnost měla XY schůzek s manažery nákupu a uzavřela XY obchodů ještě předtím, než tento zákon vůbec vstoupil do praxe.“
 

3. Jakým způsobem zajišťujete, aby vaše znalosti a dovednosti byly stále aktuální a relevantní?

Tato otázka má podobný cíl jako ta předchozí – jde především o to, abyste ukázali váš zájem o daný obor, ale také to, že se toužíte učit a rozvíjet na dané pozici. Pokud jste prošli tréninkem či mentorským programy, určitě je nezapomeňte zmínit. Jestli jste však žádným tréninkem neprošli, určitě můžete zmínit i knihy, podcasty nebo webináře, o které se ve vašem oboru zajímáte.
 

4. Můžete nám popsat situaci, kdy jste ve své práci selhali?

Už jen slovo „selhat“ staví často kandidáty do defenzivy. Nejhorší věcí, která lze v tomto případě udělat, je říci, že jste nikdy nezklamali. Je potřeba mít na paměti, že se vás tazatel nesnaží nějak nachytat, ale chce znát i vaše neúspěchy, které jste překonali a ze kterých jste se poučili. Vaše selhání nemusí být nějak zásadní – stačí zmínit situaci, kdy jste nedodrželi termín či jste nesplnili své nastavené cíle. Jakmile budete odpovídat na tuto otázku, připravte si scénu, kde vykreslíte jasný obraz dané situace a popíšete, co jste si z ní odnesli do budoucna.
Například: "Když jsem byl marketingovým manažerem ve společnosti X, dostal jsem za úkol koordinovat spuštění našeho prvního firemního časopisu. Bylo stanoveno datum vydání, podcenil jsem však, jak dlouho bude trvat, než dám dohromady kompletní obsah od všech přispěvatelů časopisu. Plánované vydání publikace se tedy o dva dny zpozdilo. I když byl časopis dobře přijat, naši klienti očekávali, že jej obdrží dříve. Díky tomu nyní vím, že si musím dát dostatek času na práci s externími spolupracovníky a dostatek volnosti při rozhodování o datech spuštění. “
 

5. Popište svoji vysněnou práci

Tato otázka je pokládána především z toho důvodu, aby tazatel zjistil, zda byste byli skutečně spokojení na dané pozici. Až se budete připravovat jak odpovědět, zamyslete se nad tím, co byste na vaší ideální pozici měli mít na starosti a jak byste uplatnili své klíčové dovednosti. Zdůrazněte jak to, co hledáte a co můžete nabídnout, souvisí s danou pozicí.
Pokud se budeme držet role marketingové manažera z příkladu výše, můžete odpovědět například takto: "Mým ideálním zaměstnáním by byla role marketingového manažera ve globální společnosti, která má jasné cíle a plány do budoucna a kde existují příležitosti k rozvoji a práci se zahraničním přesahem."
 

6. Jak by vás popsali vaši přátelé?

Velmi oblíbená otázka, kterou používá mnoho společností. Tazatel se v ní snaží zjistit dvě konkrétní roviny – a to, jak by vaše osobnost vyhovovala dané roli a také jak by vyhovovala týmu a společnosti. Začněte nejdřív s tím, jaké vaše vlastnosti se hodí k dané pozici. Pokud se například hlásíte na obchodní pozici, můžete říct, že vás vaši přátelé popisují jako společenského člověka a dobrého posluchače. Proto je potřeba si vybrat zrovna tyto své vlastnosti, abyste prokázal, že dokážete budovat dlouhodobé vztahy s lidmi (včetně potenciálních klientů).
Například: "Domnívám se, že by mě mí přátelé a blízcí popsali jako přátelského člověka a dobrého posluchače. Věřím, že tyto atributy se dají dobře využít i v prodejním prostředí, zejména při vytváření vztahů s klienty a stanovení jejich obchodních potřeb.“
 
Důležité však je, abyste byli upřímní, nevymýšleli si na úkor toho, abyste zapůsobili.
 

7. Jak si představujete své mzdové ohodnocení?

Člověk, který vede dané interview, by měl znát průměrné mzdy v oboru pro vaší roli. Vy byste si před pohovorem měli tuto informaci také dohledat a zohlednit přitom délku vašich zkušeností a objem schopností, které můžete novému zaměstnavateli nabídnout. Pokud si potřebné informace zjistíte dopředu, budete více sebejistí a také budete v lepší pozici, pokud bude potřeba o mzdě vyjednávat. Jestli jste ale v teprve raných fázích procesu výběrového řízení a ještě nemáte pocit, že chcete vyjednávat, můžete vždy říci, že nejdřív chcete znát ještě detailnější informace o roli a společnosti předtím, než se dostanete k otázkám mzdového ohodnocení.
 

8. Máte nějaké další otázky?

Je velmi důležité ukončit pohovor tím, že projevíte váš skutečný zájem o danou pozici. Někteří kandidáti dělají chybu v tom, že se nedokážou koncentrovat během celého pohovoru a poté položí otázku, která již byla zodpovězena v průběhu. Tazatel se pak může domnívat, že jste ho neposlouchali. Proto zkuste udržet pozornost po celou dobu pohovoru a mějte pro tuto chvíli připravených několik otázek, které položíte. Můžete se zeptat na něco, co vyplynulo z témat, o kterých jste se bavili. Těmito složitějšími otázkami se tazatel snaží zjistit více o vaší osobnosti i jako potenciální součásti společnosti.
 
 
Doufáme, že vám výše uvedené informace poskytnou bližší představu o tom, co je cílem těchto otázek; a co je důležitější, pomohou vám poskytnout dostatečně silné a upřímné odpovědi, které vám pomohou uspět v konkurenci dalších uchazečů.