Chcete nadále pracovat z domova? Takto se připravte na rozhovor se svým šéfem

Chcete nadále pracovat z domova? Takto se připravte na rozhovor se svým šéfem

 

 

Pravidla sociálního distancování zaměřená na zastavení šíření koronaviru přinutila velké množství kvalifikovaných odborníků k práci na dálku. I když se původně jednalo o dočasné řešení, mnoho zaměstnanců si uvědomilo výhody práce z domova a po přechodu zpět do společných pracovních prostor si chce zachovat určitou formu flexibility.

I když úroveň flexibility se pravděpodobně bude lišit od úrovně, která byla zaznamenána v tomto období krize, je jasné, že svět práce se nikdy nevrátí do stavu před koronaviry. Po této zkušenosti a na základě rozhovorů, které vedeme se zaměstnavateli, na pokračující práci na dálku je nyní nahlíženo jinak.

 

Jakou však bude mít podobu konkrétně, to záleží na každé organizaci. Pokud tedy chcete pokračovat v práci z domova, musíte se obrátit na svého šéfa s plánem, podloženým konkrétními důkazy, abyste našli oboustranně prospěšné řešení. Zde je návod.

1. Definujte své zkušenosti nabyté během práce z domova

Během několika posledních týdnů jste si vytvořili domácí kancelář a strávili jste čas revizí a zdokonalováním pracovního dne za účelem zvýšení produktivity a minimalizace rozptýlení, abyste mohli včas plnit své úkoly. Možná jste také vylepšili své dovednosti v oblasti řízení času a současně jste se naučili používat nástroje pro videokonference k udržení - a v některých případech ke zvýšení - smysluplné komunikace s kolegy a dalšími stranami.

V průběhu tohoto procesu jste zjistili, co vám při práci na dálku nejlépe vyhovuje.  Proto nyní můžete jasně formulovat své úspěchy při práci z domova svému nadřízenému a zároveň ho ujistit, že všechny potenciální překážky byly překonány. Stručně řečeno, můžete mu představit jasný plán stojící na pevných základech, jak nadále úspěšně pracovat z domova.

2. Připravte si podklady

Dále si připravte podpůrné podklady, kterými prokážete vaše úspěchy během práce na dálku. Cílem je prokázat, že dokážete úspěšně splnit to, co se od vás vyžaduje, i když vzdáleně. Minimálně byste měli být schopni prokázat, že vaše produktivita zůstala na stejné úrovni, jako předtím.

Mnoho lidí zjistilo, že práce z domova má další, někdy neočekávané výhody. Například nižší interakce s kolegy v kanceláři zvyšuje produktivitu některých zaměstnanců, zatímco jiní jsou nuceni převzít větší zodpovědnost za své pracovní úkoly. Jeden z našich kolegů dokonce poznamenal, že jeho tým má nyní větší přehled o své práci, než kdy měli při práci v kanceláři. Řekl, že práce z domova přiměla lidi sbírat a analyzovat podstatná data, což pozitivně ovlivnilo jejich porozumění potřebám zákazníků.

Shrňte si tedy výhody, které vám vaše zkušenosti s prací na dálku přinesly, a především, doložte konkrétní data, kterými svému zaměstnavateli prokážete přidanou hodnotu. Například vyšší procento dokončené práce, lepší plánování nebo vyšší kvalita dokončené práce.  Pokud vám chybí nápady na relevantní kvantifikovatelné výsledky, zkuste tyto tipy. I když byly navrženy tak, aby prokazovaly schopnosti prezentované v životopise, fungují stejně dobře jako ukázka toho, jak jste si udrželi svou produktivitu a dosáhli dalších výhod při práci na dálku.

3. Zaměřte se na přínosy pro organizaci, ne pouze pro vás

Dále naplánujte schůzku se svým nadřízeným, abyste mohli prezentovat a projednat váš návrh. Informujte ho o důvodu setkání, aby se také mohl připravit a nevnímal to jako nátlak.

Až dojde k setkání, komunikujte svou žádost profesionálně a otevřeně, doloženou podklady, které jste si připravili. Rozhodující je soustředit se na benefity pro vaši organizaci, nejen pro vás. Například, místo toho, abyste mluvili pouze o tom, že ušetříte čas za dojíždění, díky čemuž můžete trávit více času s rodinou se zaměřte se na to, jak začínáte každý den odpočinutý a na vrcholu produktivity, kterou jste schopen si zachovat díky prostředí, které vás nerozptyluje.

4. Buďte flexibilní - a připravte se na diskusi

Předtím, než se s manažerem dostanete k oboustranně výhodné dohodě, bude samozřejmě nutné vyřešit některé problémy a pochybnosti. Zkuste je předvídat tím, že se zkusíte postavit do situace vašeho nadřízeného a podíváte se na svůj požadavek jeho očima - jaké by mohl mít námitky?

Jedním z nejčastějších argumentů, kterým budete pravděpodobně čelit, je nedostatek sociální interakce a přímé komunikace, ke kterým dochází, když zaměstnanci pracují ve sdíleném prostoru. Vytvářejí pocit týmové sounáležitosti a posilují kulturu organizace, zůstávají ve spojení.

I když je těžší toto uchovat vzdáleně, není to nemožné. Jak ukázala vynucená práce z domova, nástroje pro spolupráci a videokonference umožnily týmům a organizacím udržovat svou kulturu a smysl pro týmovou práci a propojení.

Další námitka by mohla vycházet z toho, zda je obtížnější provést určité úkoly na dálku. Pokud například řídíte ostatní nebo trávíte spoustu času kontaktem s kolegy nebo dalšími stranami, nemusí být praktické pokračovat v práci výhradně z domova.

V takových případech byste možná mohli navrhnout plán, ve kterém budete i nadále používat nástroje pro videokonference k práci na dálku jen v určitých dnech, a do kanceláře budete docházet za účelem osobních schůzek.

V konečném důsledku by tato zlatá střední cesta mohla být řešením, které bude nejlépe vyhovovat vám i vašemu zaměstnavateli. Koneckonců, řada společností se těší na obnovení osobních jednání v kanceláři, částečná práce na dálku v kobinaci s docházkou do kanceláře, abyste zůstali v kontaktu se svými kolegy by mohla být akceptovatelná? To vám umožní získat rovnováhu a vytežit maximum  výhod obou scénářů.

5. Shrnutí

Ve většině případů bude váš šéf potřebovat čas, aby zvážil váš návrh. Proto mu pošlete po schůzce e-mail, abyste mu poděkovali za jeho čas, shrněte svůj návrh a výhody pro organizaci a připojte podpůrné důkazy k dalšímu zvážení.

Buďte připraveni diskutovat o své situaci dále a nezapomeňte, že každé úspěšné vyjednávání vyžaduje otevřené myšlení a ochotu se přizpůsobit uspořádání, které vám oběma vyhovuje.

 

Díky těmto tipům byste měli být schopni vyvážit své přání dálkově pracovat s prackou stránkou věci.
Hodně štěstí.

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích