Druhé kolo pohovoru

Druhé kolo pohovoru

Právě jste úspěšně propluli svým prvním pohovorem a byli jste pozváni na druhý. Jak lze dosáhnout úspěchu při druhém přijímacím pohovoru a zajistit, aby vytoužená pracovní pozice byla vaše?

Úleva versus strach
Těch pár prvních okamžiků poté, co uslyšíte, že jdete do dalšího kola, může být naplněno mimořádnou směskou rozporných pocitů. První vlna štěstí a úlevy pomalu opadne a je nahrazena pocitem, že nyní je potřeba zvládnout další (a ke všemu ještě větší) překážku. Nakonec se vám původně šťastná novinka může zdát skličující, zejména v případě, kdy jde o pohovor u prestižní společnosti a o pracovní pozici, o kterou opravdu hodně stojíte.

Na trhu práce existuuje velká konkurence. Mějte však na paměti, že když jste se dostali tak daleko, patříte nyní mezi vážné uchazeče. Šance hovoří ve váš prospěch, takže nyní je potřeba zopakovat předchozí úspěch. Ale co více byste ještě mohli udělat? Klíčovou otázkou je důkladná příprava. Musíte se zaměřit i na ty nejmenší detaily, to vám pomůže být o krok vpřed před konkurenty. V této fázi může ještě celá řada faktorů zvrátit rozhodnutí ve váš prospěch!

První versus druhý: v čem je rozdíl? 
První pohovor obvykle vedou pracovníci personálního oddělení. Zkoumají vaše vzdělání, znalosti a zkušenosti, aby zjistili, zda jsou v souladu s vaším životopisem. Při druhém pohovoru se můžete setkat s jednou osobou (pravděpodobně s vaším potenciálním nadřízeným) nebo s několika členy oddělení, a to buď v rámci jednoho pohovoru, jemuž budou přítomni všichni členové, anebo v rámci více pohovorů s jednotlivými osobami. Ať už bude formát pohovoru jakýkoli, kladené otázky se budou týkat dvou konkrétních oblastí:

 • Jste pro danou pracovní pozici kompetentní? Tato otázka se zaměřuje na prověření vašich znalostí a zkušeností. Může dojít na prověření vašich znalostí získaných během studia.
 • Zapadnete dobře do firmy a budete dobře spolupracovat s ostatními? Vaše osobnost a dojem, který uděláte, je to, co vám může pomoci vyhrát. Je to dokonce důležitější než kvalifikace. Buďte tedy sami sebou a nechte zazářit svou osobnost. Buďte nadšení, pozitivně naladění a čestní.
 • Všeobecně platí, že otázky jsou podrobnější než během prvního pohovoru, takže budete muset být schopni dát komplexní odpovědi na širokou škálu dotazů.

Praktické aspekty
Vědomí, že jste se doma dobře připravili, vám při příchodu na pohovor poskytne sebejistotu. Potenciální zaměstnavatel bude mít méně šancí vás něčím překvapit.

 • Předem si zjistěte jména a funkce osob, které se budou pohovoru účastnit.
 • Zjistěte, kdy a kde se bude pohovor konat, z domu vyjděte o něco dříve, abyste měli rezervu pro případ prodlení.
 • Nezapomeňte si s sebou vzít telefonní číslo osob, s nimiž se máte setkat, abyste je mohli informovat v případě, že se vaše plány neočekávaně změní.
 • První dojem je nesmírně důležitý, takže byste měli vyhlížet čistě a upraveně a vždy byste měli mít vhodný společenský oblek (s výjimkou případu, kdy je prostředí mimořádně neformální).
 • Vezměte si s sebou kopii vašeho životopisu, pero a papír – v žádném případě není jisté, že daná osoba bude mít kopii z vaší první návštěvy.


Intelektuální aspekty

 • Prostudujte si publikace týkající se odvětví, novinové články o nedávných událostech, webové stránky společnosti, popřípadě výroční zprávu.
 • Seznamte se s firemní strategií, s jejími cíli, obchodní filozofií a stylem řízení.
 • Zjistěte, jaké požadavky klade zaměstnavatel na vaši potenciální pracovní pozici, abyste mohli vaše znalosti, zájmy a zkušenosti aplikovat způsobem, který bude tyto požadavky splňovat.

 

Všeobecné rady
Pojďte se na chvíli zamyslet nad vaším prvním pohovorem.

 • Na jaké hlavní oblasti se pohovor soustředil? Připravte se na to, že se druhý pohovor zaměří na tyto oblasti ještě intenzivněji.
 • Prostudujte si informace, které jste obdrželi (brožury, prezentace), a připravte se, že budete odpovídat na otázky týkající se informací z těchto materiálů.
 • Jaké otázky vám byly položeny? Které z otázek vám připadaly obtížné? Musíte být připraveni znovu odpovědět na stejné dotazy. Dokonalejší příprava bude mít za následek kvalitnější reakce, a to i na tradiční otázky typu “Proč bychom tu pracovní pozici měli dát právě vám?” a “Co nám můžete nabídnout?” To vám pomůže prokázat vaše komunikační schopnosti.
 • Zamyslete se, na co se zaměstnavatel snaží přijít položením určité otázky, a v souladu s tím formulujte odpověď.
 • Mějte však na mysli, že musíte na otázky odpovědět stejně jako minule, protože personalista přítomný pohovoru si mohl dělat poznámky!
 • Umožněte svému protějšku, aby vás poznal. Tento pohovor vám dává šanci spíše vyjádřit vaše myšlenky, než jen hovořit o vašich znalostech a zkušenostech, jako tomu bylo při prvním pohovoru. Zkuste dát věcem nový kabát – když budete hovořit o vašich úspěších, vyberte nové věci a nové příklady.
 • Nenechte se rozptýlit. Soustřeďte se a pečlivě naslouchejte vašemu protějšku.
 • Buďte sebejistí, klidní, struční, věcní, pozitivní a nadšení. Znáte své schopnosti a silné stránky a můžete je vyjádřit se sebedůvěrou.


Otázky, které můžete klást
Kladení otázek je projevem iniciativy, nadšení a toho, že máte o nabízenou pracovní pozici zájem. Mezi otázky, které můžete klást, patří například tyto:

 • Co bych měl realizovat během prvních šesti měsíců?
 • Jak byste definoval vaši firemní kulturu?
 • Jaké příležitosti k mému odbornému rozvoji mi můžete nabídnout?

Kromě toho byste si měli připravit několik otázek vztahujících se přímo k informacím které jste obdrželi při prvním pohovoru. Pokud budete schopni říci „Když jsem se minulý týden setkal(a) s panem X, zmínil se o projektu Y. Chtěl(a) bych vědět, zda tento projekt zasahuje rovněž do záležitostí mého pracovního týmu...“, projevíte nejen nadšení, avšak rovněž svou schopnost naslouchat. Dále nezapomeňte objasnit všechny vaše pochybnosti ohledně organizace, školení, mzdy nebo místa pracoviště.

Nezapomeňte, že jde o dvoucestný proces. Společnost o vás může mít zájem. Ale jaký je váš názor na společnost? Vaším cílem je zjistit to. Využijte tuto příležitost k setkání s jednotlivci, k prohlédnutí zařízení, získání informací o filozofii společnosti a položení jakýchkoli dodatečných otázek. Zdají se vám zaměstnanci šťastní, znudění nebo přepracovaní? Jaký z nich máte celkový dojem? Líbí se vám? Jsou to lidé, s nimiž strávíte velké množství vašeho času. Takže byste to právě teď měli zjistit.

Druhý pohovor je pro vás často příležitostí být představeni potenciálním kolegům a rovněž nadřízenému a – právě tak, jako je jejich cílem zjistit, jestli se jim líbíte, je vaším cílem zjistit, zda byste s nimi mohli spokojeně sdílet kancelář nebo stůl! Když už máte to štěstí, že jste představeni osobám, které by byly ve vašem týmu, nebojte se klást otázky, abyste zjistili, jak se tam pracuje. Můžete se zeptat, jaká je atmosféra v kanceláři, jak jsou společenští a přátelští (pokud je to pro vás důležité), dokonce se můžete poptat i na jiné aspekty, například, zda je v blízkosti sportovní centrum, obchody, dobré dopravní spojení atd.

Následné akce
Po druhém přijímacím pohovoru nezapomeňte sdělit vašemu konzultantovi z personální agentury okamžitou zpětnou vazbu. Konzultant pak bude čekat, aby zjistil, zda jste byli úspěšní. Je potřeba uvést všechny oblasti, kdy jste měli pocit, že si nevedli dobře – zejména pokud máte pochybnosti, zda jste na určitou otázku dali správnou odpověď, nebo jste si doma zapomněli vytisknout nějaký důležitý dokument o speciálních schopnostech či zkušenostech, kterými disponujete. Váš konzultant to za vás může vyřídit během telefonického hovoru s potenciálním zaměstnavatelem.

Existuje možnost, že vám bude nabídnuta práce hned na místě (na konci pohovoru). Pokud se to stane a vy si nejste jisti, vyžádejte si čas, abyste si to mohli promyslet. Je to běžná praxe. Své rozhodnutí byste však měli sdělit nejpozději několik dní po pohovoru.

Druhý přijímací pohovor může být skličující. Avšak pokud se na něj dobře připravíte, máte půlku cesty za sebou.
 

 

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích