Jak podat výpověď

Jak podat výpověď

V dnešní společnosti, kdy neexistuje žádná jistota zaměstnání do konce života, je podání výpovědi něco, na co je většina lidí zvyklá. Avšak stejně jako u jiných věcí existují správné a chybné způsoby, jak k dané situaci přistoupit. Když dojde na odstoupení z pracovní pozice, měli byste dodržovat určitá pravidla, která zajistí úspěšný a bezproblémový přechod na nové pracoviště.

Vytvoření scény
V ideálním světě by podání výpovědi bylo příjemné a přímočaré. Váš nadřízený by byl chápavý, podpořil by vaše potřeby a nevznikly by žádné negativní emoce. Skutečností však je, že tak hladký průběh zažije jen velmi málo jedinců.

To, jakým způsobem zvládnete svou rezignaci, bude mít dopad na vaši kariéru. Když dodržíte správnou etiketu, postoupíte o krůček dál na dlouhé cestě, která vede k budování důvěry v rámci vaší kariéry. Naopak špatné zvládnutí rezignace může mít na vaši bezprostřední budoucnost negativní dopad. Koneckonců, dobré reference jsou nejen cenné, nýbrž životně důležité.

Poté, co se rozhodnete odstoupit ze své současné pracovní pozice, bude nejdůležitější informovat vašeho nadřízeného. Formálním způsobem, jak sdělit váš záměr, je dopis s oznámením rezignace (neboli dopis s výpovědí). Takový dopis představuje právně platný dokument uvádějící datum, od kterého začíná běžet výpovědní lhůta.

To, jakým způsobem napíšete dopis, závisí na okolnostech vašeho odchodu. Jednoduchý dopis s oznámením rezignace musí zahrnovat údaje o osobě, které je určen, oznámení o ukončení pracovního poměru, datum, od kterého je toto ukončení právně účinné a váš podpis.

Jestliže odcházíte v dobrém nebo pokud je vám líto, že opouštíte kolegy a přátele, můžete přidat větu, jejímž prostřednictvím poděkujete nadřízenému za příležitosti, které jste dostali, a vyjádříte svou lítost. Správně vyjádřená dávka sentimentu vám může hodně pomoci a nic vás nestojí.

Na druhé straně, pokud je vaše rezignace výsledkem špatných pracovních podmínek nebo, ještě hůře, osobních sporů s nadřízeným nebo s nějakým jiným spolupracovníkem, mohlo by být zabíhání do podrobností nebezpečné. V takovém případě jednoduše nestranně uveďte váš záměr odstoupit z pracovní pozice. Není nutno uvádět důvod. Mějte na paměti, že dopis má jediný účel, a to informovat vašeho zaměstnavatele o datu, k němuž chcete ukončit váš pracovní poměr. Dopis by měl být stručný a k věci. Nepřenášejte vaše negativní emoce na papír.

Poraďte mi. Jak to mám říci svému nadřízenému?
Rozhodli jste se přejít na nové pastviny a sepsali jste dopis, který právně platným způsobem informuje vašeho zaměstnavatele o vašem záměru. Jak se cítíte?

Většina lidí pociťuje směsici pocitů. První z nich je často pocit viny. Zaměstnanci mají pocit, že dezertují. Představte si situaci, kdy sdělujete vašemu nadřízenému, že odcházíte. Zkuste si vizualizovat jeho výraz a reakci. Výpovědní lhůta? Jak se mnou budou zacházet? Co když se pokusí přesvědčit mne, abych zůstal? Co když to nezkusí? Můžete pocítit lítost, že spolu s firmou opustíte své přátele.

Vzpomeňte si, jak jste byli nadšení novou prací. Na druhé straně jste si vědomi, že vás čeká to nejhorší. Sdělit to vašemu nadřízenému!

Realitou je, že se většina lidí, vašeho šéfa nevyjímaje, ocitne v určité fázi svého života ve vaší situace. Bez ohledu na skutečnost, že jste možná byli cenným členem týmu, se společnost po vašem odchodu nezhroutí. Nejste prvním člověkem, který dal výpověď, a nebudete ani posledním. Tak přestaňte s tím sebemrskačstvím!

Správný čas odejít? Ten není nikdy! Použijte prostě zdravý rozum a úsudek:

 • Utajte to – váš nadřízený uvítá možnost rozhodnout sám o tom, komu dalšímu to řekne, a kdy pustí tuto novinu do éteru.
 • Najděte správný okamžik pro sdělení této zprávy. Tím správným momentem určitě NENÍ okamžik těsně předcházející prezentaci před správní radou!
 • Ujistěte se svými důvody pro odchod. V případě potřeby si je zopakujte!
 • Pokud nemáte chuť podělit se o informace, proč odcházíte, máte plné právo nevyzradit vaše záměry.
 • Připravte se na negativní reakce, dokonce i na strach. Stiskněte čelisti, narovnejte se a znovu jasně a jednoduše zopakujte fakta. Mějte na paměti, že odcházíte. Prvotní šok za chvíli pomine.
 • Pokud je pravděpodobné, že budete muset předat svou činnost některému spolupracovníkovi nebo novému zaměstnanci, znovu ujistěte nadřízeného, že budete maximálně nápomocni a že budete maximálně spolupracovat. Nechovejte se negativně.
 • Vždy mějte na paměti důvody, pro které odcházíte. Jsou to vaše zbraně!

Rozšíření zprávy o vašem odstoupení může být skličujícím zážitkem. Nebo to může být úplná hračka!

Druhá fáze úvah
Tak na rovinu. Chcete nebo nechcete odejít? Ještě není pozdě. Přemýšlejte důkladně, než se definitivně rozhodnete. Zeptejte se sami sebe: Je to opravdu ta správná práce pro mne? Opravdu chcete ze současného zaměstnání odejít?

Pocit, že jste si absolutně jisti, že děláte správnou věc, je životně důležitý. Možná že budete potěšeni „protinabídkou“. Ale, co si o vás teď váš nadřízený bude myslet? Že jste neloajální? Že vás zajímají jen peníze? Že jste nerozhodní? Dříve než se rozhodnete, měli byste si promyslet následující:

 • Jaká jsou pozitiva a zápory současného zaměstnání? A jak je to u nového zaměstnání?
 • Vyčerpali jste opravdu všechny možnosti rozvoje v rámci vaší současné firmy?
 • Odešli byste, kdyby vám nabídli více peněz nebo povýšení?
 • Co říká vaše srdce? Naslouchejte svému instinktu.
 • Nejdříve se zamyslete se nad svým motivem pro hledání alternativního zaměstnání. Z čeho jste byli rozčarováni? Mohou se tyto okolnosti změnit?
 • Nenechte se zviklat mateřskými poznámkami vašich přátel nebo rodiny, jako například “Ale ty jsi byl tak usedlý” nebo “Zamysli se. Takové znečištění vzduchu ve městě. To tvému zdraví neprospěje.”
 • Nenechte se znechutit lidmi, kteří říkají “Když tu nebudeš, nic se nezmění.” nebo “V příštím čtvrtletí jsem tě navrhl na odměnu”. 

Buďte pozitivní. Nepodceňujte své schopnosti. Jestliže máte své cíle a ambice, dosáhněte jich! Je důležité mít na paměti, že průměrný pracovník stráví osm hodin denně v kanceláři. To znamená čtyřicet hodin týdně, a to nemluvíme o přesčasech!

Deset skvělých rad

 • Oslavujte!
 • Sestavte svůj dopis.
 • Proč to odkládat? Udělejte to hned dnes!
 • Požádejte svého nadřízeného o rozhovor mezi čtyřma očima.
 • Chovejte se profesionálně.
 • Snažte se odejít v dobrém.
 • Uchovejte si zájem o novou pracovní pozici.
 • Buďte diskrétní.
 • Relaxujte.
 • Oslavujte!

add this

|