Jak podat výpověď

Jak postupovat při podání výpovědi
Jak podat výpověď v zaměstnání

Podání výpovědi, či ukončení pracovního poměru dohodou je běžnou součástí našeho pracovního života. Tak jako všude, i zde existují správné a chybné způsoby, jak k situaci přistoupit. Pokud se rozhodnete od svého stávajícího zaměstnavatele odejít, měli byste dodržet určitá pravidla, aby byl Váš přechod na nové pracoviště úspěšný a bezproblémový. Jak tedy podat výpověď?
 

 

Znovu si pečlivě promyslete všechna pro a proti

Než se definitivně rozhodnete podat výpověď v práci, měli byste si promyslet několik důležitých bodů:
 
  • Jaká jsou pozitiva a zápory současného zaměstnání? A co očekávám, že bude v novém zaměstnání jinak?
  • Vyčerpali jste opravdu všechny možnosti rozvoje ve vaší současné firmě?
  • Odešli byste, kdyby vám nabídli více peněz nebo povýšení? Jaký z toho máte pocit? Zkuste naslouchat svému instinktu.
  • Jaká je vaše motivace pro hledání nového zaměstnání? Z čeho jste byli rozčarováni? Mohou se tyto okolnosti změnit?
To, jakým způsobem zvládnete podat svou výpověď ze zaměstnání, může mít dopad na vaši kariéru. Koneckonců, dobré reference jsou pro následující pracovní zkušenost opravdu důležité.
 

Rozvázání pracovního poměru - výpověď zaměstnance

Nejprve si pozorně přečtěte stávající smlouvu a zjistěte, jaká jsou vaše práva a povinnosti, zdali se v ní nenachází výjimka, která by se týkala vaší výpovědní doby. Obvyklá výpovědní doba jsou dva měsíce, pokud nejste ve zkušební době, v takovém případě se na vás výpovědní doba nevztahuje a vy můžete dát výpověď na hodinu.
 
Při podání výpovědi je důležité datum podání. Dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího pracovního měsíce po podání.
 
Pokud podáte výpověď například 31. srpna, výpovědní doba začne běžet 1. září a do nové práce tak můžete nastoupit od prvního listopadu. Podáte-li výpověď 1. září, výpovědní lhůta začíná běžet 1. října , kalendářního měsíce následujícího, a vy budete moci nastoupit, pokud se nedomluvíte jinak, až v prosinci.
 

Jak napsat výpověď?

Poté, co se rozhodnete odstoupit ze své současné pracovní pozice, neměli byste to probírat s kolegy u stolu, nejdříve byste měli informovat vašeho přímého nadřízeného. Váš záměr ukončit pracovní poměr ve společnosti byste měli nadřízenému sdělit vždy písemně. Jedná se o právně platný dokument s uvedeným datem, od kterého začíná běžet výpovědní lhůta.
 
Tento dopis musí zahrnovat název a adresu zaměstnavatele, datum podání, vaše jméno, pracovní pozici, ideálně také datum uzavření pracovního poměru. Dále také datum, ke kterému pracovní poměr skončí a váš podpis. Výpověď musí být vždy písemná, určitě si vytiskněte také kopii pro sebe a nechte si její převzetí zaměstnavatelem podepsat. Můžete použít například tento vzor.
 
Pokud je vaše rezignace výsledkem špatných pracovních podmínek nebo osobních sporů s nadřízeným nebo s jiným spolupracovníkem, nezabíhejte do podrobností. Vy jako zaměstnanec nejste povinni uvádět důvod výpovědi.
 
Mějte na paměti, že dokument má jediný účel, a to informovat vašeho zaměstnavatele o datu, k němuž chcete ukončit váš pracovní poměr. Dopis by měl být stručný a k věci. Nepřenášejte vaše negativní emoce na papír.
 

Váháte s podáním výpovědi?

Při podání výpovědi prožívá většina lidí směsici pocitů. První z nich je často pocit viny, a to zejména v případě, panují-li mezi vámi a vaším nadřízeným a týmem dobré vztahy.
 
Mnoho lidí se zkrátka bojí dát výpověď, protože se obávají toho, co bude následovat. Představte si situaci, kdy sdělujete vašemu nadřízenému, že odcházíte. Zkuste předpokládat, jak se situace u vás v práci dále vyvine. Jak bude probíhat moje výpovědní lhůta? Budou se mnou jednat stále stejně? Co když se mě pokusí přesvědčit abych v práci zůstal/a?
Můžete také pocítit lítost, že spolu s firmou opustíte své kolegy či přátele.
 
Realitou je, že se většina lidí, vašeho šéfa nevyjímaje, ocitne v určité fázi svého života ve vaší situaci. I když jste byli cenným členem týmu, takové věci se stávají. Nejste prvním člověkem, který dal výpověď a nebudete ani posledním.
 

Jak a kdy oznámit svému nadřízenému, že končím?

Kdy je vhodný čas pro podání výpovědi, aneb, jak říct "šéfovi", že končím? V první řadě je důležité najít správný okamžik, kdy nadřízenému tuto informaci sdělíte. Například podávat výpověď před důležitou měsíční prezentací, náročným jednáním nebo důležitou poradou není úplně nejvhodnější.
 
Také zvažte, jakým způsobem předáte práci svému týmu, a pomalu začněte přemýšlet o tom, jak rozdělanou práci ukončíte. Je dobré mít toto rámcově promyšlené, detaily doladíte společně s vaším nadřízeným.
Snažte se informace o vašem odchodu nešířit samovolně po kanceláři, Váš nadřízený uvítá možnost rozhodnout sám o tom, komu dalšímu to řekne a kdy se informace stane oficiální.
 

Co dělat, když Vám nadřízený odmítne podepsat výpověď?

Případy, kdy nadřízený odmítne podepsat výpověď se dějí velmi zřídka. Pokud se situace vyhrotí, můžete poslat výpověď z pracovního poměru doporučenou poštou. Na pracovišti ji ale můžete předat kterémukoliv ze zaměstnanců. V případě problémů je možné poprosit při odevzdání výpovědi o účast svědka - kolegu nebo rodinného příslušníka.
 

Jak napsat výpověď dohodou?

V první řadě je třeba si ujasnit, že nic takového jako výpověď dohodou neexistuje, neboť výpověď je jednostranný akt. Podstatou ukončení pracovního poměru dohodou je předpoklad, že se obě strany (zaměstnanec a zaměstnavatel) na ukončení pracovního poměru vzájemně dohodly. V rámci dohody je možné stanovit i jinou než dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pokud to není ve vašem zájmu, nenechte se zaměstnavatelem dotlačit do situace, kdy vás bude přesvědčovat, ať ukončíte pracovní poměr například ještě ten den, ukončení pracovního poměru dohodou vyžaduje souhlas a podpisy obou stran.
 

Po výpovědi

Pokud po uplynutí výpovědní doby nemáte domluvené další zaměstnání, máte několik možností. Můžete zvážit dočasnou pracovní pozici a mezitím si hledat trvalé zaměstnání, popřípadě se můžete zapsat na úřad práce. To Vám pomůže dočasně pokrýt sociální a zdravotní pojištění a zároveň se Vám z průměrného čistého výdělku vypočte poměrná část, kterou budete každý měsíc dostávat. Pakliže sepíšete se zaměstnavatelem dohodu, výsledná částka bude 45 % z průměrného čistého výdělku. Více informací si můžete přečíst na stránkách pracovního úřadu.
 
Pokud se chystáte ke kariérní změně, není třeba se podání výpovědi obávat, každý z nás si tímto procesem v životě projde vícekrát. A my Vám přejeme mnoho štěstí v následujícím zvoleném povolání. A v případě, že se stále rozhlížíte po vhodné pracovní pozici, neváhejte kontaktovat Hays konzultanta, který Vám hledání dokonale usnadní.

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích