Jak si říct o zvýšení mzdy

Jak si říct o zvýšení mzdy

Jste přesvědčeni, že jste udělali během roku skvělou práci, váš šéf vypadá spokojeně a máte pocit, že uzrál čas k tomu, abyste zaklepali na jeho dveře a otevřeli konverzaci na téma vaší další perspektivy ve společnosti a případného zvýšení mzdy? Pravděpodobně nebudete sami, jistě se ve vašem okolí najdou i další členové týmu, kteří se taktéž cítí připraveni zahájit diskuzi o tomtéž.

Debatu tedy neodkládejte a zaměřte se na splnění klíčových bodů a cílů, které ke zvýšení mzdy povedou. Pracujete-li pro společnost, která je ve mzdové politice transparentní, bude patrně celý proces řízen HR oddělením. I tak je však potřeba se na toto setkání připravit.

Naplánujte si schůzku s nadřízeným a sepište si agendu. Připravte si sumarizaci své dosavadní práce a další přesvědčivé argumenty pro zvýšení mzdy. Pokud budete řešit toto téma bez předem domluvené schůzky, můžete si uškodit i přesto, že máte pocit, že jednání proběhlo konstruktivně.

Můžete například vzbudit podezření, že hledáte jinou práci nebo se cítíte podhodnoceni, popřípadě že se snažíte vyvinout nátlak na svého nadřízeného bez možnosti přípravy. Nezapomeňte také zvážit, jak se daří celé firmě a v jaké ekonomické situaci se právě nacházíme. Ideální je nastavit si s nadřízeným komplexní osobní rozhovory, ideálně 2x ročně, kde proběhne hodnocení pracovních výkonů, výhled a nastavení cílů pro nadcházející období. Toto je ideální příležitost, kde otázku zvýšení mzdy, popřípadě získání nových kompetencí otevřít. Vždy je ale vhodnější prezentovat spíše osobní přínos společnosti, než argumentovat inflací či plošným zvyšováním mezd.

Při vyjednávání o mzdě musíte působit přiměřeně sebejistě a přesvědčivě. Přípravou na tento rozhovor získáte představu, zda je ta správná doba.

1. Zasloužím si zvýšení mzdy?

Popřemýšlejte o tom, jaký přínos máte pro firmu. Co všechno jste pro firmu udělali od posledního navýšení? Příkladem může být rozšíření okruhu zákazníků, nové odpovědnosti, nově získaná kvalifikace či školení. Buďte konkrétní, nestačí říci jen že vám rostou životní náklady a že pracujete dobře.

2. Vaše cena na trhu práce

Zjistěte si jakou mzdu pobírají obdobně kvalifikovaní zaměstnanci ve vašem oboru. Pomoci mohou mzdové průzkumy dostupné na internetu.

3. Dobré načasování

Naplánujte si vhodnou dobu. Pondělí ráno či pátek odpoledne nejsou ideální pro jednání tohoto druhu. Lepší je řešit vaši mzdu v rámci pravidelného hodnocení vaší práce. Není dobré téma začínat, pokud váš šéf nebo společnost řeší nějaké važné problémy.

4. Prezentace

Při žádosti je dobré zmínit konkrétně své zásluhy, spolupráci s ostatními týmy, spolupráci při zaškolování nových kolegů a podobně.

5. Pozor na emoce

I v případě, že máte pocit, že jste podhodnoceni, udržte své emoce na uzdě a myslete na to, že je to vlastně obchodní jednání, které je třeba vést klidně a věcně.

6. Nevyhrožujte

Zcela upřímně - není dobré vyhrožovat odchodem z firmy či zmiňovat osobní důvody potřeby zvýšení mzdy. Můžete tak u nadřízeného vzbudit obavy o vašich úmyslech a perspektivě ve firmě do budoucna.

7. Připravte se na vyjednávání

Váš požadavek by měl být reálný, přiměřený a podložený fakty a konkrétními úspěchy. Při vyjednávání buďte připraveni přistoupit na kompromis – ne vždy bývá první návrh akceptován.

8. Jste připraveni na nové kompetence?
Navýšení mzdy může znamenat nové zodpovědnosti, proto se ujistěte, že je to to, co opravdu chcete a zda máte na nové povinnosti kapacitu.

9. Neunáhlete se

Výsledek jednání nemusíte akceptovat ihned. Jste-li na pochybách, nechte si nějaký čas na promyšlenou.

10. Email

Po schůzce sesumarizujte výsledky do emailu, aby nedošlo k nedorozuměním.