Jak si říct o zvýšení mzdy

Jak si říct o zvýšení mzdy

Jste přesvědčeni, že jste udělali během roku skvělou práci, váš šéf vypadá spokojeně a máte pocit, že uzrál čas k tomu, abyste společně otevřeli konverzaci na téma vaší další perspektivy ve společnosti a případného zvýšení mzdy

V první řadě se zaměřte se na  to, zda se vám podařilo splnit klíčové body a cíle, což jsou faktory, které ke zvýšení mzdy nejspíše povedou. Pracujete-li pro společnost, která je ve mzdové politice transparentní, bude patrně celý proces řízen HR oddělením. I tak je však potřeba se na toto setkání připravit.

Naplánujte si schůzku s nadřízeným a připravte si sumarizaci své dosavadní práce a další přesvědčivé argumenty pro zvýšení mzdy. Pokud budete řešit toto téma bez předem domluvené schůzky, můžete si uškodit i přesto, že máte pocit, že jednání proběhlo konstruktivně. Váš nadřízený by neměl být tématem vaší schůzky překvapen. Dejte si pozor, abyste nevzbudili podezření, že hledáte jinou práci nebo se cítíte podhodnoceni, popřípadě že se snažíte vyvinout nátlak na svého nadřízeného bez možnosti přípravy. Nezapomeňte také zvážit, jak se daří celé firmě a v jaké ekonomické situaci se právě nachází.

Při vyjednávání o mzdě musíte působit přiměřeně sebejistě a přesvědčivě. Přípravou na tento rozhovor získáte představu, zda je ta správná doba.

1. Zasloužím si zvýšení mzdy?

Popřemýšlejte o tom, jaký přínos máte pro firmu. Co všechno jste pro firmu udělali od posledního navýšení? Příkladem může být rozšíření okruhu zákazníků, nové zodpovědnosti, nově získaná kvalifikace či školení. Buďte konkrétní, nestačí říci jen že vám rostou životní náklady a že pracujete dobře. Vždy je ale vhodnější prezentovat spíše osobní přínos společnosti, než argumentovat inflací či plošným zvyšováním mezd, jakkoliv je to nyní aktuální téma.

2. Vaše cena na trhu práce

Zjistěte si jakou mzdu pobírají obdobně kvalifikovaní zaměstnanci ve vašem oboru. Pomoci mohou mzdové průzkumy dostupné na internetu. Nezapomeňte zohlednit faktory jako je lokalita, délka pracovního úvazku či obor, ve kterém se firma pohybuje.

3. Dobré načasování

Naplánujte si vhodnou dobu. Pondělí ráno či pátek odpoledne nejsou ideální pro jednání tohoto druhu. Ideální je nastavit si s nadřízeným komplexní osobní rozhovory, ideálně 2x ročně, kde proběhne hodnocení pracovních výkonů, výhled a nastavení cílů pro nadcházející období. Toto je ideální příležitost, kde otázku zvýšení mzdy, popřípadě získání nových kompetencí otevřít. 

Není dobré téma začínat, pokud váš šéf nebo společnost řeší nějaké važné problémy.

4. Váš další přínos firmě

Nebojte se vyzdvihnout vaše zásluhy. Spolupracujete při zaškolování kolegů, je na vás za každých okolností spoleh, kooperace s dalšími týmy pro vás není problém, obtížné situace řešíte s chladnou hlavou a dokážete se dobrat úspěšného výsledku? To by nemělo zůstat bez povšimnutí.

5. Pozor na emoce

I v případě, že máte pocit, že jste podhodnoceni, udržte své emoce na uzdě a myslete na to, že je to vlastně obchodní jednání, které je třeba vést klidně a věcně. Svou žádost opřete o fakta a reagujte promyšleně.

6. Nevyhrožujte

Zcela upřímně - není dobré vyhrožovat odchodem z firmy či zmiňovat osobní důvody potřeby zvýšení mzdy. Můžete tak u nadřízeného vzbudit obavy o vašich úmyslech a perspektivě ve firmě do budoucna.

7. Připravte se na vyjednávání

Váš požadavek by měl být reálný, přiměřený a podložený fakty a konkrétními úspěchy. Při vyjednávání buďte připraveni přistoupit na kompromis – ne vždy bývá první návrh akceptován.

8. Jste připraveni na nové kompetence?

Navýšení mzdy může také znamenat nové zodpovědnosti, proto se ujistěte, že je to to, co opravdu chcete a zda máte na nové povinnosti kapacitu.

9. Neunáhlete se

Výsledek jednání nemusíte akceptovat ihned. Jste-li na pochybách, nechte si nějaký čas na promyšlenou.

10. Email

Pokud jste během schůzky došli s vaším nadřízeným ke konkrétním závěrům, sumarizujte je následně do emailu. Tím si vzájemně potvrdíte, co bylo domluveno a vyhnete se případným  nedorozuměním.

 

Přejeme Vám úspěšné vyjednávání!

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích