Jak zapůsobit na pohovoru ve 30 sekundách

Jak zapůsobit na pohovoru ve 30 sekundách

Recruiter obvykle potřebuje pouze 30 sekund na to, aby si vytvořil pevný a definitivní názor na uchazeče. Pokud se budeme řídit touto logikou, máme pouze jedinou šanci na to udělat dobrý dojem. Jak se tedy co nejlépe prodat za méně než minutu?
 

Hřiště podnikatele

Podnikatelé mají obvykle jen několik minut na to, aby přesvědčili investory a přiměli je, aby si prostudovali jejich produkt nebo projekt. Proto se musí vyjadřovat jasně, stručně a srozumitelně. Podnikatel musí být ve velmi krátkém čase schopen říct, v čem se liší jeho projekt od ostatních, aniž by zacházel do přílišných podrobností. Má opravdu jen minimum času na to, aby ukázal svou motivaci, nadšení a důvěryhodnost k uskutečnění svého projektu. Stejně tak funguje pracovní pohovor – máte velmi málo času na to, abyste druhou stranu přesvědčili o vašich kvalitách a profesionalitě. Neříkejte však jen to, že jste pro danou práci ideální. Zaměřte se na konkrétní rozdíl, který vás odlišuje od konkurence – může to být nějaká dovednost nebo zkušenost (například strávený rok v zahraničí). Můžete se odprezentovat například takto: „Jmenuji se XY. Vystudoval jsem magisterské studium v digitální komunikaci. Absolvoval jsem roční studijní program v digitální komunikační a marketingové agentuře. Baví mě vytvářet webové stránky a také se věnuji digitální komunikaci, jsem schopný vytvořit digitální strategii, ale také odhadnout potřeby a očekávání klienta.“
 

Postoj & jeho důležitost

Postoj těla a celková neverbální komunikace je při přijímacím pohovoru velmi důležitá, jelikož umožňuje posoudit velké množství faktorů (jako například sebevědomí nebo zvládání emocí). Recruiter bude věnovat pozornost vašim gestům, postoji ale i vzhledu. Postarejte se tedy o svou prezentaci, sedněte si zpříma, ale pohodlně a udržujte oční kontakt s druhou osobou. Než se vydáte na pohovor, ujistěte se, že jste vhodně oblečeni. Pokud si nejste jisti, jak formální oblečení může být na pohovoru očekáváno, neváhejte se obrátit na svého konzultanta.
 

Představte své dovednosti a profesionální úspěchy

Častým tématem při pohovoru bývají kromě vašich dosavadních zkušeností také vaše dovednosti a profesní úspěchy. Jedná se o přidanou hodnotu pro získání vaší vytoužené pozice a umožní vám zdůraznit i vaše měkké dovednosti. Proto si předem připravte odpověď na otázku, v jakém kontextu jste byli schopni dosáhnout vašich dosavadních úspěchů a jaký byl jejich výsledek.
 

Připravte se na případné otázky

Předpokládejte, že budete muset odpovědět na různé otázky. Samozřejmě, nedá se přesně předpovědět, jaké otázky vám budou během pohovoru položeny, s některými však můžete dopředu počítat jako například „ Řekněte mi něco o sobě.“, „ Proč jste aplikoval na tuto pozici?“ či „Jaké mzdové ohodnocení očekáváte?“.
 

Další tipy

  • Vaše odpovědi musí být jasné a srozumitelné pro všechny, které interview vedou nebo se ho účastní – vyhněte se proto technickým termínům nebo zkratkám, které nemusí být veřejně známé.
  • Uspořádejte svou sebeprezentaci tak, jako když vyprávíte příběh – lépe si ho zapamatujete. Ujistěte se, že vaše představení není příliš dlouhé.
  • Zkuste vaše sdělení ilustrovat na příkladech, obrázcích nebo číslech.
  • Zůstaňte upřímní, autentičnost je klíčem k úspěšnému přijímacímu pohovoru. Nezapomeňte na důležitost prvního dojmu.
  • Sebelepší prezentace se nemusí vyplatit, pokud na pohovor nedorazíte včas, nebudete znát jméno osoby, se kterou se máte setkat nebo nebudete mít základní povědomí o aktivitách společnosti, ve které se o místo ucházíte.
 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti a dotazy, jak se ve společnosti správně prezentovat, obraťte se s nimi na svého konzultanta. Může vám poskytnout cenné informace a tipy, jak uspět a co můžete na pohovoru očekávat.
 
Přejeme Vám hodně úspěchů na pohovoru!