Nevhodné otázky

Jak zvládnout nevhodné otázky na pohovoru

Právě jste uprostřed pohovoru a všechno jde hladce. Odpovídáte plynule a věcně, začínáte si být jisti svými schopnostmi a tím, že se hodíte pro danou pracovní pozici. Pak vás potenciální zaměstnavatel, jako blesk z čistého nebe, srazí k zemi jedinou jednoduchou otázkou. Otázka může vypadat nevinně a může být položena s širokým úsměvem a tázavými zrakem. Takže: Jak lze při přijímacím pohovoru zvládnout nevhodnou otázku?

Nevinná nebo neslušná?
Máte chuť otázku zodpovědět. Ve skutečnosti jste tak uvolnění, že jste schopni vytroubit do světa celý svůj životní příběh. Avšak má prohlášení “jsem ženatý a uvažuji o založení rodiny” ve skutečnosti nějaký význam? Co má do činění s mými schopnostmi a kvalifikací? Jak bych měl odpovědět? Možná, že se personalista pouze snaží být přátelský…?

Otázka se může zdát nevinná a často je opravdu položena s nevinným úmyslem. Personalista může například položit otázku jako „Máte přítele/přítelkyni?“ nebo „Plánujete sňatek?“ nebo „Žijete se svým přítelem/přítelkyní ve společné domácnosti?“ I když jsou takové otázky z technického hlediska přípustné, jsou určitě nevhodné a mohou způsobit, že se budete cítit nepohodlně nebo že se dokonce rozzlobíte.

Zatímco se musíte rychle rozhodnout, zda odpovíte nebo odpověď taktně odmítnete, vaším primárním cílem, který byste měli mít stále na mysli, je, že jste tu proto, abyste získali práci. Proto je vhodné použít taktní přístup. Ve většině skutečných případů personalista zaregistruje skutečnost, že zašel příliš daleko a potichu se stáhne. Můžete například odpovědět: „Během pohovoru bych nerad zabíhal do osobních záležitostí.“

Vaším partnerem při pohovoru může být slídivý, nezkušený hlupák. Pokud jej však svou odpovědí zahanbíte, můžete se sami dostat do kompromitující situace. V takovém případě je nejlepší volbou, když necháte společnosti výhodu pochybnosti po dobu trvání pohovoru a později se rozhodnete, zda je to opravdu to místo, kde byste chtěli pracovat.

Nepřípustné otázky
Ze všeho nejdříve je důležité pochopit rozdíl mezi nepřípustnou otázkou a otázkou, která by mohla být trestným činem. Dokonce i když může být otázka nebo poznámka uvedena nepřípustnou formou, nemusí to ještě znamenat, že byl spáchán trestný čin.

Jaká otázka je vlastně nepřípustná? Zákon o zaměstnanosti, který zakazuje sexuální a rasovou diskriminaci, zakazuje zaměstnavatelům diskriminaci osob na základě jejich pohlaví, rasy, národnosti nebo tělesného postižení. Když budete schopni rozlišit přípustné a nepřípustné otázky a naučíte se metody, jak čelit nevhodným otázkám, budete schopni efektivně reagovat, i když se dostanete do této obtížné situace.

Jak zvládnout nepřípustné otázky
Otázka zní: Jak se vyrovnat se situací, kdy je vám položena neslušná nebo diskriminující otázka týkající se pohlaví, rasy nebo tělesného postižení? Vliv na vaši odpověď bude mít mnoho proměnných, mezi jiným například to, zda si bezprostředně uvědomíte, že jde o nepřípustnou otázku.

Níže je uvedeno několik příkladů, jak odpovědět na “problémovou” otázku, jako například “Plánujete někdy vstup do manželství?” nebo “Máte děti?” nebo “Kde jste se narodili?”

  • Zdvořile a klidně řekněte, že nechcete odpovídat na takovou nevhodnou nebo nepřípustnou otázku.
  • Odpovězte na otázku “Je mi líto, asi jsem nepochopil pointu. Nechápu souvislost této otázky s mou pracovní kariérou.”
  • Na otázku odpovězte, aniž byste poukázali na její nevhodnost.
  • Ignorujte nevhodnou otázku a zaměřte se na problém, který je skryt za otázkou. Například můžete říci” Myslím, že jste se chtěl zeptat na….” a pak vyberte odpověď, kterou chcete personalistovi sdělit.
  • Je důležité chápat, že ačkoliv máte právo odmítnout odpověď na nevhodnou otázku, může vás takový postup připravit o naději na místo. Proto by v centru vašich úvah měla být jediná otázka: “Chci opravdu pracovat v prostředí, v němž jsou praktikovány takové postupy nebo bude napadána moje důstojnost?”


Buďte nad věcí
Je nutno poznamenat, že skutečnost, že byla položena nepřípustná otázka, neznamená, že byl spáchán trestný čin. Důvodem nepřípustných otázek je sice ryzí zájem, avšak měli byste si být vědomi také dalších motivačních prvků. Personalista například může testovat vaše chování ve stresu nebo může jednat z osobní (nebo firemní) zaujatosti.

Obrovský význam má, když jste si vědomi svých práv a víte, jak se během pohovoru vypořádat s nevhodnými otázkami. Podání trestního oznámení sice může být extrémním řešením, avšak je nutno vědět, že se to někdy děje.

Mějte na paměti, že byste měli být taktní a nad věcí. Odpovězte stručně a přejděte na nové téma nebo otázku zcela ignorujte a převeďte diskusi na jiný předmět hovoru.
 

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích