Přijetí pracovní nabídky

Přijetí pracovní nabídky
Jak přijmout nabídku práce

Pokud jste právě dostali nabídku na vysněnou novou práci, gratulujeme vám! Než však začnete oslavovat, měli byste při přijetí nové práce dodržet několik kroků. V tomto článku se s vámi podělíme o rady, jak potvrdit přijetí nabídky práce, na co si dát pozor a co byste měli promyslet.

Před přijetím nabídky práce

Než přijmete pracovní nabídku, prostudujte si pečlivě veškeré podrobnosti, které vám zaměstnavatel zatím poskytl. Standardní proces podání nabídky nového zaměstnání je následující: prvotní informaci o tom, že jste byli přijati, vám obvykle sdělí personalista ústně – telefonicky nebo někdy také během osobní schůzky. vám Představí vám hlavní náležitosti nabídky, jako je nabízená mzda, případně bonusová složka a datum nástupu.
Než nabídku přijmete, promyslete si, zda obsahuje vše, co jste chtěli a zda je pro vás nabídka dostatečně atraktivní. Odpovídají nabízené podmínky tomu, co jste si říkali během pohovoru?
 

Potřebujete čas na rozmyšlenou?

Je naprosto běžné, že po ústním podání nabídky dostanete nabídku v písemné formě. Ta už by měla obsahovat veškeré podrobnosti, často i nabízené benefity a hlavně veškerá individuální ujednání, to může být například možnost využití služebního vozu, garantovaný bonus nebo třeba zvýšení mzdy po určité době. Pokud tedy potřebujete trochu času, abyste si nabídku promysleli, nebojte se o něj požádat. Nechcete přece přijmout pracovní nabídku, se kterou nejste spokojeni. V takovém případě personalistovi za nabídku poděkujte, potvrďte svůj zájem o pozici a upřesněte časový rámec, ve kterém firmě sdělíte své finální rozhodnutí. Za standard se považuje jeden nebo dva dny. Je důležité, abyste tento termín následně dodrželi.
 
Abyste se mohli lépe rozhodnout, zda nabídku práce přijmout, poraďte se s náborovým pracovníkem, důvěryhodnými kolegy a rodinou a přáteli, porovnejte ji s ostatními pracovními nabídkami, které máte na stole nebo na které čekáte. Své rozhodnutí pak personalistovi sdělte.
 

Buďte připraveni vyjednávat

Realistické vyjednávání je častou součástí procesu přijímání pracovních nabídek. Pokud nejste spokojeni s jedním nebo více aspekty nabídky nebo se liší od toho, co jste si během výběrového řízení řekli, jednejte. Pokud máte nějaké obavy, obraťte se na svého konzultanta, který je připraven vám při vyjednávání pomoci. Je tu pro tyto situace pro vás, a může vám usnadnit celý proces tak, abyste dosáhli nabídky, která bude vyhovovat oběma stranám, vám i vašemu budoucímu zaměstnavateli.
 
Konzultant často ví, zda si firma ponechala nějaký prostor v otázce vaší mzdy nebo benefitů. Pokud budete chtít vyjednat vyšší mzdu, ujistěte se, že vaše očekávání není vyšší, než jaké jste původně komunikovali, je v souladu s aktuální situací na pracovním trhu – k tomu můžete využít například dostupné průzkumy mezd a odpovídá vašim zkušenostem a schopnostem. Váš konzultant vám bude schopen v tomto ohledu poskytnout kvalifikovanou radu.
 

Finální písemná nabídka práce

Pokud jste ve výběrovém řízení prostřednictvím personální agentury, váš konzultant se vyjednávání ujme za vás. Pokud se zaměstnavatelem komunikujte napřímo, je lepší reagovat v této fázi na nabídku telefonicky, abyste si mohli vše bez pochyb vyjasnit, a následně vše zrekapitulovat emailem. Jakmile dospějete k nabídce přijatelné pro obě strany, zaměstnavatelé obvykle zasílají formální email, který písemně potvrdí podrobnosti a podmínky zaměstnání. Tuto písemnou formální nabídku si opět důkladně přečtěte a zkontrolujte, zda je v ní zahrnuto a správně uvedeno vše, co bylo vyjednáno. Pokud vše souhlasí, písemně potvrďte, že pracovní nabídku v tomto znění přijímáte.
 

Během výpovědní lhůty

Pokud vás před nástupem do nové práce čeká ještě podání výpovědi a výpovědní doba, snažte se být s novým zaměstnavatelem v kontaktu. Můžete například emailem potvrdit, že vše běží podle plánu a vy se už těšíte do nového působiště. Tento kontakt často iniciují i sami zaměstnavatelé. Je celkem běžné, že vás ještě před nástupem váš budoucí nadřízený pozve na kávu nebo na krátké posezení s budoucím týmem, což je nejen dobrý start pro navázání vztahů s kolegy, ale také vám to zpříjemní nadcházející první den v práci, protože kolem sebe uvidíte již známé tváře.
 
Nepalte mosty
 
Ve svém stávajícím zaměstnání o vašem odchodu nejprve informujte svého nadřízeného (podrobnosti si můžete přečíst v našem článku Jak podat výpověď) a společně se domluvte, kdy a jak to oznámíte kolegům.
Vašim nejbližším spolupracovníkům pak své důvody vysvětlete osobně, nebuďte však negativní, spíše se zaměřte na pozitiva nové role. Dejte jim najevo, jak moc se vám s nimi pracovalo a že byste s nimi rádi zůstali v kontaktu.
Dbejte na to, aby váš odchod proběhl hladce, buďte i nadále aktivní co do plnění vašich povinností.
 

Jak potvrdit písemně přijetí pracovní nabídky

Email s přijetím pracovní pozice by měl být stručný, ale stále se jedná o formální obchodní sdělení, které na vašem novém působišti zůstane evidováno. Měl by být proto dobře strukturovaný, bez chyb, dvakrát také zkontrolujte, zda jste někomu nezkomolili jméno. Dopis strukturujte takto:
 
1. Poděkujte za nabídku
 
Email začněte tím, že poděkujete novému zaměstnavateli za to, že vám nabídl pracovní místo a uveďte jasně název pracovní pozice.
 
"Děkuji vám za čas, který jste mi věnoval během včerejšího telefonátu a také za nabídku pracovního místa na pozici Accounting Manager ve vaší společnosti Abcd s.r.o., velmi mě potěšila."
 
2. Mzda a benefity
 
Nabídka zaslaná Vaším budoucím zaměstnavatelem by správně měla obsahovat veškeré informace, které se týkají mzdy a benefitů. Pokud se jakákoliv informace uvedená v nabídce liší od Vaší původní dohody, nebojte se ozvat, mohlo pouze dojít k přehlédnutí.
 
3. Oficiálně přijměte pracovní nabídku
 
Je-li vše v pořádku, pokračujte sdělením, že pracovní nabídku s radostí přijímáte. Můžete zmínit, že se těšíte na novou výzvu.
 
"S radostí vaši nabídku zaměstnání přijímám, souhlasím s uvedenými podmínkami a těším se, až se připojím k vašemu týmu."
 
4. Upřesněte detaily k datu nástupu
 
Pokud je datum nástupu jasné a na vaší straně nejsou žádné překážky, potvrďte údaj uvedený v nabídce. Pokud vás ještě čeká vyjednávání o výpovědní lhůtě, datum nástupu nemusí být jasné. V tomto případě napište, jak dlouhá je vaše výpovědní lhůta a že případný dřívější nástup potvrdíte obratem po jednání s vaším stávajícím zaměstnavatelem. Toto jednání neodkládejte.
 
„Tímto také potvrzuji nástup 1. června 202x.“
 
Nebo
 
„Ve svém současném zaměstnání mám sjednánu výpovědní lhůtu v délce 2 měsíců, která začne běžet v následujícím měsíci, datum nástupu je tedy možné od 1. června 202x. Je ale možné, že se domluvíme na dřívějším ukončení, v tom případě vás budu obratem informovat po jednání s mým nadřízeným, které proběhne v tomto týdnu.“
 
5. Ukončete email pozitivně
 
Společnost zaručeně potěšíte tím, že je pochválíte za kvalitní výběrové řízení, kterého jste byli součástí a na novou práci se těšíte. Pokud napíšete, že se těšíte na setkání s kolegy, zaměstnavatele tím můžete inspirovat k zorganizování krátkého setkání, o kterém jsme psali výše.
 
"Děkuji za profesionálně vedené výběrové řízení a těším se, až se blíže seznámím s celým týmem a začnu pracovat na své nové pozici."
 
 
Věříme, že vám naše tipy pomohou zorientovat se v nástrahách přijímání pracovních nabídek a přejeme Vám šťastnou volbu při hledání vašeho nového zaměstnání!

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích