Propouštění zaměstnanců

Propouštění zaměstnanců

Tak se to přece stalo. Dobře. Jeden den se litujete a další den budete připraveni k akci. Kdo ví, kam vás tato cesta zavede? A nové výzvy? Pojďte jim čelit. Jak je to dávno, co jste pocítili to osvěžení, ten závan čerstvého vzduchu? Mějte tedy víru sami v sebe a důvěru v projekt…

Co teď? 
Jste doma. První den si dopřáváte lenošení, avšak ne déle. Je tu práce, kterou musíte udělat, plány, které musíte učinit, a – co je nejdůležitější – pracovní pozice, o které se musíte ucházet. Je tu spousta pracovních pozic.

Pokud se právě vás dotkne otázka nadstavu, pravděpodobně již víte, co udělat s odstupným. Můžete investovat, užít si, splatit dluhy - to je jen na vás. Nedělejte však žádná ukvapená rozhodnutí.

Poradci zabývající se touto problematikou zdůrazňují, že je důležité zvážit, jak situace ovlivní nejen vás, ale rovněž vaši rodinu a vaše okolí. Jste „v šoku“. Může se stát, že upadnete do celkové apatie, utrpíte ztrátu koncentrace nebo budete trpět nespavostí či silnými bolestmi hlavy.

Hlavní věcí, kterou je potřeba mít na mysli, je, že aktivita je klíčem k tomu, abyste pozitivně vnímali sami sebe a vaši situaci. Soustřeďte své myšlenky na budoucnost a zaregistrujte se u firmy zabývající se personálním poradenstvím. Uvažujte o vaší budoucí kariéře – kde byste chtěli být za pět nebo za deset let?

„První věcí, kterou musíte mít na paměti, je slavná věta „Hlavně žádnou paniku!“, říká Peter Stansbie, ředitel oddělení rozvoje ve společnosti ATM Consulting, která poskytuje poradenské služby osobám propuštěným v důsledku nadstavu. „Stává se to mnoha lidem a bude se to stávat i nadále. Ale život pokračuje i po propuštění a kolem nás je obrovské množství volných pracovních pozic.“

Můžete začít tím, že ustoupíte o krok zpět a podíváte se na vaši celkovou situaci. „Nejdříve si musíte uvědomit, že nejste sami“, říká Peter. „Seberte všechny vaše myšlenky, schopnosti a zdroje, udělejte krok zpět, najděte nějaký prostor a pak buď sepište seznam, nebo najděte někoho, komu to budete moci říci – anebo obojí.“

Mnoho lidí říká, že propuštění v důsledku nadstavu je v některých případech katalyzátorem, který urychlí provedení změn, jež měly být provedeny už dávno. „Jsme všichni tak strašně zaměstnáni vykonáváním naší práce, že ani nepřemýšlíme o tom, zda skutečně děláme to, co bychom chtěli dělat“, říká Peter. „Pokud se dokážete vyhnout panice a poskytnete sami sobě čas a prostor, uvidíte v tom příležitosti, nikoli problém. Můžete zvažovat i jiné alternativy, než je zaměstnání stejného typu jako předtím. Samozřejmě hodně závisí také na vašem věku a finanční pozici.

Nikdo mne nemá rád
Je přirozené, že člověk negativně vnímá a má obavy ze skeptického přístupu potenciálních zaměstnavatelů k osobám, které byly propuštěny. Avšak, jak říká Peter Stansbie, se to stává jen zřídka. „S propouštěním mají zkušenosti lidé na všech úrovních, protože se to už někdy stalo jim nebo lidem v jejich okolí. Propouštění neznamená žádné stigma. Musíte se zaměřit na pozitivní aspekty vašeho životopisu. Promyslete si to z psychologického hlediska.“

Jestliže máte pocit, že potenciálním zaměstnavatelům vadí, že jste byli propuštěni, přemýšlejte o tom takto: Proč vás vzali v prvním zaměstnání? V průběhu vaší životní a pracovní cesty do vás někdo investoval, protože ocenil vaši hodnotu. Jen proto, že jste byli propuštěni, nemáte pro ostatní menší cenu.

Ve skutečnosti může vaše okamžitá dostupnost pracovat ve váš prospěch, říká Geraldine Maxwellová, vedoucí personálního oddělení vydavatelské firmy. „Mnoho společností dnes najímá zaměstnance stylem „přechodný - > trvalý“. To pro lidi, kteří jsou v pevném pracovním poměru, není realizovatelné. Pokud jste byli propuštěni, pak máte, s výjimkou případu, kdy musíte ve firmě zůstat po dobu výpovědní lhůty (což ale není obvyklé), vyšší tržní hodnotu. Také u pracovních pozic, kde se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou, budete v dnešním prostředí na trhu práce pro potenciální zaměstnavatele podstatně atraktivnější, jestliže neexistuje žádná šance, protinabídky. I když potenciální zaměstnavatel musí samozřejmě soutěžit s jinými zaměstnavateli, kteří o vás mají zájem.“

Rozvázání pracovního poměru dohodou - volby
Na dobrovolné rozvázání pracovního poměru lze nahlížet jako na finančně vděčnou příležitost, avšak pokud o této možnosti uvažujete, pečlivě ji zvažte. Rozvázání pracovního poměru dohodou vám může být nabídnuto, pokud společnost uvažuje o snížení počtu zaměstnanců a namísto propouštění navrhuje zaměstnancům odchod výměnou za placení renty. To je pro firmu finančně nákladnější způsob, jak se se situací vypořádat, a dlouhodobí zaměstnanci z toho mohou těžit výhody. Avšak pokud podáte žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou, nebudete mít naprosto nic zaručeno, neboť to je pouze na úvaze a rozhodnutí zaměstnavatele, a pokud bude vaše nabídka zamítnuta, může to vážně ovlivnit způsob, jak na vás bude váš zaměstnavatel nahlížet.

Pokud jste již dlouhodobým zaměstnancem, možná vám bude nabídnuta možnost odchodu do předčasného starobního důchodu. I když se tato možnost může na první pohled zdát jako atraktivní alternativa, ve skutečnosti je to těžké rozhodnutí. Geraldine Maxwellová argumentuje, že pro starší kolegy je to často o mnoho těžší než pro jejich mladší protějšky. „Nejdříve mohou být možností odchodu do důchodu nadšení, avšak v okamžiku, kdy se to stane realitou, už si nejsou tak jisti. Opravdu toužili po té spoustě volného času? Mohou si dovolit jít do důchodu, když děti ještě nedostudovaly? Jaký vliv budou mít poslední chybějící pracovní roky na jejich pozdější život?

„Pokud si tuto volbu dobře nerozmyslíte předem, může se v případě, že se ukvapíte, stát čas, který jste původně chtěli věnovat odpočinku, časem velkého stresu.“

Přenositelné schopnosti a dovednosti 
V personálních kruzích se hodně hovoří o přenositelných schopnostech a dovednostech. Ale co to vlastně znamená?

Přenositelné schopnosti a dovednosti jsou v zásadě schopnosti, které jste získali v předchozích zaměstnáních a které lze snadno aplikovat v jiném prostředí. Jestliže jste například v minulém zaměstnání měli na starosti osobní styk se zákazníky a máte zalíbení v zákaznických službách, můžete tyto své schopnosti použít v call centru nebo v oddělení odbytu.

Jak se cítím? Jaké jsou mé schopnosti a dovednosti? Je to zapeklitá otázka, která vyžaduje určitý stupeň zkoumání vlastní duše. Avšak pokud vytrváte, budete sami sebe vnímat podstatně pozitivněji. První věcí, kterou byste měli udělat při hodnocení sebe sama, je opustit veškerou skromnost. Ta totiž ničemu nepomůže a je silně nepravděpodobné, že někdo jiný někdy spatří seznam vašich talentů a nadání. Jakmile se přes to přenesete, zkuste nastínit schopnosti a dovednosti, které jste používali při každodenní práci ve vašem zaměstnání. Dále napište, jak jste přispěli k rozvoji společnosti, a, pokud vám to pomůže, proč si myslíte, že udělali chybu, když vás propustili. Jsou to vaše schopnosti a dovednosti a jde pouze o to, ukázat, jak by tyto schopnosti a dovednosti mohly být využity v budoucím zaměstnání.

Jak říká Peter Stansbie, identifikování přenositelných schopností a dovedností jednotlivce je záležitost náhledu zvenčí na sebe sama – včetně hledání pomoci zvenčí. „Jestliže jste byli propuštěni v rámci masového snižování počtu zaměstnanců nebo jste byli propuštěni z velké společnosti, obvykle je dostupná nějaká pomoc“, poznamenává Peter. „Avšak, pokud to není ten případ, existuje mnoho poradců, kteří jsou vyškoleni a kteří si s vámi sednou a pomohou vám se sepsáním vašich schopností a také možností, jak je lze aplikovat v jiných oblastech. Kromě toho musíte uvažovat „svobodně“, dodává. „Až budete přemýšlet, zvažte všechny možnosti, i možnost jít pracovat do zahraničí nebo do jiného odvětví.“

Pokud vám tato sebeanalýza pomohla, nyní byste měli mít určitý směr pro vaše hledání. Teď je čas podívat se, zda existuje někdo, kdo by byl schopen pomoci vám posunout se dopředu. Lidé mají často pocit viny, když kontaktují přátele, aby jim pomohli najít zaměstnání nebo poskytli radu. Tento pocit je ovšem zbytečný, protože každý člověk zná strach ze ztráty zaměstnání. A co víc, nyní jste výborně motivováni a oni mohou být schopni vám pomoci! Takže žádné omluvy, vezměte adresář a začněte s obvoláváním.

Uchopte příležitost za pačesy
Je mimořádně důležité, abyste zůstali aktivní. Maria Walkerová pracovala pro malou firmu zabývající se PR poradenstvím, když byla propuštěna. „Vzpomínám si na ten den naprosto zřetelně. Bylo to mé první zaměstnání od absolvování univerzity a já byla, pokud jde o pracovní problémy, o mnoho naivnější, než jsem teď, takže mě ta zpráva silně zasáhla.“

„Zavolali mě do kanceláře. Tam mi dva ředitelé sdělili jejich rozhodnutí snížit stav zaměstnanců kvůli snižující se základně klientů. Bohužel jsem byla z těch, kdo museli jít!“

„Mojí první reakcí byla panika. Už tak jsem silně zápasila, abych byla schopna zaplatit nájemné. Jak v Londýně vyjdu, když budu bez práce? Kromě toho jsem se cítila neužitečná a měla jsem pocit, že jsem při prvním pokusu o prokázání svých kvalit selhala.“

„Zašla jsem na oběd se svým přítelem. Probrali jsme moji situaci, řekla jsem mu o svých obavách. Pak jsem šla domů a zaslala jsem životopis co největšímu počtu personálních agentur. O dva dny později jsem dostala nabídku brigády pro vydavatelskou společnost. O dva týdny později jsem měla šanci pracovat pro společnost zabývající se poskytováním připojení k Internetu, která shodou okolností hledala vedoucí marketingu! A o měsíc později jsem již byla zaměstnána na dobu neurčitou, což byl obrovský skok od mého propuštění a brigády. Skvělý výsledek!“

Jak reagovat při přijímacím pohovoru 
Další důležitou obavou je otázka, jak odpovídat na dotazy týkající se propuštění, které vám mohou být položeny při přijímacím pohovoru. Být propuštěn není v dnešním rychle se měnícím obchodním světě žádným fenoménem. Proto není pravděpodobné, že by na to mohl personalista, který s vámi povede přijímací pohovor, nahlížet jako na problém. Když už na to dojde, je nejvhodnější vysvětlit celou záležitost co nejjednodušeji. Uveďte, na jaké pozici jste pracovali u předchozího zaměstnavatele, a pak se zaměřte na to, co byste mohli dělat pro vašeho potenciálního nového zaměstnavatele. Jak říká Maria Walkerová: „Zaměstnavatelé nikdy nebrali moje propuštění jako problém. Ta otázka samozřejmě byla položena, avšak ani já, ani personalista, jsme ji nikdy nebrali jako něco negativního.“

Mariin přístup a výdrž jsou výborným příkladem toho, jak může propuštění z řad zaměstnanců aktuálního zaměstnavatele otevřít dveře k novým příležitostem. Maria říká: „Byla jsem užaslá, překvapená a pyšná na své úspěchy v tak krátké době. Byla jsem povýšena na vedoucí marketingového oddělení a naučila jsem se spoustu nového o přímém marketingu.“

„Teď už se nebojím propuštění a jsem si jistá, že kdyby se to znovu stalo, zůstanu aktivní a soustředěná na cíl. Myslím, že je důležité nebrat rozhodnutí zaměstnavatele osobně, avšak podívat se na něj z externí perspektivy. Je to šance na zlepšení a podpoření vaší kariéry. Je to právě to popostrčení, které jste potřebovali!“ 

add this

|