Váš osobní online brand

Váš osobní online brand

Vaše osobní značka (brand) je to, co Vás odlišuje od ostatních. Měla by reflektovat Vaše hodnoty, schopnosti a zkušenosti napříč médii. Vaše CV, Vaše vystupování a Vaše osobní síť kontaktů – to vše je součástí Vaší značky. Ale to, jak se na sociálních médiích prezentujete a jak vystupujete je to, jak v mnoha případech vejdete do povědomí potenciálním zaměstnavatelům či recruiterům.


Odráží Vaše sociální síť Vaše profesní schopnosti?

Je dobré se ujistit, že Vaše sociální sítě reflektují to nejlepší z Vaší osobní i profesní značky. Proto jsme pro Vás zpracovali tento návod, jak využít sociální média (především LinkedIn) k tomu, abyste zdůraznili své kvality na pracovním trhu.

 

Zvažte následující:

  1. Všechna sociální média, která využíváte, jsou součástí vaší osobní i profesní značky.
  2. Uvědomte si, že řada společností má zájem si profily na sociálních sítích prohlédnout, aby o Vás získala prvotní informace.
  3. Při sdílení statusů buďte opatrní a ujistěte se, že vždy prezentujete svou nejlepší stránku.
  4. Váš profesní brand je to, jak Vás zaměstnavatelé a kolegové vnímají, už to není pouze o CV.

 

 

Váš profil na LinkedIn

Mít založený profil na LinkedIn nestačí, je třeba, abyste byli v rámci Vašeho sektoru či specializace aktivní a propojení. Naštěstí, LinkedIn nabízí velmi jednoduchý způsob, jak se spojit s ostatními profesionály, jak najít relevantní profesní skupiny či obsah ke sdílení. 
Níže uvádíme několik tipů, jak se lépe zviditelnit potenciálním zaměstnavatelům a jak získávat aktuální informace o dění ve Vašem sektoru.

 

1. Sdílejte myšlenky

LinkedIn nabízí možnost představit Vaše schopnosti a zájmy. Ujistěte se, že vkládáte a sdílíte články, které na jednu stranu zajímají Vás, ale zároveň jsou i relevantní k Vašemu oboru.

 

2. Vytvářejte si spojení

Jedním z nejdůležitějších aspektů LinkedIn je možnost vytvářet spojení s lidmi. Nepřehánějte to s počtem, i zde platí, že kvalita je důležitější než kvantita, proto navazujte spojení pouze s těmi, o kterých se domníváte, že jsou pro Vás relevantní.

Tip: propojení s Hays na LinkedIn je skvělým začátkem!

 

3. Zapojte se do profesních skupin

Profesní skupiny nabízí možnost, jak se dozvědět více informací z Vašeho oboru. Můžete klást otázky, diskutovat s ostatními členy. Většina skupin je zájmově či profesně zaměřena, můžete tedy vyhledávat jak dle relevance obsahu, tak třeba i podle lokality.

 

4. Sledujte společnosti

LinkedIn primárně slouží k tomu, aby pomohl lidem najít odpovídající pracovní místa. Pokud si vyhledáte společnosti a lidi, kteří v nich pracují na obdobné roli, kterou zastáváte i vy, můžete si porovnat jejich profil spolu s jejich zodpovědnostmi. Tím získáte přehled o tom, co byste měli splňovat, pokud budete pro tuto společnost chtít někdy v budoucnu pracovat.

 

5. Dovednosti a jejich potvrzení

Vyplňte si své dovednosti a umožněte ostatním profesionálům z Vaší sítě, aby Vám je potvrdili. To dává každé takové dovednosti váhu získanou na základě zpětné vazby ostatních uživatelů a je to možnost, jak ukázat potenciálním zaměstnavatelům nejen seznam dovedností, ale také výhody, které tyto dovednosti přinesly Vašim předchozím zaměstnavatelům.

 

Máte svůj profil správně připravený? Přečtěte si, na co je třeba dát si při sestavování LinkedIn profilu pozor.

add this

|