Začátky v novém zaměstnání

Začátky v novém zaměstnání

Jak zajistit, aby váš začátek v novém zaměstnání byl pro všechny nezapomenutelný (samozřejmě ze správných důvodů)? Je to jako schůzka naslepo. Nejdůležitější je první dojem, ten přetrvá! První den a první týdny v nové funkci v novém zaměstnání mohou mít silný vliv na to, jakým způsobem vás budou ostatní u nového zaměstnavatele vnímat.

Nováček na oddělení? 
Mnoho z nás se, často bez našeho zavinění, nachází v zaměstnáních, která nám zcela nepadnou, nebo musíme pracovat s novými kolegy, s nimiž jsme nenašli společnou notu. Je faktem, že takovým situacím se lze zcela vyhnout. Existuje množství zásad, které vám pomohou vykročit do nového zaměstnání pravou nohou. Tyto zásady vám mohou připadat zcela zřejmé, avšak zkuste se zeptat konzultanta z personální agentury nebo vedoucího oddělení personalistiky na hororové příběhy prvních dnů v zaměstnání a budete mít postaráno o hodně dlouhý večer.

Mark Marjoribanks, australský student s výbornou účetnickou praxí si myslí, že životně důležitý je první dojem. „Jsem přesvědčen, že ať začínáte v Sydney, v Londýně nebo v Aberdeenu, důležité je ukázat entusiasmus, ochotu učit se a také systematičnost“, řekl. „Lidé poměrně často upadnou do pasti, neboť si myslí, že jelikož právě začali, nemusí se tak moc snažit. Ve skutečnosti je opak pravdou. Jako nováček na oddělení musíte často sejít z vaší cesty, abyste aspoň na chvíli udělali dojem na vaše okolí.“

To neznamená, že je nutno neustále smekat klobouk. Naopak, podle Markových zkušeností je to úplně jinak. „Jsem přesvědčen, že je co nejdříve potřeba otisknout vaši osobnost v dané práci“, říká Mark. „Jestliže jste vhozen do vody, abyste plaval, a vy nečekáte, že vás někdo bude vodit za ručičku, lidé to vezmou podstatně snadněji a na osobnější úrovni se to také projeví příjemnějšími vztahy.

Co by začátečníci měli a neměli dělat 
Přijít během prvních několika dní na správný způsob může být problém, protože firemní kultura se u různých společností může značně lišit. Mezi důležité věci, které byste měli mít na paměti, patří:

Musíte

 • Chodit do práce včas.
 • Projevovat nadšení.
 • Demonstrovat znalosti ohledně vašeho nového zaměstnavatele.
 • Klást mnoho otázek.
 • Vypadat bystře a výkonně.
 • Ukázat, že si umíte zorganizovat práci.

Nesmíte

 • Být příliš tiší nebo rezervovaní (nebo naopak příliš hluční a sebestřední).
 • Sedět a nic nedělat poté, co jste dokončili nějaký úkol. Převezměte iniciativu.
 • Ptát se, kdy můžete v daný večer odejít.
 • Vyřizovat si soukromé telefonní hovory, aniž byste se dovolili nebo aniž byste věděli, co se toleruje.
 • Zapojovat se do kancelářské politiky (je příliš brzy na to, abyste byli schopni udělat si úsudek o tom, kdo jsou potenciální spojenci či nepřátelé).
 • Hned v první den si rezervovat dovolenou.

Všichni dělají chyby
Někteří nováčci se pokouší být příliš asertivní, ne vždy však s úplně katastrofálními výsledky.

„V době, kdy se konala řada stávek železničářů a autobusových dopravců, jsme přijali jednu absolventku vysoké školy. Tato absolventka strávila celý svůj první den stížnostmi, že jsme jí nezajistili ubytování přes noc nebo příplatek na dopravu ve dnech stávky pro zaměstnance žijící v zónách podzemní dráhy. Její nové kolegy obtěžovalo, když museli poslouchat historky o jejích přátelích, kteří se dopravují luxusními autokary, a když museli čelit jejímu nadřazenému chování, kterým se vyvyšovala nad kohokoli a zejména nad kolegy bez univerzitního vzdělání. Situaci naštěstí zvládl její nadřízený. K nápravě stačilo pár slov mezi čtyřma očima.", říká Rebecca Wright, ředitelka jedné výzamné finanční instituce.

„Byla to jen obyčejná naivita“, říká Rebecca, „a určitý stupeň soutěživosti v týmu. Dívka byla zděšena. Nikdy jsem neviděla nikoho, kdo by v následující den nabídl tolik šálků čaje svým kolegům! Tato dívka se osvědčila jako výborný kolega, dodnes je u nás a v současné době dokonce na manažerské pozici.“

Nejste sami
Existuje jedna věc, na kterou mnoho nováčků ve své snaze zaujmout zapomíná. Je to role, kterou plní jejich nadřízený. Manažeři jsou také pod tlakem, aby udělali dobrý dojem na nové zaměstnance. Mějte na paměti, že personální manažeři dostávají zpětnou vazbu o zaměstnancích na všech úrovních! Manažer může mít v této situaci roli mentora (neboli rádce), který vám vysvětlí očekávání firmy, sdělí vám interní informace, bude vás povzbuzovat, podporovat či přesvědčovat. Mnozí nováčkové mají zpočátku klapky na očích a nejsou schopni vnímat cokoli jiného, než svou vlastní práci a materiály. Nedochází jim, že komunikace je dvoucestný proces. Je mnoho věcí, které můžete získat, když pochopíte, že váš nový nadřízený se snaží zapůsobit stejně hodně jako vy.

Brendan Collins, vedoucí personálního oddělení společnosti Mazars Neville Russell, říká: „Jednou z hlavních rolí dobrého vedoucího je vytvořit vstřícné a podpůrné prostředí, které nováčkům umožní udělat po jejich příchodu dobrý dojem. V každé kancelářské pozici je vždy těžké udělat si dobré jméno a naopak lze dobré jméno velmi lehce ztratit. To znamená, že je nesmírně důležité, aby vám nadřízený pomohl. Realita je ovšem bohužel odlišná a nováčci jsou slepí vůči faktu, že nadřízený je zde proto, aby jim pomohl a poradil.“

Udělejte dojem 
Níže jsou uvedeny rady, které vám pomohou udělat dojem:

 • Podněcujte sociální aktivity mimo pracoviště.
 • Efektivně spravujte svůj čas.
 • Kvalitně prezentujte sami sebe.
 • Pokládejte otázky.
 • Přispívejte nápady a ideami.
 • Přemýšlejte, než začnete hovořit.

Co když se nedaří? 
Když budete postupovat v souladu s těmito radami, může to nepochybně zvýšit vaše šance na úspěch v prvních týdnech v novém zaměstnání. Avšak co se stane, když jsou všechny vaše nabídky přátelství a úsilí na pracovišti marné? Jak snadno lze překonat první špatný dojem? Lze očekávat od členů týmu, že vám dají druhou šanci?

Brendan Collins k tomu říká: „Je nepochybné, že mnoho lidí dělá úsudek příliš rychle. Právě proto je tolik kladen důraz na potřebu udělat výborný první dojem. Avšak když do nového zaměstnání vstoupíte levou nohou nebo když jste se dali špatnou cestou, neznamená to, že je všemu konec. První špatný dojem lze zvrátit a lidé vám obvykle poskytnou výhodu pochybností (přirozeně, pokud jim jejich původní dojem nepotvrdíte).“

add this

|