Získávání informací o zaměstnavatelích

Získávání informací o zaměstnavatelích

Jste jedním z těch šťastných. Byli jste vybráni k účasti na přijímacím pohovoru s významným zaměstnavatelem v rámci programu rychlého vyhledání zaměstnání. Avšak jistě je vám známo, že ačkoli se každý rok zúčastní přijímacího pohovoru mnoho lidí, pracovní poměr je nabídnut jen několika z nich. Jak tedy zajistit, abyste byli jedním z nich?

Proč zjišťovat informace?
Pravděpodobně hledáte novou práci nebo se chystáte ke změně své pracovní kariéry. Nebo se možná připravujete na přijímací pohovor před nástupem do vašeho prvního zaměstnání. Ať už je důvod jakýkoli, informace o vašem novém zaměstnavateli jsou při hledání práce a pro přípravu na váš přijímací pohovor životně důležité.

To, jestli budete při přijímacím pohovoru úspěšní, závisí na mnoha faktorech, například na vašich předchozích zkušenostech, na vašem charakteru, znalostech a schopnostech. Avšak jednou z nejčastějších chyb, které lidé udělají před přijímacím pohovorem a rovněž v průběhu vlastního pohovoru, je, že si nezjistí dostatek informací o potenciálním zaměstnavateli.

Příprava je základním předpokladem úspěchu. Když budete znát výhody a slabé stránky zaměstnavatele, budete se snáze rozhodovat, pokud jde o organizaci a vaše potenciální místo v rámci organizace. Kromě toho budete mít příležitost klást během pohovoru informované otázky. Budete moci projevit své znalosti a bezpochyby tím uděláte na potenciálního zaměstnavatele dojem. Příprava je klíčem a - jak praví staré pořekadlo - nedostatek přípravy je příprava na neúspěch.

Zjišťování informací o přijímacím pohovoru 
Dříve než se setkáte s potenciálním zaměstnavatelem, měli byste si být vědomi následujících skutečností: Co společnost provádí a jakým způsobem? Finanční stav společnosti – expanduje společnost nebo jde o společnost v útlumu? Kdo jsou hlavní konkurenti společnosti? Jaké pracovní pozice má společnost neobsazeny? Jaké vzdělání a předchozí zkušenosti vyžaduje? Co jí můžete nabídnout?

Když budete mít celkový přehled o organizaci, budete si během prvního přijímacího pohovoru jistější. Budete schopni klást fundované otázky a odkazovat se informace, které jste si předem vyhledali. Jestliže se například ucházíte o pozici vedoucího marketingového oddělení v rámci společnosti zabývající se přímým marketingem, můžete mezi řádky říci něco ve stylu „Z vaší výroční zprávy jsem pochopil, že jste utratili určité procento na reklamu. Jak velká částka z toho byla alokována na výdaje spojené s přímým marketingem?“

Na rozdíl od otázek typu „Kolik zaměstnanců má společnost“ (takové informace jste si mohli zjistit sami) z výše uvedeného dotazu vyplývá, že jste vynaložili čas a úsilí na přípravu na přijímací pohovor. Osoba, která s vámi pohovor povede, to bude považovat za známku toho, že jste vážným uchazečem – tj. že to se společností, s pracovní pozicí ve společnosti a se svou budoucí kariérou myslíte vážně.

Díky moderním technologiím, jako je Internet, neexistují žádné výmluvy, proč byste si nemohli relevantní informace o potenciálních zaměstnavatelích najít sami.

Buďte iniciativní
Iniciativa je vždy dobrou volbou. Použijte několik chytrých taktických postupů, abyste získali informace, které potřebujete. Například můžete během hledání zaměstnání spekulativně zavolat některému zaměstnavateli, abyste zjistili jméno a funkci osoby, které máte zaslat životopis. Informace o společnosti můžete zjistit tak, že v době polední přestávky vklouznete do recepce a vyžádáte si výroční zprávu nebo leták. Nebo, pokud nechcete odhalit svou identitu, požádejte některého ze svých přátel, aby tam zašel místo vás nebo se s firmou spojte telefonicky.

Využijte vlastních kontaktů a požádejte jiné odborníky z odvětví, aby vám poskytli ústní informace o organizacích, o něž se zajímáte. Dalším užitečným zdrojem jsou informace od konkurenčních firem. Díky tomu budete schopni zjistit rozdíly mezi dvěma organizacemi a jejich unikátními obchodními pozicemi.

Dále může být užitečné, když si koupíte denní tisk a nějaké obchodní periodikum, kde najdete informace specifické pro dané odvětví. Většinu odborných periodik lze zakoupit u velkých prodejců denního tisku nebo je lze objednat. Velmi užitečnou základní znalostí je všeobecné povědomí o odvětvovém tisku, které získáte čtením tiskovin zabývajících se hlavními podnikatelskými otázkami vztahujícími se k vašemu průmyslovému odvětví. Jestliže si zvyknete číst každý týden obchodní tisk, budete sami překvapeni tím, kolik se toho dozvíte, a pochopíte, jak užitečné to může být pro váš přijímací pohovor.

Klíčem k efektivnímu zjišťování informací o zaměstnavateli je vaše příprava a vypracování cílené strategie. Poté, co určíte odvětví, v němž byste chtěli pracovat, a vyhledáte potenciální zaměstnavatele, musíte učinit další krok, kterým je zjištění konkrétní osoby, jež vám pomůže zjistit více informací o pracovní pozici nebo která vám nabídne pohovor.

Je jedno, zda se momentálně snažíte ulehčit si proces hledání zaměstnání nebo zda se připravujete na přijímací pohovor. Klíčem je v každém případě zjištění informací o potenciálním zaměstnavateli.

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích