Mateřská a otcovská dovolená 2024

Mateřská a otcovská dovolená 2024

Čas od času vyměníme pracovní povinnosti za jiné, příjemnější – ty rodinné. V tomto článku vám proto přehledně shrnujeme základní informace, které byste měli vědět před nástupem na mateřskou dovolenou. Plánujete i v tomto období udržet kontakt s pracovním světem? Dozvíte se, jaké jsou vaše možnosti.


Na co máte jako nastávající maminka v zaměstnání nárok?

Pokud čekáte miminko, můžete pracovat pouze na denní směny a není možné nařídit vám práci přesčas. Jsou samozřejmě i pozice, které během těhotenství ze zdravotních důvodů vykonávat nelze. Není možné pracovat na noční směny a pokud jsou součástí vaší práce také služební cesty, máte právo je v době těhotenství odmítnout. Je dobré se domluvit i na kratších směnách, pokud je to možné.

V průběhu těhotenství budete častěji navštěvovat lékaře. Pokud si nemůžete naplánovat tyto návštěvy mimo pracovní dobu, hradí vám je na základě potvrzení o návštěvě lékaře zaměstnavatel – zde platí stejná pravidla jako pro běžné lékařské kontroly a vyšetření.


Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství vzniká ženám, které v průběhu dvou let předcházejících mateřské dovolené platily nemocenské pojištění alespoň po dobu 270 dní nebo jsou v ochranné lhůtě (tj. otěhotněly do 180 dní od skončení posledního zaměstnání), popřípadě jsou zaměstnány kratší dobu, ale nedávno úspěšně dokončily studium. Pokud žena žádnou z těchto podmínek nesplňuje, nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství nevzniká a žena nastupuje automaticky po narození dítěte na rodičovskou dovolenou. 

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte. Pokud se narodí dvě a více dětí, délka mateřské dovolené se prodlužuje na 37 týdnů. Nastoupit na ni může budoucí maminka dle své volby 6-8 týdnů před předpokládaným termínem porodu.  


Finanční podpora během mateřské dovolené 

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí správa sociálního zabezpečení na základě žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, kterou vystaví ošetřující gynekolog nastávající maminky. Výše této podpory činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, maximálně však 1 797 Kč za kalendářní den. 


Práce a zaměstnání během mateřské dovolené

Během mateřské dovolené nemůžete pracovat pro současného zaměstnavatele na základě stávající pracovní smlouvy a zaměstnavatel musí ponechat vaši pracovní pozici neobsazenou, abyste se mohla na své místo vrátit. Firma vám podrží pracovní místo nejdéle do 3 let věku dítěte, můžete se ale také domluvit na neplaceném volnu, a to až do 4 let věku dítěte.  Pokud chcete během mateřské dovolené pracovat, máte následující možnosti:

-    u svého stávajícího zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, případně na novou pracovní smlouvu, která ovšem bude uzavřena na jiný druh práce, než jste před nástupem na mateřskou dovolenou vykonávala.
-    u jiného zaměstnavatele můžete pracovat na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy bez omezení, tedy i na roli, kterou jste vykonávala před mateřskou dovolenou. Pokud se jedná o konkurenční činnost, budete ovšem potřebovat písemný souhlas vašeho zaměstnavatele.
-    Vlastní podnikání je další možností, nesmí se ovšem jednat o činnost, která je shodná s předmětem činnosti stávajícího zaměstnavatele, v takovém případě by opět byl nutný písemný souhlas. 

Během čerpání peněžité pomoci v mateřství nelze zároveň čerpat nemocenskou. 


Maminky podnikatelky

Matky pracující jako OSVČ mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství za předpokladu, že mají účast na nemocenském pojištění 270 dní v posledních dvou letech a současně si dobrovolně platí nemocenské pojištění alespoň 180 dní v období 1 roku před nástupem na mateřskou dovolenou. Při výpočtu výše příspěvku se v tomto případě vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného a maximálně výše příspěvku je stejná jako u zaměstnaneckého poměru.

V době, kdy jako maminka podnikatelka pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, nemůžete sama osobně vykonávat stejnou práci, ze které vám na příspěvek vznikl nárok. V podnikání ale můžete pokračovat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo si přivydělávat u jiného zaměstnavatele.


Otcovská dovolená

Otec může nastoupit na otcovskou dovolenou v případě, že je zaměstnán a odvádí pojistné na sociální zabezpečení, v případě podnikatelů je pak podmínkou dobrovolná účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 3 měsíců před nástupem na otcovskou. Aktuální délka otcovské dovolené je 14 kalendářních dnů, které lze čerpat během prvních šesti týdnů po narození dítěte. Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu otce, nejvíce však 25 158 Kč za 14 dní. Během otcovské dovolené není možné pracovat a žádost o ni podává tatínek u svého zaměstnavatele. 
 
 
V navazujícím článku si povídáme o rodičovském příspěvku, rodičovské dovolené a pracovních možnostech v tomto období.
 
 
(Aktualizace článku: 4.4.2024)
 

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích