Rodičovská dovolená 2024

Rodičovská dovolená 2024

Rodičovská dovolená navazuje na dovolenou mateřskou, ovšem před nástupem na ni si můžete u svého zaměstnavatele nejdříve dočerpat zbývající řádnou dovolenou a až následně nastoupit na rodičovskou. Na rodičovskou dovolenou mohou nastoupit i oba rodiče, nicméně příspěvek v tomto případě pobírá pouze jeden z nich.

Délka rodičovské dovolené

O rodičovskou dovolenou může požádat otec i matka dítěte, a to až do 3 let věku dítěte; se souhlasem zaměstnavatele je možné ji prodloužit o neplacené volno až do 4 let věku dítěte. Doba rodičovské dovolené může být i kratší. V případě, že se rozhodnete si rodičovskou dovolenou prodloužit, zaměstnavatel je povinen vám vyhovět, ale pouze do 3 let věku vašeho dítěte. 
 

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se poskytuje jednomu z rodičů, který se o dítě v příslušném měsíci denně stará, rodiče se tedy mohou v péči střídat, opět však nejdéle do 3 let věku dítěte. Jeho výše u dětí narozených nebo převzatých od 1.1.2024 je aktuálně 350 000 Kč při narození jednoho dítěte, popřípadě 525 000 Kč, narodí-li se dvě a více dětí. Příspěvek se vyplácí měsíčně v částce, kterou si rodiče mohou sami zvolit, maximálně však 53 910 Kč na jedno dítě.  V praxi to znamená, že maminka se čtyřicetitisícovým příjmem si může vybrat rodičovský příspěvek nejrychleji za 13 měsíců a jeho měsíční výše bude 28 tisíc korun. Maminka se stotisícovým příjmem může příspěvek vybrat během 7 měsíců a dosáhne tak na zmíněných 53 910 korun měsíčně. Výše příspěvku v posledním měsíci je v obou případech nižší, aby odpovídal celkové částce příspěvku, na který má maminka nárok.
 
Příspěvek vyplácí úřad práce a změny ve výši čerpání lze provádět vždy po třech měsících. 
Pokud nastoupíte na další mateřskou dovolenou dříve, než stihnete vyčerpat celý rodičovský příspěvek, může si požádat o jednorázové doplacení zbývající částky. 
Stejná pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku platí také pro rodiče pracující jako OSVČ.


Práce během rodičovské dovolené

Během čerpání rodičovského příspěvku může zaměstnanec pracovat u stejného zaměstnavatele a na stejný typ smlouvy, může také požádat o zkrácení úvazku a zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. V tomto případě zaměstnavatele nežádá o rodičovskou dovolenou, pouze si vyřídí rodičovský příspěvek.

Pokud rodič podepíše smlouvu s jiným zaměstnavatelem, neměl by opět vykonávat stejnou činnost bez souhlasu současného zaměstnavatele, u kterého čerpá rodičovskou dovolenou.
Pokud rodič během rodičovské dovolené pracuje a zároveň pobírá rodičovský příspěvek, nemůže dítě mladší dvou let navštěvovat žádné oficiální školské zařízení více než 92 hodin měsíčně (4 hodiny denně). 

V období rodičovské dovolené, kdy rodič nevykonává žádné zaměstnání či činnost, nelze zároveň čerpat nemocenskou. 


Pracující rodiče

Skloubit pracovní život s osobním není jednoduché. Pokud navíc pečujete o děti, čas strávený s rodinou se stává prioritou. Je dobré vědět, že jako rodiče (matka i otec dítěte) máte nárok na práci na zkrácený úvazek, pokud v tom nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.  Do 1 roku dítěte by neměl být rodičům přikazován přesčas (i v případě, kdy druhý z rodičů čerpá mateřskou/rodičovskou dovolenou). Do 8 let věku dítěte byste měli jednotlivě odsouhlasit každou pracovní cestu, na kterou vás zaměstnavatel vysílá, a to i když jste s pracovními cestami souhlasili již v pracovní smlouvě.
 
Stále častěji si zaměstnavatelé uvědomují potřeby zaměstnanců s rodinami. Péči o děti zaměstnancům ulehčují i flexibilní pracovní dobou, home office anebo stále častěji využívanějšími zkrácenými úvazky. 
 

Nečetli jste předchozí článek? Shrnuli jsme v něm to nejdůležitější, co potřebujete vědět k mateřské dovolené.
 

CZ_RB_Social

Spojte se s námi na sociálních sítích